Občané mohou psát své připomínky k Metropolitnímu plánu do 26.7.2018

náhled části plakátu

Srovnání tezí Metropolitního plánu a tezí územního plánu z 1. republiky jsme nabídli v říjnu 2013 (viz zde).

Červenec je čas dovolených a odpočinku. Do 26.7.2018  mohou občané navíc věnovat svůj čas připomínkování návrhu nového územního plánu Prahy, tzv. Metropolitnímu plánu Prahy (MPP). Vskutku, je co připomínkovat. V roce 2013 jsme vytiskli plakát „Duchové územních plánů“, reagujícího na „Ducha plánu“ arch. Kouckého. V plakátu jsme vyjádřili naše obavy o Cibulka a Vidouli. Rozdali jsme tehdy náš plakát všem zastupitelům na smíchovské radnici. Někteří se nám vysmáli, že je to nesmysl. Je pro nás zadostiučiněním, že ve svých připomínkách k MPP nám smíchovská radnice dala nyní za pravdu. Radost z toho však nemáme, naše obavy se potvrdily. Nabízíme pro inspiraci několik konkrétních připomínek k Cibulkám a Šmukýřce a budeme je postupně doplňovat. Pozor, teď do 26.7.2018 mají poslední příležitost občané jako jednotlivci, příp. spolky. Tzv. zástupci veřejnosti nyní připomínky nepíší, ani se nepodávají námitky vlastníků nemovitostí. 

Užitečné tipy pro připomínkování Metropolitního plánu, vhled do jeho nového pojetí a především představení aspoň části (skoro 500 !) zásadních a obecných připomínek MČ Praha 5 k návrhu plánu zaznělo na besedě 13.6. na Smíchově (viz zde). Hlavní přednášku měl urbanista Vojtěch Novotný (člen malé pracovní skupiny MČ P5 pro připomínkování MPP; ČSSD, rovněž se podílel na zhodnocení návrhu MPP pro Radu hl. m. Prahy), dále promluvil architekt Pavel Šmelhaus (člen pracovní skupiny MČ P5 pro připomínkování MPP; za KDU-ČSL a některé spolky), Besedu organizoval Josef Cuhra. Místostarosta Prahy 5 Vít Šolle vypíchnul jednotu radnice, která v kratinkém termínu (60 dní) plán prostudovala a připravila připomínky. K plánu jsou velmi kritické.

Je užitečné podívat se pár let do historie. Po komunálních volbách v roce 2014 nastartovaly v územním plánování na Praze 5 změny. Noví zastupitelé KDU-ČSL a Zelení přinesli do oblasti územního rozvoje určitý druh koncepční práce, která tu v minulosti chyběla: Otevřenost výborů a komisí pro veřejnost, zadávání urbanistických studií s participací veřejnosti, duch spolupráce mezi zastupiteli napříč stranami. I přes spory se starostou Radkem Klímou (např. studie Barrandova, kterou si vzal zcela do své kompetence, viz zde) se podařilo nastartovat mnoho dobrého, např. architektonickou studii Motolského údolí (zde). To je asi vůbec nejlepší studie, jaká kdy na Praze 5 vznikla. Pokud se ji podaří uskutečnit, Motolské údolí bude novou pražskou „dobrou adresou“ s oceňovaným bydlením. Po převratu na radnici v dubnu 2016 se po nelehkých jednáních podařilo otevřenost výborů a komisí pro veřejnost zachovat, což  bylo naprosto klíčové pro aspoň částečné udržení nastartovaných koncepčních změn územního rozvoje (více o otřesu na radnici zde). Píšeme schválně o částečném udržení změn k lepšímu, neboť Výbor územního rozvoje schválil i kontroverzní projekty, jako jsou moderní domy v zahradě barokního zámečku Turbová a výškové budovy mezi tunely Strahovským a Mrázovkou.

