Klamovka

Metrostav chce stavět na území vymezeném červěnou čarou. Náhledový obrázek je vytvořen s pomocí mapy územního plánu z roku 2009 na www.geoprotalpraha.cz Legenda: SP-sportoviště, VV-veřejná vybavenost (např. školy), ZMK-zeleň městská. Územní plán byl změněn na obytnou výstavbu za starosty M. Jančíka, historie změn je podrobně uvedena v textu. Klamovka je přitom na špici v prognózách nedostatku míst ve školách na Praze 5.

Aktualita 19.12.2017: interpelace ke Klamovce (text je zde) zazněla díky Dagmar Šormové na zastupitelstvu naší městské části. Reakce byly pozitivní. Snad se ledy hnou.

Smlouva s Metrostavem o zástavbě Klamovky musí být férová, vyzývá zastupitele Prahy 5 platforma spolků ZaPět. O memorandu s Metrostavem se má jednat v úterý 19. prosince na smíchovské radnici na jednání zastupitelstva. “Důležité je, aby zastupitelé zatím nic neschvalovali. Městská část musí mít nejdříve jasno, co jí chybí, jestli skutečně potřebuje školku, nebo jí schází pořádné dětské hřiště, komunitní centrum, chodníky, zda je nutné upravit dopravní infrastrukturu a zajistit péči o zeleň. Teprve pak může o nové podobě Klamovky začít jednat s developerem za účasti svých obyvatel, advokátů a zkušených vyjednavačů.” říká se v tiskové zprávě Arniky – Centra pro podporu občanů ze dne 18. prosince 2017. Klamovka patří mezi oblasti s výhledově největším nedostatkem míst ve školách na Praze 5 (viz demografický průzkum smíchovské radnice).

Zastupitelé Prahy 5 by v úterý 19. prosince měli znovu jednat o obytných domech u parku Klamovka. Tentokrát jde o uzavření dohody mezi Prahou 5 a Metrostavem, který developerský projekt chystá. Podle spolku Arnika a místních lidí není navrhovaná spolupráce mezi městem a developerem dostatečně vyvážená a prosazuje spíše zájmy stavitele.

Lidé starostovi a zastupitelům Prahy 5 zaslali otevřený dopis  a doporučují zpracovat novou a lepší dohodu ve spolupráci s občany. Otevřený dopis najdete zde.

Smlouva ano, ale výhodná pro všechny [i]

Zatím stále není jisté, jak to s plány Metrostavu dopadne. Radnice Prahy 5 však začala vyjednávat s Metrostavem o kompromisním řešení[ii], které firmě umožní stavět, ale současně co nejméně naruší zástavbu a charakter čtvrti a zaplatí potřebné občanské vybavení.

Majetkoprávní vztahy na Klamovce, stav z roku 2016. Náhled mapy z www.geoportalpraha.cz. Žluté a červené plochy jsou obecní, resp. státní. Zelené plochy jsou ve vlastnictví tuzemských právnických osob.

Dohoda je prozatím do značné míry jednostranná a Metrostavu ukládá jen malé povinnosti. Developer například slibuje snížit výšku budov o jedno patro, postavit školku a zřídit promenádu. Naopak městská část se vzdává kontroly nad svým územím a uvažovalo se dokonce o deseti milionové smluvní pokutě pro městskou část v případě porušení dohody.

Takové podmínky se nelíbí místním obyvatelům, které navíc k jednání nikdo nepozval, ačkoli se jich celá situace silně dotýká.

“Důležité je, aby zastupitelé zatím nic neschvalovali. Městská část musí mít nejdříve jasno, co jí chybí, jestli skutečně potřebuje školku, nebo jí schází pořádné dětské hřiště, komunitní centrum, chodníky, zda je nutné upravit dopravní infrastrukturu a zajistit péči o zeleň. Teprve pak může o nové podobě Klamovky začít jednat s developerem za účasti svých obyvatel, advokátů a zkušených vyjednavačů,” myslí si Vendula Zahumenská, právnička Arniky. Z otevřeného dopisu je jasné, že se lidé o své okolí zajímají a chtějí řešit, co spolupráce s developerem Praze 5 přinese.

Pozor by si zastupitelé měli dát i na to, co v memorandu slibují.

Pokud se chtějí zavázat k tomu, že vezmou zpět podnět na změnu územního plánu[iii] a nebudou zasahovat do územního řízení, měli by si uvědomit, že jako dobří hospodáři by měli pro svou městskou část získat co nejvíce. Schválenou dohodu, byť špatnou půjde už jen těžko vzít zpět. Dohody s investory jsou dobrým nástrojem, musí však být otevřené a férově,” uzavírá Zahumenská.

Historie změn územního plánu na Klamovce[iv]

Developerský projekt Metrostavu na Klamovce má bohatou a pohnutou historii. Před více než deseti lety sloužily dvouhektarové pozemky jako tenisové kurty a územní plán počítal s jejich využitím pro sport a školství. V roce 2006 se začalo jednat o změně plánu[v] směřující k zástavbě obytnými domy, se kterou nesouhlasil Národní památkový ústav, ani hygiena. Přesto byla v roce 2010 schválena.

Podle očekávání se dostala k soudu, který vyhověl zástupci veřejnosti Iljovi Mráčkovi, a o změně se muselo hlasovat znovu. Zastupitelé ji i na podruhé v roce 2014 schválili. Rozhodnutí o změně územního plánu se opět dostalo k Nejvyššímu správnímu soudu a proti územnímu rozhodnutí, které bylo mezitím pro bytové domy vydáno, podala veřejnost odvolání.

Nakonec městská část Prahy 5 sama podala návrh, aby se pozemky znovu rezervovaly pro sport. Podnět zatím schválili pražští zastupitelé.

