Ocenění aktivit košířských spolků v dopravě a péči o památky

Košířské spolky  Cibulka a „Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí“ byly oceněny v zářijové Pětce pro vás. „Buďánka“ pro začátek obnovy Buďánek a spolek Cibulka zejména za příspěvek k řešení dopravní situace. Velice nás to těší a povzbuzuje, podobně jako nedávná pochvala od architektů A69 a Anthropictures, kteří vyzdvihli dlouhodobý příspěvek spolku Cibulka v zájmu harmonizace a optimalizace vývoje automobilové dopravy v oblasti Košíř a Cibulek a Motolského údolí.

Jde nám hlavně o menší zácpy (navrhli jsme jak zlepšit průjezd křižovatkou Musílkova & Plzeňská a také jak zlepšit průjezdnost Plzeňské u výjezdu z tunelů směrem na západ) a lepší parkování (P+R a více garáží v novostavbách v oblastech s nedostatkem parkování). Malým dílem jsme přispěli k odvrácení zmaření investice do Radlické radiály a hrozícího kolapsu dopravy na Cibulkách (ul. Na Pomezí). V letech 2012 až 2016 jsme usilovali o obnovení bezpečného a komfortního spojení z Cibulek k Andělu, což v té době nešlo jinak než obnovením provozu autobusu 123 k Andělu. Námi navržené variantní řešení přestupu hrana-hrana na Kavalírce bylo totiž odmítáno.

V radničním měsíčníku Pětka pro Vás vyšla v září 2017 dvojstránka s touto otázkou měsíce „Která nevládní nezisková organizace působící v Praze 5 je vám svojí činností nejblíže?“ Je skvělé, že  u nás existuje spousta dobrých příkladů, zmíněny byly např. Naděje, Armáda spásy, Diakonie, skauti, turistické kluby, organizace pomáhající zaměstnávat (bývalé) bezdomovce, nabízející právní pomoc lidem v nouzi, a také dva spolky z Košíř: spolek z Buďánek a spolek Cibulka. Níže citujeme z textů zastupitelů Mgr. Naděždy Priečinské a JUDr. Tomáše Homoly.

„Jedním z mých favoritů je občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí. Lidé, kteří se za touto institucí skrývají, mnoho let usilovali o záchranu jedinečné památkové zóny v Košířích. Kdyby jich nebylo, kdo ví, jak by celé toto kouzelné místo dopadlo. Už tak se zachraňuje něco, co za normální situace bylo nezachranitelné, a o to více je povzbudivé, když člověk vidí, jak se z ruin vynořují krásné nové střechy a jak se do Buďánek vrací život …“ (JUDr. Tomáš Homola, radní MČ Praha 5)

„Při své práci zastupitele, zejména v době, kdy jsem byla předsedkyní komise dopravy, jsem měla častější kontakt se spolkem Cibulka, který je velmi aktivní v oblasti Cibulek a okolí. Řešili jsme spolu často dopravní situaci, zejména možnosti parkování. Myslím si, že spolek Cibulka je velmi hezkým příkladem aktivních občanů a fungování občanské společnosti, díky čemuž se i zástupcům veřejných institucí dostává bližšího kontaktu s občany a vhledu do jejich potřeb souvisejících přímo s místem, kde bydlí nebo pracují …“ (Mgr. Naděžda Priečinská, zastupitelka MČ Praha 5)

Příspěvek byl publikován v rubrice bus 123, Nezařazené, parkování. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.