Top rezidence Pomezí

zadani

Fotografie z výstavy: Náhled zadání řešeného území na východ od ulice Na pomezí. Výstava potrvá do 31.1.2017.

Aktualita 2.5.2017: Dopis Petry Kolínské, náměstkyně primátorky (ke stažení zde).

Aktualita 3.2.2017.
Zástupci KKCG RE a.s. a JTU Czech, s.r.o. prezentovali svůj návrh projektu „Top rezidence Pomezí“ petičnímu výboru a zástupcům občanských spolků, které se v oblasti Košíř angažují. Návrh byl také vystaven v malé výstavní síni Úřadu MČ Praha 5. Na základě jednání připravuje developer Memorandum o záměrech projektu, které se chystá prezentovat Městské části Prahy 5. Zástupci Rady ujistili petiční výbor, že MČ Praha 5 má zájem se podílet konečné podobě projektu a v zájmu svých občanů se stane druhou stranou Memoranda.
Memorandum by mělo obsahovat zejména požadavky místních obyvatel na zajištění průchodnosti územím projektu, aby byl volně přístupný po celém svém obvodu pro všechny občany, včetně zamezení jeho případnému budoucímu oplocení, zachování stávající zeleně na nezastavěných plochách projektu, participaci na vytváření podoby veřejných ploch v rámci projektu a na občanské a sportovní vybavenosti ve spolupráci s developerem a Městskou částí Praha 5. (Zapsala Iva M.)

Aktualita 11.1.2017: Výstavu návrhů nové výstavby Na Pomezí můžete do konce ledna shlédnout v galerii smíchovské radnice naproti kostelu sv. Václava. Citujeme ze zadání pro tvůrce plánů: „Vytvořit funkční veřejný prostor, tedy malá náměstí, průchodnost území, veřejnou zeleň.“ To zní slibně. Poučme se však z historie. Skoro totéž sliboval (jiný) developer i při výstavbě obytných domů „U komína“, na protější straně ulice Na Pomezí. Jak to dopadlo? Vše je oploceno, průchodnost žádná. Popravdě se nelze divit. Je to zcela přirozené. Pozemky jsou v majetku obyvatel domů, kteří platí i údržbu. Tohle nakonec vždy nejspíš skončí oplocením. Být na místě obyvatel, chci také svůj pozemek oplotit. Když je definována v zadání nějaká plocha jako veřejná, tak jediným řešením se zdá být převod těchto veřejných prostranství do majetku obce.

top_rezidence_pomezi-model

Fotografie modelu jednoho z návrhů výstavby z výstavy (od Bogle architects)

top_rezidence_pomezi-model_hnilicka

Fotografie modelu jednoho z návrhů výstavby z výstavy (od Baumschlager Eberle Lustenau & Pavel Hnilička Architekti)

Sidliste_Na_Pomezi_1983

Plán panelového sídliště Na Pomezí z roku 1983

Aktualita z 10. října: Možná to již víte, ale přestože petici za a zachování pozemků 1560/1 a 1560/76, K.ú. Košíře ve vlastnictví Hlavního města Prahy podepsalo cca 500 občanů, Rada městské části Praha 5 vyslovila dne 5.10.2016 souhlasné stanovisko k prodeji těchto pozemků (zde) a navíc i pozemku 1560/183. Podle důvodové zprávy souhlasili, protože z hlediska jejich chráněných zájmů nemají k prodeji výhrady.

Zastupitelé se tak snadno a jednoduše zbavili svého jediného trumfu a jdou proti zájmům občanů vyjádřeným ve velké petici.
Developer slibuje, že svůj záměr upraví a zmenší, ale proč by měl stavět hezčí domy, pokud se jim pozemky prodají, a paneláky v opačném případě? A proč musí pozemky města koupit a zastavět?
Text napsala Iva M.

Původní text z května 2016: Bagry už vládnou pozemkům na severovýchod pod ulicí Na Pomezí. Od založení Velké Prahy byla tato oblast vesměs vždy určena pro výstavbu. Masarykova Státní Regulační Komise – SRK pro Prahu zde počítala se zahradním městem (mapka zde), tato část územního plánu SRK byla schválena v roce 1939. Komunistický režim sem nakreslil dokonce panelové sídliště, viz obrázek. Totalitní plány naštěstí zůstaly jen na papíře.

Občané Prahy byli ochuzeni, když se město zbavilo většiny těchto pozemků. Nejde jen o případnou finanční újmu, ale především obec ztratila účinnou kontrolu nad tím, co na pozemcích vyroste. Malá část pozemků ještě Pražanům zbyla. Bude stačit obecní vlastnictví těchto pozemků k tomu, aby zde nevyrostly nevhodně vysoké a nahuštěné stavby? Pozemky má nyní nový majitel a zatím se zdá, že je ochotný o vzhledu nové výstavby jednat. Veřejnému zájmu pomůže zachování obecního vlastnictví co nejdéle. Pak se snad podaří přiblížit plány charakteru původní zástavby zahradního města podle schválených plánů Masarykovy SRK pro Prahu.

