Radiála pro Prahu 5

  Projektanti Radlické radiály přiznávají problém: Radiála nově přivábí dalších 40 000 aut do průpletu Barrandovského mostu na západním břehu. Ten takový nápor samozřejmě nepojme a ucpe se. Jedním z důvodů navýšení aut v průpletu je, že cesta z D5-ky do východních Čech bude mít dvě varianty po rychlostních komunikacích, přitom ta kolem centra bude o třetinu kratší než ta po obchvatu. Co byste poradili projektantům? Jak mají přetnout gordický uzel na západním břehu? Zaslechli jsme pár nápadů, který by se líbil nejvíc Vám?

1. V radiále zaveďte mýto pro mimopražské řidiče, pak bude RR plnit funkci hlavní sběrné komunikace pro prostor Radlic, Jinonic a Jihozápadního města. RR nebude tranzitní komunikací nahrazující dálniční okruh D0 jak nasvědčuje mapka.

2. Horší zácpy a dopravní kolaps jsou mi úplně fuk !!!   Vymyslete si jiná čísla a metodiku výpočtu dopravního modelu, aby vám vyšlo to, co chcete. Bude po problému při povolování stavby a můžete stavět. Pozn.: tento návrh je jen z recese, neberte to vážně 😉

3. Zaveďte časově a místně proměnná opatření na zmírnění dopravních kongescí a škodlivých emisí. Jakési „zácpovné“ a „smogovné“. Pak bude jezdit více Pražanů MHD. Stejně se zpoplatnění vjezdu musí zavést kvůli výstavbě Smíchov City a tunelu Blanka 2.

4. Po okruhu a radiálách ať se jezdí 50-kou, pak si to lidi rozmyslí zkracovat přes centrum.

5. Na radiálách zaveďte semafory; když bude Barrandovský most na západním břehu ucpaný, tak už na Zličíně prodlužte červenou na semaforech a pouštějte na Radiálu méně aut (řízení TASS)

6. Zlepšete příměstskou železniční dopravu, stavte spíš tunely pro vlaky než pro auta. Postavte nové metro a P+R. Když bude rychlejší jet MHD než autem, tak ulevíte Radiále.

7. Praha POLYCENTRICKÁ! Přimějte autory MetroPlánu, aby územní plán zaručil polycentričnost Prahy. Tím se doprava rovnoměrně rozptýlí. Tedy mj. stavějte kanceláře spíše na okraji Prahy než v centru a budou menší zácpy.

Pomozte nám zlepšit Radlickou radiálu!

Aktualita 3.5.2018: Návrhy na zlepšení Radlické radiály (zde). Geniální je vyřešení křižovatky Řeporyjská a okolních dopravních vztahů. O to stojí za to usilovat!

Aktualita 27.1.2018: sdílíme petici za zlepšení Radlické radiály z Jinonic. Naleznete ji ke stažení v pdf zde.

Petiční arch (zde) prosíme vytiskněte, předávejte a šiřte dále. Územní rozsah není omezen.

Jakmile budete mít podepsané archy (plné, či s jedním podpisem, na tomto nezáleží a každý podpis uvítáme), informujte nás o tom prosím na e-mail petice@radiala.cz, do předmětu prosím uveďte „ARCH“. Zašleme Vám instrukce, jakým způsobem lze archy předat. Posléze upřesníme i zde, ale prozatím pracujeme na seznamu distribučních míst.

Neprosazujeme zastavení realizace Radlické radiály, pouze usilujeme o změnu její budoucí podoby k lepšímu. Pojďte se na tomto podílet s námi! Nejsme „ekoteroristé“, jsme sousedé!
Zdroj: www.Radiala.cz

Aktualita 19.1.2018: sdílíme výzvu z Jinonic:

Vážení obyvatelé Jinonic a okolí, pomozte nám zlepšit Radlickou radiálu!

Se stavbou v principu souhlasíme, ale chceme zmírnit její dopady na Jinonice a okolí.

Velmi UVÍTÁME POMOC a komentáře ODBORNÍKŮ (např. na problematiku stavebních předpisů a souvisejících řízení, dopravní inženýrství, urbanismus, architekturu, ochranu životního prostředí atp.). Samozřejmě nás zajímají také názory široké veřejnosti.

VĚC SPĚCHÁ. Dne 11.1.2018 bylo zahájeno územní řízení. Běží 30 denní lhůta pro námitky a připomínky. PRACOVNÍ VERZE připomínek je ke stažení zde: http://bit.ly/2DuGIi4

Kontaktujte nás prosím CO NEJDŘÍVE emailem na: pripominky@radiala.cz.

