Územní plán na Vidouli v proměnách času

18XX_CaK-Park_Vidoule_

19. století: Jak to bylo za císaře pána
Po staletí byla Vidoule kopcem daleko za Prahou. Pozemky na vrcholu byly většinou využívány zemědělsky. Na svazích byly pastviny nebo sady, jen zcela výjimečně lesní porost. Z jihu a východu byly malé lomy místního významu. Dnešní hranice ochrany Přírodního parku Košíře-Motol jsou modře.

1930_PP-Kosire_Motol_

1930: Masarykova První republika
Zrod velkoměsta se datuje teprve k roku 1920, kdy byl přijat zákon o Velké Praze. Podle schématického návrhu z roku 1930 sice na Vidouli měla být sportoviště (žlutě), nikoliv však sportovní haly. Většinu měl tvořit lesopark s pohodlnými cestičkami. Všimněte si dvou spojek s ulicí Na pomezí (žluté šipky). Vedou mimo skály a mají pozvolný spád, vhodný i pro kočárky nebo vozíčkáře.

1936-Park_Vidoule_

1936: Státní regulační komise pro Prahu
Územní plán První republiky pro oblast Vidoule byl schválen Státní regulační komisí (SRK) pro Prahu a okolí 29. července 1936 (podepsán předseda Eustach Mölzer). Plán byl potvrzen Ministerstvem veřejných prací 24. listopadu 1939 (podepsán ministr Dominik Čipera). Na Vidouli jsou zakresleny hřiště a lesopark. Do plánu SRK aktivně zasahoval i samotný prezident Masaryk, např. přímluvou za odložení zástavby Dívčích Hradů. Dívčí Hrady jsou v plánu zakresleny jako nezastavěné.

1955-Park_Vidoule_

1955 Totalitní režim sovětského typu
Úpadek hospodářství za totality se zrcadlil i v kvalitě plánování. Porovnejte provedení a pečlivost plánů z Masarykova období a plánů z padesátých let. I komunistický plán však respektoval nezastavitelnost Vidoule, od SRK přejal úctu k důležitým panoramatickým terénní hranám (zeleně tečkovaná linie). Červeně je plánovaná zástavba. Hnědě významná zeleň.

1969-Park_Vidoule_

1969: po Pražském jaru
Oproti podrobným plánům z Masarykova období připomínají územní plány ze socialismu dětskou omalovánku. Chybí uliční síť i rozložení domů. Na Vidouli plánovali stejně jako SRK hřiště (žlutě), lesopark (zeleně) a přibyla vodárna (šedě) a občanská vybavenost (hnědě). I když pod občanskou vybaveností se v té době mohlo skrývat ledacos, např. protivzdušná obrana, zástavba vrcholu se ani tehdy neplánovala.

1999-Park_Vidoule_

1999 Současnost
Zásady územního rozvoje plánují na Vidouli park celoměstského významu jako je např. Stromovka, Hvězda, Prokopské údolí. Plán je jednoznačný: zástavba je vyloučena. Citujme plán pro Vidouli: „ … vytvoření významné rekreační oblasti, sloužící pro odlehčení návštěvnické „zátěže“ Prokopského a Dalejského údolí, při respektování podmínek ochrany přírody a krajiny, … respektování náhorní plošiny Vidoule jako území, které je významné pro panoramatické dálkové i blízké pohledy, … ochrana panoramatu města před umístěním nevhodných aktivit … zachování nezastavitelnosti svahů tvořících zelenou kulisu okolní zástavbě … kultivace území způsobem vhodným pro rekreaci a sport … zajištění prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty“

Zdroje: GeoportalPraha, Mapy.cz (datový podklad MŽP ČR), Zásady územního rozvoje kraje hl. m. Prahy 2009, Wikipedie (heslo Velká Praha), Regulační plán Velké Prahy a okolí s komentářem. Kniha je v digitalizované formě dostupná na stránkách www.Cibulky.info

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Park Vidoule, Stavby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.