600 bytů v továrně Meopta a doprava na Cibulkách

V bývalé továrně Meopta (Křižík, na fotce dům vpravo) má vzniknout na 146 nových bytů. V právě dostavovaném domě housenkovitého půdorysu vznikne 250 bytů místo původně povolených 170 (rozestavěný dům na obrázku vlevo).

Aktualita 8.11.2020: boj o potok Cibulka pokračuje: odvolání ke kladnému územnímu rozhodnutí o stavbě „Areál Tellus“ najdete zde. Samotné územní rozhodnutí stavebního úřadu včetně plánků pak zde (1. část) a zde (2. část). Popis dopravy na Cibulkách níže zde na stránce.

Aktualita 12.8.2020: námitky k územnímu řízení o stavebním záměru „Areál Tellus“. (mapka)

Pův. text z dubna 2019: Bytový dům PARVI Cibulka – další projekt YIT Stavo v areálu bývalé Meopty

Začátkem března 2019 oznámil stavební úřad zahájení společného územního a stavebního řízení o vydání společného povolení stavby Bytový dům Parvi Cibulka. Jedná se o přestavbu bývalé továrny Meopta na šestipodlažní bytový dům o kapacitě 146 bytů a dále výstavbu nových podzemních garáží podél jižní strany továrny v hloubce až 6 m (navzdory tomu, že v této oblasti se nachází podzemní voda v hloubce kolem 1 m). Celkem má v rámci projektu vzniknout 140 nových garážových a 42 povrchových stání.
Ve spojení se stavbou bytového domu Aalto, která probíhá v těsném sousedství a má mít kapacitu 250 bytů (v rozporu s územním rozhodnutím, podle něhož měl být dům méně objemný a měl mít kapacitu 170 bytů; stavební úřad porušil stavební zákon a správní řád a je proto podána správní žaloba, ovšem než soud rozhodne, dům už bude nejspíš stát) a dále 236 stání v garážích, způsobí nový projekt překročení únosného zatížení okolí, pokud jde o čistotu ovzduší i hlukovou zátěž. Eliminace zeleně, nahrazení volné půdy betonem v celém areálu a odvodnění pozemků způsobí zhoršení životního prostředí v ochranném pásmu přírodní památky Vidoule i v širším okolí.
Záměr výstavby BD Parvi Cibulka je pravým opakem toho, co by se mělo v Praze dít, pokud by se dodržovala Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatické změny, schválená v r. 2017 Radou hl.m. Prahy.
Kód míry využití plochy E překračuje významně nejvyšší přípustnou hodnotu (koeficient podlažních ploch pro záměr činí 1,67, zatímco nejvyšší přípustná hodnota je 1,1). Odbor územního plánování MHMP se s tímto faktem vypořádal tak, že posuzoval BD Parvi jako „stavbu nacházející se ve stabilizovaném území, tj. v území tvořeném stávající, zpravidla souvislou zástavbou a stabilizovanou strukturou, kde se již nepředpokládá významný stavební rozvoj. Z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti“. Připomeňme, že BD Parvi bude přímo navazovat na rozestavěný areál bytového komplexu Aalto a že v dané lokalitě probíhá dále výstavba rezidenčního komplexu Sakura a první etapa výstavby Rezidence Pomezí.
Předimenzovaná výstavba bytů na tak malém prostoru indukuje i hustou automobilovou dopravu. Připočteme-li ke garážovým stáním i veškerá povrchová stání, bude u odbočky vedoucí kolmo na ulici Naskové garážovat celkem 424 automobilů!
Přilehlé komunikace vedoucí z Plzeňské ulice nejsou na takovouto dopravu připraveny, vždyť již teď se u křižovatky s Plzeňskou ulicí tvoří ve špičce zácpy (Cibulky.info: k dopravě viz poznámka níže). Radnice a stavební úřad už nesmí dopustit další tak předimenzované stavby!

Někteří obyvatelé domů v ulici Naskové podali v rámci společného řízení námitky, ale proti bohatému developerovi je to slabý hlas. Připomeňme si příčinu současného stavu, kterou byl návrat Ing. arch. Čechové na stavební úřad, a to i přes její četná pochybení v minulosti. Stalo se tak v květnu 2016, jen týden po převratu na radnici, kdy byly do opozice odsunuty strany Zelených, ČSSD a KDU-ČSL, které proti návratu Ing. Čechové, nechvalně známé bývalé úřednice starosty Milana Jančíka, protestovaly.

RNDr. Milada Doležalová

Doprava na Cibulkách a Šmukýřce

Cesta do Jinonic má být pro autobus v budoucnu obousměrná, viz obrázek. Jedná se o kyvadlový provoz na semafor, který si autobus sepne už předem, takže nebude Na Pomezí čekat, pojede hned. Na rozdíl od aut, která by spolehlivě Cibulka úplně ucpaly během několika měsíců (už jsme to jednou zažili).

Připomeňme si dopravní opatření nutná pro aspoň trochu přijatelnou dopravu na Cibulkách a na Šmukýřce:

(1) To hlavní je samozřejmě stále jedno a totéž: žádný tranzit přes Cibulka a Šmukýřku! To je alfa a omega pro zamezení zácp na Cibulkách. Tedy ulice Na Pomezí musí zůstat pro auta jen jednosměrná. To je naštěstí i pečlivě vydiskutovaný názor radnice Prahy 5 (viz zde).