Radlická radiála je silnicí dálničního typu, která vede od konce Rozvadovské spojky, prochází mezi metrem Nové Butovice a Jinonickým zámečkem (ve výšce 10 metrů nad dnešním terénem) a pokračuje v trase dnešní Radlické ulice. Oficiální prezentaci města naleznete na www.radlickaradiala.info.

Základní body našich připomínek jsou tyto:

1) Zamezení rozlévání dopravy do staré zástavby v případě dopravní zácpy (kongesce) na Radlické radiále,

2) Větší rozsah zakrytí radiály (např. u Tyršovy školy a Waldorfské školy, sídliště Botanica),

3) Zlepšení urbanistického řešení, zejména v oblasti metra Nové Butovice a Jinonice a tzv. Nové Radlické ulice.

Následně navrhujeme dva kroky:

1) předání připomínek stavebnímu úřadu,
2) podpis petice na podporu uvedeného, která bude adresována městu Praze a MČ Praha 5.

Jedná se o společnou iniciativu spolků a komunit z Jinonic a okolí, konkrétně (v abecedním pořadí): Jinonice Live (komunita na FB), Jinonice v sobě (sousedský festival), OS Butovice – Prokopské údolí, petiční výbor petice z r. 2012 „RR ano, ale s maximální šetrností k našemu životnímu prostoru!!!“, „radiala.cz“ (webové stránky www.radiala.cz a související komunita na FB), „Radlická radiála v Jinonicích“ (komunita na FB) a Spolek Cibulka (komunita na FB a www.cibulky.info).

Odkaz na úřední desku s oznámením o zahájení územního řízení k Radlické radiále:  vyvěšení viz zde.

Veřejné představení RR v CAMPu v Emauzích 29.11.2017

Aktualita 29.11.: U pražských Emauz, v sálu nedávno otevřeného CAMPu , se ve středu 29.11.2017 konalo veřejné představení projektu Radlické radiály pro územní řízení. Panuje velkovětšinové očekávání, že tato stavba pomůže pražské dopravě a že je tato stavba důležitá. Jako sběrná komunikace má nesporný potenciál pro zlepšení dopravy v Praze 5. V diskuzi zazněly zatím nevyřešené otázky a na většinu z nich jsme dostali nadějné odpovědi. Zejména oceňujeme vedení Prahy 5, v řadě zásadních otázek opravdu chápe do hloubky problém a chce ho vyřešit ku prospěchu občanů Prahy 5 (imise u Tyršovy školy, Plzeňská v Motolském údolí, P+R, ochrana obytných čtvrtí před tranzitem při zavřených tunelech). Jediné tápání se zdá zatím v řešení průpletu Barrandovského mostu na západním břehu. Jistotou je, že stávající průplet očekávaných 40 tisíc aut denně navíc nepojme. Řešení však intenzivně hledá fakulta dopravní. Výborný moderátor s nadhledem provedl dlouhým večerem (více než 2.5 hodiny!) bez nudy a bez konfliktů. Několik postřehů uvádíme dále  podrobněji. … Pozn. 2.12.2017: spadla Trojská lávka. Odklad jejího nahrazení novou lávkou možná zavinilo i upřednostňování jiných investic. Vždyť o špatném stavu lávky vědělo TSK již od r. 2011. Viděno z pohledu této tragické události by měly být nejprve prováděny opravy stávajících dopravních staveb a spíše menší investice.

Stačilo by málo a v Praze bude doprava pohodová jako v Curychu:

Doplnění záklopů: Botanica a sídliště Butovice, Tyršova škola

Výpočty počtu aut a imisí byly prováděny zdá se poctivě, byť stále chybí výpočty pro uzavřené tunely. Podle projektantů si při nezavřených tunelech Nové Butovice polepší, z Bucharovy se hustý provoz posune za val do RR. Botanica si mírně pohorší, ale to se vědělo již před stavbou tohoto sídliště a obytné stavby byly proto budovány s odstupem od RR. Hluk by měl být podle projektantů odstíněn dobře. Podle výpočtů vychází zhoršení imisí jen mírné.

Obrovské zhoršení (10x) však vychází u maximálních hodnot imisí u Tyršovy školy, která se přitom ještě rozšíří. Tam bude jezdit cca 90 tisíc vozů denně. Proto nejspíš případné doplnění záklopu a nezbytné vzduchotechniky bude směřováno právě tam. Praha 5 bude usilovat o záklop u Tyršovy školy ne dodatečně, ale už při samotné výstavbě. Tolik o výpočtech škodlivých imisí. Zasvěcenější komentář k záklopům u Botaniky viz zde.

