Praha kupuje pozemky na Vidouli pro park

Aktualizace 25.4.2020: Praha úspěšně získává pozemky v západní části stolové hory Vidoule (viz např. článek E15 ze 4.4.2020 zde). Přesto jeden pozemek jí v roce 2019 „unikl“. Jde o parcelu č. 1355/4 k. ú. Jinonice, těsně u kóty Vidoule 371 m n. m. Na parcele stojí rozpadající se kasárenský objekt, který je již dlouho slouží jako domov bezdomovcům. Objekt patří fyzickým osobám, které měli k parcele č. 1355/4 řádnou Nájemní smlouvu o pronájmu pozemku č. 6440-MPS1-2017-118 ze dne 24.10.2017. Na dotaz senátora Václava Lásky uvedlo ministerstvo obrany, že Ministerstvo obrany ČR převedlo na fyzické osoby „pouze pozemek pod stavbou, jakožto vlastníkovi stavby. Převod proběhl úplatně podle zákona, především vzhledem k existenci předkupního práva. …. fyzické osoby již byly vlastníky nemovitosti, podrobnosti viz katastr nemovitostí … v roce 2013 na základě kupní smlouvy, kterou uzavřely s fyzickou osobou, která stavbu vlastnila před nimi. Z hlediska vlastnictví stavby na pozemku p. č. 1355/4 proběhly v minulosti činnosti, které realizoval katastrální úřad, a byly mimo působnost MO ČR. V dané lokalitě má MO ČR v právu hospodaření pouze jeden pozemek, který výše uvedenou nemovitost obklopuje, tj. p. č. 1355/3 (lesní). Tento pozemek je předmětem již rozjednaného převodu na MČ P5. Dne 1. ledna 2014 byl převeden na MHMP sousední pozemek p. č. 1355/2 na základě zákona č. 173/2012 Sb. o převodu některých věcí z majetku České republiky do majetků obcí. Dne 13. listopadu 2017 byly úplatně převedeny na MČ P5 pozemky p. č. 1350/2 a 1353/4 v rámci transparentního výběrového řízení na určení nejvhodnějšího zájemce o  koupi nepotřebného nemovitého majetku, se kterým má právo hospodařit MO ČR“. Citace je z odpovědi Ministerstva obrany ze dne 7. dubna 2020, č.j. MO 102552/2020-1122, na dotaz senátora Mgr. Václava Lásky ze dne 31.3.2020 týkající se poskytnutí informací o převodu vlastnických práv k pozemku p. č. 1355/4 v k. ú. Jinonice. Z odpovědi ministerstva se tedy dozvídáme důležité informace, které nejsou zřejmé z kupní smlouvy na pozemek, veřejně dostupné zde. Ve smlouvě samotné se např. dočítáme, že předmět koupě je dotčen veřejně prospěšnou stavbou 9/SR/5 s označením „Praha 5 – Vidoule – zařízení pro rekreaci a sport“.

141016-armada-pozemek_na_vidouli3

Přibližná poloha pozemků na Vidouli, které prodává Armáda ČR. Výhodná poloha blízko MHD je předurčuje k sportovně rekreačnímu využití typu Ladronka. Vzdálenější a rozlehlejší východní část Vidoule k takto intenzivnímu využití vhodná nebude, měl by tam být spíše „přírodnější“ park . Podklad mapy: OpenStreetMap

Aktualizace 27.4.2017: „Praha 5 koupí od Ministerstva obrany ČR pozemky na stolové hoře Vidoule, Zastupitelé páté městské části schválili odkoupení pozemků na stolové hoře Vidoule o celkové výměře 11 452 m2 od Ministerstva obrany ČR za cenu 5 550 000 Kč, kterou městská část jako cenu minimální nabídla ve výběrovém řízení. Pozemky jsou dle územního plánu vedené jako sady, zahrady a vinice a městská a krajinná zeleň.“ Citace z webu Smíchovské radnice www.Praha5.cz, viz odkaz zde.

Aktualizace 26.10.2016: Rada smíchovské radnice požádá o zrušení výběrového řízení a bezúplatný převod do majetku obce (viz usnesení zde). Doufejme, že u Armády uspějí.