Text petice (sbírání podpisů již skončilo, děkujeme všem, kteří se připojili) najdete níže, stejně jako nesouhlas Smíchovské radnice s prodejem pozemků.

Petice_pozemky_Lukavskeho_Na-Pomezi_27_04_2016

Priloha_c.1_Usneseni_Praha5_nesouhlas-s-uplatnym_prevodem_pozemku_Na_Pomezi

Autoři textu petice jsou uvedeni v odkazu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Park Vidoule, Stavby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 komentáře: Top rezidence Pomezí

 1. Důvěřuj ale prověřuj, pozor na sliby-chyby. Penta na Waltrovce taky slibovala ... napsal:

  Současný projekt jsem neviděla, takže nemohu posuzovat. Jsem ale nedůvěřivá z principu.
  Penta slibovala, všichni si pochvalovali jak jsou v Pentě vstřícní, včera jsem projížděla Waltrovkou na kole, žádnou připomínku nevzali v úvahu, naprosto žádný příklad vstřícnosti jsem nenašla.

  Na jakési minulé verzi sídliště Na Pomezí na městských pozemcích byla zeleň a nádrž, na soukromých pozemcích budovy. (Když bych si stavěla rodinný dům, přece bych nemohla vsakovat vodu ze střechy na obecním pozemku). Budovy v této verzi byly opravdu až na hranici 50 m od kraje lesa, Prostupnost sídliště byla zaručena pruhem městského pozemku, který se změnil v silnici.

  Současný příjezd na staveniště je na městském pozemku a v ochranném pásu lesa zde vede staveništní panelka. (obr v příloze) Takže zase záleží na tom, co jim město dovolí. Moc povzbudivý začátek to tedy není.

  PŘÍKLAD, VIZE
  Co bych přála všem obyvatelům z Košíř a Jinonic, aby pod tělesem dráhy vznikl podchod, tam kde je v současné době jen odvodňovací roura (viz snímek). Pak by nebyl problém dojít z ulice Peroutkova či z Waltrovky během 10 minut Na Pomezí pěšky i s dětmi a naopak. Pak bych s radostí použila výraz osvícený investor; a rozloučila se se srnčí loukou. Jestliže městské pozemky zůstanou nezastavěné, nevidím v tom problém. Patří mezi nezastavěné území, jsou na území parku a když nepřibude další urbanizovaná parková plocha, jejíž údržbu je třeba financovat, bude to lepší.

 2. neautorizovaný komentář k novým plánům výstavby Na Pomezí napsal:

  V případě neprodání pozemků bude muset Smíchovská radnice nebo Praha velmi intenzivně s KKCG spolupracovat na tom, jaké má být budoucí využití těchto pozemků a jak toto využití propojit s projektem KKCG. To může přinést kýžené zlepšení projektu zástavby (zlepšení ve smyslu veřejného zájmu místních obyvatel). Pokud by ke spolupráci nedošlo, mohou pozemky skončit jako těžko využitelné a problematické.

  V situaci, kdy je v dané lokalitě pravomocné územní rozhodnutí a přinejmenším zčásti i stavební povolení na docela ošklivý projekt, je to prostě složité. KKCG opravdu nabízí řádově lepší představu co s tím územím udělat, než je ten existující projekt. A zároveň si myslím i to, že pokud by se stávající projekt realizoval byť jen v té části území, která už soukromá je, bude to pořád horší, než kdyby se záměr KKCG realizoval na celém území včetně těch magistrátních pozemků.

  Co se týče petice, KKCG ji má a má zájem se s petenty sejít a svůj záměr jim vysvětlit. Jejich názor k jednotlivým bodům je ve stručnosti následující (jedná se o zkratku, není to autorizováno KKCG!!!):

  ad 2) na většině území se už nejedná o veřejnou zeleň ale o soukromé pozemky s platným územním rozhodnutím; území zároveň zůstane prostupné a přístupné i lidem z okolí, zůstane zde i plocha ZMK se zelení.

  ad 3) oproti stávajícímu projektu zátěž snižují; záměr výstavby Na Pomezí je na stole zároveň už hodně dlouhou dobu, ve všech dopravních prognózách se s ním počítalo.

  ad 4) pouze technický problém

  ad 5) na připojení na kanalizaci mají velmi tvrdé podmínky; drtivá většina srážek se bude v území zachytávat do retenčních prvků (i otevřených) a v území zůstane.

  ad 6) obecně v kolizi nejsou; případně mají kladná stanoviska příslušných dotčených orgánů (např. co se týče vzdálenosti od lesa).

  Pozor: Výše uvedený komentář není autorizován.

Komentáře nejsou povoleny.