Zvelebení Motolského údolí

Všichni si to dobře pamatujeme z Blanky: po otevření se okolním ulicím ulevilo, ale za 9 měsíců byly ulice zase plné (kromě Prahy 7, která včas zavedla doprovodná opatření). Každý ví, že 1+1=2. Když máte několikanásobně více aut než je kapacita silnic tak nemusíte mít složité numerické modely a víte předem výsledek. Nechceme dopadnout jako Praha 1 po Blance. Nechme se spíše inspirovat Prahou 7. RR má odlehčit Plzeňské o cca 15 tisíc vozů denně. Ze stávajících 55 tisíc vozů denně tak ubyde 27 % vozů. To bohatě stačí na to, aby se mohla realizovat studie Motolského údolí, tedy přeměna Plzeňské na obchodní třídu. Má to háček. Alespoň dopravní část se musí realizovat současně s otevřením RR.  Smíchovská radnice řekla na prezentaci jasné ANO studii Motolského údolí. Finální verze studie má být zveřejněna na jaře 2018.

Mylný komentář k průzkumu veřejného mínění

Společnost SANEP prováděla v listopadu výzkum veřejného mínění ohledně RR. Je z nich zřejmé, že velká většina dotazovaných očekává, že tato stavba pomůže pražské dopravě a že je tato stavba důležitá. Obavy jsou ze zavřených tunelů a vyrovnané jsou názory na efektivitu doprovodných opatření, např. zklidnění Jinonic. Zde se komentátor dopustil popletení analogie s Blankou. Uvedl, že doprovodná opatření v Dejvicích stejně nepomohla, zácpy se tam po otevření Blanky zvětšily i tak. To je omyl, plánovaná doprovodná opatření tam zavedena nebyla, nebo jen minimálně! I proto tam nyní zácpy jsou větší než před Blankou. Hlavně však trasa Blanky je vedena špatně, protože kulaťák je mimo městský okruh. Dejvické náměstí mělo být uvnitř okruhu (tunel měl být Dana a ne Blanka).  Souvislost Blanky s RR by mělo smysl okomentovat Prahou 1 a 7. Tam Blanka měla pomoci podobně jako RR Praze 5. Blanka zácpy snížila ve Veletržní a Milady Horákové, kde právě doprovodná opatření Praha 7 (jako jedna z mála) zavedla! Praha 1 v doprovodných opatřeních fatálně selhala a proto tam jsou zácpy stejné nebo horší než před Blankou. Jestliže účastníci besedy byli vesměs dobře připraveni, komentáře k výzkumu veřejného mínění patřily mezi slabší stránku prezentace RR.

Výpočet dopravních intenzit po RR: zelená-snížení, červená-zvýšení. Kliknutím na náhledový obrázek zobrazíte zdrojovou stránku z webu radlickaradiala.info

Masivní výstavba parkovišť P+R na západním břehu

Směšně malý počet míst v P+R na západním břehu zde probíráme dlouho, viz zde. V této otázce se Magistrát a Praha 5 shodne. Stavět P+R je třeba hned. Z magistrátu připomněli až 2000 míst u stanice metra depo Zličín. Nejedná se o mediálně známý plán na „létající“ P+R nad křižovatkou s dálnicí D5, ale klasickou, levnou a praktickou stavbu parkoviště těsně u metra. Smíchovská radnice připomněla P+R parkoviště na Homolce (kousek busem od metra Nemocnice Motol) a u velké P+R metra Nové Butovice. V Butovicích by mohlo taktéž vzniknout hodně přes 1000 míst, v územním plánu je prostor pro P+R jasně vymezen, tedy aspoň zatím. Místní spolky pomohly zabránit změně územního plánu na administrativní stavby, ale je třeba být opatrný, část pozemků je soukromých. Kromě těchto klasických P+R ještě vznikly nebo vzniknou podobná parkoviště, např. na Kotlářce (je však relativně daleko od zastávky tramvaje), nebo u Smíchovského nádraží (to snad bude běžným parkovacím domem, z definice P+R si nedokážeme představit, že by bylo součástí dotovaných P+R, popřelo by jejich smysl). Opět je třeba dbát na načasování. Jak výstavba P+R, tak nastavení opatření na podporu jejich využívání je nutné učinit před otevřením RR.

