Zamítnuto! Central Group neuspěl se stavbou 9-ti podlažního „Domova pro seniory“ u gymnázia Kavalírka

Je vůbec možné, aby stavební úřad někdy hájil zájmy občanů proti bezohledným developerům? V Praze 5 se zdálo, že ne. Ale jde to!
Přečtěte si, jak bravurně se vypořádal Odbor stavební a infrastruktury Prahy 5 s nehorázným návrhem na „Domov pro seniory“ developera Central Group na školním hřišti u gymnázia Kavalírka. Zde najdete text zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí. Velmi podrobné a odborné zdůvodnění vede k naprosto jasnému závěru, shodujícímu se s prostým selským rozumem (str. 6): „Navrhovaný objekt svým objemem, členěním, měřítkem i výškou nerespektuje charakter území, architektonické a urbanistické vazby s okolím.“ a dále na str.8: „Žadatel opětovně neprokázal, že se jedná o stavbu určenou pro provozování sociálních služeb pro seniory či zdravotně postižené občany. … Stavební úřad dospěl dle výše uvedeného k závěru, že dokumentace pro územní řízení neposkytuje průkazné podklady, ze kterých by bylo možno dovodit, že účelem záměru je vytvoření zařízení sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb (pozn. o sociálních službách)„.

Zde je svědectví jednoho z účastníků z veřejného projednávání, které se konalo v období vylidněné Prahy uprostřed prázdnin:

Jednání 30.7. mělo komorní obsazení: za investora byl přítomen pan Brabenec a projektant společnosti Central Group,
za stavební úřad tam byl jeho vedoucí Ing. Táborský a pak paní arch. Čechová, která dostala územní řízení projektu na starosti po své reinstalaci na stavební úřad. Z občanů se dostavilo asi 5 osob. Mimo prázdninový čas by jich jistě přišlo víc, jako třeba na jednání o bytovém parku Na Stárce. Zastoupení měla i občanská sdružení (o. s. Za krajinu kolem nás, o. s. Cibulka, o. s. Za záchranu parku Kavalírka).

Hlavní dotazy na zástupce developera:

Jak si představuje provoz stavby jako Domova pro seniory?
Nejen stavba domova pro seniory, ale hlavně její následný provoz má svá dosti jasná pravidla, upravená zákony a vyhláškami. Nikdo z přítomných nebyl schopen uvést případ, že by Domov pro seniory byl v ČR ziskový. Podle investora je prý ve fázi územního řízení ještě brzo na sestavení obchodní plánu a výpočtu rentability stavby.

Jak se budou stařečkové belhat do strmého a těžko přístupného kopce?
Na obtížnost „horolezeckých“ výstupů studentů a profesorů z gymnázia Kavalírka upozornil jeden z přítomných občanů. Zástupci investora těžko hledali odpovědi, např.: „každý senior má beztak auto“ (pozn.: parkovacích míst je plánováno 17 na 400 lůžek a v okolí je takřka nemožné zaparkovat auto venku), nebo spásný nápad by mohl být zavést kyvadlovou dopravu minibusem na tramvaj na Kavalírce. Na to se občan zeptal, proč Central Group neudělal Domov seniorů z pětivěžového betonového monstra v parku Kavalírka, vždyť to je blízko tramvaje …

Na co tolika podzemních skladišť ?
Domov seniorů měl mít několik podzemních podlaží parkovacích stání. To logicky naprosto odporuje funkci domova seniorů. Proto musel investor snížit počet parkovacích stání, aby jejich počet odpovídal normám. Překreslil je na sklady. Ovšem i sklady musí mít v domově seniorů důvod. Odpověď developera, že je může majitel pronajímat veřejnosti, opět odporuje zákonu: určení je jasně dáno územním plánem jako veřejná vybavenost.

Z otázek a odpovědí byla všem jasná podstata věci, že domov pro seniory je jen zástěrka. Že po dostavbě developer spoléhá na promptní rekolaudaci stavby na bytový dům. Vedoucí stavebního oboru Ing. Táborský si vzal slovo a tuto podstatu věci vyslovil nahlas s tím, že dokud bude vedoucím stavebního úřadu, tak se takový podvod nestane.
Tím značně urychlil jednání a pročistil atmosféru. Investor bude mít těžký oříšek splnit zákonné požadavky. Nebo počká až voliči zvolí jiné zastupitele, kteří budou ještě povolnější developerům a postaví 9-podlažní (nebo ještě vyšší ?) betonový kolos už rovnou jako bytový dům.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.