Schyluje se k tragickému omylu ve vyhlášce o parkování?

Když není rozumný počet garáží v domě, nezbývá než parkovat i na zákazu zastavení … nebo se vystěhovat za město. Obrázek je z Varšavy.

U garáží v domech platí zajímavý paradox: zatímco garáže v komerčních budovách jsou vesměs nežádoucí, protože vedou k větším zácpám (tzv. dopravním kongescím), garáže v bytových domech naopak uvolňují veřejný prostor a mohou vést ke snížení intenzity provozu aut. Magistrát chystá nový územní plán a proto také i novou vyhlášku o obecných technických požadavcích pro novostavby (tzv. OTPP). V této vyhlášce se chystá nebezpečná změna: developeři nebudou muset stavět garáže v obytných domech. Snadno přehlédnutelná změna, která však může vést k nenapravitelným tragickým následkům pro život v Praze. Upozornili jsme proto koncem května 2013 na toto nebezpečí pražské městské  části a členy Metropolitní ozvučné desky. Z dopisu vyjímáme:

* * *

Vážený pane starosto,

už velmi brzo budete mít jako představitel městské části jedinečnou možnost připomínkovat a ovlivnit nejen nový územní plán, ale také novou vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (tzv. OTPP).

V této vyhlášce se nachází jeden z klíčů k řešení palčivého problému občanů i vaší městské části, totiž nedostatku parkování pro místní obyvatele.
Reálně však hrozí, že nová OTPP parkování ještě zhorší, že dojde k omezení hromadných garáží v novostavbách. Máme obavy, že tvůrci nové OTPP neberou v potaz pražskou realitu, neodkazují se na analýzu parkování v Praze a zůstávají v rovině obecné akademické diskuze. Nikdo jiný než developeři z omezení hromadných garáží profitovat nebude. Možná ještě ušetří trochu práce projektantům, ale to není šetření na správném místě. Pražský veřejný prostor se však ještě víc zaplní auty a nevybudované hromadné garáže zadluží Prahu do budoucna. Omezení garáží tak tvrdě postihne zejména občany, kteří auto používají sice zřídka, ale je pro ně velmi důležité: rodiny s dětmi a důchodce.

Prosíme Vás, zasaďte se o navýšení koeficientu pro povinně budované garáže v bytových domech.

Vyhlídku na méně aut v ulicích a lepší parkování určitě ocení i Vaši voliči příští rok ve volbách.

Většina připomínek občanů vychází z nějakého konkrétního případu. Ten náš se týká pětivěžového, 11-ti podlažního domu postaveného namísto vzrostlých stromů v parku Kavalírka. Oblast trpí zoufalým nedostatkem parkování a současně vyžaduje uvolnit veřejný prostor pro lidi. Kdyby bylo dost garáží v novostavbě, Kavalírce by to pomohlo. Garáží je však ještě méně než vyžaduje benevolentní česká norma! Pomozte to prosím změnit.

Přeji vám radost z práce pro Prahu a Pražany,

Za sdružení Cibulka
……
www.Cibulky.info

****************************** **********
Text naší připomínky k zadání Metropolitního územního plánu:

Souhlasíme s prioritou budování záchytných parkovišť P+R pro mimopražské motoristy v zadání MÚP. Souhlasíme rovněž s textem zadání MÚP, že naprostý základ pražské dopravy v klidu je regulace parkování výhodná pro místní obyvatele (neznamená to nutně placené zóny). Bez toho se nic nevyřeší, na tom se pokud víme všichni odborníci shodnou.
V návrhu MÚP však postrádáme jasnou podporu výstavbě hromadných garáží v bytových domech. Parkovacích míst je totiž na většině urbanizovaných míst v Praze tak zoufalý nedostatek, že ani sama regulace parkování nestačí. Vyzýváme vás, abyste v připravované vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu (tzv. „OTP“) požadovali radikálně vyšší počet garážových stání v bytových(!) domech a to jak pro obyvatele domu, eventuálně blízkého okolí, tak pro návštěvníky. Jedině tak může dojít k obnově veřejného prostoru pro lidi a k omezení intenzity automobilové dopravy bez negativního efektu vylidňování města. Před přijetím jakýchkoliv razantních parkovacích opatření je nutné nejprve vypracovat studii mobility a parkování. V rámci studie by byla provedena inventura dostupných parkovacích míst na ulicích, jejich obsazenost a doba parkování, a byly by identifikovány hlavní kategorie parkujících (rezidenti, krátkodobé parkování a dlouhodobé parkování).
Ideový návrh části OTP o parkování v novostavbách:http://www. cibulky.info/wp-content/ uploads/navrh_OTPP_o_ parkovani.doc
Podrobnější zdůvodnění najdete i v Pražském patriotu ze dne 24. února 2013 : http://www.prazskypatriot. cz/lek-na-parkovani-v-praze/

****

Jsme moc vděční za odpovědi z místních radnic a Metropolitní ozvučné desky. I přes velkou zaneprázdněnost si mnozí našli čas na odpověď. Dovolujeme si z nich citovat v níže v komentářích. Jména uvádíme jen v případě veřejně činných osob jako jsou úředníci a zastupitelé. U ostatních jen pokud s tím daná osoba vyjádří souhlas. 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice parkování, Stavby, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

5 reakcí na Schyluje se k tragickému omylu ve vyhlášce o parkování?

