200 let zámečku Cibulka a Pic-nic u čínského pavilónu 23.4.2017

kliknutím na náhled otevřete pozvánku v pdf

Aktualita 22.4.2017: Smlouva o užívání čínského pavilónu mezi MČ Praha 5 a Cibulka, a.s., již byla zveřejněna v registru smluv (zde) a nabyla platnosti. Další údaje:
Zveřejnění:21.04.2017 09:57:58
Datum uzavření:16.03.2017
Číslo smlouvy / č.j.:0003/0/OSP/17

Původní text příspěvku: Rádi bychom vás pozvali na druhý Pic-nic u Čínského pavilonku a rozpadajícího se statku Cibulka, jejichž osud nám není lhostejný. Sejdeme se v neděli 23. 4. v 15:00, občerstvení, deky a zvonečky sebou!
Další informace najdete také na pozvánce na obrázku vlevo.

Biskup Leopold Thun-Hohenstein (původem z Děčína) koupil Cibulku právě před 200 lety, v roce 1817, a během několika málo let ji přebudoval. Citujme z Malých dějin Smíchova a Košíř: „Rok 1817 znamená pro Cibulku historický zlom. Na scénu přichází pasovský biskup Leopold Linhart Thun-Hohenstein. Cibulku koupil za 112 000 zlatých a do r.1826 jí přebudoval v pohodlný klasicistní empírový zámeček s romantickým přírodním parkem. Podobná sídla ve stylu jakéhosi okrasného statku byla v té době módní. Thun však na Cibulce vytvořil zcela jedinečný, důkladně promyšlený a k estetické dokonalosti přivedený stavebně-krajinný celek, jeden z mála zachovaných příkladů pražské pozdně barokní villegiatury.“

Bude rok 2017 historickým zlomem k lepší budoucnosti rozpadajícího se zámečku Cibulka?

Bude v roce 2026 zářit historický zámeček i celá usedlost zase v plné kráse?

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 200 let zámečku Cibulka a Pic-nic u čínského pavilónu 23.4.2017

Filmaři na Buďánkách

filmari_na_budankachOdborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, Sounderground
a Cinema Arsenal vás srdečně zvou do komunitního prostoru KOLONIÁL na pravidelný cyklus středečních filmových projekcí a diskusí za účasti autorů.

dubnová pozvánka na 12.4. od 20h (Ivetka a hora, Vít Janeček) a 26.4. od 20h (Pevnost, Klára Tasovská a Vít Kokeš). Režiséři se zúčastní promítání.
Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Filmaři na Buďánkách

Tenis na Cibulkách – pestrý průvodce černobílými fotografiemi

kliknutím na obrázek přejdete na webové stránky knihy

Aktualita 25.4.2017: křest knihy bude 12.5.2017 v Restauraci U Tenisu. Pozvánku najdete zde.

Autentické a přitom profesionálně zpracované vzpomínky na tenis na Cibulkách zejména v období 50-tých a 60-tých let napsala Eva Malá, rodačka z ulice Nad Zámečkem. Knížka se čte jedním dechem, jak Padevětovy historické bestselery z období protektorátu.  Nejde jen o tenis, dozvíme se o duchu doby, jak vznikala kolonie Cibulka, o drobnostech běžného života; hotový průvodce místním geniem loci pro ty, kteří se stěhují do houfně rašících novostaveb na Cibulkách. Citace z knihy vzpomínek Jiřího Hejdy naplno dávají dolehnout šílenostem XX. století jako byl nacismus a komunismus. Jiří Hejda si nechal postavit arch. Hilgertem modernistickou vilu v ulici U tenisu. Jeho žena Louisa se jako židovka celou válku musela skrývat a přišla o většinu příbuzných. J. Hejda byl nedlouho po únorovém puči odsouzen na doživotí v procesu s dr. Miladou Horákovou. Ale zpět k tenisu a knize. Webové stránky knihy jsou tenisnacibulkach.wordpress.com, můžete ji zakoupit po domluvě přímo u autorky Evy Malé evafoto@seznam.cz nebo na recepci Tenisu Cibulka www.teniscibulka.cz. Kniha vyšla v limitovaném nákladu 100 kusů a stojí 300Kč. Jako ochutnávka je zde pár citací z knihy: Celý příspěvek

Rubriky: hřiště, Nezařazené, Ze života | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tenis na Cibulkách – pestrý průvodce černobílými fotografiemi

Místo Vašeho oblíbeného parku supermarket? Ale Vás se to přece netýká.