Původní text z 23.10.2016: Po dramatickém půlnočním prodeji areálu Hliník těsně před vánoci 2013 (viz zpráva ZaPět zde) se stát zbavuje dalších klíčových pozemků v Přírodním parku na Vidouli. Tentokrát v oblasti blízko MHD, která je vhodná k vybudování sportovišť jako na Ladronce. Na rozdíl od většiny vrcholu Vidoule, která vybízí spíše k „přírodněji“ pojatému způsobu rekreace. Armáda jako složka státu by měla nejdříve nabídnout svůj nepotřebný majetek ostatním státním organizacím. Nabídla? Pokud ano, proč magistrát nebo MČ Praha 5 po pozemcích nechňapli? Otázek je mnoho, podobně jako v podezřelé aukci zahrádek před domy na Šmukýřce, o kterých je psáno zde. Na Vidouli ještě není pozdě, obec se může pokusit získat super důležitý pozemek bezúplatně do svého vlastnictví.

Citace z Výběrového řízení Armády ČR ze dne 14.10.2016 na prodej majetku (ke stažení zde): Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Park Vidoule | 1 komentář

Zkulturnění křižovatky na Kavalírce

Obrázek ze studie rekonstrukce křižovatky Plzeňská x Musílkova x Nad Zámečnicí. Jde o rozpracování návrhu spolku Cibulka (podrobněji zde), který podstatně zvýší propustnost mezi Cibulkami a Plzeňskou a zlepší dodržování pravidel silničního provozu v ulici Nad Zámečnicí.

Zkulturnění křižovatky a přestupního uzlu na Kavalírce velmi pěkně řeší studie Motolského údolí. Zde je třeba zdůraznit, že Radlická radiála není podmínkou realizace dopravní části studie Motolského údolí. Jak konstatovala MČ Praha 5 na svém webu: „Všichni přítomní se shodli na společném zájmu, aby koncepce rozvoje celého Motolského údolí včetně odkrytí v současnosti převážně zatrubněného Motolského potoka byla realizována prioritně tak, aby samotná realizace Radlické radiály nebyla pro rozvoj Motolského údolí při zklidnění dopravy překážkou“. Do Plzeňské ulice se na Kavalírce napojují ulice Nad Zámečnicí z Buďánek a ulicí Musílkova se jezdí z Cibulek. Řešení dopravy na Kavalírce paradoxně začíná už nahoře v průsmyku do Jinonic pod skalami Vidoule. Hlavní podmínkou totiž je samozřejmě stále jedno a totéž: žádný tranzit přes Cibulka a Šmukýřku! To je alfa a omega pro zamezení zácp na této křižovatce a na Cibulkách vůbec. Tedy ulice Na Pomezí musí zůstat pro auta jen jednosměrná. To je naštěstí i pečlivě vydiskutovaný názor radnice Prahy 5, viz zde nebo podrobněji zde.

Celý příspěvek
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkulturnění křižovatky na Kavalírce

Košířská čtvrť Na Cibulkách: o používání názvu Cibulky

Jak nazývat naši čtvrť, aby „přespolním“ bylo jasné, že Cibulka je pomnožný tvar? Pro účely každodenní komunikace je šikovné používat název Cibulky a naznačit tak lidem odjinud, že se jedná o plurál. V oficiální komunikaci se má psát pomnožný tvar Cibulka (podle vzoru luka), nebo lokalitu opsat výrazem „oblast Na Cibulkách“. Níže najdete citace z dopisů a webu Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

Celý příspěvek
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Košířská čtvrť Na Cibulkách: o používání názvu Cibulky

Cibulky spolu! Hledáme dobrovolníky pro cibuleckou svépomocnou skupinu

Aktualita 24.3.2020: Rádi bychom vás pozvali na novou facebookovou stránku Cibulky Spolu. Sem přesuneme veškeré aktivity, které se budou týkat pomoci v době koronavirové nákazy.
Za tímto účelem vznikly i nové webové stránky https://cibulkyspolu.cz/.
Těší nás vaše pomoc, podpora i sdílení. 

