Zkulturnění křižovatky na Kavalírce

Obrázek ze studie rekonstrukce křižovatky Plzeňská x Musílkova x Nad Zámečnicí. Jde o rozpracování návrhu spolku Cibulka (podrobněji zde), který podstatně zvýší propustnost mezi Cibulkami a Plzeňskou a zlepší dodržování pravidel silničního provozu v ulici Nad Zámečnicí.

Zkulturnění křižovatky a přestupního uzlu na Kavalírce velmi pěkně řeší studie Motolského údolí. Zde je třeba zdůraznit, že Radlická radiála není podmínkou realizace dopravní části studie Motolského údolí. Jak konstatovala MČ Praha 5 na svém webu: „Všichni přítomní se shodli na společném zájmu, aby koncepce rozvoje celého Motolského údolí včetně odkrytí v současnosti převážně zatrubněného Motolského potoka byla realizována prioritně tak, aby samotná realizace Radlické radiály nebyla pro rozvoj Motolského údolí při zklidnění dopravy překážkou“. Do Plzeňské ulice se na Kavalírce napojují ulice Nad Zámečnicí z Buďánek a ulicí Musílkova se jezdí z Cibulek. Řešení dopravy na Kavalírce paradoxně začíná už nahoře v průsmyku do Jinonic pod skalami Vidoule. Hlavní podmínkou totiž je samozřejmě stále jedno a totéž: žádný tranzit přes Cibulka a Šmukýřku! To je alfa a omega pro zamezení zácp na této křižovatce a na Cibulkách vůbec. Tedy ulice Na Pomezí musí zůstat pro auta jen jednosměrná. To je naštěstí i pečlivě vydiskutovaný názor radnice Prahy 5, viz zde nebo podrobněji zde.

Cesta do Jinonic má být pro autobus v budoucnu obousměrná, viz obrázek. Jedná se o kyvadlový provoz na semafor, který si autobus sepne už předem, takže nebude Na Pomezí čekat, pojede hned. Na rozdíl od aut, která by spolehlivě Cibulka úplně ucpaly během několika měsíců (už jsme to jednou zažili).

Chytré opatření pro zvýšení propustnosti křižovatky Musílkova x Plzeňská navrhl před časem spolek Cibulka, viz obrázek. Vše nasvědčuje tomu, že se uskuteční! Propustnost z/do Cibulek bude výrazně větší, o desítky procent, možná až o polovinu. Nezanedbatelný vliv je i omezení tranzitu přes Cibulky do Jinonic a dále na D5. Hodně aut tam totiž jezdí ze Strahova a pro ty už to nebude výhodné. Samozřejmě, ideální by bylo omezit tranzit celý. Vždyť velká část aut jedoucích ulicí Na Pomezí směrem na jih je tranzitní doprava. Lze se tak nepřímo soudit podle středočeských značek „S“ a také podle toho, že často jedou auta průsmykem Na Pomezí ve shluku, v rytmu semaforu na Plzeňské. Jedná se jen o velmi nepřímou indicii, neboť auta se značkou „S“ mají i místní a naopak množství Středočechů (a také Brňanů aj.) mají naopak značky s „A“. Podobně ne každý shluk aut přijíždí pospolu už od semaforů na Plzeňské. Přesnější údaje o tranzitu by bylo možné odhadnout z porovnání statistik ze statistických radarů v ulici V Cibulkách (u MŠ Duha) a u škol v ulici Beníškové. Opatření na zlepšení propustnosti křižovatky na Kavalírce se stalo součástí studie Motolského údolí a míří k realizaci. V březnu 2019 jsme viděli projekt pro spojené územní a stavební řízení. Přestup mezi autobusy a tramvajemi přímo na refýži, tzv. přestup hrana-hrana, bude sice až v další fázi zkulturnění přestupního uzlu Kavalírka, ale i tak aspoň dojde k rozšíření přechodu pro chodce mezi refýžemi a autobusovými zastávkami. Dopisy spolku Cibulka a Magistrátu na toto téma z března 2020 najdete zde.

Optimalizovat automobilovou dopravu pomůže i významná preference MHD a aspoň částečné narovnání podmínek dopravy pro kola a pěší, hlavně co se týká bezpečnosti (viz např. projekt Bezpečně do škol, jehož část je již naplánována k realizaci u ZŠ Nepomucká včetně nové zastávky autobusu). Tak se uvolní prostor pro ty, kteří jet autem nutně potřebují.

Z nedávné minulosti máme na paměti množství kamionů a nákladních vozů doručovatelských společností ve dne v noci jezdících do skladišť v areálu Křižík. Tento provoz postupně nahradí doprava k novým bytům. Výše uvedená tři opatření by měly vést k optimalizaci dopravy a menším zácpám. Je dobře, že si radnice vzala všechna tři opatření za své a postupně je realizuje.

Odkazy:

13.4.2019 Parvi Cibulka v továrně Meopta a doprava na Cibulkách, Cibulky.info, z tohoto příspěvku pochází část textu výše.

2.5.2018: Motolské údolí bude nová pražská dobrá adresa, Cibulky.info

1.9.2017: Ocenění aktivit košířských spolků v dopravě a péči o památky, několik citací z radničního časopisu Pětka pro Vás

16.9.2016: Ulice Na Pomezí: proč její rozšíření poškodí Pražany, Cibulky.info.

9.12.2015: Bezpečné cesty do škol – dopravní studie okolí ZŠ Nepomucká, Cibulky.info

29.4.2012: „Zkulturnění“ křižovatky ulic Musílkova a Pod školou v Košířích, žádost o grant o. s. Cibulka

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.