Zámeček Cibulka – vlastnictví zavazuje

Snímek 020

Krátká informace o usedlosti je na str. 3 brožury o ohrožených místech v okolí Vidoule.

Aktualita 4.5.2021: Deus-ex-machina zámečku Cibulka „… Místní věnovali v minulých desetiletích úžasné množství času, aby přiměli úřady konat ve věci záchrany usedlosti se zámečkem Cibulka. Jakoby na zeď hrách házel. Náhle a nečekaně vyřešila situaci Nadace rodiny Vlčkových a Cibulku koupila. Pro hospic a ne pro developerské vytěžení, takže je velká naděje na záchranu památky a smysluplné využití. Je to neuvěřitelně dobrá zpráva! Prostě zázrak.  …“

Text původního příspěvku: V Přírodním parku Košíře-Motol chátrá unikátní kulturní památka, usedlost se zámečkem Cibulka. Tato usedlost je již od roku 1958 zapsaná jako nemovitá kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 4032/1 – 1375. Stolová hora Vidoule je sice dominantou tohoto nejmenšího pražského přírodního parku, zcela obklopeného hustou zástavbou, ale usedlost Cibulka byla jeho skrytým klenotem.

Historie jednání o opravách usedlosti Cibulka od roku 1990 (ke stažení zde)

28.5.2019 „Nový krov pro zámeček Cibulka„, vystoupení Dagmar Šormové z petičního výboru petice za Záchranu usedlosti Cibulka na zastupitelstvu Smíchovské radnice. Historie jednání o usedlosti Cibulka, přehledná tabulka ke stažení zde.

22.5.2019 usnesení (zde) Rady MČ Praha 5 k nabídce prodeje usedlosti Cibulka (zde) nebo (zde)

29.11.21018 „Ital je u soudu kvůli chátrajícím zámkům na Lounsku„, Novinky.cz, útok na památky nemusí být jen třeba žhářský nebo vandalský, stačí nechat útočit zub času. Společnost se může bránit, ale důkazní řízení je složité.

25.9.2018 petice za záchranu usedlosti Cibulka (ke stažení zde). Chceme povzbudit úřady i samosprávu, aby opravou čínského pavilónu neutichly snahy o záchranu usedlosti, ale co nejdříve začala oprava usedlosti samotné. Zejména krovy jsou v havarijním stavu, nestačí jen zalepovat střechu, je třeba přikročit k opravě krovů samotných. V pondělí 5.11., 12.11. a 19.11.2018 vždy od  15-17hod je možné v Hájovně podepsat petici za záchranu usedlosti Cibulka. V jiný čas po dohodě, nechceme narušovat dětské tvořivé dílny.

leden 2016: Ing. Jan Vinař, „PRAHA – CIBULKA Předběžný stavebně statický posudek areálu“ vypracovaný na základě objednávky MČ Praha 5.

19.2.2015 se uskutečnilo místní šetření památkářů (zřejmě na popud naší petice), které však v zúčastněných občanech spíše prohloubilo obavy o další osud kulturní památky. Proto byl zaslán na kulturní komisi Magistrátu hl. m. Prahy dopis s žádostí o vysvětlení (zde).

Odpovědi na petici

(včetně odpovědi majitele usedlosti) se shodují v tom, že Cibulka je v katastrofálním stavu. Jen náměstek primátora odpovídá, že je formálně vše v pořádku:

27.7.2015 Ministerstvo Kultury o památkové inspekci: „Z protokolu o kontrole jasně vyplývá, že vlastník kulturní památky neplní povinnosti stanovené mu zákonem … nepečuje o zachování kulturní památky … havarijní stav kulturní památky je způsoben dlouhodobým neprováděním základní údržby.“
8.7.2015 Poškození z Cibulky podali správní žalobu na zásah policie, Deník Referendum
15.4.2015 JUDr. Cibulková z MHMP odpovídá na dotazy spolku Cibulka ohledně kontroly na místě dne 19.2.2015, ze které byli místní nevybíravě vykázáni.
24.10.2014 odpověď radního MČ Praha 5 Ing. J. Vejmelky
10.10.2014 odpověď Ing. Václava Novotného, náměstka primátora hl.m. Prahy
8.10.2014 odpověď Ing. arch. Naděždy Goryczkové, generální ředitelky Národního památkového úřadu
6.10.2014 odpověď Ministerstva kultury na petici
1.10.2014 odpověď autoklubu ÚAMK na petici
24. září 2014: Petice odeslána! Sebrali jsme více než 500 podpisů. Mezi signatáři je řada významných osobností, jako jsou architekt Vlado Milunič, architekt Tomáš Vích, archeolog Zdeněk Dragoun, držitel protikorupční ceny Bílá lilie Jan Čižinský, novinář Karel Hvížďala, režisér Jan Nebeský, herec Ivan Trojan, herec, mim a režisér Boris Hybner a řada pracovníků Národního památkového ústavu.

média:

29.4.2015 ASB-portal.cz: Strašlivý stav romantické usedlosti Cibulka
28.4.2015 Pražský Patriot: Vzácná dlažba, oprýskané sluneční hodiny, vozy na přespání. Co bude dál s chátrající Cibulkou?
1.3.2015 Novinky.cz Cibulka je nejstarší pražskou rozhlednou, bývalý skvostný areál podléhá zkáze

Peticí za záchranu usedlosti Cibulka chceme povzbudit smíchovskou radnici a další odpovědné orgány, aby začali konat ve věci devastace zcela unikátní kulturní památky, usedlosti s empírovým zámečkem Cibulka v Přírodním parku Košíře Motol na svahu Vidoule.

Petice ke stažení
fotky

Empírový zámeček Cibulka na severním úpatí Vidoule vznikl přestavbou části zemědělské usedlosti v první třetině 19. století. O jeho roztomile romantickou a hravou podobu se zasloužil Leopold Thun, pokrokový a oblíbený pasovský biskup, který se po vyhnání Napoleonem vrátil zpět do vlasti, ve které strávil dětství na Děčínsku, jakožto nejmladší z 12ti dětí.

Nyní jsou proslulá usedlost i zámeček téměř ruiny, paradoxně v nejlepším stavu se nachází umělá zřícenina, první pražská rozhledna. Zatímco lesopark kolem usedlosti je postupně od roku 2005 revitalizován, zámeček sám je nadále devastován. Od roku 1987 zámeček nepatří městu. Nyní je v rukou společnosti Cibulka a.s., která provedla dílčí zajišťovací práce v roce 2008. Magistrátní památkáři uložili vlastníkovi pokutu ve výši 250.000 Kč za dlouhodobé zanedbávání péče o kulturní památku. Nic však nenasvědčuje tomu, že by se na Cibulce mínil někdo polepšit. Samotný pozemek je totiž natolik lukrativní, že se jistě vyplatí vyčkat a přivést ruiny zámečku do stavu, kdy bude nutná jejich asanace. Pokuty jsou z tohoto hlediska směšně nízké. Text o historii usedlosti byl připraven podle smichov.blog.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Cibulka - usedlost, Nezařazené, Park Vidoule. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.