 1. Praha 4 napsal:

  Vážený pane,

  děkujeme za Vaši informaci, problematikou parkování se zabýváme, vypracovali jsme na základě průzkumů návrh smíšených parkovacích zón, který jsme předali na MHMP se žádostí o projednání ( více na web-stránkách MČ Praha 4 ). K novelizaci vyhlášky o obecných technických požadavcích se budeme vyjadřovat a Váš podnět bereme na vědomí.

  S pozdravem

  Ing.arch. Bohuslava Adamová
  vedoucí odd. PUP
  OKAS – ÚMČ PRAHA 4
  ******
  odpověď:
  Vážená paní architektko,
  mnohokrát děkuji za odpověď, za Váš čas a za to že berete na vědomí naši připomínku.
  Vím, že to vůbec není samozřejmé. Mnoho oslovených architektů vůbec neví o do očí bijícím nesouladu mezi OTPP a normovými hodnotami, natož místními potřebami.
  Přitom podle ÚRM jsou hromadné garáže cestou, jak dostat auta z ulic pod střechu. V naprosté většině případů vychází výhodněji hromadné garáže v bytových domech než samostatné garážové domy. Připomínám, že naštěstí nebývá povinné koupit si k bytu garáž a proto hromadné garáže v bytových domech řeší parkování i v okolí domu.
  Architektům a projektantům sice přidělávají práci, ale jinak hromadné garáže v bytových domech mají lepší bezpečnost, správu a údržbu a nezatěžují vůbec obecní rozpočet jako garážové domy!
  ….

 2. Praha 6 napsal:

  Vážený pane,

  z pověření starostky Městské části Praha 6 paní Ing. Marie Kousalíkové reaguji na Váš e-mail ze dne 24. května t. r.

  Nedostatek parkovacích míst je pro mnohé obyvatele Prahy 6 každodenním problémem a naprosto s Vámi souhlasím, že při přípravě nových obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (OTPP), obdobně tak jako při přípravě nového územního plánu, je třeba těmto věcem a dalším dopravním souvislostem věnovat patřičnou pozornost.
  Městská část Praha 6 již při původním projednání připravovaných OTPP upozorňovala na skutečnost, že rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu považuje v návrhu za podhodnocené. Podle našeho názoru nebyla při zpracování návrhu právního předpisu provedena dostatečná analýza dopravy v klidu a odpovídajícím způsobem reagováno na současný stupeň motorizace a automobilizace.
  Naprosto s Vámi souhlasím, že cílem OTPP by mělo být zamezení přetížení stávající komunikační sítě a zejména zamezení zvýšení zátěže okolí staveb dopravou v klidu. Z těchto důvodů jsme požadovali přeřešení navrhovaných požadavků na zařízení pro dopravu v klidu pro jednotlivé funkce (druhy) staveb ve smyslu zařazení přísnějších požadavků na vybudování ploch pro odstavná a parkovací stání.

  S úctou
  Jan Záruba
  Zástupce starostky Městské části Praha 6

 3. člen magistrátní ozvučné desky napsal:

  Vážený pane,
  tato část OTPP by měla být předložena k diskusi v červnu – bude mj. na webu. Budou pravděpodobně uvažovány zejména varianty, které budou zohledňovat polohu ve městě.
  S pozdravy,
  Ing. arch. I.K., Jinonice

  ********
  odpověď z o.s.Cibulka:
  Vážený pane architekte,
  děkuji Vám za cennou informaci a podporu. Určitě je vhodné zohlednit polohu ve městě. Jiná je situace na novém sídlišti na poli za Čakovicemi (tam stačí např. povinný koeficient k_a=1,25 zmíněný arch. Hniličkou pro nové čtvrti v Amsterdamu) a jiná je u nás v Košířích nebo na Smíchově, kde na jedno parkovací místo na ulici připadají čtyři a více bytů. Navíc parkování na ulici bude třeba postupně redukovat. Tam ani modré zóny nepomohou a je třeba vyžadovat povinný koeficient např. k_a=2 (jak např. zmínili architekti propagující čtvrť Hammarby ve Stockholmu).
  Nyní postupně obesíláme městské části, přeci jen příští rok je volební a parkování patří mezi nejcitlivější témata.
  Omezení povinných garáží v novostavbách by postihlo zvláště rodiny s dětmi, které auto používají sice zřídka, ale občas je pro ně významnou pomocí.
  ….
  http://www.Cibulky.info

