Křest detektivky

křest knihy Senátor: zleva Jan Hrušínský, Petr Kolář a Václav Láska

🍾🎉Křest 🎉🍾detektivky 📖📖 Senátor 📖📖 autora Václava Lásky přišli 23.6.2020 oslavit na Cibulky nejen mnozí občané Prahy 5, ale i známé osobnosti. Kdo na této kulturní slavnosti nebyl, nemusí si zoufat, tuto detektivku a další knihy o Cibulkách (např. Život na Cibulkách) si můžete půjčit v Hájovně. Krátkou recenzi připravujeme.

Videozáznam blahopřání jedné z osobností (pro shlédnutí krátkého videa klikněte na odkaz níže):

Ty vole, to musí mít příběh

Ty vole, to musí mít příběhPetr Pithart je můj nejoblíbenější polistopadový politik. Na tomhle svém profilu jsem se několikrát vyznal z obdivu a respektu k němu samému a jeho práci. Když přijal mé pozvání na křest mé knížky, tak jsem z toho měl obrovskou radost. A když si pak v besedě vzal slovo a spontánně mi vyslovil krásnými slovy podporu do nadcházejících senátních voleb na Praze 5 a 13, tak jsem byl nesmírně dojatý.

Zveřejnil(a) Václav Láska – Právo s Láskou dne Středa 24. června 2020
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Křest detektivky

Jezero Požáry v ohrožení. Podaří se jej společně zachránit?

V západním výběžku přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, kousek od Řeporyj se nachází  pozoruhodná přírodní památka.  Dávno opuštěný lom Požáry.  Málokdo o něm ví, vstup do roklí a chodeb je  zakrytý vegetací. Zato v jeho sousedství se nachází další lom, viditelný z daleka. Lom Požáry II, území jako vystřižené z westernu. Lom je dosud důlním dílem, ačkoli těžba již byla  dávno zastavena.  Vysoké světlé  útesy  rámují modré jezero  na dně lomu. Ne nadarmo se lom také nazýval  Chorvatsko.  Do vytěženého území se již dávno vrátila příroda. Chránění živočichové, obojživelníci, ptáci.  Tak tomu bylo až donedávna.  V březnu tohoto roku zjistili lidé z Hlubočep, že vlastník lomu jezero odčerpává s úmyslem  jej zavézt.  Pokles  hladiny byl již v té době přibližně 3 metry a stále zde běžela čerpadla. Voda byla zřejmě odčerpávána do povodní  Dalejského  potoka.  KDU ČSL v Praze 5, spolek Prokopovo a senátor Václav Láska připravili podnět k prošetření, který byl  podán na Báňský úřad, Českou inspekci životního prostředí oddělení ochrany přírody MHMP a oddělení vodního hospodářství MHMP.  V současné době  je nařízením ČIŽP odčerpávání vody z jezera  zastaveno.  Co bude dál?  Ještě před 3 lety uvažoval magistrát o odkoupení lomu a jeho zpřístupnění jakožto rekreačního území v rámci přírodního parku.  Jistě by to byla jedna z možných  cest jak  zajistit ochranu unikátního území.

Josef Cuhra, KDU-ČSL Praha 5

27.4.2020: Senátor Václav Láska, podnět k bezodkladnému prošetření vypouštění lomu Požáry (podnět k České inspekci životního prostředí)

18.5.2020: Reflex, Přírodovědec Hruška: Za sucho nemůže nedostatek deště, příčiny i řešení jsou jinde, vláda i média lidi děsí

Lom Požáry sice není na Cibulkách, ale je to tak nádherné místo v dosahu výletů z Cibulek, že zde příspěvek z Prokopského údolí sdílíme. Navíc se týká důležitého tématu – boje se suchem, které je snad největším ekonomickým nebezpečím posledních let. Doplňujeme, že ze spolku Prokopovo vyšla myšlenka na spolek zabývající se tématy celé Prahy 5 (ZaPět, z.s.). Text je sdílen se souhlasem autora. Fotografie lomu před i po zahájení vypouštění pocházejí od obyvatel z okolí, děkujeme za možnost jejich sdílení.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jezero Požáry v ohrožení. Podaří se jej společně zachránit?

