Radlická radiála, parkování, bus 123 ... V mapce jsou zelenou čárkovanou linkou silnice v pokročilé fázi přípravy. Tečkovaně jsou vybrané komunikace z územní plánovací dokumentace. Pražský dálniční okruh měl původně vést přes Dívčí hrady a Kavčí hory, ale byl několikrát posunut na jih, na jihu teď splývá s Aglomeračním okruhem.
V Přírodním parku Košíře-Motol chátrá unikátní kulturní památka, usedlost se zámečkem Cibulka. Informace o petici za její záchranu najdete zde. Informace řazené chronologicky pak najdete na odkazu zde.
Stručné přehledy z webu Cibulky.info, informace o volbách a z radnice.
Spolek Cibulka navrhnul jak zvýšit průjezdnost křižovatky Musílkova-Plzeňská. Usilujeme o menší dopravní zácpy a lepší parkování. Napsali o nás: „spolek Cibulka ... dlouhodobě velice aktivně vystupuje v zájmu harmonizace a optimalizace vývoje automobilové dopravy v oblasti Košíř a Cibulek a Motolského údolí...“ (A69 - architekti a Anthropictures)
Srovnání tezí tzv. Metropolitního plánu a tezí územního plánu z Masarykovy republiky.
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Deus-ex-machina zámečku Cibulka

Usedlost s empírovým zámečkem z ptačí perspektivy. V popředí nový rybník Kotlářka.

Místní věnovali v minulých desetiletích úžasné množství času, aby přiměli úřady konat ve věci záchrany usedlosti se zámečkem Cibulka. Jakoby na zeď hrách házel. Náhle a nečekaně vyřešila situaci Nadace rodiny Vlčkových a Cibulku koupila. Pro hospic a ne pro developerské vytěžení, takže je velká naděje na záchranu památky a smysluplné využití. Je to neuvěřitelně dobrá zpráva! Prostě zázrak. Podívejte se na reportáž zde v čase 28:50-36:00.

Celý příspěvek
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Deus-ex-machina zámečku Cibulka

Košíře bez školy a petice

V KOŠÍŘÍCH CHYBÍ MÍSTA PRO ŠKOLNÍ DĚTI. PŘI LETOŠNÍM ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD HROZÍ, ŽE V ZŠ NEPOMUCKÁ A ZŠ WEBEROVA SE BUDE O MÍSTA LOSOVAT.

Nechceme vozit děti přes půl Prahy – petice za zajištění dostatečné kapacity základního školství v Košířích pro spádové děti

12.4.2021 Požadavky petice (odkaz na plný text je zde):

  1. žádáme starostku MČ Prahy 5, Radu a Zastupitelstvo MČ Prahy 5, aby zajistilidostatečné kapacity v prvních ročnících základních škol v oblasti Košíř a Motola v příštím školním roce;
  2. dále žádáme paní starostku Renátu Zajíčkovou, aby jako radní pro školství MČ Praha 5 a majitelka výše zmíněné soukromé školy zjednala v této věci nápravu uvolněním potřebné kapacity v budově býv. ZŠ Plzeňská,
  3. žádáme starostku MČ Prahy 5 i všechny členy Zastupitelstva MČ Prahy 5, aby za účelem projednání naší petice v brzké době svolali mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5, neboť řešení nesnese odkladu.
Celý příspěvek
Rubriky: hřiště, Nezařazené | Štítky: , | 1 komentář

Demolice u MŠ Naskové

Bytový areál Tellus má vzniknout u mateřské školy Naskové v prameništi Cibuleckého potoka jako jeden z mnoha bytových projektů v bývalé továrně Meopta.

15. 1. bylo vyvěšeno oznámení o zahájení řízení odstranění stavby areálu Tellus v Košířích. Tato demolice má probíhat v těsném sousedství Mateřské školy Slunéčko, OP Naskové. Demolice bude mít velký negativní vliv na provoz mateřské školy jako je hluk, prach a ohrožení bezpečnosti dětí. Proto by měla být uplatněná přísná preventivní opatření, která minimalizují negativní vliv těchto prací.

MČ jako oprávněný účastník řízení však ani pár dní před termínem nepodala v této věci námitky. Proto jsme společně s panem senátorem Láskou poslali paní starostce Zajíčkové otevřený dopis (viz zde), ve kterém ji žádáme o odborné zpracování námitek a jejich včasné podání na Stavební odbor MČ Prahy 5.

O odpovědi vás budeme informovat.

Odkazy:

13.4.2019: Cibulky.info „600 bytů v továrně Meopta a doprava na Cibulkách“

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Demolice u MŠ Naskové

Jak bus-pruhy pomáhají autům z Cibulek

Nájezd z Musílkovy na Plzeňskou výrazně zlepšil vyhrazený jízdní pruh pro autobusy. O křižovatce najdete více zde.

