Úpravy MHD od 1.7.2016

20150214_140018

Tramvaj – ilustrační foto. Tramvaj PCC ze San Franciska byla vzorem pro legendární tramvaj T3 z ČKD Tatra Smíchov. V San Francisku si jich váží, nekupují jen nové a nové tramvaje, ale opečovávají i starý vozový park.

20151006_Zadek_strasse

Jízdní řády mohou obsahovat i prázdninové časy odjezdů. Ušetří se nákladná výměna jízdních řádů a trpké rozčarování cestujících. Na obrázku je jízdní řád z Berlína, ze zastávky Zadek Strasse.

Pražský Magistrát se chystá zlepšit přestupní uzly MHD a mobiliář zastávek. Smíchovské nádraží vybrali jako odstrašující příklad nekomfortního a odpudivého přestupního uzlu (foto zde). Shrnutí problémů přestupování na „Smícháči“ a návrh řešení najdete zde. Obecný návrh na řešení přestupních uzlů pak obsahuje Standard přestupních bodů a zastávek má vytvořit nový ROPID (viz zpráva zde) ve spolupráci s útvarem hlavního architekta, nyní působícím pod zkratkou IPR. Z textu vyjímáme: „Cestující často – aby se vůbec dostal na zastávku či ze zastávky – nachodí desítky či stovky metrů navíc anebo je nucen „kličkovat“ mezi jedoucími auty, aby stihnul svůj spoj„. Chystají také jednotný styl informačních tabulí (spolek Cibulka posílal např. návrh na informační tabuli s časem příjezdů dalších tramvají u Anděla, např. u stávajících světelných reklam nad KFC a kasínem Craken). Neustálá a nákladná výměna jízdních řádů o nejrůznějších prázdninách by mohla ustat s novým mobiliářem zastávek, kam by se vešel na trvalo i prázdninový jízdní řád … nápadů je spousta.

Novému ROPIDu se už sešla řada připomínek z městských částí ke změnám od 1.7.2016. Výstižně jsou shrnuty na portálu tram-bus.cz. Praha 5  má na prvním místě bus 123 bez doplatku smíchovskou radnicí.

Dále následují tyto požadavky a připomínky (velmi volně citujeme, přesné znění viz zde):

 • zachování stávající četnosti spojů tramvajové dopravy na území Prahy 5
 • zřízení autobusové linky vedené Strahovským tunelem, s cílem např. Petřiny, popř. Letiště Václava Havla (ne Vítězné náměstí! tamní dopravní apokalypsa zapříčiněná nepromyšleně navrženou Blankou by vedla k velkým zpožděním autobusů)
 • zlepšení směrovosti tramvajových spojů z oblasti Barrandova – přímé propojení Barrandova s oblastí Vinohrad
 • lepší obsluha oblastí Spiritka a Císařka s centrem MČ Praha 5
  zavedení nebo úpravu vedení autobusových linek v oblasti „starého“ Barrandova pro zlepšení spojení této oblasti s územím na pravém břehu Vltavy
 • zajištění kvalitního a přímého spojení ulice Křížové, s územím na pravém břehu Vltavy
 • zajištění dopravní obsluhy rozvojového území oblasti bývalé továrny Walter využívající nové komunikační propojení mezi ul. Klikatá a Radlická; prověření vedení autobusové linky ul. Pod Vidoulí
 • zavedení minibusového spoje v oblasti Dívčích hradů s cílem napojit tuto oblast na stanici metra Radlická a tím zlepšit dopravní obsluhu tohoto území; zohlednění neuspokojivé dopravní situace v ul. Radlické při vedení spojů k autobusovému terminálu Na Knížecí

Bus 123 pojede k Andělu i po Novém roce! V pracovní dny cca od 6 do cca 20:30 hod, viz web DPP zde. Doufejme, že od 1.7.2016 to bude definitivně potvrzeno. Bez doplatků z městské části.

Nový ředitel ROPIDu Petr Tomčík na podzim 2015 ve velkém předstihu vyzval radnice k námětům k úpravám sítě Pražské integrované dopravy k 1.7.2016, kdy se mají zprovoznit autobusové linky v tunelu Blanka. Odbor dopravy MČ Praha 5 proto sbíral do 30.11. na adrese odp@praha5.cz náměty obyvatel. Oba dopisy můžete najít zde.

