Aalto Cibulka: stavba 7-mi podlažního bytového domu u severních skal Vidoule v prameništi cibuleckého potoka

Výstavba domu YIT Aalto Cibulka  , září 2018

V těsné blízkosti severních pískovcových stěn je od konce r. 2017 budován sedmipodlažní bytový dům o 250 bytech.
5 ze sedmi bloků domu sahá do výšky 349,7 m n.m.

Historie výstavby:

17.2.2009 vydal Odbor územního rozhodování Úřadu městské části Praha 5 rozhodnutí o umístění stavby Obytný soubor Cibulka o 171 bytech.
6.10.2015 vydal Odbor stavební a infrastruktury Úřadu městské části Praha 5 stavební povolení pro stavbu Bydlení Vinice o 171 bytech. Tato stavba nikdy nebyla započata.
17.1.2017 vydal odbor Stavební úřad Úřadu městské části Praha 5 rozhodnutí o Změně stavby před jejím dokončením.
Tímto rozhodnutím byla schválena výstavba podle úplně jiného projektu než byla projektová dokumentace předložená k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení:
počet bytů zvýšen ze 171 na 250 bytů,
5 ze sedmi bloků domu dosahuje větší výšky než je výška staré továrny Meopta, za níž výstavba probíhá,
změněny základy domu, izolace i spodní stavba,
stavba založena ve větší výšce,
zvětšena výška domu a objemnost domu,
změněno umístění domu – stavba posunuta blíže ke čtyřpodlažnímu domu v Naskové 1231,
eliminovány zelené střechy domu a další.

Řízení o změně stavby před jejím dokončením

Stavebník podal žádost 22.11.2017, rozhodnutí vydal odbor Stavební úřad Úřadu městské části Praha 5 dne 17.1.2018.
Schválení této změny stavby proběhlo v naprostém utajení, přestože se jednalo o schválení naprosto odlišného projektu. Jedinými účastníky stavebního řízení byl stavebník a Hlavní město Praha. Majitelé sousedních pozemků a bytů v domě Naskové 1231, který stojí u stavby, účastníky řízení nebyli ani jim změna stavby nebyla oznámena. Naopak, stavební úřad v rozporu se správním řádem odmítal poskytnout jim jakékoliv informace o stavbě probíhající hned u hranice jejich pozemku a pod okny a balkóny jejich bytů.
Teprve po tříměsíční korespondenci se stavebním úřadem umožnil úřad nahlédnutí do spisu a teprve tehdy vyšlo najevo, že se staví podle jiného projektu a že změna stavby významně dopadá na obyvatele domu Naskové 1231.
12. a 13.6.2018 podalo 13 obyvatel domu odvolání opomenutého účastníka. Odvolání leží u odboru stavebního řádu MHMP jako odvolacího orgánu a ani po téměř čtyřech měsících nebylo vyřízeno (zákonná lhůta 30 dnů!).
Správní úřady tak napomáhají tomu, aby stavba, která se staví v tak cenném území a která po změně je mnohem vyšší a objemnější a není v souladu s územním rozhodnutím, nerušeně pokračovala.

Napsala M. Doležalová

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aalto Cibulka: stavba 7-mi podlažního bytového domu u severních skal Vidoule v prameništi cibuleckého potoka

Zámeček Cibulka – vlastnictví zavazuje

Snímek 020

Krátká informace o usedlosti je na str. 3 brožury o ohrožených místech v okolí Vidoule.

V Přírodním parku Košíře-Motol chátrá unikátní kulturní památka, usedlost se zámečkem Cibulka. Tato usedlost je již od roku 1958 zapsaná jako nemovitá kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 4032/1 – 1375. Stolová hora Vidoule je sice dominantou tohoto nejmenšího pražského přírodního parku, zcela obklopeného hustou zástavbou, ale usedlost Cibulka byla jeho skrytým klenotem.

29.11.21018 „Ital je u soudu kvůli chátrajícím zámkům na Lounsku„, Novinky.cz, útok na památky nemusí být jen třeba žhářský nebo vandalský, stačí nechat útočit zub času. Společnost se může bránit, ale důkazní řízení je složité.

