Zachrání Vltavu v centru Prahy?

Nad sochou Vltavy se stahují mračna. Nejenže je veřejnosti nepřístupná, teď jí hrozí, že bude mít na východní straně další plavební komoru. Je to myšleno přeneseně, soše další lodě samozřejmě vadit nebudou, ale většině lidí v okolí ano. Podpořte prosím  petici Zachraňme Vltavu v centru Prahy (zde).

Aktualita 17.8.2019: Uprostřed prázdnin vydal Odbor ochrany prostření pražského Magistrátu povolení k výstavbě druhé plavební komory na Smíchově. Citujeme z článku „Bitva o druhou plavební komoru jde do dalšího dějství„, od Jakuba Suchla: „O stavební povolení na konci roku loňského roku požádala státní organizace Povodí Vltavy. Kromě investora jsou účastnící řízení odpůrci stavby Spolek Zdravý rozum, Klub za starou Prahu, Český svaz stavebních inženýrů, MHM Prahy a MČ Praha 1 a Praha 5. Odbor nevyhověl ani jedné námitce. Nyní běží 15 denní odvolací lhůta. Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR.
Původní řízení bylo ze strany stavebního úřadu Prahy 5 zamítnuto. Povodí Vltavy však požádalo o nové řízení a to přímo Odbor ochrany prostředí MHMP, což je první námitka. Dle Spolku Zdravý rozum je toto v rozporu se zákonem. To by bylo možné pouze v případě, že by stavba zasahovala do území více městských částí, což v tomto případě není. Stavba je realizována výhradně na území Prahy 5.
…. Povodí Vltavy i odbor OCP MHMP argumentuje zjevným veřejným zájmem. Proti tomuto „veřejnému zájmu“ je možné argumentovat jiným veřejným zájmem, jako je například právě záměr dopravní obslužnosti v podobě uvažovaného zřízení tzv. vodní tramvaje, která bude propojovat ostrovy v centru Prahy. Výstavba nové plavební komory by takový plán zhatila. Veřejný zájem stavby přitom nikdy nikde prokázán nebyl, jde o stavbu ve prospěch privátních provozovatelů lodí, která naopak zhorší bezpečnost, zhorší životní prostředí a jediným rozumným opatřením je snížení počtu lodi a regulace lodní dopravy v centru Prahy.
Odvolání dále plánuje podat IPR s pověřením Hlavního města Prahy a další odvolání přislíbila MČ P1 také P5. V pátek 16. 8. bylo se strany uvedených samosprávných orgánů podepsáno memorandum, ve kterém se tyto tři strany zavazují využít všechny zákonné prostředky k tomu, aby stavbě zabránili (text memoranda je např. zde).
Jak je patrné, schyluje se k zásadnímu sporu vodní loby, jejíž protagonisté prosazují také vybudování kontroverzního kanálu Dunaj, Odra Labe, hájené státem na straně jedné, a občany Prahy, spolky a samosprávou na straně druhé.
Rekreační lodní doprava by v Praze jistě měla být adekvátně a systematicky řešena. Řešení však nespočívá ve výstavbě další plavební komory, ale v optimalizaci řízení provozu, v regulaci provozu a v legislativním i ekonomickém tlaku na modernizaci lodních motorů, s cílem dosáhnout zlepšení čistoty ovzduší v centru Prahy. Nikoli postavit za peníze daňových poplatníků stavbu, která bude mít dopady přesně opačné. Navíc se v médiích pravidelně objevuje tvrzení, že se jedná o výstavbu menší plavební komory, určené především pro malá plavidla. Toto tvrzení je lživé, protože kromě několika největších parníků velikost plánované komory pojme veškerou lodní dopravu.“ Zpracováno na základě podkladů Jakuba Suchla, člena Spolku Zdravý Rozum a člena výboru KDU Praha 5.
Co teď může každý z nás udělat konkrétně? Může podpořit petici Zachraňme Vltavu v centru Prahy (zde). Pozn.: podle názvu petice jsme nyní upravili název tohoto příspěvku. Může také napsat na Ministerstvo zemědělství, kam směřují odvolání účastníci řízení. Asi nemá smysl přímo psát samosprávám Prahy 1 a 5 a „velké“ Prahy, neboť jsou účastníky řízení a aktivně usilují o záchranu Vltavy, příp. je možné jim dopis zaslat na vědomí.

Aktualita 13.6.2019: Pokračování stavebního řízení ve věci stavby „Plavební komora Praha – Staré Město“, která se nalézá u smíchovského Dětského ostrova. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí je možné v kanc. č. 408, Jungmannova 35/29, Praha 1 (v úředních dnech: pondělí 12 – 17 hod., středa 8-12, 13-18 hod., v jiné dny po telefonické nebo viz text oznámení zde). Vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí je možné nejpozději do 28.6.2019. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Původní příspěvek s názvem „Zbytečná další plavební komora u Dětského ostrova“ z 30.12.2018: Druhá plavební komora proplouvá k stavebnímu povolení. Navzdory nesouhlasu radnice Prahy 5. Dokáží nově zvolené samosprávy zastavit neštěstí valící se na Prahu z Vltavy? 17(18).12. začala běžet 15-ti denní lhůta k připomínkám hl. m. Prahy, Prahy 1 a Prahy 5. Občané mají o 15 dní navíc, ale jejich připomínky mají menší váhu. Bylo to vyvěšeno na úřední desce mezi exekucemi a ostatním, tak se to podařilo objevit až teď. …

Citujeme Jakuba Suchla, člena obvodního výboru KDU-ČSL v Praze 5 a obyvatele z Janáčkova nábřeží: „Nová plavební komora za 650 mil Kč je pouze plýtváním peněz státu a škodlivá k životnímu prostředí. Obyvatelům Prahy žádný užitek nepřinese a ještě zhorší už tak znečištěné ovzduší. A nejhůř dopadnou návštěvníci Dětského ostrova obklopeného zdymadly ze všech stran.

Lodě vypouští řádově více zplodin než autobusy. Tato loď (parník Vltava) patří mezi ojedinělé výjimky, je to totiž historická kulturní památka. Ojediněle je možné něco prominout. V Praze však jsou častí hříšníci se zanedbaným dieselovým motorem, a ti by zde jezdit neměli.

Provozovatelé lodní dopravy mají usilovat především o modernizaci svých plavidel. Nedávné měření prokázalo, že obyvatelé u Jižní spojky dýchají čistší vzduch, než na nábřeží u zdymadla. Průměrná loď totiž vyprodukuje stejné množství emisí, jako stovky autobusů MHD. Výstavba druhého situaci ještě zhorší. Zastánci argumentují především odlehčením stávající komory a tím také zrychlením průjezdnosti. Množství lodí, které komorou projíždějí, však stoupá. V současné době v exponovaných časech by delšímu čekání nezabránilo ani druhé zdymadlo. Navíc lodě při čekání poplují blíže smíchovskému nábřeží a ještě více ovzduší zamoří škodlivými emisemi.

Proč Ředitelství vodních cest navrhované stovky milionů na výstavbu nové plavební komory raději nepoužije na opatření na snížení emisí jednotlivých lodí? Je-li to možné v jiných evropských městech, proč ne v Praze?“ Zdroj: „Horší vzduch než u jižní spojky.

Zpráva o měření emisí je ke stažení zde, případně zde.

Příspěvek byl publikován v rubrice bus 123, Nezařazené, Stavby, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.