Ulice Na Pomezí: proč její rozšíření poškodí Pražany

jinonice-rr-emise2

Jinonice jsou těžce postiženy tranzitní dopravou. Radlická radiála jim může pomoci a tranzit odklonit. Pokud však dojde k rozšíření a zobousměrnění Na Pomezí, řidiči rychle objeví lákavou zkratku (pro dopravní systém škodlivou, zbytečně zahltí Motolské údolí a vjezd do něj) a emisní mapy budou stejné nebo horší a zhorší se zácpy v Košířích, na Smíchově a v centru. Investice do RR vyjde na zmar. Zdroj mapy: Atlas životního prostředí Prahy. Z mapy je vidět i zbytečnost tranzitní zkratky Na Pomezí. Pro tranzit slouží Bucharova a částečně Jinonická. Průjezd Na Pomezí by měl dopravní význam jen pro místní a na to není třeba Na Pomezí rozšiřovat.

Aktualita 1.11.2016: Rozhodnuto! Na Pomezí při rekonstrukci nerozšiřovat a podnět č. 359 na změnu územního plánu stáhnout. Stažení podnětu doporučila jak Komise dopravní tak Výbor územního rozvoje MČ Praha 5. Na Pomezí zůstane jednosměrná z Jinonic pro auta a MHD bude mít kyvadlový provoz pomocí semaforu, ovládaného dálkově řidičem. Široký pruh bude vyhrazen pěší a bezmotorové dopravě.

Původní text: Zmaření investic do Radlické radiály (RR), likvidace rekreační klidné spojnice v Parku pod Vidoulí, vedení tranzitu čtvrtí, kde tranzit NIKDY nebyl plánován, zhoršení zácp na Smíchově a v Košířích a na další škodlivé jevy ukazoval plakát o rozšíření ulice Na Pomezí. Plakát také ukázal, jak si šířku rozšíření lze představit a hlavně že problém lze řešit jinak! Jenže nutná zkratkovitost vedla někdy k nepochopení, nejčastěji šlo o tato dvě nedorozumění:

1. Srovnání navrhované šířky Na Pomezí a Povltavské je prý absurdní: tato výtka míří mimo o stovky metrů!

Povltavská u výjezdu tunelu Blanka je čtyřproudá (53 700  aut denně) a srovnání by vskutku bylo absurdní. Ale fotka je v dvouproudé části (25 100 aut denně) a tam to srovnání absurdní není. Schválně je na plakátu fotka, aby bylo jasné, že nesrovnáváme čtyřproudovou silnici s dvouproudovou. Srovnávali jsme šířku a kapacitu silnice, ta je podobná.

2. Klasifikace navrhované silnice Na Pomezí a Povltavské je jiná: ano to jsme brali do úvahy, jde ale především o podobnou šířku a blízkost k tunelům, Klasifikaci lze změnit škrtem pera.

na_pomezi-jde_to_jinak

Zmaření investic do Radlické radiály, likvidace rekreační klidné spojnice v Parku pod Vidoulí, vedení tranzitu čtvrtí, kde tranzit NIKDY nebyl plánován, zhoršení zácp na Smíchově a v Košířích … to by byly mj. následky návrhu změny územního plánu č. 359. (plakát ke stažení)