Voda v krajině a jak vodu v české krajině udržet

Dobrý příklad: nový rybník Kotlářka na soutoku Cibuleckého a Motolského potoka pod sochou sv. Jana Nepomuckého. Potoky byly z narovnaných vybetonovaných struh převedeny do přirozenýcb meandrů. Voda v krajině setrvává déle. V pozadí tramvaj na Poštovce.

Postřehy z videokonference ing. Kláry Salzmann a ing. Jiřího Dlouhého ze dne 13.5.2020, sepsala Kateřina Adámková (autorizovaný architekt č. 997 a členka spolku Cibulka)

Osobně si myslím, že nemáme k vodě ani ke krajině správný postoj a dokud se náš postoj nezmění, bude stále hůř. Příroda a krajina nejsou naši nepřátelé (vybíjíme vlky, medvědy aj. protože se jich bojíme, kácíme stromy, protože kdyby spadly na auto…). Považujeme (mylně) přírodu za nevyčerpatelný zdroj energie.

Kdysi naše území bylo pokryto lesy a to nebyly ty nádherné hluboké smrkové lesy, ale prý to byly smíšené háje pouze z náletů. Krajina byla rozmanitá, protkaná řekami, vodními toky, cestami. Celá příroda spolu navzájem vycházela v míru a pokoře.  Za Marie Theresie se cesty lemovaly stromy. Význam byl, že se člověk neztratil při špatné viditelnosti za sněhu, vojáci putující zemí se mohli trochu nasytit ovocem se stromů a také to bylo krásné.

Lom Požáry u Prokopského a Dalejského údolí také dobře zadržuje vodu. Někdo ho nyní potichu vypouští do kanálu. Bude tam snad skládka? Zachovat nádhernou vodní plochu se snaží Josef Cuhra (KDU-ČSL) se senátorem Václavem Láskou a spolkem ZaPět. Není to snadné, ale právní stát snad ještě trochu u nás funguje. Děkujeme a přejeme úspěch, je to další střípek k udržení vody v krajině. Více najdete zde.

Situace krajiny se začala zhoršovat s nástupem průmyslové revoluce. Potřeba uhlí, vody, dřeva, kovů : a už se těžilo a už se ničilo. Katastrofa přišla s nástupem dělnické třídy po „vítězném únoru“. Vždycky, když vidím foto Gottwalda v čele dělnické třídy táhnout zabavovat a rabovat, téměř se osypu.  Zoraly a zničily se meze, pole se sjednotila v obrovské široširé lány, řeky se narovnaly, zatrubnily. Dnes místo pestrobarevných políček a mezí se stromy mezi nimi vidíme jen žlutou řepku všude okolo. Mnohem rychleji a snáze se ničí a rozbíjí, než buduje.

Vody se odvedly pryč: bez zdržení a rovnou do moře. Klára Salzmann říká, že rok 1948 byl začátek tragédie krajiny.

Celý příspěvek
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Voda v krajině a jak vodu v české krajině udržet

Singletrack do lesa pod Vidouli nepatří

Rozsah bikeparku v parku pod Vidoulí mezi Golfem, kempem, zahrádkářskou kolonií Hliník a lesoparkem Cibulka. Další obrázky a mapky jsou zde.

Adrenalin a ďábelská rychlost cestou necestou v lese pod Vidoulí, zábava i děsivé pády, 120 parkovacích míst v přírodním parku, sdílení zážitků z Prahy 5 na sociálních sítích, atrakce nejen pro Prahu a střední Čechy … to a mnohem víc má nahradit klidovou zónu a biokoridor v Parku Vidoule. Cyklistika pro mládež je chvályhodná a může zmást nejednoho politika a úředníka. Zvláště v karanténě 2020 jsme však ocenili park Vidoule pro nejširší veřejnost. Návštěvnost byla mnohonásobně větší než dřív. Tím spíš platí, že bikepark nepatří do Přírodního Parku Košíře-Motol a do jeho lesních porostů. Vytváření trailů, které přitom ocení jen úzká skupina obyvatel, je v rozporu s cíli ochrany životního prostředí, navíc likviduje klidovou zónu přírodního parku. Bike-park měl vzniknout na skládce v Motole, jeho studii nechala před časem vypracovat MČ Praha 5. Rozsahem menší bike-traily by mohly být v areálu Squash-parku Cibulka. Určitě však ne v klidové zóně lesa pod Vidoulí! 

