Věcný přístup ke školám na Praze 5 – cenné svědectví z posledních let

hřiště u jedné z budov ZŠ Nepomucká, tzv. „dřeváku“

👉Zajímají Vás školy Prahy 5? Sdílíme cenný vhled do boje proti ukusování školních prostor. Třetina školy Barrandov I., ZŠ Grafická, býv. rakouská škola v Drtinově, část ZŠ Radlická a ZŠ Tyršova, MŠ Na Pláni, ZŠ Pod Žvahovem, to vše se podařilo zachránit/vybudovat.  Citace k ZŠ Plzeňská: „Poprvé jsem se setkal s paní starostkou v roli ředitelky Základní školy Plzeňská a dokonce jsme měli dohodu, že kdyby se rekonstrukce protáhla, že by byla ochotna jedno patro propůjčit Základní škole Nepomucká.“ Aspoň to patro by se teď tolik hodilo! 

Další citace: Zastupitelstvo 23.6. bylo mimořádně konfliktní. Předložili jsme do programu návrh projednat případné využití pronajaté školní budovy ZŠ Plzeňská. Budovy, která by mohla vyřešit chybějící kapacity v oblasti školství a kterou má v nájmu pro své soukromé gymnázium sama paní starostka. Sama to médiím navrhla, aby o tom zastupitelstvo jednalo ‼️ Nicméně koalice zařazení bodu do programu jednání zabránila. Paní starostka zvolila taktiku, že nejlepší obrana je osobní útok. Mým cílem naopak bylo představit argumenty, proč je o ZŠ Plzeňská potřeba mluvit – dovolím si nyní odcitovat záznam z jednání:

🗣 Vážená paní starostko, vážení zastupitelé a zastupitelky, k tomu o čem diskutujeme, bude snad vhodnější zařadit navržený bod do programu dnešního jednání a diskutovat o něm. Na tom přece není nic špatného. Zazněly tady nějaké výtky. Připomněl bych, že koncepce místní akční plán je kvalitně zpracovaná demografická studie, která v rámci tohoto projektu vznikla. První upozornila na nedostatky v kapacitě v této oblasti. Může se s tím každý seznámit na webových stránkách městské části. Strategický rámec, který obsahuje investiční záměry, je velmi rozsáhlý.

Když tady byla zmíněna koncepce z roku 2012, tak pravděpodobně správně nepředjímala tento vývoj, když v roku 2013 pokračovalo vyřazování školních budov z možnosti užití městskou částí. V období mezi roky 2014-18 se dařilo kapacity škol velmi navyšovat. Například v oblasti Cibulek, o které je tady řeč, podařila se dokončit přístavba Základní školy v Beníškově ulici pod Nepomuckou. Tenkrát probíhala poměrně obtížně. Poprvé jsem se setkal s paní starostkou v roli ředitelky Základní školy Plzeňská a dokonce jsme měli dohodu, že kdyby se rekonstrukce protáhla, že by byla ochotna jedno patro propůjčit Základní škole Nepomucká. Dobudovalo se to, tím se navýšila kapacita v této oblasti, ale bylo toho mnohem víc.

Připomenu, že tady vážně byl návrh na zrušení Základní škola Grafická. Od této oblasti není daleko, dotýká se svým spádovým obvodem. Školu se mi podařilo zachovat, dnes jsme mohli mít ještě o školu méně. Ještě připomenu, že se první roky vážně uvažovalo v koalici, které jsem byl členem, o pronájmu Rakouské škole v Drtinové, a dnes se tento objekt upravuje pro naše základní školství. Zrovna tak se podařilo vybojovat návrat mateřské školy Na Pláni. Tím, že byl objekt rekonstruován, navýšil kapacitu základní školy Radlická. V Tyršově se udělala půdní vestavba, zvýšila se kapacita, existuje projekt na půdní vestavbu Kořenského. Nevím, co tomu brání, jestli finance nebo památkáři, aby se ho podařilo dokončit. Podařilo se vrátit Základní školu Pod Žvahovem do užívání městské části. To je obrovské navýšení kapacity. Byly tady návrhy, jak třetinu Základní školy Barrandov I. pronajmout jinému subjektu. Měli bychom o kapacitu méně.

Mohu pokračovat v mateřských školách. Na Cibulkách byl projekt na kontejnerovou mateřskou školku U Dřeváčku a na parkovišti Uhelných skladů. Jelikož nedošlo k jednání, požádali jsme o svěření tohoto pozemku. Byl by to obrovský pozemek pro vybudování základní školy. Iniciativ a úspěšných bylo mnoho.

Místní akční plán je koncepce, která proti nějakým slohovým cvičením na městské části má tu výhodu, že propojuje Magistrát, o kterém víme, že k tomu má co říct, propojuje investiční dotační tituly Ministerstva školství a zapojuje rodičovskou veřejnost. To je koncepce, která je mnohem výš než některé předcházející. Skončil bych tím, že v tomto funkčním období, kdy jsem od počátku členem školského výboru, jsme na samém počátku obdrželi jakési koncepce od paní Drmotové (kratší verze k prezentaci, plná verze), ve které jak ve vztahu k základnímu školství, tak ve vztahu k mateřským školám je jasný závěr, že všechno je v pořádku, není potřeba nic stavět. Je to dohledatelné.
Děkuji za pozornost. 👏

👉 A to jsem zapomněl na dohodu s Pentou o vybudování MŠ Waltrovka, která se k 1.9. tohoto roku otevře a nový pavilon ZŠ Waldorsfská. Že koncepční materiál Místní akční plán obsahuje řadu investičních záměrů (které dnes radnice realizuje) a také demografickou studii, která na straně 50 potřebu navýšení kapacit dokládá se může každý přesvědčit sám zde – https://map.praha5.cz/

Zdroj: facebook Víta Šolle z července 2020

Více o koncepci školství 2030+ MČ Praha 5 najdete zde: „Šolleho koncepce školství Prahy 5 utnula další nevýhodné pronájmy škol„. Plný text má 194 stran (ke stažení zde).

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.