Šolleho koncepce školství Prahy 5 utnula další nevýhodné pronájmy škol

Koncepce školství MČ Prahy 5 na Slavnostech škol
Koncepce školství Prahy 5 („Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5“) byla propagována mj. na Slavnostech škol před Portheimkou 13.10.2018. Na našich stránkách jsme o ní psali v září 2017 (zde).

V souvislosti s nedávnou peticí proti výstavbě školy na zahradě ZŠ Podbělohorská bychom si měli připomenout rozsáhlý analytický a dlouhodobý (2030+) strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5“, který konečně zarazil úvahy o dalších pronájmech budov škol v majetku obce. Takové úvahy se objevovaly mezi zastupiteli na smíchovské radnici dokonce i po volbách v roce 2014! I proto tehdejší radní pro školství Vít Šolle tolik usiloval o vytvoření koncepce školství Prahy 5, která by odborně vyvracela opakované nápady na pronájmy škol. Pokud víme, jedná se o první koncepci školství na Praze 5 po roce 2000, možná vůbec první po sametové revoluci.

Dokument najdete např. zde. Stojí za to ho sdílet, je to důležitý dokument, nejen pro rodiče dětí školou povinných. Koncepce je psaná na cca 15 let dopředu, počítá se s aktualizacemi po třech letech. Není účelné vytvářet dokument nový a není divu, že současná radnice ve svém programovém prohlášení v oblasti školství kopíruje koncepci školství vytvořenou týmem Víta Šolle.

Vít Šolle (uprostřed) na Slavnosti škol 13.10.2018 v diskuzi s hostem, ředitelem jedné zákl. školy ze Srbska a s Marií Ulrichovou-Hakenovovou (vpravo).

Citujme dále z facebookové stránky spolku ZaPět (20.12.2019):

„Demografická studie Prahy 5 na roky 2017-2031. Zajímavé čtení, hlavně o školství. Tato studie konečně utla úvahy o dalších nevýhodných a krátkozrakých pronájmech školních budov (např. ZŠ Plzeňská je pronajatá soukromému gymnáziu paní starostky a zdejší místa chybí, takže se zvažuje zastavění zahrady ZŠ Podbělohorská, proti čemuž protestovali rodiče na posledním zastupitelstvu pozn redakce: konalo se v úterý 17.12.2019 ). Studie je součástí dlouhodobého strategického dokumentu rozvoje školství na území Prahy, který vznikl pod vedením Víta Šolle. Tato koncepce školství na dalších 10-15 let obsahuje plán modernizace škol, velké investiční akce, SWOT analýzu. Tehdy také započala tradice zviditelňování a prezentace škol jako „Slavnosti škol Prahy 5“, začalo výjezdní školení vůdčích vlastností (leadership) ředitelek a ředitelů škol, dojednalo se rozšíření ZŠ Drtinova a začaly se konečně řešit nové školky v Košířích. Koncepce školství s celým názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5“ vznikala skoro dva roky (2016-2018) a podílely se na ní hlavní aktéři ve vzdělávání. Není to napsané od „stolu“, ale po důkladné a dlouhé diskuzi. Není divu, že Program školství v programovém prohlášení je de facto totožný s již hotovou koncepcí. Podivné je, že v programu není jmenovitě citována. Demografickou studii a celou koncepci školství najdete zde.“

Košířům a Hřebenkám má chybět v roce 2021 až 1284 (2354-1070) míst v ZŠ, tedy za pět let naroste deficit o více než 400 míst (2354-1945=409). Aktuální závěr je známý a pro děti, rodiče i město nedobrý: „V lokalitě Košíře a Hřebenka je kapacita ZŠ nedostatečná, což nutí rodiče dávat děti do školy jinam“ (citace ze str. 44 Demografické studie). V oblasti kriticky chybí kapacita zrušené ZŠ Plzeňská. Radnice intenzivně začala hledat místo pro nové školy (východní Klamovka, místo „dřeváčku“ v Nepomucké a výhledově nad stadionem uhelek, více o nových školách zde). Tehdejší radní pro školství Vít Šolle jako první věc zarazil další nevýhodné pronájmy škol a vyjednal místo v bohužel již dříve nevýhodně pronajatých školních obecních budovách (např. Žvahov, Plzeňská), více zde. Obrázek je z Demografické studie, červen 2017

Odkazy:

25.9.2019, „Praha 5 se přetahuje o strategické pozemky s institutem, který zastupuje její bývalý starosta Jančík„, Adéla Jelínková, iRozhlas.cz o usedlosti Hřebenka a pozemcích kolem ní.