Citace z dopisu primátorovi ze dne 1. května 2020:

Celý příspěvek
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Singletrack do lesa pod Vidouli nepatří

Praha kupuje pozemky na Vidouli pro park

Aktualizace 25.4.2020: Praha úspěšně získává pozemky v západní části stolové hory Vidoule (viz např. článek E15 ze 4.4.2020 zde). Přesto jeden pozemek jí v roce 2019 „unikl“. Jde o parcelu č. 1355/4 k. ú. Jinonice, těsně u kóty Vidoule 371 m n. m. Na parcele stojí rozpadající se kasárenský objekt, který je již dlouho slouží jako domov bezdomovcům. Objekt patří fyzickým osobám, které měli k parcele č. 1355/4 řádnou Nájemní smlouvu o pronájmu pozemku č. 6440-MPS1-2017-118 ze dne 24.10.2017. Na dotaz senátora Václava Lásky uvedlo ministerstvo obrany, že Ministerstvo obrany ČR převedlo na fyzické osoby „pouze pozemek pod stavbou, jakožto vlastníkovi stavby. Převod proběhl úplatně podle zákona, především vzhledem k existenci předkupního práva. …. fyzické osoby již byly vlastníky nemovitosti, podrobnosti viz katastr nemovitostí … v roce 2013 na základě kupní smlouvy, kterou uzavřely s fyzickou osobou, která stavbu vlastnila před nimi. Z hlediska vlastnictví stavby na pozemku p. č. 1355/4 proběhly v minulosti činnosti, které realizoval katastrální úřad, a byly mimo působnost MO ČR. V dané lokalitě má MO ČR v právu hospodaření pouze jeden pozemek, který výše uvedenou nemovitost obklopuje, tj. p. č. 1355/3 (lesní). Tento pozemek je předmětem již rozjednaného převodu na MČ P5. Dne 1. ledna 2014 byl převeden na MHMP sousední pozemek p. č. 1355/2 na základě zákona č. 173/2012 Sb. o převodu některých věcí z majetku České republiky do majetků obcí. Dne 13. listopadu 2017 byly úplatně převedeny na MČ P5 pozemky p. č. 1350/2 a 1353/4 v rámci transparentního výběrového řízení na určení nejvhodnějšího zájemce o  koupi nepotřebného nemovitého majetku, se kterým má právo hospodařit MO ČR“. Citace je z odpovědi Ministerstva obrany ze dne 7. dubna 2020, č.j. MO 102552/2020-1122, na dotaz senátora Mgr. Václava Lásky ze dne 31.3.2020 týkající se poskytnutí informací o převodu vlastnických práv k pozemku p. č. 1355/4 v k. ú. Jinonice. Z odpovědi ministerstva se tedy dozvídáme důležité informace, které nejsou zřejmé z kupní smlouvy na pozemek, veřejně dostupné zde. Ve smlouvě samotné se např. dočítáme, že předmět koupě je dotčen veřejně prospěšnou stavbou 9/SR/5 s označením „Praha 5 – Vidoule – zařízení pro rekreaci a sport“.

141016-armada-pozemek_na_vidouli3

Přibližná poloha pozemků na Vidouli, které prodává Armáda ČR. Výhodná poloha blízko MHD je předurčuje k sportovně rekreačnímu využití typu Ladronka. Vzdálenější a rozlehlejší východní část Vidoule k takto intenzivnímu využití vhodná nebude, měl by tam být spíše „přírodnější“ park . Podklad mapy: OpenStreetMap

Aktualizace 27.4.2017: „Praha 5 koupí od Ministerstva obrany ČR pozemky na stolové hoře Vidoule, Zastupitelé páté městské části schválili odkoupení pozemků na stolové hoře Vidoule o celkové výměře 11 452 m2 od Ministerstva obrany ČR za cenu 5 550 000 Kč, kterou městská část jako cenu minimální nabídla ve výběrovém řízení. Pozemky jsou dle územního plánu vedené jako sady, zahrady a vinice a městská a krajinná zeleň.“ Citace z webu Smíchovské radnice www.Praha5.cz, viz odkaz zde.