Obrázek ze studie rekonstrukce křižovatky Plzeňská x Musílkova x Nad Zámečnicí. Jde o rozpracování návrhu spolku Cibulka (podrobněji zde), který podstatně zvýší propustnost mezi Cibulkami a Plzeňskou a zlepší dodržování pravidel silničního provozu v ulici Nad Zámečnicí.

(2) Chytré opatření pro zvýšení propustnosti křižovatky Musílkova x Plzeňská navrhl před časem spolek Cibulka., viz obrázek. Vše nasvědčuje tomu, že se uskuteční! Propustnost z/do Cibulek bude výrazně větší, o desítky procent, možná až o polovinu. Nezanedbatelný vliv je i omezení tranzitu přes Cibulky do Jinonic a dále na D5. Hodně aut tam totiž jezdí ze Strahova a pro ty už to nebude výhodné. Samozřejmě, ideální by bylo omezit tranzit celý. Vždyť velká část aut jedoucích ulicí Na Pomezí směrem na jih je tranzitní doprava. Lze se tak nepřímo soudit podle středočeských značek „S“ a také podle toho, že často jedou auta průsmykem Na Pomezí ve shluku, v rytmu semaforu na Plzeňské. Jedná se jen o velmi nepřímou indicii, neboť auta se značkou „S“ mají i místní a naopak množství Středočechů (a také Brňanů aj.) mají naopak značky s „A“. Podobně ne každý shluk aut přijíždí pospolu už od semaforů na Plzeňské. Přesnější údaje o tranzitu by bylo možné odhadnout z porovnání statistik ze statistických radarů v ulici V Cibulkách (u MŠ Duha) a u škol v ulici Beníškové.

(3) Optimalizovat automobilovou dopravu pomůže i významná preference MHD a aspoň částečné narovnání podmínek dopravy pro kola a pěší, hlavně co se týká bezpečnosti (viz např. projekt Bezpečně do škol, jehož část je již naplánována k realizaci u ZŠ Nepomucká včetně nové zastávky autobusu). Tak se uvolní prostor pro ty, kteří jet autem nutně potřebují.

Z nedávné minulosti máme na paměti množství kamionů a nákladních vozů doručovatelských společností ve dne v noci jezdících do skladišť v areálu Křižík. Tento provoz postupně nahradí doprava k novým bytům. Výše uvedená tři opatření by měly vést k optimalizaci dopravy a menším zácpám. Je dobře, že si radnice vzala všechna tři opatření za své a postupně je realizuje.

Příklady dvou z mnoha konkrétních požadavků k dopravě u areálu Tellus:

  1. Ulice Naskové šířky 7 m i při parkování podél celého severního okraje ulice.

Obslužná komunikace Naskévé musí být široká min. 7 m, aby nedocházelo ke zdržování autobusů, jako se to nyní děje u domů Naskové 1d až 1h (tzv. bydlení Na Výši). Tam cestující často ztrácí drahocenný čas zbytečným vyhýbáním se špatně zaparkovaným vozům a hlavně při míjení se s protijedoucími vozidly. Navíc zde vede hojně využívaná cyklotrasa A132. Nesmí se opakovat zanedbání podélného parkování na severním okraji ulice Naskové a zanedbání její šířky. Po celém severním okraji ulice Naskové musí být možnost podélně parkovat. I se zaparkovanými vozidly musí zůstat 7 m široká obslužná komunikace ulice Naskové.

  1. Nástavba dvou tříd MŠ Naskové a zvětšení zahrady školy.

Pro budoucí možnost rozšíření MŠ Naskové je v souvislosti s projektem výstavby v areálu TELLUS nutno pamatovat na rozšíření zahrady, např. na pozemek p.č. 1838/39 o výměře cca 1000 m2.

Poznámku k dopravě doplnil Pavel Peterka

Přehled počtu bytů a parkovacích stání v bytových domech postavených, resp. plánovaných od r. 2000:

Top rezidence Na Pomezí: 90 bytů jen část KKCG u ulice Na Pomezí, směrem k trati došlo k pozitivní změně z bytových domů na  rodinné domky.

Sakura: 67 bytů

„Laskonky“, nebo „u komína“ v ul. Na Pomezí, domy postavené brzo po r. 2000: XX bytů

5 věží v parku Kavalírka (2011), Central Group: 140 bytů 

Real development (2010), domy s lékaři v přízemí v parku Kavalírka, ul. Pod Kavalírkou: 97 bytů

Talo (2019?) dům místo sodovkárny, ul. Pod Kavalírkou: 98 bytů

Dům v ul. Na Výši, zastávka busu Cibulka: XX bytů

Arboreum v ul. Beníškové a Lukavského: XX bytů

Aalto, tzv, „housenka“ v továrně Meopta: 250 bytů, 236 garážových stání

Parvi, lofty v tovární budově Meopta: 146 bytů, 140 garážových a 42 povrchových parkovacích stání

Bydlení na výši, v továrně Meopta u ul. Naskové, cca 50 bytů

Areál Tellus v továrně Meopta, odhadem 165 bytů, 235 parkovacích stání

Ze žlutých míst je to rychlejší se dostat na Plzeňskou ulicemi Nad Turbovou/Nad Kavalírkou, z oranžových míst ulicemi V Cibulkách/Pod školou. V popisku obrázku má být „po. r. 2000“ místo „po roce 2010“, a chybí tam vyznačený pozemek areálu Tellus a novostavba v Musílkově.
Příspěvek byl publikován v rubrice bus 123, Stavby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.