Aalto Cibulka: stavba 7-mi podlažního bytového domu u severních skal Vidoule v prameništi cibuleckého potoka

Výstavba domu YIT Aalto Cibulka  , září 2018

V těsné blízkosti severních pískovcových stěn je od konce r. 2017 budován sedmipodlažní bytový dům o 250 bytech.
5 ze sedmi bloků domu sahá do výšky 349,7 m n.m.

Historie výstavby:

17.2.2009 vydal Odbor územního rozhodování Úřadu městské části Praha 5 rozhodnutí o umístění stavby Obytný soubor Cibulka o 171 bytech.
6.10.2015 vydal Odbor stavební a infrastruktury Úřadu městské části Praha 5 stavební povolení pro stavbu Bydlení Vinice o 171 bytech. Tato stavba nikdy nebyla započata.
17.1.2017 vydal odbor Stavební úřad Úřadu městské části Praha 5 rozhodnutí o Změně stavby před jejím dokončením.
Tímto rozhodnutím byla schválena výstavba podle úplně jiného projektu než byla projektová dokumentace předložená k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení:
počet bytů zvýšen ze 171 na 250 bytů,
5 ze sedmi bloků domu dosahuje větší výšky než je výška staré továrny Meopta, za níž výstavba probíhá,
změněny základy domu, izolace i spodní stavba,
stavba založena ve větší výšce,
zvětšena výška domu a objemnost domu,
změněno umístění domu – stavba posunuta blíže ke čtyřpodlažnímu domu v Naskové 1231,
eliminovány zelené střechy domu a další.

Řízení o změně stavby před jejím dokončením

Stavebník podal žádost 22.11.2017, rozhodnutí vydal odbor Stavební úřad Úřadu městské části Praha 5 dne 17.1.2018.
Schválení této změny stavby proběhlo v naprostém utajení, přestože se jednalo o schválení naprosto odlišného projektu. Jedinými účastníky stavebního řízení byl stavebník a Hlavní město Praha. Majitelé sousedních pozemků a bytů v domě Naskové 1231, který stojí u stavby, účastníky řízení nebyli ani jim změna stavby nebyla oznámena. Naopak, stavební úřad v rozporu se správním řádem odmítal poskytnout jim jakékoliv informace o stavbě probíhající hned u hranice jejich pozemku a pod okny a balkóny jejich bytů.
Teprve po tříměsíční korespondenci se stavebním úřadem umožnil úřad nahlédnutí do spisu a teprve tehdy vyšlo najevo, že se staví podle jiného projektu a že změna stavby významně dopadá na obyvatele domu Naskové 1231.
12. a 13.6.2018 podalo 13 obyvatel domu odvolání opomenutého účastníka. Odvolání leží u odboru stavebního řádu MHMP jako odvolacího orgánu a ani po téměř čtyřech měsících nebylo vyřízeno (zákonná lhůta 30 dnů!).
Správní úřady tak napomáhají tomu, aby stavba, která se staví v tak cenném území a která po změně je mnohem vyšší a objemnější a není v souladu s územním rozhodnutím, nerušeně pokračovala.

Napsala M. Doležalová

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.