Motolské údolí bude nová pražská dobrá adresa

Parkové cesty mají spojit Motol s Andělem a Petřínskými zahradami. Za poskytnutí obrázku děkujeme předsedovi Výboru životního prostředí MČ Praha 5. Odkaz na studii Motolského údolí autorů A69 je zde.

2.5.2018: Vernisáž studie Motolského údolí bude 22.5.2018 na smíchovské radnici. Zadání studie je více než 2 roky staré, je tedy dílem ještě předpřevratové radnice (viz info o otřesu radnice zde) a ta nová ji dále rozvíjela. Je to vynikající příklad, kdy se podařilo společné dílo. Těžko by si někdo dovolil tvrdit, že se o studii zasloužil více než někdo jiný. Kéž by nadstranickost a týmová práce vítězily častěji. Zde se totiž podařilo prosadit a udržet zásadu participativnosti, totiž že studie nevznikala pokoutně na uzavřených jednáních, ale veřejnost do tvorby studie mohla aktivně zasahovat …

Těšíme se na vybudování lávky nad přemostěním mezi Strahovským tunelem a Mrázovkou. Původní most navrhli architekti z Fakulty architektury prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil a Ing. arch. Petr Páv (nyní pracuje v ateliéru A32). Neměli tehdy snadnou situaci. Inženýři – projektanti dopravních staveb totiž navrhli přemostění, které se svým řešením a designem nehodilo do města. Byla to technická stavba typu dálničních mostů ve volné krajině. Když architekti vyhráli soutěž na architektonické řešení bylo založení stavby mostu bylo již zrealizováno a nemohlo se změnit, statika navržena a architekti směli jen upravovat to, co bylo započato. Změnili průřez, tvar mostu, tvar pilířů a celé vystrojení včetně atypických stožárů osvětlení atd. Celkově se snažili most odlehčit, aby z pohledů přijíždějících shora po Plzeňské nebo od křižovatky Anděl nepůsobil těžkopádně.

Současný návrh lávky je od studia A69. Jejich dílo patří určitě mezi nejlepší studie, které na Praze 5 vznikly. Celou studii si můžete prohlédnout na odkazu zde; některé obrázky jsou i v článcích na iPetka.cz a v Blesku.

21.3.2017 Spolek Cibulka navrhnul jak zvýšit průjezdnost křižovatky Musílkova-Plzeňská v souvislosti s opravou ulice Nad Zámečnicí a přesunem jejího vyústění do Plzeňské. Navrženým zjednodušením křižovatky by Musílkova získala cenné sekundy a odlehčila by jí v ranních i večerních zácpách. V automobilové dopravě jsou pro spolek Cibulka cílem hlavně menší dopravní zácpy a lepší parkování (P+R na krajích města a parkování v bytových novostavbách). Napsali o nás: „spolek Cibulka … dlouhodobě velice aktivně vystupuje v zájmu harmonizace a optimalizace vývoje automobilové dopravy v oblasti Košíř a Cibulek a Motolského údolí, což je patrné jak z jeho aktivit, tak jeho webovských stránek.“ (zpracovatelé studie Motolského údolí, A69 -architekti a Anthropictures )

3.3.2017: První ukázky studie přeměn Plzeňské, Vrchlické a okolí působí jaké zjevení z jiného světa. Takovou studii na Praze 5 dlouho neviděli. Odpudivá dopravní „stoka“ se má změnit na pestrý obchodní bulvár. Přírodní park Košíře Motol bude odevšud snadno přístupný díky mnoha novým pěším propojením (viz obrázek). Využije se co nejvíc i příroda přímo u Plzeňské, vždyť Přírodní park zasahuje až na dno údolí. Parková cesta by postupně vedla od Motola k Andělu až na Petřín. Prostě Motolské údolí bude dobrá adresa. Studie Motolského údolí není o jedné velké investici, spíše má jít o základ závazného regulačního plánu, podle kterého se postupně bude zvelebovat a zlepšovat život v této části Prahy 5.
Vůbec nejaktuálnějším tématem je odkoupení pozemků v Parku Kavalírka, ale práce na výkupu jdou ztuha a pomalu. Pokud máte čas a leží Vám Park Kavalírka na srdci, zkuste přijít na radnici podpořit jeho přeměnu a „pošťouchnout“ práce na jeho výkupu. Příležitost bude už ve středu 8.3.2017 od 17 hodin v zasedací místnosti ZMČ, 6. patro budovy Štefánkova 13. Na jednání Výboru životního prostředí se tu bude projednávat právě studie Motolského údolí, včetně Parku Kavalírka. Studie rekonstrukce Parku Kavalírka z roku 2011 je k nahlédnutí zde.