Aktualizace 26.10.2016: Rada smíchovské radnice požádá o zrušení výběrového řízení a bezúplatný převod do majetku obce (viz usnesení zde). Doufejme, že u Armády uspějí.

Původní text z 23.10.2016: Po dramatickém půlnočním prodeji areálu Hliník těsně před vánoci 2013 (viz zpráva ZaPět zde) se stát zbavuje dalších klíčových pozemků v Přírodním parku na Vidouli. Tentokrát v oblasti blízko MHD, která je vhodná k vybudování sportovišť jako na Ladronce. Na rozdíl od většiny vrcholu Vidoule, která vybízí spíše k „přírodněji“ pojatému způsobu rekreace. Armáda jako složka státu by měla nejdříve nabídnout svůj nepotřebný majetek ostatním státním organizacím. Nabídla? Pokud ano, proč magistrát nebo MČ Praha 5 po pozemcích nechňapli? Otázek je mnoho, podobně jako v podezřelé aukci zahrádek před domy na Šmukýřce, o kterých je psáno zde. Na Vidouli ještě není pozdě, obec se může pokusit získat super důležitý pozemek bezúplatně do svého vlastnictví.

Citace z Výběrového řízení Armády ČR ze dne 14.10.2016 na prodej majetku (ke stažení zde): Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Park Vidoule | 1 komentář

Zkulturnění křižovatky na Kavalírce

Obrázek ze studie rekonstrukce křižovatky Plzeňská x Musílkova x Nad Zámečnicí. Jde o rozpracování návrhu spolku Cibulka (podrobněji zde), který podstatně zvýší propustnost mezi Cibulkami a Plzeňskou a zlepší dodržování pravidel silničního provozu v ulici Nad Zámečnicí.

Zkulturnění křižovatky a přestupního uzlu na Kavalírce velmi pěkně řeší studie Motolského údolí. Zde je třeba zdůraznit, že Radlická radiála není podmínkou realizace dopravní části studie Motolského údolí. Jak konstatovala MČ Praha 5 na svém webu: „Všichni přítomní se shodli na společném zájmu, aby koncepce rozvoje celého Motolského údolí včetně odkrytí v současnosti převážně zatrubněného Motolského potoka byla realizována prioritně tak, aby samotná realizace Radlické radiály nebyla pro rozvoj Motolského údolí při zklidnění dopravy překážkou“. Do Plzeňské ulice se na Kavalírce napojují ulice Nad Zámečnicí z Buďánek a ulicí Musílkova se jezdí z Cibulek. Řešení dopravy na Kavalírce paradoxně začíná už nahoře v průsmyku do Jinonic pod skalami Vidoule. Hlavní podmínkou totiž je samozřejmě stále jedno a totéž: žádný tranzit přes Cibulka a Šmukýřku! To je alfa a omega pro zamezení zácp na této křižovatce a na Cibulkách vůbec. Tedy ulice Na Pomezí musí zůstat pro auta jen jednosměrná. To je naštěstí i pečlivě vydiskutovaný názor radnice Prahy 5, viz zde nebo podrobněji zde.

