Malý smíchovský okruh a bus 123

Malý smíchovský okruh (Radlická, Vltavská, Nábřežní, V Botanice, Kartouzská) na OpenStreetMap

Malý smíchovský okruh (MSO, otevřen 2001) navýšil kapacitu automobilové dopravy na Smíchově a umožnil tím vytvoření pěší zóny v okolí Anděla ještě před otevřením tunelu Mrázovka. Sehrál tak ve své době významnou roli. Po dostavbě tunelů Mrázovka a Blanka, které by měly část dopravy z této vysokokapacitní komunikace převzít, již jeho pozitivní vliv klesá a je třeba MSO upravovat. Po roce 2014 došlo aspoň k preferenci tramvajové dopravy v Nádražní a Štefánikově ulici. Před zahájením stavby Smíchov-City Na Knížecí je třeba upravit režim MSO, aby nebyl na novém náměstí bariérou. Níže najdete několik dostupných citací a odkazů na MSO v souvislostech s pěší zónou v okolí Anděla, tunely Mrázovka a Blanka. Připojujeme úvahy o směrování autobusů v okolí MSO, včetně autobusu 123.
Celý příspěvek

Rubriky: bus 123, parkování | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Malý smíchovský okruh a bus 123

Zahušťování výstavby nad Kavalírkou

Galerie obsahuje celkem 19 obrázků.

Na západ od gymnázia Nad Kavalírkou byla v územním plánu nízká zástavba a pás zeleně. Praha jej postupně, po malých krůčcích svévolně mění. Soud sice uznal, že vysoké stavby do této části ulice Musílkova nepatří, ale pozdě. Domy už stály. … Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahušťování výstavby nad Kavalírkou

Život na Cibulkách, volné pokračování knížky Tenis na Cibulkách

Aktualita 29.4.2019: Další autogramiáda nad dotiskem knihy bude ve čtvrtek 2.5.2019 od 18h v hájovně — setkání Evy Malé se čtenáři knížky Život na Cibulkách a Tenis na Cibulkách. Bude též promítání filmu podkresleného hudbou Zdeňky Šetkové, která pomocí fotografií Košíř a Cibulek zaznamenala jak se měnila tato část Prahy od sedmdesátých let, aby zanechala úctyhodnou zprávu dalším generacím.

27.4.2019: Lidové Noviny, „Cibulka aneb Svět viděný odněkud“, Zbyněk Petráček, viz též náhled na obrázku vedle.

20.3.2019: Dotisk! Na koho se již nedostala knížka Život na Cibulkách, má novou šanci. Autorka s grafikem Štěpánem Bartoškem udělali dotisk. Kniha je dostupná v „Trafice u fabriky“, ul. Naskové vedle školky – celý den kromě so, ne. Také v Hájovně Cibulka, út, čt, pá 14,00 – 17,00 hod. Nebo přímo u autorky: Eva Malá – tel. 775 280 945, e-mail: evafoto@seznam.cz

Autorka knihu představí a promítne film Josefa Císařovského „Fiktivní deník Zikmunda Reacha“ — vyprávění o Košířích, v souvislostech s fotografiemi Zikmunda Reacha. Knihu tu bude možné i zakoupit. Spolek Hájovna, Zahradní domek, U Lesíka, 150 00 Praha 5, spolekhajovna.cz

Celý příspěvek

Rubriky: Cibulka - usedlost, Ze života | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Život na Cibulkách, volné pokračování knížky Tenis na Cibulkách

Tři lávky na ostrovy u mostu Legií

K novému tisícíletí dostal Londýn dárek-Millenium Bridge – most pro pěší. Okamžitě si jej místní obyvatelé obrovsky oblíbili.

