Tři lávky na ostrovy u mostu Legií

K novému tisícíletí dostal Londýn dárek-Millenium Bridge – most pro pěší. Okamžitě si jej místní obyvatelé obrovsky oblíbili.

K novému tisíciletí dostal Londýn dárek – visutou lávku pro pěší zavěšenou na lanech – Millenium Bridge. Okamžitě si ji místní obyvatelé obrovsky oblíbili a stala se i lákadlem pro turisty, vždyť spojuje katedrálu sv. Pavla a galerii Tate Modern v bývalé elektrárně. Podobně mohou zafungovat lávky na ostrovy v okolí mostu Legií. Ten je navíc dost úzký a nikdy v těchto místech nemůže uspokojit poptávku po dopravě. Po plánované opravě mostu Legií se sice zlepší doprava pro tramvaje a auta, ale nezlepší se pro pěší ani cyklisty. Analýzu a rešerši různých řešení nabídla studie Zprůchodnění Dětského ostrova,“ (výběr obrázků z ní najdete zde) projednávaná na Výboru územního rozvoje (VÚR) MČ Praha 5 dne 4.12.2018. I když studie kvůli administrativním bariérám nebude rychle realizovatelná, je dobře, že Praha 5 na propojení ostrovů myslí. VÚR doporučil Radě MČ prověřit realizovatelnost a rozpracovat další fáze projektu po jednotlivých částech a navrhnout další postup projednání. Pozn. Cibulky.info: Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury a jako taková by měla být zanesena do územního plánu, aby se v budoucnu podařilo propojení uskutečnit. Lanové mosty k Praze navíc patřily.

Lávky kolem mostu Legií můžou znamenat důležitou pěší a cyklistickou tepnu pro místní a také zážitkovou trasu pro turisty, v něčem snad ještě atraktivnější než přecpanou Královskou cestu (na obrázku oranžově-přes Žofín a Střelecký ostrov, nikoliv přes ostrov Dětský). Výběr obrázků ze studie průchodnosti Dětského ostrova najdete zde a obrázky tří lávek Vlado Miluniće zde.

Studie navazuje i na předchozí snahy a návrhy řešení, např. tři lávky arch. Vlado Miluniće z roku 2010-13. Z popisu lávek na Revue Beau (zde) citujeme arch. Vlada Milunće: „Nápad propojit tři pražské ostrovy: Střelecký, Slovanský a Dětský ostrov lávkami vznikl postupně od roku 2010 na základě informace, že plánovaná dendrologická rekonstrukce Střeleckého ostrova po povodni 2002 navrhuje pro důchodce, děti a maminky s kočárky zpřístupnit ostrov z mostu Legií mimo dlouhé nepohodlné pompézní schodiště také výtahem. Pro návštěvníky ostrova by to ale stále znamenalo cestou ze Smíchova a z Nového města absolvovat dlouhou nepříjemnou pěší trasu po mostě v souvislém proudu výfuků z aut. Maminky s kočárky, děti, důchodci, postižení a ostatní návštěvníci se na ostrov a při návratu z ostrova dostanou pouze za cenu dvojité dávky výfukových plynů. Jak jsme nedávno toho byli svědky, mohou auta když na to přijde, dokonce shazovat lidi z mostu do řeky. 
Navrhujeme pro návštěvníky z Nového města daleko lepší trasu zcela mimo dopravní zátěž a to stávajícím mostem na Slovanský ostrov a následně zavěšenou lávkou nad Vltavou na jižní špičku Střeleckého ostrova. Z druhé strany ze Smíchova se návštěvníci dostanou z úrovně vozovky mostem nad zdymadlem a při minimálním spádu lávkou na Dětský ostrov a další zavěšenou lávkou nad Vltavou na jižní cíp Střeleckého ostrova. V místě, kde se obě lávky s opačným tahem sejdou, navrhujeme lana spojit a využít tuto konstrukci pro vytvoření několikaúrovňové rozhledny.
Třetí pěší lávka by propojila severní část Střeleckého ostrova s Kampou. V prvním úseku by se lávka klenula nad přirozeným korytem Vltavy opřená o dělící zeď koryta řeky pod smíchovským zdymadlem až na vyšší úroveň jižního cípu ostrova Kampa.
Takto by bylo možné realizovat pěší trasu v celé délce Střeleckého ostrova, která by v přírodním prostředí koryta řeky spojila Kampu s Novým městem a Smíchovem pro pěší případně cyklistický provoz. Cyklisté, kteří hojně užívají trasu pod Vyšehradem a pak u Výtoně po náplavce až k Mánesu a podél Národního divadla se u Karlova mostu dostávají do úzkých tím, že vedle tramvají v tunelu jsou po obou stranách úzké chodníky, kde se stěží vyhnou dva lidé. Navržené lávky by celý problém střetu s osobní dopravou elegantně více než uspokojivě vyřešily. Byla by to také případně velmi atraktivní trasa pro kondiční běžce z obou břehů Vltavy a masově pro příští Maratonské běhy Prahou. … Jde nám zejména o to, aby se jižní část ostrova, která byla také tradičně veřejným prostorem celoměstského významu, vrátila zpět tam, kam logicky patří. V současné době jsou tam tři soukromé tenisové kurty, lukostřelba a privátní restaurace se zázemím, vše za uzavřenou Tyršovou bránou z dob všesokolských sletů. Celá tato část ostrova je dnes veřejnosti nepřístupná. Současně platí velmi rozumná zásada, že na rozhraní vodní hladiny a břehu ostrova musí být veřejně přístupná cesta, která by byla začátkem procesu navrácení této části ostrova k veřejnému užívání.  … „.

Zvýraznění textu redakce Cibulky.info.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.