Historická data změn územního plánu na Klamovce podle webu smíchovské radnice (zde):

„Podnět ke změně územního plánu z funkce veřejné vybavenosti a sportu na funkci obytnou podal v roce 2004 tehdejší majitel pozemku, SK Smíchov. Tento podnět byl schválen nejvyšším orgánem radnice Prahy 5, zastupitelstvem, 17. června 2004 tj. před třinácti lety. Starostou v této době byl JUDr. Milan Jančík. Samotná změna územního plánu se pak projednávala dalších 6 let, do roku 2010.

Dne 24. 6. 2004 Sportovní klub Smíchov (tehdejší vlastník) prodal zmíněné území vedle parku Klamovka společnosti Metrostav. Stalo se tak poté, co tehdejší zastupitelstvo MČ Prahy 5 souhlasilo se změnou územního plánu na obytnou funkci.

Dne 16. 6. 2009 schválila změnu územního plánu (Z1187/07) jednomyslně tehdejší Rada MČ Praha 5 i hlasem Jana Smetany, který v té době vykonával funkci zástupce starosty Milana Jančíka.

Dne 26. 3. 2010 byla hlavním městem Prahou definitivně schválena změna územního plánu na funkci obytnou s koeficientem D (OB – D), s nabytím účinnosti 16. 4. 2010.

Krátce po schválení změny územního plánu, ještě za starostování JUDr. Milana Jančíka požádal Metrostav o úpravu míry využití pozemků (změna územního plánu) z OB – D na OB – E, což v laickém vyjádření znamená zvýšení objemu zástavby o více než 1/3 oproti původnímu stavu (OB – D). Ještě před volbami 2010 s úpravou souhlasila tehdejší Rada MČ P5 (přesně se tak stalo dne 27. 7. 2010). Následně dne 16. 9. 2010 úpravu schválil Útvar rozvoje hlavního města Prahy a dne 4. 10. 2010 pak byla tato úprava Magistrátem HMP definitivně schválena.

V červnu 2014 předchozí Zastupitelstvo MČ Praha 5 podalo podnět ke změně územního plánu zpět z funkce obytné na funkce veřejné výstavby a sportu.  (Aniž by v té chvíli ovšem někdo řešil právní důsledky a možné náhrady škody vyvolané touto reverzní změnou. A také: probíhající změna nemá odkladný účinek na projednávaný stavební záměr.)

Z průběhu vývoje je jasné, že celý složitý problém „zdědilo“ současné vedení MČ Praha 5 jako hotovou věc, se kterou se musí vypořádat. …. “

Poznámky a odkazy

[i] Analýza Arniky o smlouvách o územním rozvoji

[ii] Reakce městské části Praha 5 ohledně parku Klamovka

[iii] Informace o nové změně Z 3019, o kterou usilovala městská část Praha 5

[iv] Podrobně o výstavbě u parku Klamovka

[v] Informace o změně územního plánu Z 1187

Příspěvek byl publikován v rubrice hřiště, Nezařazené, Stavby, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jeden komentář: Klamovka

 1. interpelace ke Klamovce na zastupitelstvu ZMČ 19.12.2019 napsal:

  Interpelace občanů, ZMČ P5, 19. 12. 2017
  ZaPět
  Vážený pane starosto, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
  o plánované výstavbě Metrostavu na Klamovce jste jistě již mnoho slyšeli. Jedná se o značně nepřehlednou kauzu. Proto jsme my, členové platformy ZaPět, požádali o odborný rozbor právníky a urbanisty z organizace Arnika. Výsledkem je otevřený dopis podepsaný mj. 16 spolky z Prahy 5, který jste dostali do svých mailových schránek. Chci k němu stručně vystoupit:
  Na Klamovce se hraje o vhodnou podobu projektu i o občanskou vybavenost důležitou pro široké okolí. Je zřejmé, že řešení výkupem či zpětnou změnou územního plánu jsou složitá a nejistá. Také jsme však přesvědčeni, že ani navrhované memorandum (mezi MČ a developerem), které se k nám dostalo, nepovede k pozitivním výsledkům. Jménem občanů sdružených v ZaPět a na základě analýzy Arniky vás proto žádáme, abyste memorandum nerealizovali a abychom se mohli vrátit s čistou hlavou na začátek. Prosíme vás o možnost zahájit pod vedením MČ jednání mezi developerem, radnicí a občany. Tato jednání musí probíhat v pevném právním rámci a s pomocí profesionálního facilitátora. Pro zástupce radnice je to příležitost k realizaci vhodných řešení v oblasti školství či dopravy. Za občany se jednání nesmí účastnit jen pár vyvolených spolků, ale musí být otevřená a jejich výsledky veřejné. Věříme že jedině tak můžeme dojít k nové komplexní rozvojové smlouvě s investorem, která bude všestranně a dlouhodobě prospěšná a přinese Klamovce i širokému okolí vybavenost, která tam zoufale chybí.
  Velmi si vážíme toho, co radní i další členové ZMČ dosud pro Klamovku udělali. Také proto vás vyzýváme k nové kapitole. Prosíme nedbejte na radikální názory jednotlivců z různých táborů. Nenechte se dnes či později strhnout k nikam nevedoucím diskusím. Zkusme potlačit partikulární zájmy a společně efektivně jednat ve prospěch naší městské části, to znamená ve prospěch všech občanů Prahy 5.
  Veškeré detaily navrhovaného řešení najdete v našem otevřeném dopise. Prosíme věnujte mu svou pozornost.
  Jménem platformy ZaPět Dagmar Šormová a Jan Kremer.
  kontakt: zapet@zapet.cz

Komentáře nejsou povoleny.