K novému tisíciletí dostal Londýn dárek – visutou lávku pro pěší zavěšenou na lanech – Millenium Bridge. Okamžitě si ji místní obyvatelé obrovsky oblíbili a stala se i lákadlem pro turisty, vždyť spojuje katedrálu sv. Pavla a galerii Tate Modern v bývalé elektrárně. Podobně mohou zafungovat lávky na ostrovy v okolí mostu Legií. Ten je navíc dost úzký a nikdy v těchto místech nemůže uspokojit poptávku po dopravě. Po plánované opravě mostu Legií se sice zlepší doprava pro tramvaje a auta, ale nezlepší se pro pěší ani cyklisty. Analýzu a rešerši různých řešení nabídla studie Zprůchodnění Dětského ostrova,“ (výběr obrázků z ní najdete zde) projednávaná na Výboru územního rozvoje (VÚR) MČ Praha 5 dne 4.12.2018. I když studie kvůli administrativním bariérám nebude rychle realizovatelná, je dobře, že Praha 5 na propojení ostrovů myslí. VÚR doporučil Radě MČ prověřit realizovatelnost a rozpracovat další fáze projektu po jednotlivých částech a navrhnout další postup projednání. Pozn. Cibulky.info: Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury a jako taková by měla být zanesena do územního plánu, aby se v budoucnu podařilo propojení uskutečnit. Lanové mosty k Praze navíc patřily.

Lávky kolem mostu Legií můžou znamenat důležitou pěší a cyklistickou tepnu pro místní a také zážitkovou trasu pro turisty, v něčem snad ještě atraktivnější než přecpanou Královskou cestu (na obrázku oranžově-přes Žofín a Střelecký ostrov, nikoliv přes ostrov Dětský). Výběr obrázků ze studie průchodnosti Dětského ostrova najdete zde a obrázky tří lávek Vlado Miluniće zde.

Studie navazuje i na předchozí snahy a návrhy řešení, např. tři lávky arch. Vlado Miluniće z roku 2010-13. Z popisu lávek na Revue Beau (zde) citujeme arch. Vlada Milunće: „Nápad propojit tři pražské ostrovy: Střelecký, Slovanský a Dětský ostrov lávkami vznikl postupně od roku 2010 na základě informace, že plánovaná dendrologická rekonstrukce Střeleckého ostrova po povodni 2002 navrhuje pro důchodce, děti a maminky s kočárky zpřístupnit ostrov z mostu Legií mimo dlouhé nepohodlné pompézní schodiště také výtahem. Pro návštěvníky ostrova by to ale stále znamenalo cestou ze Smíchova a z Nového města absolvovat dlouhou nepříjemnou pěší trasu po mostě v souvislém proudu výfuků z aut. Maminky s kočárky, děti, důchodci, postižení a ostatní návštěvníci se na ostrov a při návratu z ostrova dostanou pouze za cenu dvojité dávky výfukových plynů. Jak jsme nedávno toho byli svědky, mohou auta když na to přijde, dokonce shazovat lidi z mostu do řeky.  Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tři lávky na ostrovy u mostu Legií

Memento Vidoule

Představení urbanisticko-krajinářské studie Vidoule v emauzském CAMPu dne 16.10.2018. Na videozáznam prezentace se dostanete kliknutím na obrázek. Obecné připomínky spolku Cibulka z května 2018 najdete zde.

Citace z článku „Memento Vidoule: za veřejný zájem má smysl bojovat“ z radničního časopisu Pětka pro Vás ze září 2018:

