Náměstek primátorky na Vidouli

Matěj Stropnický, náměstek pražské primátorky, navštívil v pondělí 18. května Prahu 5 v doprovodu místostarosty Lukáše Budína a radního Petra Hnyka. Ohledně vrcholu Vidoule potvrdil jeho vymezení pro rekreaci a jeho nezastavitelnost, která by se měla znovu promítnout i do připravovaného územního plánu. Podrobnější zprávy najdete zde:

20.5.2015 Naše zdeptaná Praha má po 25 letech naději: Zpráva o návštěvě náměstka primátorky pana Matěje Stropnického na Praze 5

20.5.2015: „Stropnický (SZ): Na Vidouli se stavět nebude, zachráníme i Dívčí hrady“, Parlamentní listy

20.5.2015: Náměstek primátorky Stropnický navštívil Prahu 5 v doprovodu místostarosty Budína a radního Hnyka, Praha.eu, portál Magistrátu hl.m. Prahy

18.5.2015: Náměstek primátorky dostal Prohlášení Zapět Změňte proces projednávání změn územního plánu 

Příspěvek byl publikován v rubrice Cibulka - usedlost, Nezařazené, Park Vidoule, Stavby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Náměstek primátorky na Vidouli

 1. Matěj Stropnický, nový fenomén v politice ... s poměrně moderními, ale ne radikalistickými názory napsal:

  … po několika osobních zkušenostech považuje TCP a MCT (členové Platformy ZaPět) Matěje Stropnického za zcela nový fenomén v komunální politice – mimořádně schopný a komunikativní s poměrně moderními, ale ne radikalistickými názory a vizemi. Jestli ho někdo považuje za „kontroverzního“ rebela, je to jen proto, že je naše komunální politika tak deformovaná a prohnilá, že každý logický postoj vyplývající ze selského rozumu a běžné etiky veřejné služby vypadá jako extremistický!!

  Uděláme vše pro to, abychom pana Stropnického udrželi v pražské politice (jsme v obdobné situaci v Praze 5 – všeobecně nenáviděni, pomlouváni a vytlačováni!!!).

  Ing. Antonín Schneider
  Taneční centrum Praha – konzervatoř

 2. Zpráva o návštěvě náměstka primátorky pana Matěje Stropnického na Praze 5 dne 18. května 2015 napsal:

  NAŠE ZDEPTANÁ PRAHA MÁ PO 25 LETECH NADĚJI.

  Podle časového plánu pana náměstka Lukáše Budína návštěva začla prohlídkou
  nejproblematičtějších míst Prahy 5: Skládkou Motol. Ukončena byla besedou se spolky a o této besedě podávám zprávu.

  Nám. PhDr. M. STROPNICKÝ přivedl ing. arch. P. Hlaváčka – ředitele IPR, V. Masareho
  z Automatu a ing. arch. L. Vacka. Lukáš Budín měl obdobné posily. Nám. Lukáš Budín promluvil o P5. Nám. PhDr. M. STROPNICKÝ promluvil o své kariéře, o činnosti na Praze 3 a ustanovení
  Spolku „Tady není developerovo“ a svých zkušenostech na P3 a práci na MHMP. Každý spolek se představil a řekl o co se stará a zajímá. Velmi krásně promluvila paní Marcela Stárková o významu přírody na P5 a Prokopského údolí a nutnosti zastavit plíživou zástavbu směrem do chráněné oblasti, aby byly poklady přírody zachovány v max. možné míře. Na každou otázku jsme dostali odpověď a vysvětlení. (Praxe, kdy politik každou otázku zamlží a pak mluví a mluví o ničem tady nebyla.) Např: proč změny UP se projednávají v balících? Protože by to podle pořadí pražských čtvrtí nešlo, aby nebyla některá zvýhodněná a projednaná dříve.

  Témata:
  Dům důchodců na Klamovce, Vidoule, RR, Dvorecký most – o všem se mluvilo. Výborné je, že náměstek PhDr. M. STROPNICKÝ je informován o problémech a rozumí mj. i právní podstatě. Chystají se konkursy na ředitele a vedoucí pracovníky na MHMP. Problém s dopravou v celé Praze je způsobený stále ještě probíhajícím ZAKOSem ze 70. let. V souvislosti s případným otevřením tunelu Blanka lze realizovat různá opatření zkusmo, stále, hned, později atd.