 • Jistě, žádné srovnání není dokonalé. Samozřejmě víme, že Na Pomezí je navržena jako dopravně významná komunikace S4, kdežto Povltavská je dopravně významná komunikace S1 (viz mapa územního plánu zde, stačí kliknout na danou ulici). Rozhodující je ale šířka komunikace, označení v záměru změny územního plánu lze změnit.
 • Z nedávné minulosti připomeňme precedens chytrého administrativního fíglu u tunelu Blanka, kde v záměru bylo uvedeno, že jde o místní komunikaci. Teprve později byla Blanka překvalifikována na dopravně významnou komunikaci.
 • Výtka o klasifikaci S1/S4 není relevantní i bez připomenutí precedentu Blanky: Na obrázku je jasně napsáno, že počet aut Na Pomezí bude menší než v Povltavské. Bude ale řádově větší než je teď. Místo 500 vozů denně tu může jezdit přes 10 000 aut.
 • Projektanti na tyto reálné odhady počtu aut odpověděli, že to se dá řešit hustě rozmístěnými vysokými retardéry a šikanami po trase Cibulkami a Šmukýřkou, např. jako je to v ulici Na Hřebenkách nebo Na Ořechovce. Nešlo by to jednoduše a levněji, pro řidiče příjemněji a méně drncavě? Prostě Na Pomezí nerozšiřovat?
 • Při přemýšlení od stolu nad plány Radlické radiály se zrodila i zrůdná myšlenka, že při výstavbě Radlické radiály by byla určitou dobu neprůjezdná Radlická ulice a jako náhradní trasa by měla sloužit právě ulice Na Pomezí. Radlická ulice je rovněž dopravně významnou komunikací městského charakteru S4, projíždí jí 29 600 aut za den, dokonce více než zmiňovanou dvouproudou částí ulice Povltavská!

  PaR-Chodov-min_6levels

  Parkoviště u metra Chodov má min. 6 podlaží (čím vyšší, tím levnější je jedno parkovací místo). Při cca 200 místech na patře by mohlo mít P+R u metra Nové Butovice hodně přes 1000 míst. Podstatná část garáží by mohla ulevit zaplechovaným ulicím sídliště u metra jako rezidenční garáže. (více zde)

 • Jestli někdo chce opravdu upřímně pomoci řidičům překlenout dobu výstavby RR, tak ať se raději zasadí o výstavbu kapacitního parkoviště P+R, třeba až pro 1000 vozů jako na Chodově (více zde). Opět by to vyšlo levněji než rozšíření Na Pomezí, navíc kdyby se pak po dokončení RR ukázalo, že míst je pro mimopražské až dost, tak by se mohly nabídnout místním na sídlišti, kde je zoufalý nedostatek parkování.

Proto je důležité návrh na změnu územního plánu stáhnout.

Další důvody, které zde však podrobně nebudeme rozebírat:

 • Ulice Na Pomezí leží na složitém geologickém podloží a tamní cesta vlastně technicky není ani jako silnice zkolaudována, provoz na současné vozovce vede k postupné destrukci okolních staveb.
 • Na horních Cibulkách se staví stavby mnohokrát předimenzované oproti původně schválenému územnímu plánu. Pokud by Na Pomezí bylo rychlou a kapacitní zkratkou, tak by cesta auty byla natolik atraktivní, že by se zvýšil počet ne-nutných cest autem. Naopak nerozšiřování Na Pomezí a pomalý průjezd průsmykem by zatraktivnil MHD a snížil emise, zvýšil by bezpečnost provozu na Cibulkách a v Jinonicích.

Další odkazy:

13. 9.2016 „Dopravně významná komunikace městského charakteru Na Pomezí,“ plakát spolku Cibulka o škodlivosti rozšíření ulice Na Pomezí pro Pražany.

15.8.2016 „Povltavská,“ fotky z dvouproudé (!) části ulice Povltavská, též zaříznuté ve skalách a v blízkosti tunelu pro auta.

29.4.2013 „Výzva našim politikům: odložte všechny změny územního plánu o parcích,“ takřka tentýž návrh změny územního plánu na rozšíření ulice Na Pomezí, tehdy s číslem Z2773 samosprávné orgány prahy odmítly. Současný návrh změny s č. 359 doporučila Komise dopravní MČ Prahy 5 dvakrát stáhnout (březen 2015, srpen 2016).

