Systematické chyby ve sčítání volebních hlasů: kauza líbeznického starosty Martina Kupky aj.

Chyby při sčítání volebních lístků v českých volbách jsou zarážející svým rozsahem. Volby jsou přitom pro nás nedotknutelným pilířem, jistotou, že jsme v normálním státě. Avšak hloupé systematické chyby sčítání při volbách vážně ohrožují spravedlivost voleb.

Největší přepočítávání hlasů v české historii a zvolení oblíbeného starosty M. Kupky poslancem v roce 2017

Obrovské systematické chyby v parlamentních volbách v roce 2017 skutečně vedly ke zvolení nepravých osob, např. kauza oblíbeného líbeznického starosty Martina Kupky v roce 2017. I když tam šlo o jiný princip sčítání než je v komunálních volbách, podobné chyby mohly nastat i v komunálních volbách na podzim 2018. Některé straně mohlo chybět jen málo a překročila by práh nutný ke vstupu do zastupitelstva MČ Praha 5. Připomeňme, že v roce 2014 se dostaly do zastupitelstva dvě strany, které nedosáhly ani 5% hranice hlasů, jednalo se tehdy o Demokraty Jana Kasla (4.92 % hlasů, získali 3 mandáty) a piráty (3.06 % hlasů, 1 mandát). V komunálních volbách je totiž d’Hondtova metoda aplikována tak, že je možné se do zastupitelstva dostat i s nižším než 5% výsledkem (popis d’Hondtovy metody najdete zde). V kauze starosty Kupky vydal soud doporučení, jak napravit špatný systém sčítání v českých volbách (usnesení soudu viz zde). Citujeme: „Tato zjištění z dnešního případu si nutně musí vyžádat adekvátní reakci Ministerstva vnitra, resp. vlády a Parlamentu. Ve hře je totiž legitimita všech voleb a víra občanů v jejich správný výsledek.“

Zmiňme aspoň tři doporučení:

1. Ve volbách se nesmí vyskytovat lístky vyžadující otáčení na druhou stránku! Diskriminují některé kandidáty a prokazatelně ve velkém měřítku vedou ke sčítacím chybám. Pozor! Nesmí se používat ani oboustranné hlasovací lístky pro voliče, ani oboustranné pomocné sčítací lístky pro okrskové volební komisaře.

2. Okrskové komise nesmí podléhat tlaku médií nebo, což je ještě v horší případ, falešné „soutěživosti“ mezi sebou: kdy okrskové komise soutěží  kdo první dokončí sčítání a hlavně nikdo nechce být poslední. Tato odsouzeníhodná „soutěživost“ je asi hlavní příčinou chybovosti sčítání a je třeba ji co nejrozhodněji potírat. Důležitá je přece kvalita procesu sčítání!

3. Současná právní úprava zákona o volbách je špatná. De facto soudům neumožňuje přepočítání hlasů okrskovými komisemi nebo pracovníky úřadů. Je nutné tak činit oklikou přes pracovníky soudu. Pozn.: nyní jsou možné pouhé tři varianty přesně daných stížností: na neplatnost voleb, nebo neplatnost hlasování anebo neplatnost volby kandidáta. Jen ta nejmírnější stížnost (na neplatnost volby kandidáta) nezdržuje svolání ustavujícího zastupitelstva, jak je uvedeno v zákoně o volbách a v jeho metodickém výkladu Ministerstvem vnitra, viz např. příklady z Ostravy a Karviné zde.

Více se dočtete v soudním usnesení zde (především v závěru dokumentu)

Případ zmizelých hlasů v okrsku 5052 v komunálních volbách 2018

Ve volbách v říjnu 2018 došlo ve volebním okrsku Prahy 5 číslo 5052 k systematické chybě. Její rozsah lze statisticky odhadnout na cca 800 zmizelých hlasů. Ne vždy volič využije všechny hlasy. V Praze 5 hlasovalo 26 733 voličů, kteří nevyužili v průměru 5.47 % hlasů. V okrsku č. 5052 hlasovalo 368 občanů a vychází zde značně vyšší procento nevyužitých hlasů, 10.24 % z celkem možných 15 824 hlasů. Už to měl sčítací software vyhodnotit jako podezřelé. Nedělali jsme velký průzkum, jen z nejbližšího okolí víme o nejméně deseti voličích, jejichž hlasy se se prokazatelně ztratily. Kdyby se jednalo jen o okrsek 5052, výsledek voleb by to nejspíš neovlivnilo (proto zde nedošlo k přepočítání hlasů a systematická chyba bohužel zůstala neodhalena), ale kdyby se chyba objevila ve více okrscích, kdo ví, třeba by obsazení zastupitelstva vypadalo jinak. Některá ze stran by mohla zůstat jen těsně před jeho branami. Připomeňme, že v roce 2014 se dostaly do zastupitelstva dvě strany, které nedosáhly ani 5% hranice hlasů, jednalo se tehdy o Demokraty Jana Kasla (4.92 % hlasů, získali 3 mandáty) a piráty (3.06 % hlasů, 1 mandát). Je třeba poznamenat, že chyba zjištěná v okrsku 5052 se týká hlasů posledních kandidátů na volebních lístcích nebo kandidátky jako celku. Přesnější určení systematické chyby by bylo možné zjistit jen přepočtením hlasů v okrsku 5052. Na první pohled je tedy jasné, že opravou chyby by nedošlo k přeskupení kandidátů v rámci jedné volební strany. Pokud by k nějaké změně teoreticky nastalo, šlo by o změnu počtu zastupitelů zvolených za jednotlivé strany, příp. vstup další strany do zastupitelstva. Přeskakování kandidátů je vyloučeno. Nyní se už nic změnit nedá, ale před příštími volbami je třeba apelovat na výše zmíněná tři doporučení z kauzy starosty Líbeznic a také na kvalitu výběru dobrovolníků do okrskových komisí.

Společným cílem by mělo být postupné zavádění elektronických voleb. Zcela by tak byly eliminovány sčítací chyby jakož i neplatné hlasovací lístky. Jistě by se zvýšil zájem o volby jako takové a více občanů by se aktivně zapojilo do dění kolem sebe a ve společnosti.

Příspěvek byl publikován v rubrice VOLBY. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.