Kavlírka ze Skalky - z nadhledu se zdá situace v pohodě, cestující ji však vnímají jinak.

Kavalírka ze Skalky – z nadhledu se zdá situace v pohodě, cestující ji však vnímají jinak.

 

Původní text „Plzeňská – Vrchlického: pomozte architektům A69“ z 30.3.2016: Zapojte se do plánování nové podoby Motolského údolí, od Buďánek až po most (A32) mezi vjezdy do tunelů Mrázovovka a Strahovského tunelu na Andělu. Do 26. dubna 2016 napište architektům (A69) svoje nápady. (leták ke stažení zde). Níže je zkopírován text letáku, ale leták je přehlednější.

Seznam míst, kde můžete vyplnit a odevzdat papírový dotazník

  • Vstup ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13
  • Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a
  • Lékárna Melissa Košíře, Musílkova 302/1
  • Zahradní restaurace Klamovka, Klamovka 2051
    Ve dnech 9.4.|10.4.|12.4.|14.4 proběhne dotazování v ulicích

Zvyšující se zájem o investice v území nabízí jedinečnou příležitost zhodnotit již existující kvality této ulice a vylepšit místa, která jsou řešena neuspokojivě. Úpravy se budou týkat nejen dopravních řešení (např. nová podoba tramvajových zastávek, přechody pro chodce, bezbariérovost), ale také veřejného prostoru (např. nové lavičky, náměstí, úpravy parků apod.).
A69 architekti vyhráli soutěž pořádanou městskou částí Prahy 5 na Urbanisticko – architektonickou studii, jejíž součástí bude i Koncepční studie veřejných prostranství. Studie bude podkladem pro koordinaci probíhajících a budoucích investičních
záměrů v této oblasti a na veřejných prostranstvích, která na ni bezprostředně navazují.
Abychom mohli připravit rekonstrukci Vrchlického a Plzeňské ulice od Městského okruhu až po Buďánky co nejlépe, potřebujeme znát Váš názor na dnešní stav ulice, její nedostatky a Vaše potřeby do budoucna.

O CO JDE?
Dotazník je jedním ze způsobů, jak to udělat. Vyplněný dotazník prosím vhoďte do boxu na jedno ze čtyř sběrných míst, jejichž seznam najdete pod textem. Dotazník můžete vyplnit i online na webu http://motolskeudoli.praha5.cz . Pokud byste potřebovali více výtisků dotazníku pro další členy Vaší domácnosti, můžete si je vyzvednout ve foyer městské části Praha 5 (Štefánikova 13). V případě jakéhokoliv dotazu se můžete obrátit na Pavlu Enochovou nebo Barboru Havrlovou z ateliéru A69 e-mailem na a69@a69.cz nebo na telefonu +420 257 214 451.
Poslední den pro odeslání dotazníku je 29. 4. 2016.
Předem děkujeme za Váš čas.

MÁTE CHUŤ SE ZAPOJIT?
AŤ UŽ NA PLZEŇSKÉ NEBO VRCHLICKÉHO BYDLÍTE, PRACUJETE NEBO ZDE JEN RÁDI TRÁVÍTE ČAS, CHCEME ZNÁT VÁŠ NÁZOR NA BUDOUCNOST TÉTO DŮLEŽITÉ
MĚSTSKÉ TŘÍDY. POMOZTE NÁM VYPLNĚNÍM DOTAZNÍKŮ A ÚČASTÍ NA AKCÍCH ZAPOJTE SE DO PLÁNOVÁNÍ VAŠÍ ULICE.

Pozvánky na veřejná setkání

čtvrtek 7.4. 18:00, HISTORICKÁ PROCHÁZKA, sraz na Košířském náměstí
neděle 17.4. 10:00, CYKLOVYJÍŽĎKA, sraz na Plzeňské ulici pod Městským okruhem
neděle 17.4. 14:00, URBANISTICKÁ PROCHÁZKA, sraz na Košířském náměstí
úterý 19.4. 18:00, SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ ZÁPAD, ZŠ Nepomucká, Nepomucká 1/139, Praha 5
středa 20.4. 18:00, SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ VÝCHOD, Komunitní centrum Prádelna,Holečkova 38a, Praha 5
úterý 26.4. 17:00, SETKÁNÍ INSTITUCÍ, Radnice Prahy 5, Štefánikova 13, Praha 5