14.10.2014 „Doprava od Buďánek Na pomezí,“ mýty a pověry o ulici Na Pomezí pod skalami Vidoule

21.3.2007 Závěr zjišťovacího řízení ke „Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13″, o Na Pomezí se píše, že v návrhu RR je Na Pomezí objezdnou trasou, např. pro případ ucpaného tunelu, což bývá na městském okruhu skoro denně. Magistrát to však zamítl z důvodu „stávajících
nevyhovujících parametrů“ (i proto později tlak na rozšíření), případně
„z hlediska zásadních dopadů do území v případě jejího rozšíření a rekonstrukce“ (ohled na obyvatele obytné čtvrti, to však někomu nevadí opomenout)

90-léta, časopis Speleo 32,  „Historický vodovod na Vidouli geologický, historický a speleologický výzkum“, Václav Cílek, citace:Výstavba nové komunikace vedoucí dnešní ulicí Na pomezí je z geologického hlediska riskantní (existence svahovin, navážek z lomů, pramenná linie, odlučná plocha sesuvu, existence starých důlních děl). Z technického hlediska je sice možné překonat toto riziko, ale za neúměrně vysoké náklady na geologický průzkum a kotvení na piloty (předpokládaná hloubka pilotů je až 14 m).

vidoule-kategorie_komunikaci

Komunikační síť v okolí Vidoule a ulice Na Pomezí. Stav před RR. Po zprovoznění RR by mohlo dojít k odklonění tranzitu z Jinonic (z ulic Karlštejnská, Puchmajerova, Klikatá). Využije Smíchovská radnice tuto příležitost? Mapový podklad: Geoportál Praha. Legenda: červeně jsou místní komunikace I. třídy, hnědě II. třídy, žlutě III. třídy. Vybrané ostatní komunikace IV. třídy jsou fialově a vybrané účelové komunikace jsou modře. Ulice Na Pomezí je navrhována na dopravně významnou komunikaci S4, v obrázku jsou stávající S4 znázorněny hnědě (např. Jinonická, Peroutkova) a červeně (Radlická).

na_pomezi-nakladak_v_protismeru2

Ulicí Na Pomezí nyní jezdí i těžká stavební technika, dokonce v zakázaném směru od Jinonic. Odpoledne v pátek 16.9.2016 tudy projelo 29 vozů (z toho 4 v zakázaném směru od Jinonic) za 15 minut. I když se jedná spíše o špičkový provoz, výše uvedený odhad 500 vozů za den je realistický. Že by stavební technika pro developery byla důvodem neustálého tlaku na průlomovou změnu územního plánu na rozšíření cesty v Parku? Smysl rozšíření cesty a jejího otevření pro tranzit nám stále uniká. Hasiči, sanitky a případně i autobusy mohou jezdit i po opravené nerozšířené cestě!

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Park Vidoule, parkování, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

5 reakcí na Ulice Na Pomezí: proč její rozšíření poškodí Pražany

 1. Nepochopení zadání studie zklidnění Jinonic: jde zejména o analýzu stavu uzavření tunelů Radlické radiály! napsal:

  citace z dopisu spolku BUTOVICE – PROKOPSKÉ ÚDOLÍ, z.s. (IČO 70875090):

  Věc: Vyjádření k dokumentaci
  STUDIE MOŽNOSTÍ DOPRAVNÍHO ZKLIDNĚNÍ OBLASTI JINONIC

  Jsme občanské sdružení se sídlem v Jinonicích, v místě, kterého se bezprostředně týká výstavba i provoz navrhované Radlické radiály. OS vzniklo v roce 2000 a cílem naší činnosti je ochrana životního prostředí, dlouhodobě uskutečňujeme projekty v oblasti péče o životní prostředí. Máme zájem účastnit se procesu rozhodování o činnostech, které mohou mít dopad na přírodu a životní prostředí. Vzhledem k výše uvedenému se tímto přihlašujeme do navazujících řízení.

  Při prostudování předložené studie musíme upozornit na jisté okolnosti, které podle našeho názoru nejsou proveditelné.

  1) Především se jedná o úpravu okolí Waldorfské školy v Butovické
  ulici. Zpracovatelé navrhli před školou příjemné místo s odstavnými místy pro auta, s herními prvky apod. Ovšem zcela zde uzavřeli vjezd do ulice U Opatrovny a do ulice Pod Vavřincem.