Prodloužení bus pruhu až ke Kotlářce zkrátilo kolony aut v Musílkově. Dnes už neskáčeme desítky minut v zácpě, než se dostaneme na Plzeňskou. Bus-pruhy totiž nepomáhají jen autobusům, ale zkracují zácpy i řidičům v centru města. Není to paradox? Jak je to možné?

Vezměme příklad nájezdu z Musílkovy na Plzeňskou, i když podobně to platí i pro jiné křižovatky, např. z Jinonické či z Podbělohorské. Když nebyl bus-pruh, tak auta jedoucí od Řep používala oba pruhy a v případě zácp stála nezřídka v obou pruzích i křižovatce samotné! Z Musílkovy se tak na zelenou podařilo na Plzeňskou vjet jen několika málo autům. Dnes, i v případě kolony, je několik metrů bus-pruhu v nouzi jakýmsi připojovacím pruhem, navíc kolona v levém pruhu se hýbe rychleji, než kdyby byly ucpané oba pruhy. Bus pruhy tak mají zásadní význam pro zvýšení kapacity křižovatek pro komunikace připojované na Plzeňskou, resp. Vrchlického. Pro lidi z Cibulek je mnohem snazší se dostat autem i autobusem na Plzeňskou. To zlepšení po zavedení bus-pruhu bylo markantní. Bus pruhy prostě ulehčují cestování i řidičům z blízkosti centra, a to na úkor řidičů z větší vzdálenosti od centra. Tak to ale je správné, viz beseda o principech dopravy ve velkoměstě, protože lidé z dálky se ještě mohou rozhodnout jet jinudy, nebo, a to se v mnoha případech děje, přesednou na veřejnou dopravu a nejedou do centra autem. Pro úplnost dodejme, že nezřídka až půlhodinové zácpy v Musílkově byly i z důvodu špatně orientovaných jednosměrek Na Pomezí a v Nepomucké. Prodloužení bus pruhu však pomohlo rovněž zásadně.

Celý příspěvek
Rubriky: Nezařazené | 1 komentář

Strategie 2030 Prahy 5 jako pokračování přelomové Šolleho koncepce školství

Demografická studie ze Šolleho koncepce školství patří mezo základní podklady i pro Strategii 2030

Chcete něčeho dosáhnout? Pak musíte vědět co a mít plán. Třeba cílem dopravní koncepce Prahy a okolí do roku 2030 je zkrátit kolony snížením počtu jízd aut ve městě o osminu, plánuje se toho dosáhnout hlavně masivní podporu kolejové dopravy (metro S a D, tramvaje). Neexistence plánů nebo nízký respekt k nim nahrává jednostrannému vytěžování pozemků developery, takřka bez ohledu na okolí. Doufejme, že Strategie 2030 se opravdu přihlásí k závazku na snížení zácp skrze snížení počtu jízd do roku 2030 o osminu. Jestli ne, Strategie 2030 popře sama sebe a nezbude než ji zamítnout, protože by nerespektovala dopravní koncepci. Napište svůj názor do dotazníku k proklamativnímu plánu Strategie pro Prahu 5 (zde) . Strategie navazuje na průkopnickou koncepci školství Prahy 5 do roku 2030, vytvořenou v letech 2016-2018 pod vedením Víta Šolleho, tehdejšího radního pro školství, která konečně utnula další nevýhodné pronájmy škol. Hlavním pilířem strategie je totiž demografická studie, opět přímo vycházející Šolleho koncepce školství.

Nejhorší situace s kapacitou školních budov se očekává v Košířích a na Hřebenkách. To co se dříve jen tušilo, studie vyčíslila a mohlo se konečně začít pracovat na nápravě. Proto tehdejší radní pro školství Vít Šolle jako první věc zarazil další nevýhodné pronájmy škol a snažil se vyjednat místo v bohužel již dříve nevýhodně pronajatých školních obecních budovách (např. Žvahov, Plzeňská).


Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Strategie 2030 Prahy 5 jako pokračování přelomové Šolleho koncepce školství

Běh za Vidouli 2020

Plakáty o dění na Cibulkách a okolí vyvěšované na Běhu: Fotbalový oddíl SK Uhelné sklady, TOP rezidence Na Pomezí, Doprava pod Vidoulí, Znáte silniční okruhy Prahy?, … další budeme přidávat

sdílíme info o Běhu za Vidouli: POZOR ZMĚNA
Milí přátelé Běhu a Cibulek,
rozhodli jsme se letošní ročník uspořádat s ohledem na stávající covidovou situaci bezkontaktní. Myslíme především na rizika, která větší uskupení lidí na malém prostoru představují. Závod a celá akce na tenisu 22. 9. se konat nebudou, Běh bude letos individuální, případně v menších skupinách. Kdykoliv budete mít čas (počínaje 22. 9.) a chuť, vyběhněte na trasu, mapka je v příloze. Váš čas nám můžete zaslat na cibulačkový mail, do 14 dnů zveřejníme výsledky. Informační plachty, které se týkají jak Vidoule, tak různých dalších problémů kopce, instalujeme na škvárovém hřišti, případně u Hájovny, kde si je budete moct od 22. 9. přibližně dva týdny chodit pročítat. A že bude co číst… Hřiště posečeme, dětem se plácek bude nejspíš ještě na podzim ke hraní hodit.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaše časy!
Běhu a Cibulkám zdar!

Košířská Cibulačka

 

Mapu Běhu ke stažení v pdf najdete zde.

Několik zajímavostí z minulých ročníků najdete zde:

Galerie fotek z minulých ročníků, brožurky se shrnujícími informacemi o Vidouli a stavbách, které ji ohrožují (ohrožovaly) a mnohem víc najdete na stránkách:

Běh za Vidouli 2019 (zde).
Běh za Vidouli 2018 (zde).
Běh za Vidouli 2017 (zde).
Běh za Vidouli 2016 (zde).
Běh za Vidouli 2015 (zde)
Běh za Vidouli 2014 (zde)
Běh za Vidouli 2013 (zde)

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Běh za Vidouli 2020

Zažít město jinak 19.9. na Cibulkách

Rádi sdílíme pozvánku spolku Hájovna Cibulka: Přijďte Zažít město jinak, budeme mít možnost diskutovat s autory budoucí podoby parku Kavalírka, můžete si prohlédnout a hlasovat pro náš letošní návrh do participativního rozpočtu Prahy 5 (parkurové hřiště zde). S tím souvisí i možnost přihlásit se na workshop Parkouru pro začátečníky a mírně pokročilé ve věkových skupinách 7-9 a 10-13, hlásit se můžete zde: https://parkourpraha.cz/akce
Na programu dále: skákání gumy, pingpong, hraní kuliček, petanque, konzumace nápojů, degustace soutěžních marmelád, jedení palačinek. Budeme soutěžit o nejlepší marmeládu, noste je v den klání, nebo předem, s cedulkou přibližného složení a se jménem autora.

Celý příspěvek
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zažít město jinak 19.9. na Cibulkách

Sjezd z Městského okruhu přivřela Mozartova brána

Aktuální foto výstavby hotelu Mozartova brána z prvního zářijového týdne 2020. Fotku jsme se pokusili udělat v okamžik s méně auty, aby bylo zřetelné zúžení sjezdu z Městského okruhu od Strahovského tunelu a zkrácení odbočovacího pruhu do Plzeňské. Situace je zde nyní kritická. Předběžně jsme zjistili, že změna dopravního režimu byla schvalována již více než sedmi lety, podrobnosti zjišťujeme.

Dopravní situace před změnou, nyní došlo k zastavění krajního levého pruhu. Zdroj: maps.google.com
Výkres zúžení sjezdu z MÚK na Městském okruhu u Anděla ze směru od Strahovského tunelu na Plzeňskou.

Předběžně jsme zjistili, že změna dopravního režimu byla schvalována již více než sedmi lety, o podrobnosti jsme požádali na oddělení silničního správního úřadu MHMP. Citace z dopisu člena spolku Cibulka ze dne 8.9.2020 : „Prosím o podání informací o změnách v ulici Mozartova.  O jakou jde úpravu komunikace, zda se jedná o dočasnou či trvalou úpravu a zda nedojde k trvalému ohrožení propustnost sjezdu a nájezdu na Městský okruh.

Celý příspěvek
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sjezd z Městského okruhu přivřela Mozartova brána

Věcný přístup ke školám na Praze 5 – cenné svědectví z posledních let

hřiště u jedné z budov ZŠ Nepomucká, tzv. „dřeváku“

👉Zajímají Vás školy Prahy 5? Sdílíme cenný vhled do boje proti ukusování školních prostor. Třetina školy Barrandov I., ZŠ Grafická, býv. rakouská škola v Drtinově, část ZŠ Radlická a ZŠ Tyršova, MŠ Na Pláni, ZŠ Pod Žvahovem, to vše se podařilo zachránit/vybudovat.  Citace k ZŠ Plzeňská: „Poprvé jsem se setkal s paní starostkou v roli ředitelky Základní školy Plzeňská a dokonce jsme měli dohodu, že kdyby se rekonstrukce protáhla, že by byla ochotna jedno patro propůjčit Základní škole Nepomucká.“ Aspoň to patro by se teď tolik hodilo! 

