Parvi Cibulka v továrně Meopta a doprava na Cibulkách

V bývalé továrně Meopta (Křižík, na fotce dům vpravo) má vzniknout na 146 nových bytů. V právě dostavovaném domě housenkovitého půdorysu vznikne 250 bytů místo původně povolených 170 (rozestavěný dům na obrázku vlevo).

Bytový dům PARVI Cibulka – další projekt YIT Stavo v areálu bývalé Meopty

Začátkem března 2019 oznámil stavební úřad zahájení společného územního a stavebního řízení o vydání společného povolení stavby Bytový dům Parvi Cibulka. Jedná se o přestavbu bývalé továrny Meopta na šestipodlažní bytový dům o kapacitě 146 bytů a dále výstavbu nových podzemních garáží podél jižní strany továrny v hloubce až 6 m (navzdory tomu, že v této oblasti se nachází podzemní voda v hloubce kolem 1 m). Celkem má v rámci projektu vzniknout 140 nových garážových a 42 povrchových stání.
Ve spojení se stavbou bytového domu Aalto, která probíhá v těsném sousedství a má mít kapacitu 250 bytů (v rozporu s územním rozhodnutím, podle něhož měl být dům méně objemný a měl mít kapacitu 170 bytů; stavební úřad porušil stavební zákon a správní řád a je proto podána správní žaloba, ovšem než soud rozhodne, dům už bude nejspíš stát) a dále 236 stání v garážích, způsobí nový projekt překročení únosného zatížení okolí, pokud jde o čistotu ovzduší i hlukovou zátěž. Eliminace zeleně, nahrazení volné půdy betonem v celém areálu a odvodnění pozemků způsobí zhoršení životního prostředí v ochranném pásmu přírodní památky Vidoule i v širším okolí. Celý příspěvek

Rubriky: bus 123, Stavby | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Parvi Cibulka v továrně Meopta a doprava na Cibulkách

Ukliďme Česko – Vidoule

Ukliďme Česko 6. dubna 2019. Na Vidouli bohužel vskutku bylo co uklízet. Velký dík všem dobrovolníkům! Foto: Pavel Světlík.

Krátká zpráva o akci „Ukliďme Česko“ z Vidoule a severního okolí: … na hájovnu přišlo více než 60 lidí + úklid ze Šmukýřky. Složení bylo různorodé rodiny s dětmi, maminky s kočárky, dvojce i singl, s pejsky i bez, také pár skupin přátel. Jedna dokonce přijela autem s přívěsným vozem a zajeli k vodojemu na temeno Vidoule. Přívěsný vozík přivezli plný.
Děkujeme všem!
Krásně vyčistili les, park až k Plzeňské ulici i kolem rybníčků a poldru, celý kopec Cibulek, prostor kolem autobusových zastávek, schody od cukrárny dolů, kolem trati v ulici Na Výši, zde zabodovala hlavně úklidová skupina ze Šmukýřky a jedna mladá dvojce s kočárkem. V lese mimo sběru odpadků děti odstranili podél cest a potůčku suché klacky a větve a vytvořili hromady, tábornická unie a skauti upravili a vyčistili studánky pod Vidoulí. Úklid proběhl také nahoře kolem pole na Vidouli.
Letos firma od MČ svážela odpad průběžně a vzorně.
Někteří nám navíc po úklidu na Hájovně pomohli zrýt a upravit záhony pro Jedlou zahrádku. Ještě jednou děkujeme.
Příští týden sází děti jahody, bylinky a také pár macešek (mají jedlé květy).
Navečer byl na hájovně táborák.

Zapsala Dagmar Šormová
Spolek Hájovna Cibulka

Rubriky: Nezařazené, Park Vidoule, Životní prostředí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukliďme Česko – Vidoule

Obrázky z historie Anděla

Anděl je přirozeným centrem Prahy 5 a hlavním dopravním cílem z Cibulek a Šmukýřky. Anděl je vlastně i centrem Prahy samotné, protože Praha se pomalu, ale jistě přetváří z monocentrického města na polycentrické. Přitom v 90-tých letech chyběl jen krůček … Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obrázky z historie Anděla

Budoucnost vrstevnicové cesty pod Vidoulí a propojka do ulic Naskové a Beníškové

O jaké cesty jde? Červeně je část vrstevnicové, bezbariérové cesty pod skalami Vidoule (je v soukromém vlastnictví a obec ji proto nesmí opravovat). Žlutě je obecní příjezdová komunikace. Růžově pak krátká zkratka s ulicí Naskové, potažmo i Beníškové. Zdroj podkladové mapy: OpenStreetMap.org

Aalto Cibulka je právě dokončovaná stavba 7-mi podlažního bytového domu u severních skal Vidoule v prameništi cibuleckého potoka. Za ní je vrstevnicová cesta, kterou nesmí obec opravovat. Zleva pak je třeba zachovat úzký průchod z Vidoule do ulic Naskové a Beníškové.