Přesto nový styl práce po volbách 2014 je znatelný a ostře kontrastuje se stylem práce za starostů M. Jančíka nebo M. Zeleného. Názorným příkladem Jančíkova-Zeleného stylu práce bylo památné zasedání Komise pro územní rozvoj dne 22.11.2012. Na uzavřeném jednání všichni odsouhlasili zadání změny územního plánu umožňující zástavbu celého vrchu Vidoule. Vzápětí pak 29.11.2012 toto usnesení Komise potvrdila i Rada. Tehdejší pražský primátor Tomáš Hudeček to pak vyjádřil jasně: Praha 5 dala souhlas k zástavbě Vidoule. Kdybyste si o tom chtěli něco přečíst, platforma ZaPět o tom vydala 17.9.2013 tiskovou zprávu „Lži smíchovského starosty“ (zde). To je pravý opak koncepční práce, pomalu zaváděné po volbách 2014. Samozřejmě, nic není černobílé. Znovu opakujeme, že současný stav územního rozvoje na pětce vůbec není ideální, třeba studii Barrandova (viz spory se starostou R. Klímou výše) vskutku nelze pochválit tak, jako tu Motolského údolí. Připomínky smíchovské radnice k MPP jsou však velkým dílem (i spolků a veřejnosti) a zasluhují ocenit. Občané se z nich mohou ve svých připomínkách inspirovat a případně na ně i reagovat, pokud by se v nich něco opomnělo. Samotné připomínky pište Magistrátu zde. Příklady připomínek z Cibulek, Šmukýřky a okolí:

Zahrady na Šmukýřce

Zahrady na Šmukýřce jsou někde chráněny zelenými puntíčky jako nestavební bloky. Proč některé zahrady chráněny jsou a jiné nikoliv?

V lokalitě č. 336 Šmukýřka (zobrazit si ji můžete zde) mají mít zahrady mezi obytnými domy charakter zahrad. V návrhu MPP jsou však někde označeny zelenými puntíky jako soukromé zahrady (nestavební blok), jinde jsou bílé jako běžné zastavitelné území. Porovnáním s majetkovými mapami (zde), vyplývá, že rozsah zeleně vyznačených ploch v MPP neodpovídá pozemkům v soukromém vlastnictví. Není jasné, z čeho autoři plánu vycházeli při vyznačení ochrany zahrad. Všechny plochy zahrad mezi obytnými domy na Šmukýřce mají být chráněny jako zahrady.

Hřiště u gymnázia Kavalírka

Plocha veřejné vybavenosti na hřišti u gymnázia Kavalírka má být jednoznačně vyznačena, minimálně v rozsahu plochy v současném územním plánu (č. parcely 842, kat. území 728764 Praha – Košíře)

Pás zeleně pod gymnáziem Kavalírka

Zachovat plochu zeleně pod gymnáziem Kavalírka minimálně v rozsahu stávajícího územního plánu. V územním plánu plochu vyznačit jednoznačně jako nestavební blok. (týká se parcel č. 694/1,694/2,694/3,694/4,695/1,695/3,695/4,695/5,695/6, k. ú. 728764 Praha – Košíře). Zdůvodnění, citace z facebookové stránky spolku Cibulka:

