Informace o dopravě: Radlická radiála, parkování, bus 123 aj. Na obrázku jsou čárkovaně zelenou linkou komunikace v pokročilé fázi přípravy stavby. Tečkovaně pak jsou vybrané komunikace z územní plánovací dokumentace. Pražský dálniční okruh měl původně vést přes Dívčí hrady a Kavčí hory, ale byl několikrát posunut na jih, takže na jihu teď Pražský okruh splývá s Aglomeračním okruhem.
V Přírodním parku Košíře-Motol chátrá unikátní kulturní památka, usedlost se zámečkem Cibulka. Informace o petici za její záchranu najdete zde. Informace řazené chronologicky pak najdete na odkazu zde.
Stručné přehledy z webu Cibulky.info, informace o volbách a z radnice.
Spolek Cibulka navrhnul jak zvýšit průjezdnost křižovatky Musílkova-Plzeňská. Usilujeme o menší dopravní zácpy a lepší parkování. Napsali o nás: „spolek Cibulka ... dlouhodobě velice aktivně vystupuje v zájmu harmonizace a optimalizace vývoje automobilové dopravy v oblasti Košíř a Cibulek a Motolského údolí...“ (A69 - architekti a Anthropictures)
Srovnání tezí tzv. Metropolitního plánu a tezí územního plánu z Masarykovy republiky.
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Zahušťování výstavby nad Kavalírkou

Galerie obsahuje celkem 21 obrázků.

Aktualita 22.11.2019: pokračuje kácení stromů v parku pod gymnáziem Kavalírka. Viz fotky v galerii. Stavby v okolí jsou ukázkový příklad toho, že developeři si z územního plánu dělají trhací kalendář. Citujeme z dopisu paní Marie Pospíšilové vedení smíchovské radnice ze … Celý příspěvek

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahušťování výstavby nad Kavalírkou

Zkrácení busu 123 má být dočasné, jen několik měsíců

Dopravní podnik náhle opět omezil provoz autobusu č. 123 – ve všední dny mezi 9 a 15. hodinou zkrátil jeho trasu pouze na Kavalírku. A to v situaci, kdy na Cibulkách přibývá stále více bytů a obyvatel. Nedávno dokončených či v různých fázích výstavby je přes 1000 bytů, což je hodně na tak malou oblast. Podle oficiálních i neoficiálních informací je za zkrácením akutní nedostatek řidičů a má být pouze dočasné, do 22.12.2019 nebo nejdéle do konce února 2020 (termín ověřujeme). Došlo asi k nedorozumění v tom, proč ke zkrácení nesmí dojít. V případě linky 123 totiž jde v prvé řadě o bezpečí cest dětí do/ze školy a kroužků; o cestování osob se sníženou pohyblivostí a rodin s kočárky … prostě nelze tento speciální případ posuzovat jako jiné a je třeba se ozvat.

Radnice Prahy 5 vyjádřila jasný nesouhlas s tímto zhoršením spojení obyvatel Prahy 5 s Andělem. Pokud Vám či Vašim dětem vadí zkrácení linky, ozvěte se též.

Komu psát? Dočasné zkrácení je zdůvodněno nedostatkem řidičů, odpovědnost za zkrácení tedy leží nejspíše na technickém řediteli DPP, (Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Vysočany, 190 00 Praha 9, Datová schránka: fhidrk6 , email: surovskyj@dpp.cz). Na vědomí je dobré poslat dopis i řediteli DPP (Ing. Petr Witowski, adresa DPP viz výše) a politikům, tedy radnímu pro dopravu (Ing. Adam Scheinherr, kontakt na sekretariát: julie.kochova@praha.eu), a úředníkům ROPIDu: Ing. Martin Šubrt (náměstek ředitele pro městskou dopravu, Ropid) – subrt.martin@ropid.cz; Ing. Martin Fafejta (vedoucí odboru městské dopravy, Ropid) – fafejta.martin@ropid.cz

O čem psát? Argumenty pro přímé spojení Cibuleckého kopce s Andělem jsme shrnuli např. zde. Zkrácením provozu pouze na Kavalírku mezi 9 a 15 hodinou jsou opět ohroženy nejcitlivější skupiny obyvatel: školní děti, senioři, hendikepovaní či matky s kočárky a malými dětmi. Jsou zde opět nuceni přestupovat na nebezpečné dopravní tepně na Plzeňské ulici a pokračovat dále tramvají nebo autobusem do cílových míst. Inspirovat se můžete příkladem dopisu zde. Doufejme, že Dopravní podnik dodrží slib a nejpozději ke konci února provoz busu 123 k Andělu obnoví ve všední dny v plném rozsahu.