Další citace: Zastupitelstvo 23.6. bylo mimořádně konfliktní. Předložili jsme do programu návrh projednat případné využití pronajaté školní budovy ZŠ Plzeňská. Budovy, která by mohla vyřešit chybějící kapacity v oblasti školství a kterou má v nájmu pro své soukromé gymnázium sama paní starostka. Sama to médiím navrhla, aby o tom zastupitelstvo jednalo ‼️ Nicméně koalice zařazení bodu do programu jednání zabránila. Paní starostka zvolila taktiku, že nejlepší obrana je osobní útok. Mým cílem naopak bylo představit argumenty, proč je o ZŠ Plzeňská potřeba mluvit – dovolím si nyní odcitovat záznam z jednání:

Celý příspěvek
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Věcný přístup ke školám na Praze 5 – cenné svědectví z posledních let

Detektivka Senátor

Bývalý policista Krása uspěje ve volbách v senátu a brzo narazí na případ podezřelé sebevraždy ministra. Krásná dcera ho žádá, aby našel otcovy vrahy. Stopy vedou na Hrad. Podaří se i po letech dostat viníky před soud? Jestli hledáte napínavou knížku na chalupu nebo k rybníku, tohle je skvělá volba. Akční noční výjev ze zatýkání zločinců se skrumáží aut s majáčky, promyšlené špionážní akce, … krásné ženy, láska (zde s malým „l“) i rozvody, rvačka v parlamentu, … čte se to jedním dechem, zejména od půlky knížky se prostě nemůžete od příběhu odtrhnout. Zpočátku se zdá být zápletka trochu předvídatelná, ale zdání klame a nečekané finále překvapí. 

V bočních dějových liniích se senátor pokouší sdělit něco ze své práce, ale moc to nepřehání. Boj s developery ve Stodůlkách nebo za záchranu jezera v Řeporyjích jsou známé (a v knize nejsou zmiňovány doslovně), méně známé je jeho zastupování obyvatel např. ve věci „šmejdů“ vynucujících podpis smlouvy po telefonu, spravování rozbitých chodníků nebo budování přechodu před domovem důchodců. Až neskutečně pravdivý a silný je příběh ochrany stařenky proti nezákonnému vystěhování. Skoro se však nechce věřit idylickému vztahu detektiva a jeho ženy. Takové zázemí politici v praxi nemívají. Vidíme to na jejich rozvodovosti nejen u nás. Známými politiky se to v knize jen hemží, podoba je samozřejmě jen náhodná a jména jsou až na výjimky změněna. Snad jen na začátku knihy se mihne jméno jednoho místního politika jako advokáta „šmejdů“, i tam je však podobnost neprokazatelná. Autor nezapře svůj policejní původ, v textu probleskuje jeho profesní hrdost.

Čistě náhodná podoba se skutečností nezakryje, že autor hodně tepe do dnešní politické scény. Jeho protivníci se budou tím víc snažit, aby se do senátu dostal někdo jiný, který jim dá pokoj. Co může pro dobrou věc udělat občan v Řeporyjích, Stodůlkách a v údolích a na kopcích Prahy 5? Hodně dnešních padesátníků slýchalo jako děti doma od rodičů „… nehas, co tě nepálí, … co můžeš sleduj z povzdálí a nikdy nebojuj sám …“ jak se zpívá v jedné písničce o době normalizace. Tak zlé to teď není. Zatím. Pomozme třeba i takovou maličkostí, že 2. a 3. října 2020 vybereme do senátu bojovníka za spravedlnost.

Několik citací:

„Kdyby si postavila hlavu, Tomáš by téhle kauzy asi nechal. Ale nebyla si jistá, jestli by to tak bylo správně. Jednak ve vztahu k Tomáši samotnému. Donutila by ho kapitulovat, vzdáte se. A to chlapi dělají neradi. A ten její to vysloveně nesnáší. Udělal by to pro ni, ale s jakými následky? Nebyla vlastně ta zarputilost, se kterou se pořád dokola pral za pravdu, a spravedlnost vlastnost, pro kterou ho milovala?“ … úvahy Krásovy manželky o kauze zavražděného ministra. Str. 140.

„Moc se omlouvám, na křižovatce u Národního divadla do sebe ťukla dvě auta. Chvilku to trvalo, než uvolnili tramvajové koleje …“ začátek setkání Krásy s krásnou poslankyní Severovou v kavárně Portheimka na Andělu. Působiště senátora autor posunul do Kladna, ale reálie Prahy 5 a 13 se v knize objevují taky. Str. 169

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Detektivka Senátor