25.9.2018 petice za záchranu usedlosti Cibulka (ke stažení zde). Chceme povzbudit úřady i samosprávu, aby opravou čínského pavilónu neutichly snahy o záchranu usedlosti, ale co nejdříve začala oprava usedlosti samotné. Zejména krovy jsou v havarijním stavu, nestačí jen zalepovat střechu, je třeba přikročit k opravě krovů samotných. V pondělí 5.11., 12.11. a 19.11.2018 vždy od  15-17hod je možné v Hájovně podepsat petici za záchranu usedlosti Cibulka. V jiný čas po dohodě, nechceme narušovat dětské tvořivé dílny. Celý příspěvek

Rubriky: Cibulka - usedlost, Nezařazené, Park Vidoule | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zámeček Cibulka – vlastnictví zavazuje

Bus 123 a smysl života

Obyčejně má autobus označení konečné Na Knížecí. Snímek je z 2. prosince 2014, kdy bus 123 pomohl tramvajím v ledovkové kalamitě a jezdil právě k Andělu. Foto: Veronika Peterková

Jaký je smysl života? V každodenním kolotoči ta otázka někdy problikne i tomu nejzaměstnanějšímu člověku. Jsou o ní točeny filmy. Angličtí komikové Monthy Pythons jeden svůj film dokonce nazvali Smysl života a nebyla to jen povrchní zábava. Řekneme-li to ve velké zkratce, tak třeba křesťané vidí smysl života jako spolupráci na Božím díle stvoření, v hledání a plnění Boží vůle. Občas na to zapomínáme, nebo o tom možná pochybujeme; zní to vznešeně a vzdáleně … Někdy to ale může být maličkost, od opravy rozpadlé židle, zazpívání si, modlitbu za nemocného souseda, až třeba ke snaze zvrátit chybné rozhodnutí špatně informovaných úřadů, které začátkem roku 2012 rozhodly zkrátit klíčový autobus 123 na Kavalírku. Připomeňme si aspoň zlomek toho, jak to vlastně s autobusem 123 bylo.

Na svátek sv. Mikuláše 6. prosince 2016 jsme se dozvěděli dobrou zprávu, že autobus 123 bude i od 1. ledna 2017 jezdit k Andělu a Na Knížecí. Od roku 2017 je jeho provoz plně hrazen z peněz hl. m. Prahy jako u ostatních autobusů MHD končících Na Knížecí. Po bezmála pěti letech tak skončilo vytrvalé úsilí místních obyvatel o komfortní spojení s Andělem, přirozeným centrem Prahy 5 a nejživější lokalitou celé Prahy. Vždy za tímto jasným a přirozeným požadavkem stála smíchovská radnice, za což jí patří velký dík. Jeden podstatný detail: zásadní roli v klíčových okamžicích rozhodování o osudu autobus 123 sehrála otevřenost radničních výborů a komisí pro veřejnost a místní spolky po volbách v roce 2014 (zastupitelé KDU-ČSL a nezávislých tuto otevřenost uhájili i po převratu roce 2016, viz zde). Celý příspěvek

Rubriky: bus 123, VOLBY | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bus 123 a smysl života

Občané mohou psát své připomínky k Metropolitnímu plánu do 26.7.2018

náhled části plakátu

Srovnání tezí Metropolitního plánu a tezí územního plánu z 1. republiky jsme nabídli v říjnu 2013 (viz zde).

Červenec je čas dovolených a odpočinku. Do 26.7.2018  mohou občané navíc věnovat svůj čas připomínkování návrhu nového územního plánu Prahy, tzv. Metropolitnímu plánu Prahy (MPP). Vskutku, je co připomínkovat. V roce 2013 jsme vytiskli plakát „Duchové územních plánů“, reagujícího na „Ducha plánu“ arch. Kouckého. V plakátu jsme vyjádřili naše obavy o Cibulka a Vidouli. Rozdali jsme tehdy náš plakát všem zastupitelům na smíchovské radnici. Někteří se nám vysmáli, že je to nesmysl. Je pro nás zadostiučiněním, že ve svých připomínkách k MPP nám smíchovská radnice dala nyní za pravdu. Radost z toho však nemáme, naše obavy se potvrdily. Nabízíme pro inspiraci několik konkrétních připomínek k Cibulkám a Šmukýřce a budeme je postupně doplňovat. Pozor, teď do 26.7.2018 mají poslední příležitost občané jako jednotlivci, příp. spolky. Tzv. zástupci veřejnosti nyní připomínky nepíší, ani se nepodávají námitky vlastníků nemovitostí.  Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Park Vidoule, Stavby, VOLBY | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Občané mohou psát své připomínky k Metropolitnímu plánu do 26.7.2018

Roháči na Cibulkách

Hájovnu na Cibulkách poctila 17.6.2018 návštěvou samička roháče obecného. Na délku měla kolem 5 cm (bez započtení nožiček). Odnesli jsme ji do kopřiv ke stromu. Snad našla blízko svého samečka.