Musilkova - gigantická stavba 5 věžáků v parku Kavalírka

Připomínky spolků mohou pomoci přijímat opatření k zmenšení předimenzovaných staveb, respektování charakteru místa a většímu počtu garáží. Ilustrační foto je stavba v Praze 5 (rok 2011), kde však připomínky pomohly minimálně. Parkovacích míst zde značně ubylo. Hlavní slovo totiž má vždy radnice a stavební úřad.

Poslanecká sněmovna projednává novelu stavebního zákona. A někteří poslanci navrhují úplné vyškrtnutí možnosti občanů vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí. Sdílíme výzvu brněnského spolku Nesehnutí z března 2017, abyste napsali svému poslanci, citujeme: „… Podle jednoho z návrhů by se měla úplně zrušit možnost spolků účastnit se v územních a stavebních řízeních – s výjimkou těch největších staveb, které prochází kompletním procesem hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). Například u kontroverzních staveb supermarketů to znamená, možnost mluvit jen do zlomku největších případů.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Místo Vašeho oblíbeného parku supermarket? Ale Vás se to přece netýká.

Radlická radiála a Městský okruh

Radlická radiála zvýší dopravní zátěž katastru Jinonic o cca 60 tisíc aut denně: ze 45 tisíc se zvýší průjezd Jinonicemi na cca 102 tisíce. Simulace ukazují, že mezi Barrandovským mostem a Smíchovem pojede přes 40 tisíc aut více než dnes. Přitom již nyní jsou zde časté zácpy. Jižní spojka takový příval bez vnějšího okruhu nepojme. Kliknutím na náhledový obrázek přejdete na studii zklidnění Jinonic zde.

Co dál s Městským okruhem a radiálami? O tom má brzo rozhodovat Rada hl.m. Prahy. Zvolí Blanku 2, duální řešení od IPRu, nebo úsporné varianty podle Auto*matu? Je to opravdu těžký výběr: Blanka 2 má jako podmínky otevření zpoplatnění vjezdu do centra a vnější okruh, duál zase nemá EIA, název Auto*mat sám o sobě je pro někoho jak červený hadr před býkem. Nechceme proto ukázat prstem na konkrétní obrázek plánu. Navrhujeme držet se pravdy, jednat čestně a mít vždy na prvním místě prospěch Pražanů. Pak se snad podaří najít přijatelné řešení městského okruhu do dostavby vnějšího dálničního okruhu. Nejracionálnějším se zdá přistoupit k duální variantě IPR s detailnějším rozpracováním, které povede k preferenci MHD a individuální bezmotorové dopravy a nebude blokovat výstavbu Blanky 2 ve vzdálené budoucnosti. Celý příspěvek

Rubriky: bus 123, Nezařazené, parkování | komentáře 2

Motolské údolí bude nová pražská dobrá adresa

Parkové cesty mají spojit Motol s Andělem a Petřínskými zahradami. Za poskytnutí obrázku děkujeme předsedovi Výboru životního prostředí MČ Praha 5. Odkaz na studii Motolského údolí autorů A69 je zde.

21.3.2017: Spolek Cibulka navrhnul jak zvýšit průjezdnost křižovatky Musílkova-Plzeňská v souvislosti s opravou ulice Nad Zámečnicí a přesunem jejího vyústění do Plzeňské. Navrženým zjednodušením křižovatky by Musílkova získala cenné sekundy a odlehčila by jí v ranních i večerních zácpách. V automobilové dopravě jsou pro spolek Cibulka cílem hlavně menší dopravní zácpy a lepší parkování (P+R na krajích města a parkování v bytových novostavbách). Napsali o nás: „spolek Cibulka … dlouhodobě velice aktivně vystupuje v zájmu harmonizace a optimalizace vývoje automobilové dopravy v oblasti Košíř a Cibulek a Motolského údolí, což je patrné jak z jeho aktivit, tak jeho webovských stránek.“ (zpracovatelé studie Motolského údolí, A69 -architekti a Anthropictures )