  2) Ulice Butovická se na svém konci u parku s památníkem rozdvojuje a
  do užší větve jsou výjezdy ze dvou garáží přilehlých rodinných domků.
  Je zde navržena pěší zóna, která ovšem končí parkovacími stáními. Jak budou lidé, kteří zde bydlí zajíždět do svých garáží? Nelze podcenit ani prudký sklon této ulice.

  3) Venkovní posezení před Waldorfskou školou je navrženo na soukromém
  pozemku (č.par. 86).

  4) Nad parkem s památníkem je přechod přes ulici do areálu školy.
  Pozemky navazující na přechod nepatří Magistrátu, ale soukromé firmě.

  5) Ulice Mezi Rolemi zdá se být podle studie rozšířena. Možná bude
  širší ulice pohodlnější pro řidiče, ale není zde žádný zpomalující prvek. A protože i v současném stavu je využívána tato „zkratka“ některými řidiči, víme, jak to vypadá, když se na této pohodlné cestě řidič rozjede. Po této cestě chodí děti do školy do pavilonů na konci ulice Mezi Rolemi, a proto je zde potřeba zvýšené opatrnosti a ne zrychlení projíždějících aut.
  Provoz touto ulicí není velký, zvýšený je pouze v době, kdy rodiče vozí do školy děti, rušným obdobím je potom období Dušiček a Vánoc, kdy se jezdí na hřbitov.
  Domníváme se, že zabránit rychlé jízdě aut v této části by snad bylo možné, kdyby ulice byla jednoproudá se zálivy pro vyhýbání aut.
  Rozhodně by zde měl být vyhrazený pruh pro cyklisty a hlavně by zde měl být široký chodník pro chodce.

  6) Výjezdy z Radlické radiály – výjezd z RR u portálu Butovice je
  řešen na poměrně malém a úzkém prostoru. Přímo do tohoto výjezdu (sjezdu), dnes ulice Stodůlecká, je řešeno dopravní napojení pozemku rodinného domu (parc.č.k. 171, k.ú. Jinonce), je zde výjezd z garáže.
  Ptáme se: budou obyvatelé vyjíždět z garáže rovnou na sjezd z radiály?
  Toto je naprosto nepřípustný návrh.
  Druhým důvodem, proč zrušit tento sjezd z RR:
  Pokud dojde ke kolapsu v tunelech RR, bude radiála rychle zaplněna.
  Řidiči budou hledat objízdné trasy. Jednou z možností jak se vyhnout radiále je také výjezd u Novoveské ulice. Dále může tranzitní doprava pohodlně projet ulicemi Stodůlecká, Mezi Lány, Butovickou nebo Mezi Rolemi a objet RR až do ulice U Trezorky. Není zde žádná možnost, jak autům v průjezdu zabránit. Námitka, že auta nebudou jezdit přes prahy úzkými ulicemi neobstojí – auta budou jezdit všude, kde to bude jen trošičku možné.

  Žádáme sjezd před portálem Butovického tunelu (ulice Novoveská) zcela zrušit. Nevadí nám, že budeme mít spojení s RR o několik stovek metrů dál nebo o několik minut dojezdu delší. Nebo požadujeme navrhnout taková dopravní opatření, aby místní ulice nesloužily jako náhradní objízdná trasa při stojící RR.

  7) Zpomalovací prahy – provoz možná zpomalují, ale rozhodně nesnižují
  počet projíždějících aut. Na každém prahu jsou řidiči nuceni přibrzdit (to je žádané), přeřadit a na konci opět řadit, což zásadně zvyšuje hlučnost a vznik zplodin. Celkový efekt prahů je negativní, navíc
  zvyšují hluk i v době, kdy na silnici není téměř žádný provoz.
  Navrhujeme prohlásit celou oblast jako zónu s omezenou rychlostí 30 km/hod a její dodržování hlídat semafory. Při rychlejší jízdě semafor auto zastaví, pokud není žádný provoz, semafor nesvítí.
  Pro případ uzavření tunelů je jediná možnost jak projíždějící auta do Jinonic nevpustit – zrušit sjezd před portálem Butovice a výjezd z MÚR Řeporyjská do Karlštejnské ulice.

