Bezpečné cesty do škol – dopravní studie okolí ZŠ Nepomucká

Náhled

Náhled jednoho z plánků: křižovatky Musílkova x Pod školou. Celá studie ke stažení.

Křižovatka ulic Musílkova a Pod školou, přecházení na Kavalírce a další místa nebezpečná nejen pro školáky řeší dopravní studie okolí ZŠ Nepomucká (ke stažení zde, pořizovatel: ZŠ Nepomucká). Obsahuje především obrázky, fotky a plánky, a trochu textu, z něhož citujeme: „Cílem projektu Bezpečných cest do škol je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách do školy, podpořit, aby se dopravovaly do školy pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, zlepšit jejich povědomí o pravidlech chování v provozu  a informovat je o mobilitě s důrazem na trvalou udržitelnost. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které byly získány na zhruba třiceti pražských školách.
Školní pracovní skupina (děti, rodiče a pedagogové) zpracovala své poznatky, doplnila je o vlastní průzkumy, sestavila mapku, která obsahuje souhrn cest do školy a seznam nebezpečných míst, včetně jejich popisu. Výstupy sloužily jako jeden z podkladů pro zpracovatele této dopravní studie.
Spolupráce dětí, učitelů a rodičů na jedné straně s úřady a odborníky na straně druhé přináší i významný osvětový dopad. Spoluúčast dětí na projektu představuje účinnou dopravní výchovu a zvyšuje jejich pocit spoluodpovědnosti za veřejný prostor. Výsledky mapování lze rovněž využít při zpracování školního plánu mobility – dlouhodobé strategie školy zaměřené na bezpečné a bezbariérové cesty do školy a podporu ekologicky šetrného dopravování do školy. …
Prostřednictvím dopravní studie lze odborně analyzovat zjištěná kritická místa na cestách do školy a ze školy, vyhodnotit možnosti území, definovat limity realizace (prostorové, časové, technické, dopravní a finanční) a pro tato místa pak navrhnout odpovídající opatření nebo jejich kombinaci. Dopravní studie představuje ideový záměr s analýzou dopravní situace a řeší je v grafické rovině, což pak dále poslouží jako odborný podklad pro další jednání a pro zpracování podrobné projektové dokumentace. Studie je otevřený dokument tzn., že jeho obsah není dogmatický. Všechny návrhy jsou především reakcí na stav v době zpracování (podzim 2015), takže v případě jakýchkoliv změn v území (ať již dopravně-organizačního charakteru nebo stavebního) lze na tyto skutečnosti reagovat a návrhy zpracované touto studií mohou být doplněny resp. upraveny nebo některé navržené prvky ze záměru vypuštěny.
Dopravní studii škola předá zástupcům MČ, svému zřizovateli, která pak na základě vlastnictví či správy provede odpovídající opatření buď sama, anebo ve spolupráci s MHMP (odbor Rozvoje a financování dopravy), potažmo přímo TSK, jako jeho příspěvkovou organizací.“

Další informace ke studii:
NÁZEV AKCE: Bezpečné cesty do školy 2015 Dopravní studie ZŠ Nepomucká, Praha 5
POŘIZOVATEL: ZŠ Nepomucká, Nepomucká 1/139, 150 00, Praha 5
OBJEDNATEL: Pražské matky, o.s., IČ: 45246220
ZHOTOVITEL: Ing. Květoslav Syrový, IČ: 76384110
DATUM VYPRACOVÁNÍ: listopad 2015

Odkazy:
8.10.2013, Nový chodník pod Mateřskou školou Naskové, Cibulky.info
26.3.2013, Bezpečnější doprava u škol na Cibulkách, Cibulky.info
29.4.2012, „Zkulturnění“ křižovatky ulic Musílkova a Pod školou v Košířích, žádost o grant o.s.Cibulka

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.