Děkujeme Mgr. Pavlu Světlíkovi, zastupiteli hl. m. Prahy, členu klubu PRAHA SOBĚ, za jeho aktivity ve věci linky 123: „Osobně se zavazuji, že budu žádat náměstka Scheinherra, aby nejpozději na konci února 2020 obnovil provoz linky linky 123 v původním stavu před zkrácením. 123-ka je silně vytížený autobus z Anděla ve směru Plzeňské ulice. Na Cibulkách a na Šmukýřce se staví množství nových bytů, je zde několik škol. Zkrácení postihlo ty nejcitlivější skupiny obyvatel: školáky, osoby se sníženou pohyblivostí, rodiče s kočárky a malými dětmi. Křižovatka na Kavalírce je stále dopravní stokou, její úpravy podle studie Motolského údolí jsou zatím daleko, přestupy jsou nebezpečné. Byl by to pražský unikát, jediný autobus takového významu, který nejezdí celodenně k metru. Zkrácení linky 123 sníží atraktivitu MHD, více lidí pojede autem a zhorší tak cestování i těm, kdo autem jezdit musí. Obnovení provozu linky 123 k Andělu pomůže i motoristům, zmenší zácpy“

Aktualita 20.11.2019: Podle posledních nám známých informací (tedy není to oficiální stanovisko DPP či ROPIDu) bude zkrácený provoz linky 123 jen do 22.12.2019 a po vánočních prázdninách bude linka navrácena i mezi 9-15 hodinou jezdit k Andělu a Na Knížecí. Ovšem v lednu a únoru bude celopražsky zaveden režim s delšími intervaly, neboť v těchto měsících bývá MHD méně vytížena.

Celý příspěvek

Rubriky: bus 123, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkrácení busu 123 má být dočasné, jen několik měsíců

Běh za Vidouli 2019 – fotogalerie 2. část

Galerie obsahuje celkem 115 obrázků.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Běh za Vidouli 2019 – fotogalerie 2. část

Běh za Vidouli 2019 – fotogalerie 1

Galerie obsahuje celkem 179 obrázků.

Autorem fotografií je Hynek Glos ( http://www.hynekglos.cz )

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Běh za Vidouli 2019 – fotogalerie 1

Běh za Vidouli 2019

Jakub Cuhra si běží pro vítězství v kategorii chlapců do 15 let.

Výsledkovou listinu sedmého Běhu za Vidouli najdete zdeFotogalerie (1. část), Fotogalerie (pokračování).

Běh za Vidouli 2019 - mapa trasy

Běh za Vidouli 2019 – mapa trasy

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Park Vidoule | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Běh za Vidouli 2019

Zachrání Vltavu v centru Prahy?

Nad sochou Vltavy se stahují mračna. Nejenže je veřejnosti nepřístupná, teď jí hrozí, že bude mít na východní straně další plavební komoru. Je to myšleno přeneseně, soše další lodě samozřejmě vadit nebudou, ale většině lidí v okolí ano. Podpořte prosím  petici Zachraňme Vltavu v centru Prahy (zde).

Aktualita 17.8.2019: Uprostřed prázdnin vydal Odbor ochrany prostření pražského Magistrátu povolení k výstavbě druhé plavební komory na Smíchově. Citujeme z článku „Bitva o druhou plavební komoru jde do dalšího dějství„, od Jakuba Suchla: „O stavební povolení na konci roku loňského roku požádala státní organizace Povodí Vltavy. Kromě investora jsou účastnící řízení odpůrci stavby Spolek Zdravý rozum, Klub za starou Prahu, Český svaz stavebních inženýrů, MHM Prahy a MČ Praha 1 a Praha 5. Odbor nevyhověl ani jedné námitce. Nyní běží 15 denní odvolací lhůta. Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR.
Původní řízení bylo ze strany stavebního úřadu Prahy 5 zamítnuto. Povodí Vltavy však požádalo o nové řízení a to přímo Odbor ochrany prostředí MHMP, což je první námitka. Dle Spolku Zdravý rozum je toto v rozporu se zákonem. To by bylo možné pouze v případě, že by stavba zasahovala do území více městských částí, což v tomto případě není. Stavba je realizována výhradně na území Prahy 5.
…. Povodí Vltavy i odbor OCP MHMP argumentuje zjevným veřejným zájmem. Proti tomuto „veřejnému zájmu“ je možné argumentovat jiným veřejným zájmem, jako je například právě záměr dopravní obslužnosti v podobě uvažovaného zřízení tzv. vodní tramvaje, která bude propojovat ostrovy v centru Prahy. Výstavba nové plavební komory by takový plán zhatila. Veřejný zájem stavby přitom nikdy nikde prokázán nebyl, jde o stavbu ve prospěch privátních provozovatelů lodí, která naopak zhorší bezpečnost, zhorší životní prostředí a jediným rozumným opatřením je snížení počtu lodi a regulace lodní dopravy v centru Prahy.
Odvolání dále plánuje podat IPR s pověřením Hlavního města Prahy a další odvolání přislíbila MČ P1 také P5. V pátek 16. 8. bylo se strany uvedených samosprávných orgánů podepsáno memorandum, ve kterém se tyto tři strany zavazují využít všechny zákonné prostředky k tomu, aby stavbě zabránili (text memoranda je např. zde).
Jak je patrné, schyluje se k zásadnímu sporu vodní loby, jejíž protagonisté prosazují také vybudování kontroverzního kanálu Dunaj, Odra Labe, hájené státem na straně jedné, a občany Prahy, spolky a samosprávou na straně druhé.
Rekreační lodní doprava by v Praze jistě měla být adekvátně a systematicky řešena. Řešení však nespočívá ve výstavbě další plavební komory, ale v optimalizaci řízení provozu, v regulaci provozu a v legislativním i ekonomickém tlaku na modernizaci lodních motorů, s cílem dosáhnout zlepšení čistoty ovzduší v centru Prahy. Nikoli postavit za peníze daňových poplatníků stavbu, která bude mít dopady přesně opačné. Navíc se v médiích pravidelně objevuje tvrzení, že se jedná o výstavbu menší plavební komory, určené především pro malá plavidla. Toto tvrzení je lživé, protože kromě několika největších parníků velikost plánované komory pojme veškerou lodní dopravu.“ Zpracováno na základě podkladů Jakuba Suchla, člena Spolku Zdravý Rozum a člena výboru KDU Praha 5.
Co teď může každý z nás udělat konkrétně? Může podpořit petici Zachraňme Vltavu v centru Prahy (zde). Pozn.: podle názvu petice jsme nyní upravili název tohoto příspěvku. Může také napsat na Ministerstvo zemědělství, kam směřují odvolání účastníci řízení. Asi nemá smysl přímo psát samosprávám Prahy 1 a 5 a „velké“ Prahy, neboť jsou účastníky řízení a aktivně usilují o záchranu Vltavy, příp. je možné jim dopis zaslat na vědomí.
Celý příspěvek