  8) Urbanistické úpravy v Jinonicích – pravděpodobně byly navrženy
  pouze jako doplnění dopravní studie. Ale k čemu je to dobré? Snad jen proto, aby „to vypadalo“, ale rozhodně ne proto, že by se Jinonicemi někdo zabýval vážně.
  Jinak by snad architekt nenavrhl amfiteátr u pomníku padlých – jasné herní místo pro školáky. Nebo si snad myslíte, že je vhodné posedávat a hrát si na podstavcích pomníku?
  Navíc cestičky kolem pomníku působí nedomyšleně, hlavní cesta je vedena na přechod, který končí v oplocení soukromé firmy.

  Parkoviště u sokolovny – je navrženo na co nejvyšší využití daného pozemku, stromy zde navržené budou pouze živořit, nikdy nedorostou řádné velikosti. Dost příkladů máme na všech parkovištích u nákupních center. Stromy zde brzy usychají, péče je nevalná. Nebylo by možné využít ještě další sousední magistrátní pozemky na parkování a věnovat víc místa pro zeleň? Navrhujeme uprostřed parkoviště zrušit cca 10 parkovacích míst a udělat zde prostor – zelený ostrov, na kterém by byly vysazeny např. dva stromy, které by mohly dorůst dospělosti a vytvořit řádné koruny.

  Farmářské trhy a hřiště pro pétanque u Butovického rybníka pod kaštany. Víte vážení, jaký je život pod kaštany? Na jaře lepkavý opad šupin pupenů, od poloviny léta opadávají listy kvůli klíněnce, na podzim padají kaštany a listy v hojném počtu. Udržet prostor pod stromy je i nyní nákladné, těžko se najdou peníze na častější údržbu.
  Je to nevhodný návrh.

  Děkujeme a jsme s pozdravem

  Za Občanské sdružení Butovice – Prokopské údolí, z.s.

  Předsedkyně ….
  V Praze 7.2.2017

 2. Jinonice lze zbavit tanzitní dopravy ihned, ne až za s Radlickou radiálou napsal:

  Citace z dopisu Marka Bělora k pracovní prezentaci studie (ne k finální, prosincové verzi!):

  … Seznámil jsem se s pracovní prezentací z listopadu ohledně studie zklidnění Jinonic (tipuji, že se od ve středu prezentované studie moc neliší) a mám následující postřehy:

  1) Ještě jsem neviděl, aby provedené zklidňující úpravy, jež ale zachovaly kapacitu pro auta, dokázaly snížit intenzity dopravy o řád, tedy 10x. To se ale ve variantě 3.1a podle zpracovatelů děje a netuším, kde pro to autoři berou opodstatnění. Několik zvýšených křižovatek a jedna okružní auta nezpomalí tak, aby tam přestala jezdit. To je pár vteřin.

  2) Pokud zklidňující úpravy skutečně způsobují takový pokles dopravy, tak proč je zpracovatelé studie nepoužili proto, aby snížili intenzity dopravy v ul. Butovické, Pod Vidoulí a Klikaté ve variantě 3.2a? To jako při napojení ul. Řeporyjské a Karlštejnské u rondelu křiž. s RR zafinancuje město desítky mil. Kč do vylepšení parteru Jinonic a zklidnění aut. dopravy a při přerušení nepošle ani korunu? Přitom kdyby s těmito úpravami počítali, tak by varianta 3.1a nemohla vyjít jako nejlepší, protože by tyto provedené úpravy dopravu z ulic Pod Vidoulí a Butovická odklonily i ve variantě 3.2a. a ta by pak zákonitě vyšla nejlépe.
  Tedy za mě by bylo nejlepší zvolit kombinaci zklidnění + přerušení. Důležité je, aby místní komunikační síť nebyla PŘÍMO napojena na RR. To splňuje přerušení Řeporyjské (omezení kapacity), ale nesplňuje pouze zklidnění. Intenzity dopravy s pouhým zklidněním (neomezením kapacity) jsou podle mě neuvěřitelně podhodnocené tak, aby varianta s přerušením nevyšla.

