Singletrack do lesa pod Vidouli nepatří

Rozsah bikeparku v parku pod Vidoulí mezi Golfem, kempem, zahrádkářskou kolonií Hliník a lesoparkem Cibulka. Další obrázky a mapky jsou zde.

Adrenalin a ďábelská rychlost cestou necestou v lese pod Vidoulí, zábava i děsivé pády, 120 parkovacích míst v přírodním parku, sdílení zážitků z Prahy 5 na sociálních sítích, atrakce nejen pro Prahu a střední Čechy … to a mnohem víc má nahradit klidovou zónu a biokoridor v Parku Vidoule. Cyklistika pro mládež je chvályhodná a může zmást nejednoho politika a úředníka. Zvláště v karanténě 2020 jsme však ocenili park Vidoule pro nejširší veřejnost. Návštěvnost byla mnohonásobně větší než dřív. Tím spíš platí, že bikepark nepatří do Přírodního Parku Košíře-Motol a do jeho lesních porostů. Vytváření trailů, které přitom ocení jen úzká skupina obyvatel, je v rozporu s cíli ochrany životního prostředí, navíc likviduje klidovou zónu přírodního parku. Bike-park měl vzniknout na skládce v Motole, jeho studii nechala před časem vypracovat MČ Praha 5. Rozsahem menší bike-traily by mohly být v areálu Squash-parku Cibulka. Určitě však ne v klidové zóně lesa pod Vidoulí! 

Citace z dopisu primátorovi ze dne 1. května 2020:

Otevřený dopis proti záměru vybudování „Bike parku Motol“ Českým svazem cyklistiky na území přírodního parku  Košíře-Motol

Vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážení pánové radní,

obracíme se na vás v záležitosti nesouhlasu se záměrem vybudování „Bike parku Motol“ Českým svazem cyklistiky na území přírodního parku (PP) Košíře-Motol, na parcelách ve vlastnictví hlavního města Prahy … a parcelách svěřených do správy MČ P5 …

Studie proveditelnosti projektu „Bike parku Motol“ byla … prezentována na schůzce zástupci Českého svazu cyklistiky. S projektem nesouhlasíme z těchto důvodů:

  1. PP Košíře-Motol na území Prahy 5 je jedinečný, mj. i svou polohou. Z přírodních parků v Praze je nejblíže centru města, dojedete tam za 10 minut tramvají od Anděla. Je zelenými plícemi Smíchova. PP leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace (zákon č. 20/1987), je dosažitelný tramvají, metrem, autobusem i vlakem, jeho návštěvnost neustále stoupá. Údaj z roku 2014 byl  cca 325 000 návštěvníků/rok, v počtu není zahrnuta krátkodobá rekreace místních obyvatel z Košíř, Homolky, Motola, Jinonic, Prahy 13. Dnes, v době wuchanského viru SARS-CoV-2, se ukázalo, jak důležité je mít rozlehlé přírodní parky v těsné blízkosti hustých lidských sídlišť.  Přírodní park je v současnosti několikanásobně více využíván než v době před pandemií. Dá se očekávat, že způsob krátkodobé i dlouhodobé rekreace se bude vzhledem k možným dopadům pandemie do budoucna více odehrávat na lokální úrovni. Reakcí na mnohonásobně zvýšenou návštěvnost by měla být aktualizace Plánu péče o přírodní park, průzkum a podchycení pramenišť na jeho svazích, zadržení vody v krajině, což je vzhledem k přetrvávajícímu  období sucha více než žádoucí. Přírodní park je jedinečné místo, zcela stěžejní pro zdraví jeho obyvatel, kde musí koexistovat lidé, zvířata i rostliny ve vzájemné souhře.  Na území PP vedle plánovaného záměru vzniklo závodiště chrtů, dále je zde golfový areál. Jedná  se o exkluzivní záležitosti pro poměrně omezený okruh osob, nesloužící širší veřejnosti. Pozvolna tak dochází k nenávratné privatizaci veřejného území PP. Cyklistické dráhy by byly jen další zátěží v situaci, kdy v Motole i Košířích je katastrofální nedostatek hřišť a to i školních. Za těchto okolností je prioritně žádoucí řešit tuto chybějící volnočasovou infrastrukturu určenou pro širokou veřejnost všech věkových a výkonnostních kategorií (tedy nejen pro zdatné cyklisty) a třeba i v prostoru PP.

  2. Záměr Bike park Motol je v rozporu s platným územním plánem a se zachováním a ochranou hodnot území přírodního parku Košíře-Motol. Zničí klidovou rekreaci v parku, do území přírodního parku v ochranném pásmu památkové rezervace přitáhne cyklisty, kteří jezdí terénem. Záměr vytvořit v klidové části přírodního parku traily, či sekci enduro není přínosem pro přírodní hodnoty území, ale v podstatě park likviduje. Pro místní obyvatele a pražany bude znamenat další likvidaci přírody. Kdy jindy, než dnes je lépe vidět, kam může zajít ignorace a krátkozraký přístup k budoucím výzvám. Prosím berte ochranu přírodních hodnot, také jako ochranu obyvatel Prahy.

Záměr Bike park Motol nepatří do PP Košíře Motol, parazituje na stávajících hodnotách parku, devalvuje je a není přínosem pro většinu návštěvníků. V příloze tohoto otevřeného dopisu přikládáme podrobnější rozbor výše uvedených tvrzení.

Závěrem dopisu vás žádáme o tyto kroky:

  1. Odmítnutí návrhu vybudování Bike parku na území PP Košíře-Motol Českým svazem cyklistiky, protože nereprezentuje zájmy místních občanů ani principy ochrany přírody a krajiny.
  2. Aktualizovat plán péče o přírodní park Košíře-Motol s akcentem na úpravu prameniště a zadržování vody v krajině.

Přílohu dopisu s mapami a obrázky najdete zde.

Dopis napsali členové ze spolků Hájovna Cibulka, Za Život lidskej, Sousedský spolek Homolka-Motol, z.s., Košířská Cibulačka, a spolku Cibulka.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.