Klub Za starou Prahu a ZaPět k zámečku Cibulka

logo_za-starou-prahu z dopisu Klubu za starou Prahu starostovi MČ Praha 5:

Vážený pane starosto,
dovolte nám připomenout neblahý stav jedné z nejvýznamnějších památek Prahy 5. Opakovaně se na nás obracejí naši členové i další obyvatelé Prahy 5 s dotazy, co Klub Za starou Prahu dělá pro záchranu usedlosti Cibulka v Košířích. Jak je Vám jistě  známo, jedná se o architektonicky nejkvalitnější areál svého druhu na území Prahy, upravený na sídlo pasovského knížete-biskupa Leopolda Josefa Thun-Hohensteina po roce 1817. Jeho historická, umělecká a architektonická hodnota je penězi nevyjádřitelná, což bohužel současný vlastník ignoruje.
Dnes je tento významný památkový areál ve vlastnictví dr. Vaníčka, který ale o plnění svých zákonných povinností při údržbě památky jeví pramalý zájem. Jak jistě také víte, celý areál je postupně majitelovým nezájmem proměňován v ruinu. V poslední době se destrukce zpomalila pobytem skupiny squoterů, pobývajících v objektech se souhlasem vlastníka.
Takové řešení je ovšem provizorní, destrukci objektu to nezastaví. Navíc podle našich
informací vlastník tyto dočasné obyvatele nyní z objektu vypovídá. Lze se tedy oprávněn
domnívat, že i přes opakované výzvy Vašeho úřadu i Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a přes pokuty, které jsou mu udělovány, majitel směřuje k destrukci a následné spekulativní demolici areálu.
Obracíme se na Vás, vážený pane starosto, s výzvou, aby městská část Praha 5
neprodleně konala všechny kroky, které jí umožňují zákony. Podle našeho přesvědčení je již nezbytné zbavit vlastníka jeho vlastnického práva, pokud nechcete nečinně přihlížet
závažnému ochuzení kulturního bohatství Prahy 5. Navrhujeme Vám využít k tomu institutu vyvlastnění a následně objekty upravit k veřejným účelům. Návrhů tohoto druhu již byla z různých míst přednesena řada, kupř. obyvatelé přilehlých domů volají po komunitním centru, mateřské školce nebo podobném využití.
Klub Za starou Prahu Vám nabízí odbornou spolupráci ve všech krocích, které se k záchraně usedlosti Cibulka rozhodnete vykonat. 
plný text dopisu ze dne 10.4.2015 ke stažení

ZaPet_banner
Prohlášení občanské platformy ZaPět k aktuálnímu dění na zámečku Cibulka 

Déle než dvacet let empírová kulturní památka Cibulka v Praze 5 – Košířích chátrá. Její majitel, Cibulka a.s. vlastněná JUDr. Oldřichem Vaníčkem, nedokázal tento proces zastavit a budí proto podezření, že chce místo stavebně vytěžit a památka je mu na obtíž. Destrukce byla v nedávné době zastavena díky kulturním squatterům, kteří po dohodě s majitelem usedlost obsadili. Nyní jim však hrozí vyhnání. Členové platformy ZaPět jsou aktuálním vývojem událostí hluboce znepokojeni a žádají od všech zúčastněných stran kroky, které by vedly k okamžité rekonstrukci kulturní památky Cibulka, nebo k zachování stávající squatterské komunity, která ji aktivně udržuje a chrání.

Barvitá historie Cibulky začala již v době Karla IV. a byla značně obohacena během renesance a v době barokní. Zásadně se do ní zapsal především osvícený pasovský kníže-biskup Leopold Leonard Thun, který zde vytvořil unikátní komplex empírového zámečku a hospodářských budov propojený v citlivé rovnováze s anglickým parkem naplněným romantickými architektonickými prvky. Bohužel rozpad významné kulturní a krajinné památky, který započal již po smrti biskupa a byl urychlen v minulém režimu, nabírá v posledních letech na obrátkách. Šokující destrukce Cibulky začala v 90. letech, kdy komplex budov (parcely č. 1877/1, 1877/2, 1877/3 a 1877/4, k. ú. Košíře) privatizoval její současný majitel Cibulka a.s., resp. JUDr. Oldřich Vaníček. Tehdy vznikly oprávněné obavy, že majitel usedlost schválně neudržuje, aby ztratila památkovou ochranu a pozemek mohl být volně komerčně vytěžen. Tento závěr podpořily také neoficiální zprávy o tom, že majitel nemá na opravu dostatek prostředků a již mnoho let hledá kupce.

Naše obavy byly rozptýleny ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli o rozhodnutí pana Vaníčka, se v roce 2013 dohodnout s kulturními squattery, kteří budovu obsadili. Ti zámeček svou přítomností chrání a výrazně zpomalují jeho rozpad. Noví obyvatelé odstranili náletové rostliny, svedli vodu od domů, vyčistili pozemek od černých skládek a kulturní památku zabezpečili. To prospělo také majiteli, neboť mu díky uvedeným zásahům nebyla udělena další pokuta od orgánů památkové péče, přestože jeho investice do budov jsou od té doby zcela minimální. Squatteři navíc usedlost oživili širokou škálou kulturních akcí, které proměnily původní nebezpečnou lokalitu k lepšímu.

S pohoršením nyní vnímáme rozhodnutí majitele ukončit uživatelům statku smlouvu a násilně je ze zámečku vystěhovat. Usedlost by bez kulturních squatterů začala přitahovat drobnou kriminalitu, jejíž důsledky by dopadly i na okolní obyvatele. Vyhnání by však především urychlilo definitivní zkázu památky. Chceme proto vyjádřit podporu současným obyvatelům zámečku Cibulka, kteří chtějí zůstat a budovu chránit do té doby, než začne reálná rekonstrukce usedlosti. Také vyzýváme městské i státní orgány (MHMP, MČ Praha 5, MK a NPÚ), aby začaly jednat s majitelem ve věci údržby a dneska už i radikální rekonstrukce, která by zámeček za pět minut dvanáct zachránila před konečnou zkázou. Zároveň apelujeme na dodržování povinností, které vlastníkovi kulturní památky přísluší. Příští generace by nám neodpustila, kdybychom si nechali bez odporu zničit unikátní kulturní památku evropského významu, kterým zámeček s okolní zahradou a parkem bezesporu jsou. Je třeba využít všech legálních prostředků pro záchranu Cibulky!

členy občanské platformy ZaPět a signatáři této výzvy jsou následující organizace:
Cibulka, z. s. (zapsaný spolek)
Jinonice Vidoule, z. s.
Košířská Cibulačka, z. s.
Měchurka, z. s.
Občané pro Prahu 5, z. s.
Praha 5 – Radlice, z. s.
Prokopovo, z. s.
Přátelé Buďánek, z. s.
Přátelé Malvazinek, z. s.
Pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku, z. s.
Přátelé Prokopského a Dalejského údolí, z. s.
Za krajinu kolem nás, z. s.
Za lepší Barrandov, z. s.
Spolek za záchranu Klamovky
o. p. s. TCP Konzervatoř, z. s.
Mezinárodní centrum tance, z. s.

Příspěvek byl publikován v rubrice Cibulka - usedlost, Park Vidoule, Stavby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.