Výkup pozemků na Vidouli pro veřejné využití je skvělý projekt. Umožnila ho také velmi specifická politická konstelace, která se asi nebude opakovat. Čas boje o záchranu je za námi, čas sporů o proporce projektu nás čeká. Spory přijdou. Je na místě vyvodit obecnější závěry z historie.
Součástí metropole se Vidoule stala v roce 1920. Územní plán tam počítal s parkem. I za socialismu byla nezastavitelnost území respektována. Přírodní park byl vyhlášen v roce 1991. V roce 1996 kupuje část pozemků Ekospol s cílem změnit územní plán a stavět. Historie boje za Vidouli začala. Změny územního plánu Praha 5 odmítala.
Přelom nastal 22.11.2012, kdy Komise územního rozvoje pustila do dalšího projednání podnět na zástavbu celého vrcholu. A zde je třeba zmínit úlohu občanské společnosti. Občanů Košíř a Jinonic a tamních spolků. Spor o Vidouli přivedl na scénu vysoce kvalifikované odborníky na územní plán a ochranu přírody z řad občanů, kteří dokázali odborně rozporovat chybná rozhodnutí státní správy a samosprávy. Dělali ve svém volném čase agendu, kterou měl řešit úřad. Ruku v ruce s odbornou prací byly pořádány občanské akce na podporu zachování přírodního parku na Vidouli, především „Běh za Vidouli“. V úterý 2. října poběžíme již po šesté.
Až se budeme těšit z procházky po Vidouli, připomeňme si alespoň toto. Vyplatí se trvat na veřejném zájmu. A to i v případě, že samospráva kolísá.
Ing. Josef Cuhra
Předseda kubu KDU a nezávislých

Zvýraznění textu provedla redakce www.Cibulky.info

Rubriky: Nezařazené, Park Vidoule, Životní prostředí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Memento Vidoule

Smíchovské nádraží: velkorysá a reprezentativní brána Prahy

Velkorysý návrh reprezentativního Nádraží Smíchov. Cestujícím se po vystoupení z autobusu otevře pohled na panoráma Hradu. Jen krátký přestup budou mít na metro či tramvaj. Je však nutné otevřít autobusový terminál jako celek hned, ne po etapách (nejprve je totiž navrhována odrazující, cca 1 km přestupní vzdálenost denně). Zdroj obrázku: A69 architekti, facebook CAMP IPR Praha. Videozáznam prezentace 8.11.2018 (zde)  studie ke stažení (zde)

Více než 200 000 lidí, hlavně zaměstnanců a školáků denně dojíždí do Prahy. Je to jako celá Plzeň a Karviná dohromady. Dojíždění auty citelně přispívá ke kongescím ve městě, proto je tak důležitá doprava vlakem nebo autobusem, která by byla příznivou alternativou k autu. Právě Smíchovské nádraží je využíváno velkým množství středočechů (viz statistiky zde). Navíc zde má končit VRT (vysokorychlostní trať) ze západu.  Nový dopravní uzel přestavěného Smíchovského nádraží si zaslouží být reprezentativní a velkorysou bránou do Prahy. Investicí s největší prioritou.

Postřehy z představení studie smíchovského terminálu v emauzském CAMPu 8.11.2018:

Investice SŽDC do opravy nádraží, výtoňského mostu a dráhy:
SŽDC připravuje v brzké době tři velké, na sebe navazující rekonstrukce: kromě nádražní budovy chce rekonstruovat výtoňský železniční most a dráhu od Výtoňského mostu k hlavnímu nádraží

Investice Prahy do autobusového terminálu
navazující investice Prahy do autobusového terminálu má zpoždění. Přesto je nutné trvat na jeho budování nad stanicí metra hned od začátku, ne po etapách. Nachodit denně kilometr na přestupech mezi autobusem a metrem je proti smyslu investice, která má přilákat mimopražské cestující z aut do veřejné dopravy. Občany Prahy 5 určitě bude zajímat, že městské autobusy vesměs mají zůstat v Nádražní v úrovni tramvají. Celý příspěvek

Rubriky: bus 123, Nezařazené, parkování | 1 komentář

Volby 2018

Jak volili Vaši sousedé? Výsledky voleb ve volebních okrscích na webu statistického úřadu (zde) a v grafické formě na webu Lidovky.cz (zde), odkud pochází náhledový obrázek. Barva okrsku je podle volební strany, která tam zvítězila. Např. světle šedá-Piráti, modrá-ODS, fialová-TOP09, tmavě modrá-ANO, žlutá-KDU.