  Na otázku, zda je nutno se ještě děsit a obávat 10 tezí UP podle doc. ing. arch. R. Kouckého: Bude uspořádána veřejná diskuze s občany a spolky, na které bude muset doc. ing. arch.
  R. Koucký vysvětlovat.

  RNDr.Bárta přednesl kritiku projednávání UP a návrhů změn UP. Platforma ZaPět předala Matěji Stropnickému Prohlášení Zapět Změňte proces projednávání změn územního plánu !
  Nám. PhDr.M. STROPNICKÝ pozorně vyslechnul krátkou prezentaci, zajímal se o konkrétní návrhy, ocenil třeba ten, že návrhy ke změně ÚP by měly být na místě ohlášeny alespoň dvoumetrovou informační deskou. Návrh, aby magistrát projednání změn delegoval na městské části, odmítnul, protože to nepřipouští zákon o hlavním městě Praze, nicméně slíbil (a v praxi již uplatňuje), že stanovisko městské části má mít na konečné rozhodnutí významný až rozhodující vliv. Je možné, že i další návrhy padnou na úrodnou půdu.

  V poslední části besedy promluvil nám. PhDr. M. STROPNICKÝ o Cibulce a jednání s majitelem, vypuzených squaterech, kteří poskytovali statku ochranu a uměřenosti policejního zásahu.

  (130 policajtů na 10 mladých+cca 20 jejich hostů). Jak MHMP, tak P5 žádají vysvětlení zásahu. Na výzvu soukromníka nastoupilo 130 policajtů do akce. Majitel Cibulky má záměry nejasné, tají
  je, nelze s ním jednat. Neví se, zda opravdu existuje utajený investor. Kritika do vlastních řad: musíme se naučit formulovat jasně a stručně, vystihnout podstatu. Když jsme požádáni o 3 minutové sdělení nejdůležitějších myšlenek- mluvíme dlouho a myšlenky a nápady zanikají ve spoustě slov.

  Sepsala K.Adámková ze Spolku Cibulka

  Ještě postřehy z návštěvy náměstka primátorky pana Matěje Stropnického na Praze 5 přímo „z terénu“

  Občanská sdružení na Praze 5 vnímala jako nebývale pozitivní iniciativu části současné politické reprezentace města se seznámit s problémy územního rozvoje na P 5, které
  přesahují svým významem hranice Prahy 5, a to přímo v terénu. Navíc reprezentanti vyslechli na místě připomínky zástupců místních občanských spolků a iniciativ k dané problematice. Pan Matěj Stropnický přijel s 1. zástupcem starosty P5 Lukášem Budínem a svými asistenty, ale také s vedoucími pracovníky a specialisty z IPRu, ze Sekce plánování města, Sekce detailů města, Kanceláře dopravy atd. Sebou měli i příslušné výkresy. Po příjezdu od Motolské skládky zastavení první – ulice Na Pomezí. Problémy zástavby která se zde plánuje, dopravy z této oblasti a otázka zprovoznění ulice Na Pomezí, pro jaké uživatele a za jakých okolností. Ulice v současné době není dimenzována ani zkolaudována pro automobilový provoz, tudíž ani pro veřejnou dopravu. Občanská sdružení se shodla, že postrádají pěší a bezbariérový přístup k metru Jinonická (800 m – 1km), propojení rekreační oblasti Cibulek a Vidoule s oblastí Farkáně. Následoval pomalý, vyhlídkový průjezd ulicí Na Pomezí kolem památného stromu, kolem
  technické památky – historického vodovodu do Jinonického dvora a kolem Jinonického zámečku nahoru na Vidouli, zastavení druhé. Změna územního plánu, kterou podával FINEP a jejíž schválení by odstartovalo zástavbu stolové hory Vidoule. Vidoule je nedílnou součástí Přírodního parku Košíře-Motol a zástavba by odporovala samotné vyhlášce o přírodních parcích. Podávání návrhů na Změny platného ÚP směřující k zástavbě náhorní plošiny jsou stále se opakujícím evergreenem a někdy je nový podnět na Změnu UP podán jen pár týdnů po zamítnutí předchozího. Navíc park Košíře-Motol představuje rekreační potenciál pro sídliště Stodůlky, Butovice a odlehčí přetíženému Prokopskému a Dalejskému údolí.

  Sepsala D.Šormová ze Spolku Cibulka

Komentáře nejsou povoleny.