 4. Jeden z typických akademických pohledů z ozvučné desky napsal:

  Vážený pane,

  chápu Vaše potíže, ale obávám se, že řešením pro Vás není zvyšování počtu povinných parkovacích stání v jednotlivých projektech. Ta jenom stimulují obyvatele ke koupi aut a generují větší intenzitu dopravy ve městech. S názorem, že vlastnictví aut ve městě by neměly naše stavební předpisy ve zvýšené míře podporovat či předjímat se ztotožňuji a považuji ho za trend, ke kterému dospěli ve společnostech, kterým se chceme podobat (Západní Evropa, Skandinavie). Usnadnění vlastnictví a provozování automobilu vyvolávají jenom další nároky na dopravní prostory ve městě a činí město méně obytným.

  Chcete-li bojovat proti automobilům ve veřejných prostorech přimějte Vaše místní politiky na Praze 5, aby přijali opatření běžná všude v civilizovaném světě: zpoplatnění veřejného prostoru. Parkovat soukromí automobil na veřejné ulici není žádné všeobecné právo! Ve chvíli, kdy tak radnice učiní, bude dost peněz na vybudování veřejných garáží, dojde k dalšímu „zrovnoprávnění“ veřejné a individuální dopravy a veřejný prostor se uvolní. Proč by výstavbu garáží z veřejných peněz měli dotovat všichni ti, kteří auta nevlastní, protože nechtějí nebo nemohou: důchodci, děti, cyklisté, sociálně slabší?

  S pozdravem

  M. K.

  ********
  odpověď z o.s.Cibulka:

  Vážený pane,
  moc děkuji za odpověď a za Váš čas. Váš text mě znovu přesvědčuje, jak je diskuze o parkování v Praze vedena „akademicky“, bez znalosti pražské reality. Prosím, zkuste opustit předsudky a požadujte důkladnou analýzu parkování v Praze.

  Zde odpovídám na některé vaše omyly:

  1. Regulace parkování nevyřeší situaci, kdy na 1 stání na staré ulici připadají 4 byty.

  2. Souhlasíme s regulací parkování, to ale nemusí být vždy zpoplatněné (např. 1 parkovací karta na 64 m2 plochy bytu by byla zdarma, další by karta by byla za plnou cenu, viz náš návrh pasáže o parkování v OTPP).

  3. Nemluvíme o stavbě hromadných garáží z veřejných peněz. Náš podnět se týká hromadných garážích v novostavbách. Takže je to úplně naopak než píšete: Omezení povinných hromadných garáží v bytových domech povede k zadlužení všech těch, kteří auta nevlastní, protože nechtějí nebo nemohou: důchodci, děti, cyklisté, sociálně slabší.

  4. Předsudek, že zvyšování počtu povinných parkovacích stání v jednotlivých projektech stimuluje obyvatele ke koupi aut a generují větší intenzitu dopravy ve městech, asi spočívá zase v neznalosti pražské reality. Je to spíše o tom koeficientu, kolik je vhodné mít aut na byt. Na tento rozšířený předsudek doplácí nejvíc sociálně slabší a rodiny s dětmi. Prostě ti, kdo auto potřebují spíše výjimečně, ale dosti nutně.

  5. Náš podnět usnadňuje vlastnictví (omezeného) počtu aut, ale neusnadňuje vůbec jeho provozování. To byste náš podnět chápal špatně. Chápu, že po vzoru New Yorku a dalších měst (Londýnský zácpový poplatek atp.) bude provozování aut čím dál dražší dosáhne se tak snižování IAD. Snížením povinných míst v hromadných garážích v bytových(!) novostavbách vylidníte město a nakládáte břímě právě na sociálně slabší a rodiny s dětmi.

  6. I v Západní Evropě mají koeficienty vyšší než pražský ka=1. Pan architekt Hnilička uvádí pro nové čtvrti Amsterdamu koeficient 1,25 (str. 53 jeho analýzy stávajícího předpisu …), a v diskuzi o Hammarby (http://www.cibulky.info/?p=240) architekti propagující tuto Stockholmskou čtvrť zmínili pro staré městské čtvrti postižené nedostatkem parkování koeficient ka=2 (tento koeficient jsme použili v našem návrhu části OTPP o parkování, http://www.cibulky.info/wp-content/uploads/navrh_OTPP_o_parkovani.doc ).

  S pozdravem,
  ……
  http://www.Cibulky.info

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..