Děkujeme všem, kdo jste podpořili členy spolku Cibulka a případně také další příznivce ZaPět. Situace po volbách je dost odlišná než před čtyřmi lety, i kvůli značně nepřehledné předvolební kampani. Jednak kandidovalo velké množství volebních uskupení, jednak pro běžné voliče bylo těžké rozlišit, u koho se kampaň shoduje s jeho minulými činy a u koho se se jedná spíše o umné zakrývání minulosti. V Praze 5 nám strany přichystaly „velký guláš“, jak trefně napsal pan senátor Láska (viz níže).  Přes nepřehlednou kampaň se zdá, že do zastupitelstva se dostala řada zastupitelů skutečně naslouchajících místním obyvatelům. Snad tito zastupitelé vyjednají, aby pokračovala otevřenost komisí a výborů pro veřejnost. Otevřenost je třeba dále zlepšovat, např. sdílení materiálů komisí a výborů, zvukové záznamy jednání; a přehledné vyhledávání na webu radnice.

Výsledky voleb ve volebních okrscích najdete na webu statistického úřadu (zde) a v grafické formě na webu Lidovky.cz (zde).

16.10.2018: Pražský Deník, „Daniel Mazur: Spolupráce Pirátů a STAN na radnici Prahy 5 nebyla možná“. Pohledy na průběh vyjednávání o radnici Prahy 5 z různých stran. Pozn.: po reakcích na fb přidáváme citaci z článku, která titulek vysvětluje:  Celý příspěvek

Rubriky: VOLBY | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby 2018

Systematické chyby ve sčítání volebních hlasů: kauza líbeznického starosty Martina Kupky aj.

Chyby při sčítání volebních lístků v českých volbách jsou zarážející svým rozsahem. Volby jsou přitom pro nás nedotknutelným pilířem, jistotou, že jsme v normálním státě. Avšak hloupé systematické chyby sčítání při volbách vážně ohrožují spravedlivost voleb.

Největší přepočítávání hlasů v české historii a zvolení oblíbeného starosty M. Kupky poslancem v roce 2017

Obrovské systematické chyby v parlamentních volbách v roce 2017 skutečně vedly ke zvolení nepravých osob, např. kauza oblíbeného líbeznického starosty Martina Kupky v roce 2017. I když tam šlo o jiný princip sčítání než je v komunálních volbách, podobné chyby mohly nastat i v komunálních volbách na podzim 2018. Některé straně mohlo chybět jen málo a překročila by práh nutný ke vstupu do zastupitelstva MČ Praha 5. Připomeňme, že v roce 2014 se dostaly do zastupitelstva dvě strany, které nedosáhly ani 5% hranice hlasů, jednalo se tehdy o Demokraty Jana Kasla (4.92 % hlasů, získali 3 mandáty) a piráty (3.06 % hlasů, 1 mandát). V komunálních volbách je totiž d’Hondtova metoda aplikována tak, že je možné se do zastupitelstva dostat i s nižším než 5% výsledkem (popis d’Hondtovy metody najdete zde). V kauze starosty Kupky vydal soud doporučení, jak napravit špatný systém sčítání v českých volbách (usnesení soudu viz zde). Citujeme: „Tato zjištění z dnešního případu si nutně musí vyžádat adekvátní reakci Ministerstva vnitra, resp. vlády a Parlamentu. Ve hře je totiž legitimita všech voleb a víra občanů v jejich správný výsledek.“ Celý příspěvek

Rubriky: VOLBY | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Systematické chyby ve sčítání volebních hlasů: kauza líbeznického starosty Martina Kupky aj.

Běh za Vidouli 2018

Fotogalerii z Běhu za Vidouli 2018 zobrazíte kliknutím na obrázek. Autorem fotografií je Hynek Glos.

