Začátek konce nebo záchrany usedlosti Cibulka?

Kulturní komise MČ Praha 5 si uvědomuje vážnost stavu kulturní památky - Thunova zámečku a usedlosti Cibulka, proto se 18. března 2015 sešla přímo u památkově chráněného objektu.

Komise kultury a památek MČ Praha 5 si uvědomuje vážnost stavu kulturní památky – Thunova zámečku a usedlosti Cibulka, proto se 18. března 2015 sešla přímo u památkově chráněného objektu.

Usedlost Cibulka má bohatou historii od 14. století a získala svou podobu empírového zámečku s hospodářskými budovami a stájemi v 19. století. V přilehlém romanticky upraveném areálu se nacházela řada cenných děl od významných pražských umělců počátku 19. století.  Významným přelomem byl rok 1817, kdy se novým majitelem stal poslední pasovský kníže-biskup Leopold Leonhard Raymund Reichsgraf Joseph Thun-Hohenstein (pohřben je na Malostranském hřbitově). Poslední majitel statek odprodal Praze roku 1922.

V 70. letech Praha ještě provedla rekonstrukce Cibulky a postavila například dřevěný altán. Město Cibulku předalo do majetku Svazarmu a užíval ji Automotoklub na sklady a nájemní byty. Po 1989 ústřední výbor Svazarmu rozhodl o předání některého majetku do rukou Ústředního automotoklubu (ÚAMK), který zprivatizoval JUDr. Oldřich Vaníček na akciovou společnost, kde je jediným akcionářem. Takto se zámeček Cibulka octl v soukromých rukách. Po letech chátrání se  díky dohodě s majitelem 2013 stala Cibulka útočištěm kulturních squatterů, kteří usedlost Cibulku alespoň trochu opravují a také chrání před vypálením a rabováním.

„V současné době se usedlost Cibulka nachází v žalostném stavu. Majitel nemá na údržbě v objemu stovek miliónů korun a bohužel nevyužívá granty na údržbu a rekonstrukci, které by mu jako vlastníkovi kulturní památky mohly pomoci. Místní občané se obávají, že majitel nechává usedlost Cibulku devastovat, aby ztratila památkovou ochranu a pozemek mohl majitel volně komerčně vytěžit. Také radnice hl. m. Prahy a Prahy 5 (bohužel také MK a NPÚ) už desetiletí nic nekonají, přestože by měly na vyvlastnění právo, a jen pasivně tolerují devastaci Cibulky,“ konstatuje MgA. Pavel Karous ze spolku Cibulka.

TRIPARTITA pro ZÁCHRANU?
Po nových volbách 2014 na HMP a i Praze 5 je asi poslední šance Cibulku zachránit a to buď dohodou s majitelem, nebo vyvlastněním jeho objektu. Protože silové řešení vyvlastnění je problémové a pomalé a navíc majitel by mohl pod tlakem Cibulku ještě více devastovat nebo prodat novému možná horšímu majiteli, pokouší se skupina politiků a občanů formulovat podmínky dohody o spolupráci o obnově a naplnění usedlosti dlouhodobým programem „sociálního a kulturního komunitního centra Cibulek a Prahy“.

Základem dohody by byla změna akciové společnosti na obecně prospěšnou společnost, která by byla již transparentní a demokratická ve formátu tzv. tripartity. Hlavním úkolem obecně prospěšné společnosti by bylo mezi politiky Prahy 5 a MHM, dále NPÚ, majitelem a místními spolky formulovat ekonomicky reálné varianty revitalizace. Je jasné, že minulé vize komerčního hotelu byla nereálné a památkový zanedbaný objekt potřebuje veřejné prostředky na veřejnou funkci.

„Majitel usedlosti Oldřich Vaníček by měl jako gesto dobré vůle předat nebo za symbolickou cenu prodat Čínský pavilón městu Praze, aby ho mohla opravit, jako 2014 opravila nedalekou rozhlednu a další stavby v parku Cibulka.“ navrhuje Ing. Pavel Peterka ze spolku Cibulka, který v roce 2014 poslal politikům petici za záchranu Cibulky (poznámka.).

V únoru 2015 vyvolal odbor HMP místní šetření ke kontrole plnění povinností vlastníka kulturní památky. V březnu 2015 Komise pro kulturu a památky RMČ Prahy 5 provedla místní šetření, kterého se zúčastnili také místní občané i zástupce majitele.

Radní Prahy 5 pro památky Petr Hnyk vyhlásil na březnovém zastupitelstvu při schvalování rozpočtu radnice na 2015, že grantové schéma pro památky (bohužel tradičně v malé výši cca 150 tisíc Kč) mohou spolky i majitel použít na studie revitalizace. Spolky z Cibulek, současný majitel nebo již tripartita by mohly požádat radnici o financování alternativního projektu revitalizace usedlosti Cibulka. Projekt by tak mohl zaplatit právní analýzy zakládací smlouvy tripartity s majitelem, odhady zbytkové ceny objektu v roce 2015 (pro vložení majetku do obecně prospěšné společnosti Cibulka), zaplatit úvodní variantní studie pro využití Cibulky jako „kulturního a sociálního komunitního centra“ Prahy. Radnice Prahy 5 v dubnu připravuje diskuzi zainteresovaných stran k návrhu revitalizace usedlosti Cibulka.

Ing. Ondřej Velek, člen komise kultury a památek (ondrej.velek@praha5.cz)
Převzato z dubnového čísla radničního časopisu PĚTKA pro vás se souhlasem autora. Další korektury autor a Cibulky.info.


Pozn.: Návrh na vstřícný krok majitele ohledně předání Čínského pavilónu (i kdyby došlo k developerské výstavbě na místě kulturní památky, pavilón by z pohledu developerů byl zřejmě bezcenný) zazněl již na předchozích setkáních, neznáme přesně původce.

Příspěvek byl publikován v rubrice Cibulka - usedlost, Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.