  3) Přerušení vs. navržené úpravy – vidím snahu vychválit jedno v neprospěch druhého, což je značně zavádějící. Když srovnám přerušení vs. zklidnění:
  • V ulicích Jinonic jezdí MHD a různé podélné prahy a nájezdy do jiných úrovní se s autobusovou dopravou moc nemusejí. Autobusy mají problém to přejet, brzdí a rozjíždějí se a zvyšují tak hluk a zplodiny, nehledě na to, že se zpomalí MHD, což by nemělo být naším cílem a jejich přejíždění je též značně nekomfortní pro cestující.
  Není pravda, že při přerušení musí MHD z Jinonic do Butovic za každou cenu přerušení objíždět. Tohle se dá zcela jednoduše řešit tak, že ulici fyzicky přerušíte výsuvným sloupkem, který projedou pouze autobusy (a kola!!) a složky IZS. Ve světě je to běžná věc.
  Je známo, že pokud na kapacitních komunikacích dojde ke kolapsu, rozlévá se doprava ve snaze obejt problém do celého sektoru města. Jako obyvatel P4 vždy poznám, když zkolabuje Jižní spojka, jelikož se ucpou ulice v celé P4. To čeká při jakémkoliv problému v tunelech RR či nehodě i vás, pokud nedosáhnete nenapojení Karlštejnské na RR.
  Jinak když vidím, jak poměrně malý efekt na dopravu v Jinonicích bez dalších úprav RR bude mít (poklesy v ulicích o max 30%), a jak zrůdně například RR navyšuje intenzity dopravy v údolí Vltavy, které je již dnes silně zasaženo zplodinami, tak si říkám, jestli vedení této kapacitní dálnice je pro vás skutečně to pravé ořechové, i s těmi mírnými poklesy v rezidenčních čtvrtích. Je třeba si uvědomit, že vám ve vaší čtvrti auta reálně neubudou, ale v součtu s RR přibudou a to skoro násobně. Budou sice jezdit a něco málo plynuleji, ale zase jich bude mnohem víc. Já chápu, že chcete být konstruktivní, abyste dosáhli alespoň nějakých ústupků, ale reálně jste dopravním inženýrům a jejich víře, že tahle městská dálnice už městu konečně uleví (a poté ta další), naprosto ukradení a baví se s vámi jen proto, abyste jim neblokovali hračku (RR) a mohli projet ze Smíchova k D5 ze 5 min a už vůbec nikam nemuseli jezdit tou sockou MHD.

  Jestli chcete slyšet můj názor, tak Jinonice lze zbavit tanzitní dopravy ihned, ne až za 7-10 let s Radlickou radiálou. Stačí tu Karlštejnskou a Řeporyjskou přerušit již teď (a Butovickou a Pod Vidoulí provést zklidňující opatření a v celé čtvrti zavést Zónu 30 km/h, aby veškerý tranzit objížděl vaší čtvrť Radlickou a nově zprovozněnou ul. U trezorky Používat tranzitní zkratku skrz Jinonice od tét doby nutné není. Ušetřili bychom 10 mld. Kč, neznevýhodnili MHD (RR je přímou konkurenci metru D), a nezhoršili životní prostředí v Jinonicích (budoucí emise z kapacitní RR).Argumenty, že se RR staví kvůli ulicím jako Bělohorská či Plzeňská jsou zcela liché. Plzeňská je de facto na 1 pruh zklidněna již dnes a podle kartogramů dopravy převažující část aut z RR dále pojede směr Barrandovský most, takže ul. Bělohorské RR vůbec neodlehčí a pokud by se tak stalo, Bělohorská se okamžitě zaplní novými auty chtějícími od západu dojet do Blanky, ale která tam kvůli omezené kapacitě Vypichu a Patočkovy ještě nejsou.

