Zahušťování výstavby nad Kavalírkou

Na západ od gymnázia Nad Kavalírkou byla v územním plánu nízká zástavba a pás zeleně. Praha jej postupně, po malých krůčcích svévolně mění. Soud sice uznal, že vysoké stavby do této části ulice Musílkova nepatří, ale pozdě. Domy už stály. Návrh Metropolitního plánu ničí i poslední kusy zde nezbytné souvislé zeleně. Proti tomu se ohrazují nejen místní (viz níže), ale i radnice Prahy 5. Nicméně další vysoký dům dům, o několik pater vyšší než byl původní plán pro dané místo, už je plánován na východní roh u křížení ulic Musílkova a Nad Kavalírkou.

Pás zeleně pod gymnáziem Kavalírka
Zachovat plochu zeleně pod gymnáziem Kavalírka minimálně v rozsahu stávajícího územního plánu. V územním plánu plochu vyznačit jednoznačně jako nestavební blok. (týká se parcel č. 694/1,694/2,694/3,694/4,695/1,695/3,695/4,695/5,695/6, k. ú. 728764 Praha – Košíře). Zdůvodnění, citace z facebookové stránky spolku Cibulka:

Citace z námitky spolku Cibulka k návrhu tzv. metropolitního plánu:
„Lokalita 032 Kavalírka. Návrh metropolitního plánu výrazně rozšiřuje zastavitelné území v této části, výrazně zvyšuje stavební kapacitu, aniž by bral v potaz terénní poměry a urbanistické hodnoty území. Na rozdíl od stávajícího stavu, kdy v lokalitě je možná výstavba drobného rezidenčního charakteru s přísnými a nízkými koeficienty, která navazuje na zeleň městskou a krajinou, návrh metropolitního plánu tuto lokalitu umožňuje intenzivně zastavět s poměrně vágní regulací v celé ploše/včetně městské zeleně/6 podlažní obytnou blokovou zástavbou. Tato změna znamená pro tuto lokalitu zejména:
– Přerušení logického a urbáně kvalitního pásu zeleně,který spojuje území prakticky od ul.Plzeňská /přesněji od ul.Pod Kavalírkou/až po ul.Na Stárce.
– Signifikantní úbytek zeleně zhorší hydro-klimatické poměry v daném území a výrazně zhorší ekologické a hygienické parametry území.
– Přeruší pěší trasu, která byť neudržována je hojně využívána a naopak by měla být podpořena. Její náhrada v metropolitní plánu vzhledem k výškovému profilu je nerealizovatelná.
– 6 podlažní zástavba vzhledem k výškovým poměrům výrazně znehodnotí dálkový pohled v ul.Musílkova,jejíž urbanistická osa je zakončena právě zelení, nad níž je postavena urbanistická dominanta gymnázia.Jiná zeleň v části ul.od křížení s ul.Fabiánova prakticky neexistuje.
– Zastavění této části sníží stávající hodnotu nemovitostí v ul.Musílkova ve prospěch spekulativního nákupu městské zeleně o kterou se majitelé dlouhodobě nestará.
Na základě výše zmíněného žádáme o zachování stávajícího stavu z platného územního plánu hl.m.Prahy a popřípadě posílení významu tohoto zeleného pásu“

Sepsáno podle podkladů od Marie Pospíšilové z Kavalírky

Příspěvek byl publikován v rubrice Galerie, Nezařazené, Stavby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.