Posíláme proto radnici znovu naše připomínky z ledna 2015, ke stažení viz zde.
Připravili jsme krátký doprovodný dopis, z konceptu dopisu vyjímáme:

Věc: Náměty k úpravám sítě Pražské integrované dopravy k 1.7.2016

Opověď na dopis ROPID č.j. 652/15/KŘ a Váš dopis na úřední desce z 20.11.2015

Vážený pane vedoucí odboru,

nejprve chceme poděkovat, že se MČ Praha 5 usilovně zasazuje o zlepšení dopravy obyvatel Šmukýřky a Cibulek do centra města. Námět na prodloužení autobusu 123 k Andělu je tedy nošením „dříví do lesa“, přesto pro jistotu posíláme v příloze seznam důvodů pro toto řešení jako podklady pro Vaši odpověď na výzvu pana ředitele ROPID Petra Tomčíka.

Další náměty pro úpravy sítě Pražské integrované dopravy plánované k 1.7.2016:

  • Cestující volají po diverzifikaci cílů tramvají z Barrandova. Kvůli obavám z přebíhání lidí mezi zastávkami na Andělu však tramvaje z Barrandova do Lidické nezatáčí. Domníváme se, že tato obava je v současné informační společnosti zbytečná a opatření zavedené bývalým vedením ROPIDu je zastaralé a překonané. Plynulý a neuspěchaný pohyb cestujících mezi zastávkami na Andělu je možné řešit informační tabulí s časem příjezdů dalších tramvají, např. u stávajících světelných reklam nad KFC a kasínem Craken na Andělu, v samém středu křižovatky, lidem na očích z obou zastávek (viz obrázek níže). Inspiraci lze najít u podobného řešení na Postplatz v Drážďanech.

ROPID by se mohl inspirovat „vychytávkami“ kromě Drážďan i z dalších evropských měst:

 • V Londýně a Moskvě se občas ozve strohý hlas nabádající k dodržování pravidel. Tak jako u nás se v tramvajích občas ozve strohý hluboký ženských hlas o přednosti tramvají na přechodech pro chodce, tak na perónu londýnského metra je to známé „Mind the gap“ a na eskalátorech moskevského metra „стоять справа, проходить слева“ (u nás by to chtělo opakovat u eskalátorů aspoň v nejrušnějších stanicích a příslušný piktogram dávat i na viditelnější místa, než tomu je dosud). Poučení o jízdě na eskalátoru může být také zařazeno mezi reklamy a zprávy promítané na stanicím metra. Podobně jako si čeští řidiči neosvojili pravidlo zipu a proto jsou u nás větší zácpy, tak nedodržování pravidel používání eskalátorů prodlužuje fronty před nimi.
 • Ve Varšavě mají označované nejen zastávky/stanice MHD, ale své vlastní označení mají i jednotlivé nástupiště dané konkrétní zastávky. Nezřídka se totiž stává, že k jednomu jménu zastávky patří několik nástupišť. Mate to nejen cizince, ale i rodilé Pražany.
 • Malé děti jsou v jedoucím dopravním prostředku někdy ve větším ohrožení než staří a invalidé: Na rozdíl od nich si totiž nebezpečí neuvědomují.  Přesto se setkávají rodiče s neporozuměním okolí. Snad by pomohlo rozšířit piktogramy u vyhrazených sedadel, jako je tomu např. v Budapešti, viz obrázek.
 • Revoluce tlačítek pro chodce: nyní je na žlutých tlačítkách pro chodce napsáno „ČEKEJTE“, a je to pravda, chodec musí čekat a čekat, typicky 1 a půl minuty, někdy i déle. Kdežto v Německu je popis „SIGNAL KOMMT“ a opravdu zelený panáček blikne takřka okamžitě (pokud nebyla zelená pro chodce těsně před tím, třeba do 1 minuty). Souvisí to s dosud zažitým úhlem pohledu na priority dopravy v pořadí 1.auta, 2.MHD … pak dlouho nic a pak chodci. Pořadí v širším centru (mimo městský okruh a dálniční radiály) by mělo být 1. MHD, 2.chodci, 3. auta. Od toho se odvíjí šíře přechodů, intervaly semaforů apod. Třeba u pošty na Kavalírce se mnohokrát stane, že při stisknutí tlačítka je volno, ale po 1.5 minutě padne zelený panáček a zastaví rozjetou tramvaj, nebo proud vozidel. Špatně nastavená signalizace pro chodce trestá všechny!
  Proč to v Dejvicích jde a v Košířích ne? Na Evropské (ulice srovnatelná s Plzeňskou) nad Vítězným náměstím je obdobná situace (bez stanice autobusu) a semafor naskakuje chvilinku po zmáčknutí tlačítka. Je to opravdu pohodové pro pěší. Ropid by měl vědět jak je semafor seřízen a proč to neudělat na Plzeňské.
 • Značení tramvají z boku bývalo zřetelnější. Kdysi bylo číslo tramvaje umístěné vpředu kolmo na vůz a viditelné z dálky. Dnes je nutno tramvaj, bus prohlédnout, aby se zjistilo její číslo. Když zastaví u Anděla v Nádražní ulici za sebou 3 dlouhé moderní tramvaje, je obtížné je identifikovat, doběhnout tu dálku a nastoupit.
 • Pokud by to bylo možné, upravte sváteční tramvajovou dopravu na častější. Prosím, podívejte se na intervaly na Kavalírce, kdy se lidé chtějí přes sváteční den dostat do centra.