DOTAZNÍK MŮŽETE VYPLNIT I ONLINE NA WEBU
http://motolskeudoli.praha5.cz
+420 257 214 451
a69@a69.cz

ARE YOU AN ENGLISH SPEAKING RESIDENT OR FREQUENT VISITOR OF PLZENSKA/VRCHLICKEHO STREETS OR THEIR SURROUNDING AREA? HAVE YOUR SAY ABOUT ASPECTS OF ITS PUBLIC SPACE DESIGN, PLEASE TAKE PART IN CITIZENS‘ SURVEY, VISIT: HTTP://MOTOLSKEUDOLI.PRAHA5.CZ

O Kavalírce jsme již psali v souvislosti se studií bezpečně do škol. Studii předcházely nejrůznější připomínky, včetně našich zde. Obecně o Metropolitním plánu jsme psali zde v souvislosti s „Duchem plánu“ v letáku „Duchové územních plánů“ zde. Reakce některých význačných architektů na „Duch plánu“ jsou uvedeny zde.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Stavby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Motolské údolí bude nová pražská dobrá adresa

  1. Křižovatka Musílkova x Plzeňská napsal:

    Po narovnání ulice Nad Zámečnicí by bývaly měly vzniknout na Plzeňské ulici na Kavalírce dvě křižovatky těsně vedle sebe, tedy velmi složitý dopravní uzel. Ještě složitější než dnes a ještě víc přiškrcující výjezd z Cibulek. Spolek Cibulka přišel s návrhem, jak si vystačit jen s jednou křižovatkou, která navíc zásadně zlepší propustnost mezi vjezdem na Cibulka a Šmukýřku (Musílkovou ulicí) a Plzeňskou. Finální verzi dopravního řešení dělali dopravní inženýři. Také byli rádi za ten nápad. Opravdu se tím celé to křížení hodně zjednodušilo a propustnost z Cibulek se dokonce zvýší! Současně se tím vymůže lepší dodržování pravidel silničního provozu Nad Zámečnicí a Ke Klimentce, takže to pomůže i Buďánkám a okolí na sever od Plzeňské. Základní schéma je zřejmé např. z obrázku zde. Nákres původní „dvojkřižovatky“ najdete zde na stránkách studie Plzeňská – Vrchlického (Motolské údolí I.). Když si odmyslíte západní přejezd tramvajové trati, tak v zásadě máte obrázek, jak by to mělo vypadat. Snad brzo bude zveřejněn i nákres od dopravních inženýrů, abyste to měli přímo před očima. Teď by mohlo někoho napadnout: A to taková maličkost nikoho nenapadla dříve? A nemá to i nějaký, byť malý, nedostatek? Myslím, že klíčové bylo uvědomit si, že z Buďánek jezdí na Plzeňskou do centra a na Cibulky správně jen několik málo aut denně, zhruba několik desítek. Teď se dostanou do situace jako mnoho jiných vjezdů na Plzeňskou při její rekonstrukci v 80-tých letech XX. století. Tehdy byl zamezen přejezd tramvajové tratě na mnoha místech, takže se musí otočit o kousek dále. V případě místních obyvatel Ke Klimentce a Nad Zámečnicí tedy teď do centra pojedou většinou přes Klamovku. To by neměl být problém časový, je to jen o málo delší trasa a je tam o dva semafory méně. Když však budou chtít jet na Cibulka, tak se budou muset otočit na Kotlářce, příp. se zvažuje otočka u Košířského náměstí. Takže ano, pro pár desítek řidičů denně to může znamenat malé zdržení. Proto jsme předem chtěli znát názor obyvatel, kterých se to dotkne. Diskutovalo se to např. s řadou obyvatel ulice Ke Klimentce. Uvědomují si tento malý nedostatek. Jenže ten přínos v dodržování pravidel silničního provozu v jejich ulicích, tedy zamezení zbytného tranzitu v okolí Buďánek, jim o dost převyšuje to malé zdržení. Pro mnoho tisíc obyvatel Cibulek a Šmukýřky to bude čistým přínosem. Pro ně se směry výjezdů z Musílkové nemění a na jeden cyklus SSZ projede mnohem více aut. Vlastně se tak pomůže vyřešit doprava na Cibulkách, která je limitována právě úzkým hrdlem křižovatky Musílkova x Plzeňská. Dobré je také připomenout, že v rámci studie Motolského údolí II. se počítá s významným zvýšením počtu parkovacích míst v okolí Plzeňské, které budou přínosem hlavně pro místní a o víkendu i pro návštěvníky sportovišť a Přírodního parku Košíře-Motol.

Komentáře nejsou povoleny.