3.3.2017: První ukázky studie přeměn Plzeňské, Vrchlické a okolí působí jaké zjevení z jiného světa. Takovou studii na Praze 5 dlouho neviděli. Odpudivá dopravní „stoka“ se má změnit na pestrý obchodní bulvár. Přírodní park Košíře Motol bude odevšud snadno přístupný díky mnoha novým pěším propojením (viz obrázek). Využije se co nejvíc i příroda přímo u Plzeňské, vždyť Přírodní park zasahuje až na dno údolí. Parková cesta by postupně vedla od Motola k Andělu až na Petřín. Prostě Motolské údolí bude dobrá adresa. Studie Motolského údolí není o jedné velké investici, spíše má jít o základ závazného regulačního plánu, podle kterého se postupně bude zvelebovat a zlepšovat život v této části Prahy 5. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Motolské údolí bude nová pražská dobrá adresa

Vlakem až na hlavák

Víte jak elegantně překonat ranní dopravní zácpy? No přeci Semmeringem! Na vlakové zastávce Cibulka se objevila jednoduchá výzva, kterou zde rádi sdílíme. Jednak můžete zácpy objet, hlavně však zase pojede o pár aut z Kladenska méně, takže i tak se pomůže Praze od zácp. Pokud tuto myšlenku podporujete můžete poslat do středy 1. března kratinkou žádost na adresy:  Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vlakem až na hlavák

Top rezidence Pomezí

zadani

Fotografie z výstavy: Náhled zadání řešeného území na východ od ulice Na pomezí. Výstava potrvá do 31.1.2017.

Aktualita 2.5.2017: Dopis Petry Kolínské, náměstkyně primátorky (ke stažení zde).

Aktualita 3.2.2017.
Zástupci KKCG RE a.s. a JTU Czech, s.r.o. prezentovali svůj návrh projektu „Top rezidence Pomezí“ petičnímu výboru a zástupcům občanských spolků, které se v oblasti Košíř angažují. Návrh byl také vystaven v malé výstavní síni Úřadu MČ Praha 5. Na základě jednání připravuje developer Memorandum o záměrech projektu, které se chystá prezentovat Městské části Prahy 5. Zástupci Rady ujistili petiční výbor, že MČ Praha 5 má zájem se podílet konečné podobě projektu a v zájmu svých občanů se stane druhou stranou Memoranda.
Memorandum by mělo obsahovat zejména požadavky místních obyvatel na zajištění průchodnosti územím projektu, aby byl volně přístupný po celém svém obvodu pro všechny občany, včetně zamezení jeho případnému budoucímu oplocení, zachování stávající zeleně na nezastavěných plochách projektu, participaci na vytváření podoby veřejných ploch v rámci projektu a na občanské a sportovní vybavenosti ve spolupráci s developerem a Městskou částí Praha 5. (Zapsala Iva M.) Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Park Vidoule, Stavby | komentáře 2

Ověřovací studie Vidoule

Stolova_hora_Vidoule-brozura

Brožura z druhého Běhu za Vidouli (ke stažení zde).

„Neexistuje místo bez paměti a neexistuje koncept bez místa.“ To je motto CMC architects Víta Másla a Davida R. Chisholma, zpracovatelů studie. Rozsáhlou „paměť“ Vidoule najdou i na našich stránkách v rubrice park Vidoule zde. CMC Architects navrhli v Praze např. zdaleka viditelnou stavbu obytného domu ve tvaru písmene V na Pankráci, ale orientují se i na eko-plánování.
Podrobněji o studii viz zpráva na webu Smíchovské radnice zde nebo minutové videozpravodajství (zde), kde se říká, že urbanistická studie má řešit koncepci „zachování přírodních ploch a návrh rozložení rekreačních nebo sportovních ploch, např. stezky pro běžce, inlajny, hřiště pro děti nebo naučné stezky.“
O dalším vývoji se budeme snažit informovat i zde, nebo alespoň shromažďovat odkazy. Celý příspěvek

Rubriky: Park Vidoule | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ověřovací studie Vidoule

PF 2017

Zlaté slunce v tmách ať vychází Vám … v roce 2017 !

Vztah písně k Cibulkám jsme si uvědomili loni na Mikulášské besídce u sv. Jana, kdy ji hráli Manželé Radovi (bydleli léta na Cibulkách) a že ji hrají rádi na svých vystoupeních (podívejte se na jejich nahrávku z Vinoře zde). Někteří členové skupiny Poutníci a/nebo jejich blízcí příbuzní bydleli/bydlí na Cibulkách. Vlastně i Petr Eben, který Poutníkům skládal rytmické mše (např. tzv. Truvérská mše) bydlel nedaleko. Na Smíchově a pak v Motole. Vzpomínky p. Pavla Kuneše na skupinu Poutníci si můžete přečíst zde. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, VOLBY | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2017