„Lokalita 032 Kavalírka.   Návrh metropolitního plánu výrazně rozšiřuje zastavitelné území v této části, výrazně zvyšuje stavební kapacitu, aniž by bral v potaz terénní poměry a urbanistické hodnoty území. Na rozdíl od stávajícího stavu, kdy v lokalitě je možná výstavba drobného rezidenčniho charakteru s přísnými a nízkými koeficienty, která navazuje na zeleň městskou a krajinou,návrh 
metropolitního plánu tuto lokalitu umožňuje intenzivně zastavět s poměrně vágní regulací v celé ploše/včetně městské zeleně/6 podlažní obytnou blokovou zástavbou.     Tato změna znamená pro tuto lokalitu zejména:
– Přerušení logického a urbáně kvalitního pásu zeleně,který spojuje území prakticky od ul.Plzeňská /přesněji od ul.Pod Kavalírkou/až po ul.Na Stárce.
– Signifikantní úbytek zeleně zhorší hydro-klimatické poměry v daném území a výrazně zhorší ekologické a hygienické parametry území. 
– Přeruší pěší trasu, která byť neudržována je hojně využívána a naopak by měla být podpořena. Její náhrada v metropolitní plánu vzhledem k výškovému profilu je nerealizovatelná.
– 6 podlažní zástavba vzhledem k výškovým poměrům výrazně znehodnotí dálkový pohled v ul.Musílkova,jejíž urbanistická osa je zakončena právě zelení, nad níž je postavena urbanistická dominanta gymnázia.Jiná zeleň v části ul.od křížení s ul.Fabiánova prakticky neexistuje.
– Zastavění této části sníží stávající hodnotu nemovitostí v ul.Musílkova ve prospěch spekulativního nákupu městské zeleně o kterou se majitelé dlouhodobě nestará.
Na základě výše zmíněného žádáme o zachování stávajícího stavu z platného územního plánu hl.m.Prahy a popřípadě posílení významu tohoto zeleného pásu“

Školy v Nepomucké

Plochy vyhrazené pro školství (veřejnou vybavenost) v ulici Nepomucká mají být vyznačené jednoznačně, minimálně v rozsahu plochy v současném územním plánu (mezi parcelami č. 8/4 a 4, kat. území 728764 Praha – Košíře)

Dětské hřiště v Nepomucké

Spolek Cibulka přispěl k rozšíření dětského hřiště v Nepomucké ulici v roce 2011. Smíchovská radnice mezi své připomínky k MPP zařadila (podle nás správně) nesouhlas se zástavbou Přírodního parku Košíře-Motol v oblasti Motolských rybníků, ale na druhou stranu navrhuje doplnit Plzeňskou třídu výstavbou u Kotlářky, naproti konečné tramvají (č. parcely 25/3, kat. území 728764 Praha – Košíře), viz zde. Dětské hřiště chce přesunout do svahu u zastávky autobusu č. 123 „Schodová“. Hřiště přesunout na svažitý a úzký pozemek mezi ulicemi V Cibulkách a V břízkách není vhodné, stejně jako zástavba parkové plochy u tramvajové zastávky Kotlářka. Požadujeme zachovat dětské hřiště minimálně ve stávajícím rozsahu. Nechceme tím snižovat hodnotu připomínek smíchovské radnice k MPP. Uvědomme si, že připomínky musely vzniknout v extrémně krátkém čase a mohly se objevit i chyby. Na tuto chybu upozorní členové spolku i zpracovatele MPP.

Park Kavalírka

Změna stavebního bloku na nestavební blok pro parkové sportoviště. Připojujeme se k zásadní připomínce MČ Praha 5 (zde) vzniklé z podnětu občanů. Odůvodnění: Potvrzení současného parku (mezi parcelami č. 728/7 a 727/5, kat. území 728764 Praha – Košíře) a jeho připojení k lokalitě Kavalírka, doplnění venkovního sportoviště pro lokalitu (viz studie Motolského údolí).

Tzv. zástupci veřejnosti nyní podávat připomínky nemohou, ani vlastníci nemovitostí nezvnášejí námitky. Zato občané mají poslední příležitost k podání připomínek. Můžete se inspirovat výše uvedenými připomínkami. Budeme rádi i za texty Vašich připomínek. Napsat připomínku není složité, elektronický formulář pro podání připomínky k MPP najdete zde.

Odkazy
16.4.2018, IPR Praha: Prohlížení návrhu Metropolitního plánu , připomínky pak podávejte elektronicky zde.
11.6.2018, www.praha5.cz: Obecné připomínky smíchovské radnice k MPP, příp. všechny její připomínky ke stažení (zde).
16.4.2018, www.Cibulky.info: Dá se opravit Metropolitní plán Prahy?

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Park Vidoule, Stavby, VOLBY. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.