  Otázka, zda si tyto pravdy jsme ochotni připustit)

 3. Dopravní zklidnění Jinonic 12/2016 napsal:

  Citace o Na Pomezí ze studie Ing. arch. Klement Valouch (www.VHE.cz) a kol. vypracované pro MČ Praha 5:

  … Ulice Na Pomezí je spojnicí oblasti Cibulka s poměrně rozsáhlou obytnou enklávou, která je napojena pouze jednostranně a jediným vjezdem do území na ul. Plzeňskou v Košířském údolí. Předmětem studie je (ač to se zklidněním oblasti Jinonic souvisí jen okrajově) rovněž názor na uspořádání a provoz této spojky, která je v současném stavu v části pouze jednopruhová s jednosměrným provozem bez oddělení pěší a motorové dopravy.
  Problémem se zabývaly už předchozí studie (DIPRO 2005) řešící zobousměrnění nebo rozšíření komunikace, které se však nepodařilo kladně projednat (především z důvodu kolize se zájmy ochrany přírody a krajiny) a realizovat.
  Studie zde v podstatě doporučuje zachovat současný stav komunikace jako jednopruhové s dopravním zklidněním, případně s doplněním samostatně pěší a cyklistické trasy podél ní. V exponovaném terénu se vzrostlou zelení v podmínkách omezení daných ochranou přírody (PP Košíře – Motol, PP Vidoule, ÚSES) bude i toto řešení technicky náročné a citlivé a jeho problematika se vymyká vymezení a zadání této studie. Ta počítá i s teoretickou možností řízeného obousměrného provozu na tomto jednopruhovém úseku (buď časově vymezeném – např. ráno/večer, nebo řízeném světelnou signalizací) – ve studii je pro to vytvořen „čekací prostor“ na konci obousměrného úseku komunikace před posledním domem Jinonic. Počítá rovněž s obnovením pěší cesty (nebo spíše schodiště) do ul. Mezné.

 4. Základní principy městské dopravy (tip z Jinonic) napsal:

  Základní principy městské dopravy & vztah dopravních principů ke stavbě Radlické radiály a jiným dopravním stavbám (verze pro tisk je zde)

  Obyvatelé jsou na 1. místě !!!
  Radlická radiála se NEstaví proto, aby se zvýšila kapacita silnic, aby jezdilo více aut v Praze. Radiály a okruh se staví proto, aby se odklonil tranzit z obytných čtvrtí, aby se ulevilo obyvatelům Smíchova, Košíř, Jinonic.

  Zlepšení životního prostředí v Praze
  To je heslem každé nové dopravní stavby. Co to znamená v praxi? Vedle odklonění tranzitu z obytných čtvrtí hlavně to, že se nesmí dopravní stavbou zvýšit škodlivé emise z dopravy. Emise jsou v prvním přiblížení určeny ujetými kilometry aut v Praze (myšleno uvnitř Pražského okruhu nebo vnějších hranic Prahy, kde okruh není).

  Auta jsou jako voda
  Auta ve velkoměstě jsou jako voda: všechny cesty, které se jim naskytnou, dokáží zaplnit (Václav Malina, viz zde). Neznamená to, že se auta nakonec protlačí všude, ale že zaplní všechnu kapacitu. Jestliže někde kapacitu zvýšíme a jinde neubereme, logicky se zhorší zácpy. Konkrétně jestli se nákladně postaví objezdné okruhy a radiály, je třeba přepečlivě zajistit, aby se tranzit nevracel do obytných čtvrtí a nezvýšil počet ujetých km IAD. Současnou dopravní prioritou musí být vysokokapacitní parkoviště P+R u stanic metra na okraji města a menší P+R u železničních stanic ve Středočeském kraji.

  Perfektní dostupnost pro auta
  Protože obyvatelé jsou 1. místě a současně auta jsou jako voda, tak je nutné dopravu směrovat: Zvyšovat atraktivitu MHD, pěší a nemotorové dopravy oproti IAD. Každá minuta rozhoduje, který způsob dopravy se volí! Přes nižší atraktivitu IAD a prostupnost města pro IAD je současně zajištěna perfektní dostupnost každé adresy autem.