Připomínka MČ Praha 5 č. 129/1: Chybí vyznačení prostupnosti do rekreačního území Vidoule. Tato připomínka je zásadní. Odůvodnění: Lokalita přímo sousedí s nezastavitelnou přírodní lokalitou Vidoule a v rámci transformačního a rozvojového území není fixováno propojení z lokality do prostoru Vidoule. Více o připomínkách k Metropolitnímu plánu najdete zde nebo zde.

S dostavbou obytného domu Aalto Cibulka (psali jsme zde) za továrnou Křižík vyvstává akutní potřeba vypořádat vlastnické poměry v okolí stavby, aby byla zaručena opravitelnost cest v parku na Vidouli a prostupnost do parku. Představitelé obce i Magistrátu nás ujišťují, že na to myslí, a že nepřipustí, aby tyto drobné, ale velmi důležité cesty přešly do rukou desítek jednotlivců SVJ nového domu. Pak by již tyto zásadní pěší vztahy byly prakticky nerealizovatelné.

Citujme zde z dopisu spolku Cibulka Ing. Radku Svobodovi, řediteli odboru evidence, správy a využití majetku, Nám. Franze Kafky 1, 11000 Praha 1, Staré Město. Podobný dopis byl zaslán 6.8.2015 na radnici Prahy 5, Ing. Jiřímu Šlachtovi, vedoucímu Odboru majetku a investic

Věc: Podnět občanů Prahy 5 ke směně pozemků a tím k zachování veřejné cesty a prostupnosti území
Obracíme se na Vás s podnětem a s žádostí o podporu našeho podnětu. Naší motivací je snaha zachovat průchodnost území a vyřešit vlastnické vztahy u velmi užívané pěší rekreační cesty v k.ú. Košíře. Cesta je z velké části v majetku hl. m. Prahy, probíhá po lesních pozemcích které jsou ve správě oddělení péče o zeleň, resp. Lesů hl. m. Prahy. Za areálem bývalých závodů ZPA leží bohužel cesta na okrajích pozemků, které dříve náležely ZPA, ale později byly zprivatizovány, tudíž jsou dnes v soukromém vlastnictví. Z těchto důvodu nemůže HMP v tomto úseku cestu opravovat. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Park Vidoule, Životní prostředí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Budoucnost vrstevnicové cesty pod Vidoulí a propojka do ulic Naskové a Beníškové

Proč jsou byty tak drahé

Doba temna přichází. Nové domy jsou stavěné často za účelem maximálního vytěžení pozemku, bez ohledu na pohodu bydlení budoucích obyvatel a původní charakter území. Úzké temné ulice s vysokými domy rostou i v místech, kde dříve byly jen několika podlažní domy (Musílkova u usedlosti Kavalírka).

Naše civilizace je rozrušována útoky falešných zpráv, dezinformací a polopravd. V Česku nejde jen o útoky zahraničních trolů, ale najdou se i zdatní domácí autoři „fake news“ a manipulativních polopravd. Blízko takovým společensky nebezpečným zprávám má i veřejně hojně prezentovaný názor, že se v Praze nové byty staví málo a proto rostou ceny. Přestože většina lidí snad chápe, že to není celá pravda, tak pod tlakem mediální masáže postupně začal převládat názor, že masivní výstavba problém vyřeší. Další falešný příběh pomalu slaví úspěch. Připomeňme si zde některé výzkumy a analýzy, které se snaží odhalit pravé příčiny současné obtížné dostupnosti bydlení. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Stavby | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč jsou byty tak drahé

Příběh kocourka Sama

Kromě webu Cibulky.info (funguje od 24.2.2011) existuje od 4.3.2012 i facebooková varianta (zde). Facebookové stránky fungují do značné míry jinak než webové, ze své podstaty je mnohem více utvářejí samotní čtenáři. Zvláště je to patrné na stránkách facebookové skupiny spolku Cibulka (zde), kam mohou přispívat všichni členové skupiny. Oblast na Cibulkách není příliš velká, tomu odpovídá i počet lidí, ke kterým se články dostanou, typicky je to necelých tisíc lidí. Aktuálně naší fb stránku sleduje 1647 lidí (samozřejmě ne všichni se však podívají na každý příspěvek). Dosavadní rekord mělo video o Vidouli (zde), které nějakým způsobem dosáhlo k 19,5 tisícům uživatelů facebooku. Překvapivým rekordmanem našeho facebooku je od ledna 2019 roztomilý kocourek Sam, který svým touláním přivábil pozornost 31 618 lidí a 623 z nich ho dokonce sdílelo (stav 3.2.2019). Příběh měl šťastný konec, Sam se vrátil domů. Na výňatky z fb se budete moci podívat níže. Kéž by měly šťastný konec i příběhy cibuleckých památek, chodníků, hřišť, škol, dopravy nebo novostaveb. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Ze života | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příběh kocourka Sama

Malý smíchovský okruh a bus 123

Malý smíchovský okruh (Radlická, Vltavská, Nábřežní, V Botanice, Kartouzská) na OpenStreetMap