Náměty pro blízkou budoucnost:

 • Důsledně vyžadujte přestupy hrana-hrana na zastávkách, ve kterých se překrývají autobusy a tramvaje. Neopakujte hrubé chyby při rekonstrukci TT do Řep, kde přestupy hrana-hrana nejsou (především v zastávkách Kotlářka, Kavalírka, Klamovka).
 • Tramvajová spojka Motol-Vypich by měla být vybudována nejpozději do reorganizace autobusových terminálů u Smíchovského nádraží a Na Knížecí a s tím spojeného developerské zástavby přilehlého brownfieldu. Zprovoznění metra až k Nemocnici Motol neubralo této tramvajové trase na její potřebnosti.

***

Poznámka k výročí 17.listopadu: Jeden z členů spolku Cibulka napsal svůj příběh z listopadu 1989, a připomenul italské obrozence a hrdinné pražské studenty. Napsal o tom hlavně proto, aby se zmírnila kontroverze vůči dvěma sochám, o jejichž návratu se vážně uvažuje. Kdybyste chtěli, můžete si to přečíst tady.

2015-11-23_Andel-Casino_Craken-tramvaj_7

Poutač nad kasínem Craken a KFC na křižovatce Anděl by mohl ukazovat  jaká tramvaj kdy přijede. Omluvte sníženou kvalitu fotografie.

2015-11-23-tramvaj-20-Andel-KFC-Casino_Craken

Tramvaj č. 20 u KFC, nový typ 15T ForCity Alfa. Vyjížděla z vozovny, proto odbočuje z Plzeňské doprava do Nádražní. Omluvte sníženou kvalitu fotografie.

priority_seats-Budapest

Piktogram nabádající k větší ohleduplnosti k cestujícím, kteří jsou ve větším ohrožení v pohybujícím se dopravním prostředku (Budapešť).

Příspěvek byl publikován v rubrice bus 123, Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Úpravy MHD od 1.7.2016

 1. RADLICKÁ RADIÁLA napsal:

  Město Praha připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí na výstavbu Radlické radiály, která má spojit Zlíchov v Praze 5 s Pražským okruhem. Polovina trasy dlouhé 5,5 km povede tunely a součástí projektu je i pět mimoúrovňových křižovatek. Náměstek pražské primátorky pro dopravu, Petr Dolínek, doufá, že čtyřproudá dopravní tepna uleví oblastem v Praze 5 a v Praze 13, které trpí hlukem a emisemi výfukových plynů na přetěžovaných komunikacích. Stavba je podle něj ze všech plánovaných investic nejblíže realizaci.
  Dolínek doufá? On to nemá propočítané? On to staví naslepo?

  Pozn. Cibulky.info: připomeňme názor dlouhletých a zkušených dopravních odborníků MČ Praha 5, podle kterých Radlická radiála sama o sobě Praze 5 neuleví (viz zde). Pokud bude postavena jen Radlická radiála a nic jiného se nestane, tak spíše hluk a emise na komunikacích Prahy 5 vzrostou. Věříme, že v plánu není jen RR, ale že je (nebo bude) i podrobný plán jak Praze 5 a 13 ulevit. Jen RR sama od sebe jim neuleví.

Komentáře nejsou povoleny.