  * * *

  Východiska k dopravní studii Jinonic včetně Na Pomezí
  Shodneme-li se na výše uvedených principech, tak z toho vyplývají následující východiska pro dopravní studii Jinonic v souvislosti se stavbou RR:
  • Nenapojit kruhovou křižovatku Řeporyjská na ulici Karlštejnská
  • Nerozšiřovat ulici Na Pomezí a neměnit její stávající klasifikaci
  Jakékoliv jiné řešení povede ke zmaření investic do RR, což by sem mělo nechat ověřit i numerickým dopravním modelem, při uvažování dvou scénářů (tunel RR jede a tunel RR stojí) a následujících dvou variant provozu:
  • Stav bez úlevy Jinonicím: Karlštejnská napojená na RR (kapacita 16500 vozů za den) a Na Pomezí S4 (cca stejný počet aut jako v Jinonické, 10 100 aut za den).
  • Navrhovaný stav: Karlštejnská u RR (0/0) a Na Pomezí zůstává pro auta jednosměrnou místní komunikací jen pro místní obyvatele (0/500)

  Řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Proto obyvatele zajímá zejména scénář ucpaných výjezdů z RR (scénář tunel RR stojí), to bude určovat jejich pohodu bydlení nebo stres. Dopravní scénáře pro řešení ucpaných tunelů nesmí počítat s rozpuštěním dopravy v obytných čtvrtích Prahy 5, ale většinově již před Prahou 5 (optimálně na Pražském okruhu) a větším využitím P+R.
  Poučme se z chyb Blanky. Praha 5 musí přestat být dopravním otloukánkem!

  Principy městské dopravy – verze pro tisk

 5. stažení podnětu č. 359 na velkokapacitní silnici Na Pomezí napsal:

  Podnět na změnu územního plánu projednává i Rada hl. m. Prahy. Dne 21.10. jsme napsali v dopise Petře Kolínské, náměstkyni primátorky:
  … Velice si vážíme Vaší osobní návštěvy při Běhu za Vidouli 13. září a snahy o ochranu Vidoule a ulice Na Pomezí. Dovoluji si přiložit Vaši fotografii z Běhu za Vidouli. Na Městské části Praha 5 panuje shoda, že podnět č. 359 je špatný a zbytečný a má být stažen. Pravděpodobně administrativním omylem tam totiž bylo navrženo rozšíření a klasifikace S4. Vždyť komunikace S4 jsou ulice jako Jinonická (přes 10 tisíc aut denně) nebo Radlická, kde ve srovnatelné šířce s navrhovanou komunikací Na Pomezí jezdí více než 25 tisíc aut denně. Proto podnět č. 359 navrhl sáhnout již loni Výbor dopravní a letos v srpnu to potvrdila Komise dopravní MČ Prahy 5. Věc však přísluší Výboru územního rozvoj, který by stažení měl brzy potvrdit též. Snad to bude Radě HMP ke stažení podnětu stačit. … Líbilo se mi stručné a jasné vyjádření arch. Kasla, bývalého primátora, který se vyjádřil ve smyslu:
  „Na Pomezí nerozšiřovat, 3,5 metru stačí, k tomu není třeba měnit územní plán.“ …

  Celý dopis včetně fotografie najdete zde.

  19.9.2016: Dopis Mgr. Petry Kolínské, náměstkyně pražské primátorky ohledně velkokapacitní silnice Na Pomezí, ke stažení zde.

  13.9.2016: Běh za Vidouli, shrnutí a fotky najdete zde.

  13.9.2016: Oč jde v ulici Na Pomezí? Krátké shrnutí na plakátu ke stažení zde. Podrobnější vysvětlení najdete zde.

  16.8.2016: Dopis paní Adrianě Krnáčové, primátorce hl.m. Prahy (zde ke stažení). Analogické znění dopisu jsme poslali i dalším členům Rady hl.m.Prahy.

Komentáře nejsou povoleny.