Malý smíchovský okruh (MSO, otevřen 2001) navýšil kapacitu automobilové dopravy na Smíchově a umožnil tím vytvoření pěší zóny v okolí Anděla ještě před otevřením tunelu Mrázovka. Sehrál tak ve své době významnou roli. Po dostavbě tunelů Mrázovka a Blanka, které by měly část dopravy z této vysokokapacitní komunikace převzít, již jeho pozitivní vliv klesá a je třeba MSO upravovat. Po roce 2014 došlo aspoň k preferenci tramvajové dopravy v Nádražní a Štefánikově ulici. Před zahájením stavby Smíchov-City Na Knížecí je třeba upravit režim MSO, aby nebyl na novém náměstí bariérou. Níže najdete několik dostupných citací a odkazů na MSO v souvislostech s pěší zónou v okolí Anděla, tunely Mrázovka a Blanka. Připojujeme úvahy o směrování autobusů v okolí MSO, včetně autobusu 123.
Celý příspěvek

Rubriky: bus 123, parkování | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Malý smíchovský okruh a bus 123

Zahušťování výstavby nad Kavalírkou

Galerie obsahuje celkem 19 obrázků.

Na západ od gymnázia Nad Kavalírkou byla v územním plánu nízká zástavba a pás zeleně. Praha jej postupně, po malých krůčcích svévolně mění. Soud sice uznal, že vysoké stavby do této části ulice Musílkova nepatří, ale pozdě. Domy už stály. … Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahušťování výstavby nad Kavalírkou

Zbytečná další plavební komora u Dětského ostrova

Nad sochou Vltavy se stahují mračna. Nejenže je veřejnosti nepřístupná, teď jí hrozí, že bude mít na východní straně další plavební komoru. Je to myšleno přeneseně, soše další lodě samozřejmě vadit nebudou, ale Pražanům ano.

Aktualita 13.6.2019: Pokračování stavebního řízení ve věci stavby „Plavební komora Praha – Staré Město“, která se nalézá u smíchovského Dětského ostrova. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí je možné v kanc. č. 408, Jungmannova 35/29, Praha 1 (v úředních dnech: pondělí 12 – 17 hod., středa 8-12, 13-18 hod., v jiné dny po telefonické nebo viz text oznámení zde). Vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí je možné nejpozději do 28.6.2019. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Původní příspěvek z 30.12.2018: Druhá plavební komora proplouvá k stavebnímu povolení. Navzdory nesouhlasu radnice Prahy 5. Dokáží nově zvolené samosprávy zastavit neštěstí valící se na Prahu z Vltavy? 17(18).12. začala běžet 15-ti denní lhůta k připomínkám hl. m. Prahy, Prahy 1 a Prahy 5. Občané mají o 15 dní navíc, ale jejich připomínky mají menší váhu. Bylo to vyvěšeno na úřední desce mezi exekucemi a ostatním, tak se to podařilo objevit až teď. …

Citujeme Jakuba Suchla, člena obvodního výboru KDU-ČSL v Praze 5 a obyvatele z Janáčkova nábřeží: „Nová plavební komora za 650 mil Kč je pouze plýtváním peněz státu a škodlivá k životnímu prostředí. Obyvatelům Prahy žádný užitek nepřinese a ještě zhorší už tak znečištěné ovzduší. A nejhůř dopadnou návštěvníci Dětského ostrova obklopeného zdymadly ze všech stran.
Celý příspěvek

Rubriky: bus 123, Nezařazené, Stavby, Životní prostředí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zbytečná další plavební komora u Dětského ostrova

Život na Cibulkách, volné pokračování knížky Tenis na Cibulkách

Aktualita 29.4.2019: Další autogramiáda nad dotiskem knihy bude ve čtvrtek 2.5.2019 od 18h v hájovně — setkání Evy Malé se čtenáři knížky Život na Cibulkách a Tenis na Cibulkách. Bude též promítání filmu podkresleného hudbou Zdeňky Šetkové, která pomocí fotografií Košíř a Cibulek zaznamenala jak se měnila tato část Prahy od sedmdesátých let, aby zanechala úctyhodnou zprávu dalším generacím.

27.4.2019: Lidové Noviny, „Cibulka aneb Svět viděný odněkud“, Zbyněk Petráček, viz též náhled na obrázku vedle.

20.3.2019: Dotisk! Na koho se již nedostala knížka Život na Cibulkách, má novou šanci. Autorka s grafikem Štěpánem Bartoškem udělali dotisk. Kniha je dostupná v „Trafice u fabriky“, ul. Naskové vedle školky – celý den kromě so, ne. Také v Hájovně Cibulka, út, čt, pá 14,00 – 17,00 hod. Nebo přímo u autorky: Eva Malá – tel. 775 280 945, e-mail: evafoto@seznam.cz

Autorka knihu představí a promítne film Josefa Císařovského „Fiktivní deník Zikmunda Reacha“ — vyprávění o Košířích, v souvislostech s fotografiemi Zikmunda Reacha. Knihu tu bude možné i zakoupit. Spolek Hájovna, Zahradní domek, U Lesíka, 150 00 Praha 5, spolekhajovna.cz

Celý příspěvek

Rubriky: Cibulka - usedlost, Ze života | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Život na Cibulkách, volné pokračování knížky Tenis na Cibulkách