Rubriky: bus 123, Nezařazené, Stavby, Životní prostředí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zachrání Vltavu v centru Prahy?

Dobrodružství v Samsárii, 5.-9. srpna 2019

Milí přátelé Samsárie, zveme vás opět po roce na nové báječné dobrodružství do naší pohádkové země. Tentokrát budeme po boku lva Sama čelit zákeřným útokům čaroděje Suchomora, který se rozhodl naši zemi zničit suchem. Naším úkolem bude před ním střežit každou kapičku vody jako vzácný poklad. Bez vody by totiž všechno živé v Samsárii zahynulo. Letos bychom rádi ukázali dětem, jak je voda důležitá pro zachování života. Voda má mnoho podob a úžasných vlastností, které s dětmi během tábora prozkoumáme. Jako obvykle na vás čeká spousta her, tvoření, kutění, společné legrace a sportovních aktivit. Těšíme se na vás, Lev Sam Dan, mravenec Pavli, medvěd Majo a sova Mirka

Celý příspěvek
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dobrodružství v Samsárii, 5.-9. srpna 2019

Radlická radiála podstatně zhorší kolony nejen u Barrandovského mostu

Rozsáhlá dopravní studie ČVUT zadaná ještě předchozím vedením Prahy odhalila kritická místa v projektu Radlické radiály. Následkem výstavby radiály dojde k výraznému zhoršení dopravní situace v okolí Barrandovského mostu, který je již dnes přetížen. Barrandovský most je klíčový dopravní uzel a jakékoliv dopravní zácpy na něm narušují fungování velké části městského okruhu. Stávající návrh radiály by neměl slibovaný přínos pro Pražany.

Na videu vidíte dopravní simulace ČVUT:

Celý příspěvek

Rubriky: bus 123 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Radlická radiála podstatně zhorší kolony nejen u Barrandovského mostu

Včely Pavla Lišky – nejlepší popularizační video o včelách

Všichni občané Prahy 5 dobře vědí, odkud pochází nejlepší český med – no přece z parků Prahy 5. Několikrát po sobě v Brně získal ocenění nejlepší český Med roku. A jestli to neví všichni občané Prahy 5, pak jistě to ví hodně místních žáků, neb mnozí z nich byli s paní Dagmar Šormovou na exkurzi k úlům. Kdo se chce o včelách rychle dozvědět něco víc, tak Dagmar Šormová doporučuje video namluvené Pavlem Liškou. Když říká, že je to nejlepší popularizační video o včelách, tak to není velká nadsázka. Opravdu stojí za shlédnutí. Jako i další videa z řady NEZkreslená věda z popularizační dílny Akademie věd.

Celý příspěvek

Rubriky: Park Vidoule | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Včely Pavla Lišky – nejlepší popularizační video o včelách

Smíchov City II. etapa

Pohled z lávky nad Smíchovským nádražím na Hrad a katedrálu sv. Víta by měl být zachován, denně by se jím mohlo kochat přes 50 tisíc cestujících.

Do 12. června 2019 je možné magistrátu doručit vyjádření k druhé etapě Smíchov City (zástavba při křižovatce Radlická–Dobříšská, vč. nové centrály České spořitelny), výkresy a další podklady EIA najdete zde.

Záměr se bude projednávat také dne 11. června 2019 na společném jednání VÚR a dopravní komise Prahy 5 (od 16h, místnost 603, tj. zasedací místnost zastupitelstva). Na základě podnětů spolků začal spolek ZaPět pracovat na vyjádření. Budeme rádi, pokud se k podání připojíte, např. tak, jako spolek Cibulka (viz citace níže). Další odkazy pro inspiraci: Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Smíchov City II. etapa