21.9.2019 PETICE „Neberme dětem školní zahradu!“, viz web Sousedé z Hřebenek (zde) a jejich facebooková stránka (zde)

11.2.2013 Smlouva o nájmu budovy ZŠ Plzeňská (text najdete zde). Za pronajímatele podepisoval JUDr. Petr Lachnit, starostou byl Ing. Miroslav Zelený. Za nájemce pak Mgr. Zajíčková, současná starostka.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Šolleho koncepce školství Prahy 5 utnula další nevýhodné pronájmy škol

 1. Příběh škol na Klamovce napsal:

  Citujeme z doplňujícího textu k petici „Neberme dětem školní zahradu!„, viz též web Sousedé z Hřebenek (zde). Text byl uveden na fb stránce Sousedé z Hřebenek dne 27.9.2019:
  „… V roce 2011 začala MČ Praha 5 řešit nízkou naplněnost některých základních škol (konkrétně ZŠ Kořenského, ZŠ Grafická, ZŠ Plzeňská) a zvažovat zrušení jedné z nich.V roce 2012 byla zrušena ZŠ Plzeňská (poslední školní rok 2011/12). Kapacita školy byla cca 400 dětí, docházelo do ní 141 dětí, sestávala ze dvou dvorem propojených budov (budova Plzeňská a Pod Radnicí). Zastupitelstvo MČ Praha 5 opominulo již tehdy známou narůstající křivku porodnosti i plánovanou výstavbu v lokalitě Smíchov – Košíře, včetně výstavby ve východní Klamovce.
  Obě budovy bývalé veřejné ZŠ Plzeňská byly následně pronajaty soukromým školám, a to Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. (jednatelka a ředitelka Mgr. Renáta Zajíčková, aktuálně starostka MČ Praha 5 –budova Plzeňská) a MŠ a ZŠ Montessori Andílek (Pro rodinu – rodinné a vzdělávací centrum mateřská a základní škola o.p.s. – budova Pod Radnicí). Obě školy aktuálně dobře prosperují a v zásadě naplňují svou kapacitu dle zřizovacích listin, většinově do nich nedochází děti ze spádové oblasti Košíře.
  V lokalitě zůstala pouze prvostupňová ZŠ Podbělohorská, svou podstatou škola rodinného typu, umístěná ve vilové čtvrti v historickém objektu bývalého chorobince z 19. století. Druhostupňové děti přecházejí na 8-letá gymnázia, výběrové ZŠ, spádové ZŠ představuje ZŠ Nepomucká a ZŠ Weberova. Budovy na Plzeňské jsou zhruba 300 metrů od ZŠ Podbělohorská. Aktuálně se kapacita veřejných škol v lokalitě blíží maximu.
  V roce 2017 byla radnice občany upozorňována na potřebu navýšení kapacit školství v souvislosti s plánovanou výstavbou v lokalitě východní Klamovka a celkově v oblasti Hřebenka, Klamovka, Plzeňská.Otevřeným dopisem starostovi byla požadována alokace pozemku pro MŠ ve východní Klamovce a navrácení ZŠ Plzeňská do systému veřejných vzdělávacích institucí základního školství. Následně opakovaně Spolek za záchranu Klamovky prosazuje v mediační dohodě alokaci části pozemku pro školství – výkup od Metrostavu je nyní součástí mediační dohody, avšak žádné další kroky od té doby radnice neučinila.
  V červnu 2018 na setkání s občany v Koloniálu Buďánka deklaruje starosta záměr výstavby nové budovy ZŠ v oblasti „Dřeváčku“ u ZŠ Nepomucká. Ubezpečuje, že nebude stavebně více zatěžována lokalita Klamovky, ZŠ Plzeňskou však pokládá za nevyhovující – absence tělocvičny (původní tělocvičnu nyní využívá Montessori škola jako učebny, gymnázium i Montessori ZŠ využívají sokolovnu v Klamovce). Po volbách v roce 2018 Mgr. Zajíčková po nástupu do funkce radní pro školství odpovídá na dotaz zástupce školské rady ZŠ Podbělohorská, že kapacita škol 2. stupně je dostatečná.
