Místo Vašeho oblíbeného parku supermarket? Ale Vás se to přece netýká.

Musilkova - gigantická stavba 5 věžáků v parku Kavalírka

Připomínky spolků mohou pomoci přijímat opatření k zmenšení předimenzovaných staveb, respektování charakteru místa a většímu počtu garáží. Ilustrační foto je stavba v Praze 5 (rok 2011), kde však připomínky pomohly minimálně. Parkovacích míst zde značně ubylo. Hlavní slovo totiž má vždy radnice a stavební úřad.

Poslanecká sněmovna projednává novelu stavebního zákona. A někteří poslanci navrhují úplné vyškrtnutí možnosti občanů vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí. Sdílíme výzvu brněnského spolku Nesehnutí z března 2017, abyste napsali svému poslanci, citujeme: „… Podle jednoho z návrhů by se měla úplně zrušit možnost spolků účastnit se v územních a stavebních řízeních – s výjimkou těch největších staveb, které prochází kompletním procesem hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). Například u kontroverzních staveb supermarketů to znamená, možnost mluvit jen do zlomku největších případů.

Ale místní lidé nemají jinou možnost hájit svoje životní prostředí než skrze své spolky. Pokud tedy nevlastní nemovitost v bezprostředním okolí záměru. Bydlí naopak v těsném sousedství v nájemním bytě (ale i ve vlastním v bytovém době a pozemek tak pouze spoluvlastní), tak by podle některých poslanců neměli mít možnost vyjádřit se například k tomu, že zelená plocha, kam rádi chodí, zmizí pod betonem. Podobně nebudou moci připomínkovat výšku okolních staveb nebo vyjednávat o minimalizaci dopadu stavby na jejich život.

Další poslanci zase chtějí zabránit spolkům odborníků chránících například ptáky, aby se vyjadřovali k stavbám, které hrozí zničit hnízdiště ohrožených druhů. V praxi přitom tyto zásahy odborné veřejnosti vedou k nalezení opatření, které neznemožní stavbu, ale upraví ji, tak aby existovala v souladu i s potřebami vzácných zvířat.

Napište prosím poslancům a poslankyním, aby omezení našich občanských práv odmítli.

Kdy psát: Hned. Poslanci budou o pozměňovacích návrzích hlasovat již začátkem dubna.

Co psát: Pište svoje argumenty, proč mají lidé mít možnost skrze spolky mluvit do staveb v okolí. A žádejte, aby poslanci odmítli omezení tohoto občanského práva. Žádejte o odmítnutí konkrétně:

V části A (Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 251 z 25. schůze konané dne 8. února 2017, tisk 927/3):

A20 – zrušení účasti spolků v územních řízeních (konkrétně „v § 85 odst. 2 se písmeno c) zrušuje“)
A36 – vyřazení spolků ze stavebních řízení (konkrétně „v § 109 se písm. g) zrušuje“)
A39 – zkrácení lhůty pro vyjádření se k certifikátu (konkrétně „v § 117 odst. 4 větě první a větě druhé se číslo „30“ nahrazuje číslem „15““)

V části C (Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 358 ze 47. schůze konané dne 8. února 2017, tisk 927/4):

C17 – zrušení účasti spolků v územním řízení (konkrétně „v § 85 odst. 2 se písmeno c) zrušuje“)
C34 – zkrácení lhůty pro vyjádření se k certifikátu (konkrétně „v § 117 odst. 4 větě první a větě druhé se číslo „30“ nahrazuje číslem „15““)

V části F: Poslanec Jaroslav Foldyna

SD 5904
1. (konkrétně „v § 89 odst. 4 se třetí a čtvrtá věta zrušují“)
2. (konkrétně „v § 114 odst. 1 se věta druhá zrušuje“)
3. (konkrétně “ v § 70/3 se slova „správní řízení“ nahrazují slovy „řízení podle tohoto zákona“)

Komu psát:
Pište nejlépe poslancům/kyním za váš kraj – adresáře zde nebo zde

Dále pište i předsedům poslaneckých klubů – adresář zde:

a předsedům stran

babisa@psp.cz
belobradekp@psp.cz
sobotka@psp.cz

Citovaný text pozchází od spolku NESEHNUTÍ Brno.

10.3.2017: „Představitelé ČSSD bojkotují volební závazky vlastní strany“ Tisková zpráva s dalšími podrobnostmi o novele stavebního zákona (D. Vondrouš)

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.