 

Na Cibulkách a  v okolí je v létě možno spatřit největší brouky českých krajin, roháče obecné Lucanus cervus. Na wikipedii o nich píší, že: „Žije v dutinách starých stromů a v mrtvých pařezech v lesích a hájích. S odstraňováním starých stromů a pařezů mizí i přirozené prostředí a zdroj obživy tohoto brouka. Snižuje se tak populace roháče obecného, ale i ostatních druhů brouků žijících ve stejném prostředí a roháč obecný se tak dostává na světový seznam ohrožených druhů. Celý příspěvek

Rubriky: Park Vidoule, Životní prostředí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Roháči na Cibulkách

Debata: Metropolitní plán a jeho připomínkování

Na besedě budou urbanista Vojtěch Novotný a architekt Pavel Šmelhaus, kteří patří do pracovní skupiny smíchovské radnice pro formulaci připomínek k Metropolitnímu plánu. A že bylo co připomínkovat. Nový územní plán výrazně méně chrání území pro veřejnou vybavenost. Mezi zásadní připomínky tak patří jednoznačné vymezení území pro školy, hřiště a parky. A mnoho jiného. Oproti platnému územnímu plánu je složitější se v novém plánu orientovat, je méně přehledný a srozumitelný. Už samo označení metropolitní je matoucí, plán se týká jen území hl. m. Prahy a metropolitní oblast je mnohem větší. Využijte možnost zeptat se skutečných odborníků, jak připomínkovat plán, jak můžete pomoci, aby se ve vašem okolí lépe žilo. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Stavby, VOLBY | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Debata: Metropolitní plán a jeho připomínkování

14.6. výlet na Vidouli s Jiřím Sádlem

Foto: Libor Štěrba. Další fotky Vidoule viz např. zde.

Přírodní, kulturní a opuštěné prostory ve městě: každý z nich je pro něco dobrý. Co skrývá vrch Vidoule? Jakou to zde má estetiku? Může být i beze změn funkční součástí města? Má být vše krásné a uspořádané? Je veřejný prostor pro všechny, anebo jen pro ty hodné, co se už přizpůsobili?

Sraz je ve čtvrtek 14.6. v 17:00 na zastávce Šafránkova (Bucharova ulice, směr Vypich). Předpokládaná délka je asi 2 hodiny. Po konci procházky bude možné posedět v hospodě U Petrů.

RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (1958) studoval geobotaniku na Karlově Universitě. Na oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AVČR se metodou rostlinné sociologie zabývá historickým a současným vývojem krajiny a vzájemnými vztahy mezi lidmi a přírodou. Proto se zajímá taky o předměstí, urbanismus, městskou přírodu a nepůvodní druhy.

Zve spolek Hájovna

Rubriky: Nezařazené, Park Vidoule | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 14.6. výlet na Vidouli s Jiřím Sádlem

Najdeme kompromis a konečně postavíme RR ?

RR je v Praze 5 dobře známá zkratka pro plánovanou Radlickou radiálu. Říká se o ní, že má z pražských tunelů nejblíže výstavbě. Je obrovská škoda, že od minulého návrhu RR (územní řízení přerušeno v roce 2014) se tak málo z požadavků jinonických občanů vyjádřených v petici podařilo naplnit. Sám investor tak promarnil mnoho času při přípravě této důležité dopravní tepny.
Video natočil Adam Poláček z Košíř, vítěz filmového festivalu AntiFetFest 2016 v Praze 5, student gymnázia.
Celý příspěvek

Rubriky: bus 123, Nezařazené | komentáře 2

Noc kostelů

Program Noci kostelů 25. května 2018 v košířském kostele sv. Jana Nepomuckého:

18:00-18:05 Vyzvánění zvonů v C-dur.
Vyzvánění trojice zvonů laděných do C-dur zahájí Noc kostelů 2012 v Košířích.

18:30-19:15 Komentovaná prohlídka architektury chrámu
Přijďte obdivovat bohatou symboliku funkcionalistického chrámu architekta Jaroslava Čermáka, včetně nerealizovaných návrhů a variací.

Další termín komentované prohlídky: 21:00-21:45

Do košířského kostela zve Spolek přátel košířských kostelů, informace o spolku a farnosti najdete na webu Košířské farnosti zde, program je převzat z celopražského webu Noci kostelů, kde najdete i informace o dalších neobvykle otevřených kostelích.
Spolek přátel košířských kostelů oslaví letos v říjnu 90. let, zde najdete něco historii spolku a budování košířského kostela.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Noc kostelů

Lávka mezi Mrázovkou a Sacre Coeur

Galerie obsahuje celkem 23 obrázků.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lávka mezi Mrázovkou a Sacre Coeur