  Zatímco ještě v dubnu 2019 dle představitelů obce problém není, v červnu 2019 Mgr. Zajíčková k otázce kapacity škol v oblasti Košíře uvádí v odpovědi na interpelaci Mgr. Šolleho ze dne 21.6.2019, že … „Problém, na který dotazem narážíte, se v této lokalitě měl začít řešit minimálně ve školním roce 2015/16, kdy bylo jasné, že žáků ve spádové oblasti bude vzhledem k výstavbě přibývat a kapacita ZŠ Nepomucká nebude stačit.“ Záměr masivní nové výstavby v lokalitě byl však znám již v době rušení ZŠ Plzeňská. Např. ke změně určení pozemku východní Klamovky z veřejného vybavení na bytovou zástavbu došlo již v roce 2010.
  Mgr. Zajíčková 17.9.2019 na Zastupitelstvu MČ Praha 5 na dotaz veřejnosti na řešení kapacity škol v oblasti Košíře odpovídá, že bude navýšena kapacita MŠ Pod Lipkami a realizována výstavba druhého stupně na pozemcích ZŠ Podbělohorská, neboť se jedná pouze o prvostupňovou školu mimo rámec platného školského zákona a že trvá na tom, že je třeba školu koncipovat jako plně organizovanou (1.-9.ročník) a to na jednom místě. Je třeba uvést, že ZŠ Podbělohorská byla na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 6.2.1996 udělena výjimka podle par. 6 odst. 3 zák. č.29/1984 Sb. a škola získala status samostatné školy při zařazování do sítě škol.
  Ze strany občanů byla na jednání zastupitelstva vznesena žádost o hledání řešení minimalizující výstavbu a chránící zeleň, tedy řešení využívající především stávající kapacity (budovy přilehlých MŠ a aktuálně pronajatých bývalých školských zařízení – např. objekty Pod Lipkami 5 a Švédská 39 /bývalá MŠ v nádherné lokalitě usedlosti Hřebenka, aktuálně od MČ pronajato soukromému subjektu/), či pro potřeby veřejného školství rekonstruovat některé další objekty v majetku městské části, zvážit výstavbu MŠ ve východní části Klamovky. Objekty výše uvedené zrušené školy ZŠ Plzeňská tedy nemusí být nutně jediným řešením. Mgr. Zajíčková na jednání zastupitelstva ubezpečila zastupitele, že jí záleží na osudu studentů jejího gymnázia a že se v této věci zdrží hlasování.
  Během léta 2019 se v areálu ZŠ Podbělohorská vystřídalo několik výprav architektů a pracovníků městského úřadu, ředitelka školy byla požádána o specifikaci požadavků pro 2.stupeň. Rodiče dětí informováni oficiálně nebyli. 18. 9.2019 dopoledne přišli do areálu ZŠ Podbělohorská opět zaměřovat stavbu pracovníci externí firmy, aniž by byla předem informována ředitelka ZŠ. Na školskou radu dne 19.9. se zástupci MČ Praha 5 nedostavili.
  Údajně se uvažuje o výstavbě plnohodnotného druhého stupně se dvěma třídami v každém ročníku, jídelny a tělocvičny. Při takovém rozsahu výstavby bude zastavěna velká část zeleně na pozemku školy, aniž přitom vznikne dostatečné sportovně-relaxační zázemí pro nové žáky – např. atletická dráha aj. Žáci prvního stupně přijdou o stávající zahradu a hřiště, které se běžně využívají při výuce i pro každodenní pobyt družiny venku. V minulých 2 letech bylo do revitalizace zahrady a nových herních prvků investováno městskou částí, téměř všechny jsou nové.
  Není-li vám osud naší lokality lhostejný, podpořte nás podpisem petice. Naší snahou je nalézt řešení nepřetěžující lokalitu výstavbou, ani dopravním zatížením, zachovávající zeleň v maximální možné míře a respektující potřebu dětí v docházce do kvalitních státních škol (mateřských i základních) v blízkosti bydliště. …“

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..