Praha kupuje pozemky na Vidouli pro park

Aktualizace 25.4.2020: Praha úspěšně získává pozemky v západní části stolové hory Vidoule (viz např. článek E15 ze 4.4.2020 zde). Přesto jeden pozemek jí v roce 2019 „unikl“. Jde o parcelu č. 1355/4 k. ú. Jinonice, těsně u kóty Vidoule 371 m n. m. Na parcele stojí rozpadající se kasárenský objekt, který je již dlouho slouží jako domov bezdomovcům. Objekt patří fyzickým osobám, které měli k parcele č. 1355/4 řádnou Nájemní smlouvu o pronájmu pozemku č. 6440-MPS1-2017-118 ze dne 24.10.2017. Na dotaz senátora Václava Lásky uvedlo ministerstvo obrany, že Ministerstvo obrany ČR převedlo na fyzické osoby „pouze pozemek pod stavbou, jakožto vlastníkovi stavby. Převod proběhl úplatně podle zákona, především vzhledem k existenci předkupního práva. …. fyzické osoby již byly vlastníky nemovitosti, podrobnosti viz katastr nemovitostí … v roce 2013 na základě kupní smlouvy, kterou uzavřely s fyzickou osobou, která stavbu vlastnila před nimi. Z hlediska vlastnictví stavby na pozemku p. č. 1355/4 proběhly v minulosti činnosti, které realizoval katastrální úřad, a byly mimo působnost MO ČR. V dané lokalitě má MO ČR v právu hospodaření pouze jeden pozemek, který výše uvedenou nemovitost obklopuje, tj. p. č. 1355/3 (lesní). Tento pozemek je předmětem již rozjednaného převodu na MČ P5. Dne 1. ledna 2014 byl převeden na MHMP sousední pozemek p. č. 1355/2 na základě zákona č. 173/2012 Sb. o převodu některých věcí z majetku České republiky do majetků obcí. Dne 13. listopadu 2017 byly úplatně převedeny na MČ P5 pozemky p. č. 1350/2 a 1353/4 v rámci transparentního výběrového řízení na určení nejvhodnějšího zájemce o  koupi nepotřebného nemovitého majetku, se kterým má právo hospodařit MO ČR“. Citace je z odpovědi Ministerstva obrany ze dne 7. dubna 2020, č.j. MO 102552/2020-1122, na dotaz senátora Mgr. Václava Lásky ze dne 31.3.2020 týkající se poskytnutí informací o převodu vlastnických práv k pozemku p. č. 1355/4 v k. ú. Jinonice. Z odpovědi ministerstva se tedy dozvídáme důležité informace, které nejsou zřejmé z kupní smlouvy na pozemek, veřejně dostupné zde. Ve smlouvě samotné se např. dočítáme, že předmět koupě je dotčen veřejně prospěšnou stavbou 9/SR/5 s označením „Praha 5 – Vidoule – zařízení pro rekreaci a sport“.

141016-armada-pozemek_na_vidouli3

Přibližná poloha pozemků na Vidouli, které prodává Armáda ČR. Výhodná poloha blízko MHD je předurčuje k sportovně rekreačnímu využití typu Ladronka. Vzdálenější a rozlehlejší východní část Vidoule k takto intenzivnímu využití vhodná nebude, měl by tam být spíše „přírodnější“ park . Podklad mapy: OpenStreetMap

Aktualizace 27.4.2017: „Praha 5 koupí od Ministerstva obrany ČR pozemky na stolové hoře Vidoule, Zastupitelé páté městské části schválili odkoupení pozemků na stolové hoře Vidoule o celkové výměře 11 452 m2 od Ministerstva obrany ČR za cenu 5 550 000 Kč, kterou městská část jako cenu minimální nabídla ve výběrovém řízení. Pozemky jsou dle územního plánu vedené jako sady, zahrady a vinice a městská a krajinná zeleň.“ Citace z webu Smíchovské radnice www.Praha5.cz, viz odkaz zde.

Aktualizace 26.10.2016: Rada smíchovské radnice požádá o zrušení výběrového řízení a bezúplatný převod do majetku obce (viz usnesení zde). Doufejme, že u Armády uspějí.

Původní text z 23.10.2016: Po dramatickém půlnočním prodeji areálu Hliník těsně před vánoci 2013 (viz zpráva ZaPět zde) se stát zbavuje dalších klíčových pozemků v Přírodním parku na Vidouli. Tentokrát v oblasti blízko MHD, která je vhodná k vybudování sportovišť jako na Ladronce. Na rozdíl od většiny vrcholu Vidoule, která vybízí spíše k „přírodněji“ pojatému způsobu rekreace. Armáda jako složka státu by měla nejdříve nabídnout svůj nepotřebný majetek ostatním státním organizacím. Nabídla? Pokud ano, proč magistrát nebo MČ Praha 5 po pozemcích nechňapli? Otázek je mnoho, podobně jako v podezřelé aukci zahrádek před domy na Šmukýřce, o kterých je psáno zde. Na Vidouli ještě není pozdě, obec se může pokusit získat super důležitý pozemek bezúplatně do svého vlastnictví.