Celý příspěvek
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkulturnění křižovatky na Kavalírce

Košířská čtvrť Na Cibulkách: o používání názvu Cibulky

Jak nazývat naši čtvrť, aby „přespolním“ bylo jasné, že Cibulka je pomnožný tvar? Pro účely každodenní komunikace je šikovné používat název Cibulky a naznačit tak lidem odjinud, že se jedná o plurál. V oficiální komunikaci se má psát pomnožný tvar Cibulka (podle vzoru luka), nebo lokalitu opsat výrazem „oblast Na Cibulkách“. Níže najdete citace z dopisů a webu Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

Celý příspěvek
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Košířská čtvrť Na Cibulkách: o používání názvu Cibulky

Cibulky spolu! Hledáme dobrovolníky pro cibuleckou svépomocnou skupinu

Aktualita 24.3.2020: Rádi bychom vás pozvali na novou facebookovou stránku Cibulky Spolu. Sem přesuneme veškeré aktivity, které se budou týkat pomoci v době koronavirové nákazy.
Za tímto účelem vznikly i nové webové stránky https://cibulkyspolu.cz/.
Těší nás vaše pomoc, podpora i sdílení. 

Původní text z 21.3.2020: Vážení přátelé, milí sousedé,

v posledních dnech nám chodí zprávy s nabídkou i poptávkou pomoci. Rozhodli jsme se proto vytvořit místní koordinovanou solidární síť. Nikdo z nás neví, jak se situace bude vyvíjet, ale chceme zajistit pomoc alespoň na našem cibuleckém kopci. Lidé se zde dobře znají a díky tomu se leccos řeší lépe než ve “velké Praze”. Smyslem je propojení, ohleduplnost, solidarita a adresná a vzájemná pomoc. Víme, že mnoho lidí už pomáhá, stará se o své blízké, známé a sousedy. Zároveň je ale jasné, že už teď zásobování potravinami (např. skrze onlinové obchody) vázne. Roušky jsou stále nedostatkovou komoditou a nakažených bude pravděpodobně přibývat. Chceme také ulevit těm, kteří třeba potřebují vystřídat.

Hledáme dobrovolníky ve věku od 15ti let, kteří by měli pravidelně, či nárazově cca 2 hodiny času denně, a to především na nákupy a pokrytí distribuce potřebného materiálu, léků a potravin. Hodláme také zřídit telefonickou linku pomoci a budeme potřebovat „operátory“.

Kdo z Vás by mohl pomoci, hlaste se, prosíme, e-mailem na Info@spolekhajovna.cz (uveďte své jméno a telefonní číslo) nebo telefonicky Pavlu Světlíkovi na čísle 775 208 434 denně od 9,00 do 20,00 hodin.

Chceme být připraveni. Možná karanténa potrvá pár týdnů, ale možná i měsíce. Proto sestavujeme tým dobrovolníků už dnes.

Děkujeme a prosíme o šíření této zprávy sousedům z našeho kopce!

Cibulky spolu!

Za spolky Cibulka a Hájovna

Markéta Fleglová
www.spolekhajovna.cz

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cibulky spolu! Hledáme dobrovolníky pro cibuleckou svépomocnou skupinu

SARS-CoV-2

Spolku Cibulka přišly dotazy, kde se dají sehnat pratelné roušky a na druhou stranu i nabídky sousedské výpomoci (např. nákup) při současné pandemii. Pokuste se sdílet nápady, potřeby, nabídky, třeba přímo ve facebookové skupině stránek spolku Cibulka. Pamatujme současně na minimalizaci vzájemného fyzického kontaktu.

Zde sdílíme několik odkazů na vzájemnou výpomoc: jak se starat o látkovou roušku, jak ji ušít a další tipy viz např. Milion roušek pro Česko. Portál různých nabídek a poptávek: Pomoc do domu v Praze 5. V nové radnici Prahy 7 poskytují netkanou textilii pro šití roušek. Aktuality z radnice MČ Praha 5 (zde).

20.3.2020 Novinky.cz o původu koronovariru SARS-CoV-2

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SARS-CoV-2

Výtoňský železniční most

19.3.2020 bude další beseda o budoucnosti železničního mostu. Místo a čas: Eternia, Nádražní 3, od 19 hod. Předchozí beseda byla ve Winternitzově vile, na záznam se můžete podívat zde.

4.3.2020 „Žádné bourání. Železniční most na Výtoni zůstane památkou, rozhodlo ministerstvo“ ČTK+ ZDopravy.cz

2.4.2018 „Lávky na Výtoňském mostě“, Cibulky.info

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výtoňský železniční most