Původní text z 21.3.2020: Vážení přátelé, milí sousedé,

v posledních dnech nám chodí zprávy s nabídkou i poptávkou pomoci. Rozhodli jsme se proto vytvořit místní koordinovanou solidární síť. Nikdo z nás neví, jak se situace bude vyvíjet, ale chceme zajistit pomoc alespoň na našem cibuleckém kopci. Lidé se zde dobře znají a díky tomu se leccos řeší lépe než ve “velké Praze”. Smyslem je propojení, ohleduplnost, solidarita a adresná a vzájemná pomoc. Víme, že mnoho lidí už pomáhá, stará se o své blízké, známé a sousedy. Zároveň je ale jasné, že už teď zásobování potravinami (např. skrze onlinové obchody) vázne. Roušky jsou stále nedostatkovou komoditou a nakažených bude pravděpodobně přibývat. Chceme také ulevit těm, kteří třeba potřebují vystřídat.

Hledáme dobrovolníky ve věku od 15ti let, kteří by měli pravidelně, či nárazově cca 2 hodiny času denně, a to především na nákupy a pokrytí distribuce potřebného materiálu, léků a potravin. Hodláme také zřídit telefonickou linku pomoci a budeme potřebovat „operátory“.

Kdo z Vás by mohl pomoci, hlaste se, prosíme, e-mailem na Info@spolekhajovna.cz (uveďte své jméno a telefonní číslo) nebo telefonicky Pavlu Světlíkovi na čísle 775 208 434 denně od 9,00 do 20,00 hodin.

Chceme být připraveni. Možná karanténa potrvá pár týdnů, ale možná i měsíce. Proto sestavujeme tým dobrovolníků už dnes.

Děkujeme a prosíme o šíření této zprávy sousedům z našeho kopce!

Cibulky spolu!

Za spolky Cibulka a Hájovna

Markéta Fleglová
www.spolekhajovna.cz

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cibulky spolu! Hledáme dobrovolníky pro cibuleckou svépomocnou skupinu

SARS-CoV-2

Spolku Cibulka přišly dotazy, kde se dají sehnat pratelné roušky a na druhou stranu i nabídky sousedské výpomoci (např. nákup) při současné pandemii. Pokuste se sdílet nápady, potřeby, nabídky, třeba přímo ve facebookové skupině stránek spolku Cibulka. Pamatujme současně na minimalizaci vzájemného fyzického kontaktu.

Zde sdílíme několik odkazů na vzájemnou výpomoc: jak se starat o látkovou roušku, jak ji ušít a další tipy viz např. Milion roušek pro Česko. Portál různých nabídek a poptávek: Pomoc do domu v Praze 5. V nové radnici Prahy 7 poskytují netkanou textilii pro šití roušek. Aktuality z radnice MČ Praha 5 (zde).

20.3.2020 Novinky.cz o původu koronovariru SARS-CoV-2

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SARS-CoV-2

Výtoňský železniční most

19.3.2020 bude další beseda o budoucnosti železničního mostu. Místo a čas: Eternia, Nádražní 3, od 19 hod. Předchozí beseda byla ve Winternitzově vile, na záznam se můžete podívat zde.

4.3.2020 „Žádné bourání. Železniční most na Výtoni zůstane památkou, rozhodlo ministerstvo“ ČTK+ ZDopravy.cz

2.4.2018 „Lávky na Výtoňském mostě“, Cibulky.info

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výtoňský železniční most

Revitalizace usedlosti Cibulka 3.3.-10.4.2020: výstava studentských prací z ateliéru prof. Václava Girsy

Rádi sdílíme pozvánku na výstavu architektonických návrhů možností rehabilitace a obnovy usedlosti Cibulka zpracovaných studenty z atelieru profesora Václava Girsy na Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Kdy: 3. března – 10. dubna 2020, úterý – pátek, 13:00 – 18:00 hod, Vernisáž 10. března 2020 od 17:00 hod.
Kde: Malá Galerie ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13-15,
V rámci slavnostní vernisáže v úterý 10. března 2020 se uskuteční autorská prezentace vystavených projektů v zasedacím sále Zastupitelstva ÚMČ Prahy 5.