Výsledkové listiny: dospělí, děti

Krátké zhodnocení průběhu Běhu za Vidouli

Cílem Běhu za Vidouli je upozorňovat širokou veřejnost, že Vidoule je vzácnou přírodní památkou a je potřeba najít cestu, jak ji zachovat pro nás i pro další generace.
Happeningem chtějí místní lidé připomínat, že bedlivě sledují budoucnost tohoto území i budoucnost Přírodního parku Košíře Motol.
Pozváním na pětikilometrový běh po vrchu Vidouli chceme představit dalším Pražanům, kde se tato přírodní památka nachází, a proč voláme o její zachování.
Vítáme studii Studia REAKTOR a děkujeme za odbornou podporu pánům profesorům RNDr. Jíří Sádlo, CSc. a MUDr. Radim Šrám, DrSc.


Pozn.: Po dohodě můžeme video poskytnout, např. za účelem ochrany přírodních parků a hřišť před developerskou zástavbou.

Co se dělo na Běhu za Vidouli:
V 16:00 se otevřela pomyslná brána, od 16:15 registrace, v 16:30 začíná divadelní představení Královna Barev, v 17:20 startuje hlavní běh, zároveň začíná dětský běh na škvárovém hřišti. Kdo neběží, prohlíží si nástěnky, může komunikovat s jejich tvůrci, setkat se s přáteli nebo s odborníky na danou lokalitu, poslechnout si našeho skvělého moderátora Leoše Mareše, který se pravidelně dobrovolnicky běhu účastní, a kterého si za to nesmírně vážíme. Ani ne za hodinu dobíhají vítězové, letos doběhla jako čtvrtá a tím zároveň první nejrychlejší žena. Leoš vyzpovídal některé doběhnuvší, mezi nimiž je například i starosta Prahy 5 Pavel Richter, kterému se letos konečně podařilo si závod zaběhnout, nebo literární historik, kritik a vysokoškolský profesor Martin. C. Putna. Zároveň byla předána čestná medaile za zásluhy a poděkování panu doktoru Šrámovi, který za námi stojí a pomáhá již 6 let od samého začátku, a který se stal naším garantem v boji za Vidouli.
Po skončení dětského i hlavního závodu dochází k vyhlašování. Letos jsme ještě více rozšířili kategorie, gendrově i věkově, tak že nikdo není ošizen, všichni jsou spokojení.
Ihned po vyhlášení zahrála kapela Destruktiva street band, která s námi také drží celé roky, co běh pořádáme, dokud večer neskončí.

Přestože letos běh vyšel na velmi studený den, účast i tak byla vysoká, celkem dorazilo kolem 250 lidí, 80 dětí běželo dětský závod, 84 účastníků závod hlavní, Nikdo nám neumrzl, vše proběhlo nad očekávání hladce a v dobré náladě.
Díky předvolební době přišlo i mnoho zastupitelů a jsme pyšní, že jsme jim dokázali jménem celé platformy ZaPět býti rovnocennými a inspirativními partnery v diskuzi.

Běh za Vidouli je organizačně poměrně náročná akce, která vyžaduje precizní naplánování a dopředu přesné rozdělených úkolů. Neobejdeme se bez dobrovolníků, kteří s námi sdílí stejnou myšlenku, a bez kterých by v takové šíři běh ani nebyl možný. Díky nim jsme našli ideální a úspěšný průběh celého happeningu, který bychom chtěli držet i do dalších ročníků. Na fotky se můžete podívat zde. Děkujeme fotografovi Hynku Glosovi!

Děkujeme všem dobrovolníkům!!

Na další rok se těší
Petra Boušková
Košířská Cibulačka

Celý příspěvek

Rubriky: Cibulka - usedlost, Nezařazené, Park Vidoule | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Běh za Vidouli 2018

Běh za Vidouli 2018-galerie

Galerie obsahuje celkem 363 obrázků.

Autorem fotografií je Hynek Glos z Košíř.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Běh za Vidouli 2018-galerie