Nový krov pro zámeček Cibulka

Usedlost Cibulka z výšky. Další fotky usedlosti viz zde.

Historie jednání o opravách usedlosti Cibulka od roku 1990 (ke stažení zde)

Aktualita 27.6.2019: iDnes, Matěj Ludvík, Někdejší bašta squaterů Cibulka je na prodej. Koupi zvažuje Praha 5

Původní text z 31.5.2019: Na zastupitelstvu smíchovské radnice dne 28.5.2019 jsme za petiční výbor petice na záchranu usedlosti Cibulka (zde) vyzvali samosprávu a úřady, aby konali podle zákona a uložili majiteli opravit krov, který měl opravit nejpozději do roku 2018 (viz posudek zde). A pokud by jej neopravil, tak by jej nechal úřad opravit sám a náklady pak vymáhal po majiteli dle zákona č. 20/1987. Vzhledem ke komplikovanému stavu krovu kulturní památky by se cena opravy střech mohla vyšplhat na desítky milionů korun. Nebo vše dopadne úplně jinak? Majitel, JUDr. Vaníček nabídl MČ Praha 5 usedlost Cibulka k prodeji (viz zde) a usnesení Rady MČ Praha 5 najdete zde. Důležité je diskutovat o potenciálním využití usedlosti, nejčastěji lidi napadá školství (menší školy typu Gymnázium Přírodní škola, Waldorfská škola …), menší klub seniorů, galerie nebo muzeum (např. poštovních známek), malý hostel … prostě něco, co se obejde s minimem aut nebo úplně bez nich.

Z vystoupení Dagmar Šormové, zástupce petičního výboru: „Je to deset dní, kdy v parku na Cibulkách proběhl křest brožury o parku a knížeti biskupovi Leopoldu Thun Hohensteinovi. Slavnosti se zúčastnili místní obyvatelé i s dětmi, také obyvatelé Prahy, zastupitelé, odborníci z památkové péče. Z Pasova přijeli zástupci Pasovského biskupství a univerzity, přijeli z děčínského zámku. Křest se povedl.
Ale zatímco jedinečný a půvabný park Cibulka žije a magistrát ho opravuje, stav samotné usedlosti, kulturní památky je alarmující.
Řízení, jednání, šetření, dopisů a zpráv bylo za třicet let více než sto. Petic, protestů a happeningů místních obyvatel bylo bezpočtu.

V roce 2014, generální ředitelka NPÚ v dopise OPP MHMP konstatuje: „… vlastník trvale zanedbává své povinnosti… ….opakované ukládání opatření nevedlo k pozitivnímu obratu, další ukládaní se jeví marným v závěru dopisu ..dává podnět k vyvlastnění.
Ve stejné době MK konstatuje mj. že … Magistrát nevyužívá všechny nástroje k nápravě.
V lednu 2015 proběhlo jednání na ministerstvu kultury za účasti pana senátora Lásky a zástupců občanů. Inspekce MK slíbila stav památky sledovat.

V roce 2014 jsme MČ odevzdali petici s 500 podpisy za záchranu usedlosti.
Následovalo usnesení MČ P5 a žádost Radě hl. m. Prahy. MČ objednala a zaplatila statický průzkum Cibulky. Za což děkujeme.
Ing. Vinař v roce 2016 v podrobném statickém posudku tvrdí, že kritickou situaci Cibulky lze řešit jedině okamžitým KONÁNÍM. Nezbytné jsou nové krovy a střechy. Do dvou let, tzn. do roku 2018 měly být vztyčeny minimálně na paláci a zahradnickém domku. Statik odsoudil flikování krytiny asfaltovými pásy, zakrývání plachtami.

Dnes v roce 2019 nejsou krovy, neexistuje ani projekt krovů, není mykologický průzkum, asfaltové pásy zakrývají střechu, občas je odvane vítr, občas se opět objeví.
A občané Prahy opět přichází s peticí, protože osud Cibulky jim není lhostejný.

Přehled řízení, dopisů a nařízení vám nyní předám. Není úplný, ale dostatečně ilustruje, jak zákon bez vůle jej naplnit, je k ničemu.
Už žádné plachty, žádné flikování lepenkou, Cibulku zachrání jen nové střechy. …

Další informace a citace:

Petice z Běhu za Vidouli 2018 navazuje na podobnou petici z jara roku 2014, kterou podepsalo přes 500 občanů. Žádali jsme, aby v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči a v duchu §10 a 15 zařídil pražský Magistrát ve spolupráci s Národním památkovým ústavem opravu. Zákon totiž umožňuje nařídit majiteli kulturní památky, aby provedl v péči o památku konkrétní práce, a pokud je neprovede, může obec, na jejímž území se památka nachází, zajistit tyto práce sama na náklady vlastníka.

Kromě MČ Praha 5 jsme tehdy navštívili ministra kultury, radního hlavního města pro kulturu a senátora zvoleného za náš obvod. I oni významně povzbudili příslušné úřady, děkujeme jim.

Co se tehdy stalo? Jaký měla petice efekt? Shrňme si to krátce:

Na popud petice provedl Magistrát v r. 2014 kontrolu za účasti pracovníka Památkové inspekce Ministerstva kultury, JUDr. Martina Zídka. Inspekce byla ukončena dne 16.7.2015. Pan doktor Zídek nám napsal: „Z protokolu o kontrole jasně vyplývá, že vlastník kulturní památky neplní povinnosti stanovené mu zákonem o státní památkové péči, nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji před ohrožením, poškozením ani znehodnocením. Výsledek kontroly tedy jednoznačné potvrdil, že havarijní stav kulturní památky je způsoben dlouhodobým neprováděním základní údržby.“

Odbor památkové péče Magistrátu pak majitele požádal o dílčí provizorní zabezpečení usedlosti, např. lepenkové zakrytí střechy. A tím pouze formálně splnil požadavek zákona. Lepenkové zakrytí střechy však může poškozené krovy ještě více poškodit.

Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ v dopise Magistrátu konstatuje: „… vlastník trvale a přes uložená opatření zanedbává své povinnosti jak ohrožením fyzického zachování památky, tak jejím užíváním V rozporu s památkovou hodnotou. S ohledem na skutečnost, že ani opakované ukládání opatření k zajištění péče o kulturní památku nevedlo za dobu 25 let k pozitivnímu obratu, jeví se další ukládaní takových opatření marným, což spolu trvalým zanedbáváním povinnosti Vlastníka zakládá důvodnost přistoupení ke krajnímu zákonnému řešení jakým je vyvlastnění …“

Na popud petice městská část Praha 5 navíc sama aktivně nechala vyhotovit stavebně statický posudek na usedlost Cibulka. Pan Vinař píše závěr k zámečku a domku zahradníka ve svém posudku z ledna 2016 toto: „Definitivní opravu krovu a krytinu provést do dvou let.“

Žádáme, aby samospráva a zodpovědné úřady pokračovaly v úsilí o záchranu usedlosti Cibulka a hlavně jejích střech. Ať projeví politickou vůli o urychlenou a důkladnou rekonstrukci krovů. Podle statického posudku měla být provedena nejpozději v loňském roce. Zalepování střechy nestačí. Je třeba důkladná oprava krovů a střech.

Příspěvek byl publikován v rubrice Cibulka - usedlost, Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.