Rubriky: Cibulka - usedlost, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Revitalizace usedlosti Cibulka 3.3.-10.4.2020: výstava studentských prací z ateliéru prof. Václava Girsy

Staronový návrh na náměstí pod Vidoulí

Křižovatka Pod Vidoulí x Karlštejnská ve tvaru obdélníku, či spíše lichoběžníku, na plánu Státní regulační komise (SRK) pro Prahu z roku 1930. Zdroj mapy: Geoportál Praha

Komise dopravní se usnesla dne 27.09.2018 na úpravě nepřehledné a nebezpečné křižovatky ulic Karlštejnská x Pod Vidoulí a dalších 4 ulic. Vycházela přitom jednak z návrhu na sloučení dvou křižovatek zakreslených v návrhu zklidnění Jinonic arch. Klementa Valoucha (návrh na sloučení byl přednesen arch. Valouchovi po jednání o zklidnění Jinonic dne 25.1.2017), jednak z myšlenky územního plánu SRK, schváleného v roce 1939, který naznačuje v těchto místech křižovatku ve tvaru obdélníkového až lichoběžníkového náměstí. Citace z usnesení:

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Staronový návrh na náměstí pod Vidoulí

Doba jízdy z D5 k Vltavě

Silniční okruhy kolem Prahy jsou žlutozeleně. Tečkovaně jsou komunikace zanesené v územně plánovací dokumentaci, čárkovaně pak silnice v pokročilém stádiu přípravy stavby. Stávající městský okruh (MO) je černo-oranžově. Šedě je německá „tangenciální“ varianta okruhu (tangenta=tečna) schválená r. 1941 a slabě modře česká „okružní“ varianta zvažovaná v r. 1939.

Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí sdílela 3.1.2020 vizualizace Zlíchovského dálničního mostu (zde) německého architekta Paula Bonatze. Most měl být součástí tzv. jižní dálniční tangenty (tečny) a dálničního silničního okruhu kolem Prahy (o okruzích podrobněji zde). Most to měl být vskutku majestátní. Je však určitě dobře, že se okruh posunul na jih až k Říčanům. Zajímavé je, že podle německého plánu bychom za pouhých 7 minut dojeli autem z dálnice od Plzně k mostu přes Vltavu v širším centru Prahy. Oproti tomu v současnosti je to nejrychlejší po Barrandovské spojce za cca 11 minut a v budoucnu by to mělo trvat srovnatelnou dobu i po Rozvadovské spojce a Radlické radiále (RR). Tedy pokud se podaří projekt RR zlepšit. Stávající projekt by vedl k dopravním kolapsu (viz dopravní simulace zde) a doba jízdy by tak byla několikrát delší. Dopravnímu kolapsu má podle studie ČVUT zabránit mj. snížení rychlosti na 50 km/h v rozsáhlém okolí Barrandovskému mostu; např. kvůli zvýšení počtu pruhů ve Zlíchovském tunelu a tedy zúžení šířky jednotlivých jízdních pruhů. Nezbytná je stavba nové mostní rampy na jih od mostu. Opatření povedou k plynulejší, ale pomalejší jízdě (včetně RR) na jedné straně, na druhé straně zásadním způsobem zminimalizují zácpy z Barrandovské spojky ve směru do centra. Z Barrandova povedou na most dva jízdní pruhy, kdežto nyní je prakticky používán jen jeden pruh. Barrandovská spojka nikdy nebyla plánována jako radiála rychlostního typu, jsou a zůstanou na ní semafory řízené křižovatky, její atraktivita však bude srovnatelná s RR, protože zde bude malé riziko kongescí. A to již před stavbou RR.

Celý příspěvek
Rubriky: bus 123, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Doba jízdy z D5 k Vltavě

Šolleho koncepce školství Prahy 5 utnula další nevýhodné pronájmy škol

Koncepce školství MČ Prahy 5 na Slavnostech škol
Koncepce školství Prahy 5 („Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5“) byla propagována mj. na Slavnostech škol před Portheimkou 13.10.2018. Na našich stránkách jsme o ní psali v září 2017 (zde).

V souvislosti s nedávnou peticí proti výstavbě školy na zahradě ZŠ Podbělohorská bychom si měli připomenout rozsáhlý a dlouhodobý strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5“, který konečně zarazil úvahy o dalších pronájmech budov škol v majetku obce. Takové úvahy se objevovaly mezi zastupiteli na smíchovské radnici dokonce i po volbách v roce 2014! I proto tehdejší radní pro školství Vít Šolle tolik usiloval o vytvoření koncepce školství Prahy 5, která by odborně vyvracela opakované nápady na pronájmy škol. Pokud víme, jedná se o první koncepci školství na Praze 5 po roce 2000, možná vůbec první po sametové revoluci.

Celý příspěvek
Rubriky: Nezařazené | 1 komentář