Citace z Výběrového řízení Armády ČR ze dne 14.10.2016 na prodej majetku (ke stažení zde):
„… Vidoule – p.č. 1350/2, p.č. 1353/4, k.ú. Jinonice, obec Praha. … o celkové výměře cca 1,1 ha, se nacházejí v nezastavitelném území v severozápadním cípu k.ú. Jinonice. Jsou součástí „Přírodního parku Košíře – Motol“. Pozemky nejsou přístupné z žádné komunikace, přístup k nim je možný pouze ze sousedních pozemků, které jsou ve vlastnictví různých právních subjektů. Na pozemcích se nacházejí vyšlapané pěšiny užívané širokou veřejností. Dle platných územně plánovacích podkladů pozemky svými částmi spadají do ploch se způsobem využití – sady, zahrady, vinice, přírodní rekreační plochy, částečně urbanizované rekreační plochy a zeleň městská a krajinná a jsou dotčeny několika zákonnými veřejnoprávními věcnými břemeny a několika ochrannými pásmy či omezeními území. Pozemky jsou porostlé neudržovanou vegetací, převážně křovinami. Pod částí p.č. 1353/4 se nachází podzemní objekt zbylý po AČR.
Minimální kupní cena: 6 938 850,- Kč
Kauce: 100 000,- Kč
Prohlídka: dne 24.10. 2016 ve 14,00 hod. Sraz na rohu ulic Pekařská a Chmelařská.
Uskutečnění prohlídky jen po předchozí domluvě na tel.: 973 206 331, 702 003 626 (M. Gočál). …“

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Park Vidoule. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jeden komentář: Praha kupuje pozemky na Vidouli pro park

 1. žádost o bezúplatný převod pozemků na Vidouli od Armády napsal:

  Citace z usnesení 40/1508/2016 Rady MČ Praha 5 konané dne 26. 10. 2016 (celé usnesení najdete zde)

  Předkladatel: Slabý Martin, 1. zástupce starosty MČ P5
  Žádost o zrušení výběrového řízení – pozemků parc. č. 1350/2 a parc. č. 1353/4 k.ú. Jinonice

  Rada městské části Praha 5
  …. Ukládá
  2. Slabý Martin, 1. zástupce starosty MČ P5
  2.1. odeslat žádost o zrušení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku – pozemků parc. č. 1350/2 a parc. č. 1353/4, k. ú. Jinonice – a současně žádost o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1350/2, parc. č. 1353/4 a parc. č. 1355/3, k. ú. Jinonice adresovanou Ministerstvu obrany – odboru nakládání s nepotřebným majetkem
  Termín plnění: 27. 10. 2016
  III.
  Ukládá
  3. Jirsa Jan, Ing., vedoucí Odboru majetku a investic
  3.1. zahájit administrativní kroky vedoucí k bezúplatnému převod pozemků parc. č. 1350/2, parc. č. 1353/4 a parc. č. 1355/3, k. ú. Jinonice
  Termín plnění: 31. 12. 2016

  Citace z důvodové zprávy (viz odkaz zde)
  …. Radě městské části Praha 5 se předkládá ke schválení žádost adresovaná Ministerstvu obrany – odboru nakládání s nepotřebným majetkem sekce ekonomické a majetkové –
  a) o zrušení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku – pozemků parc. č. 1350/2 a parc. č. 1353/4 k.ú. Jinonice (VS 77160905), které bylo vyhlášeno dne 14.10.2016, případně o jeho pozastavení do doby rozhodnutí o
  b) žádosti o bezúplatný převod citovaných pozemků parc. č. 1350/2 a parc. č. 1353/4 k.ú. Jinonice a také pozemku parc. č. 1355/3 k.ú. Jinonice
  do vlastnictví Městské části Praha 5 z důvodu veřejného zájmu dle § 22 odst. 3 zákona č. 2019/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem této žádosti je snaha Městské části Praha 5 v dané lokalitě (Vidoule), jejíž součástí jsou citované pozemky, rozsáhlý veřejně přístupný volnočasový areál nejen pro občany městské části Praha 5 ale pro všechny občany a návštěvníky hlavního města Prahy.

  Přílohy: Návrh dopisu
  Oznámení výběrového řízení ze dne 14.10.2016

Komentáře nejsou povoleny.