Ochrana Jinonic, Košíř a Smíchova před záplavou aut při zavřených tunelech

Zástupce TSK ukázal statistiku zavírání stávajících tunelů. Statistika sice nevypadala tak tragicky, známe však, jak systém TASS (viz zde) reguluje vjezd pomocí krátké zelené na semaforech. De fakto se tunel zavírá, byť se to ve statistikách neprojeví. Tunely se nejspíš budou objíždět dost často. Jde o to, aby RR nepopřela svůj vlastní smysl sběrné komunikace, která auta sbírá z ulic. Opakem smyslu RR je, že bude přivádět auta zvnějšku Prahy a zaplní jimi obytné čtvrti. Toho se však většina lidí opravdu obává, jak vyplynulo i z průzkumu SANEP. Je třeba ocenit smíchovskou radnici, že před tímto problémem nestrká hlavu do písku jako Praha 1 v případě Blanky. Příkladem je Motolské údolí a také Jinonice. Konkrétní řešení v Jinonicích je třeba dopravně dořešit. Zelený pruh přes Karlštejnskou nelze postavit, protože by byl v rozporu s platným územním plánem a pro RR se nebude dělat nic v rozporu s územním plánem. Možná je instalace značky zákaz vjezdu motorových vozidel do jednosměrné ulice mimo MHD a vozidla s povolením MČ. To je však jen příklad možného řešení, konkrétní opatření se doladí v jednání s petenty z Jinonic, jak zaznělo v diskuzi. Zajímavé bylo podrobné vysvětlování zástupce TSK jak ulevit zácpám v Dobříšské. K tomu je třeba plynule na severu sloučit sloučit auta z Blanky a bývalé magistrály. Jednak se již překreslily pruhy v ulici V Holešovičkách (zde), to hodně pomohlo, a nyní se ještě zpomalí auta z bývalé magistrály už na mostu Barikádníků, neboť prudkým dobržďováním nyní snižují plynulost řazení aut. Takže kupodivu pomalejší jízda znamená menší zácpy a celkově rychlejší průjezd. Fakt, který není na první pohled zřejmý.

Radikální názory z obou stran názorového spektra

Za zmínku stojí i některé názory spíše z okrajových částí názorového spektra. Nehodnotíme je.

 • Blanka nezpůsobila odliv cestujících z MHD do aut
 • P+R na Zličíně nepřiměje řidiče, aby přesedli na MHD
 • V západní Evropě a USA měli v 70-tých letech v řadě velkoměst plány na okružně radiální dopravní systémy rychlostních silnic, ale opustili je jako v praxi zcela nefunkční myšlenku. Některá města tunely a okruhy dokonce zavírají nebo omezují (Paříž, Londýn, San Francisko), aby snížili zácpy ve městě.

Další odkazy:

29.11.2017, na webu platformy ZaPět o Radlické radiále
30.10.2017, Radlická radiála a Městský okruh, www.Cibulky.info
www.RadlickaRadiala.info oficiální webová prezentace investora
www.Radiala.cz stránka Jinonických o Radlické radiále
30.1.2017: prezentace studie zklidnění Jinonic na webu smíchovské radnice

Postřehy budeme doplňovat, případné vaše připomínky a vzpomínky prosím pište na facebook sem.

Příspěvek byl publikován v rubrice bus 123, Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 komentáře: Radiála pro Prahu 5

 1. Stanovisko smíchovské radnice k územnímu řízení Radlické radiály napsal:

  Citace z usnesení Rady MČ Praha 5 konaného dne 31. 01. 2018 (č. usnesení 4/135/2018)
  dostupného na webu radnice MČ Praha 5 (zde)

  Stanovisko MČ k DUR „Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba č. 9567“, veřejně prospěšná stavba, VPS 17/DK/5 (dále RR)

  Rada městské části Praha 5
  I. Bere na vědomí
  1. zahájení územního řízení Stavebním úřadem ÚMČ Praha 5 veřejně prospěšné stavby Radlická radiála (RR) veřejnou vyhláškou, která umožňuje účastníkům a dotčené veřejnosti vznášet písemné připomínky k záměru
  2. Studii objízdných tras tunelů Radlické radiály (PUDIS – SATRA 12/2017), která je přílohou tohoto usnesení

  II. Konstatuje
  1. , že předložená DÚR RR splňuje převážnou většinu požadavků MČ Praha 5 na úpravu řešení RR, které vyplynuly z mnohaletého projednávání záměru, naposledy při projednání Aktualizace Technické studie RR (Sdružení PUDIS – SATRA), v orgánech MČ Praha 5 i s občany
  2. , že výsledná dokumentace pro územní řízení RR (Sdružení PUDIS – SATRA 12/2016) byla opakovaně předložena, vystavena a projednána na setkáních s občany Prahy 5 a že všichni dotčení v územním řízení byli osloveni doručením oznámení a vyzváni k uplatnění svých námitek, a že ostatní občané mohou podávat připomínky k záměru ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění záměru na veřejné desce. Dokumentace je k nahlédnutí na odboru Stavební úřad MČ Praha 5
  3. , že s ohledem na množství zájmů v území a v zájmu bezkolizního průběhu územního řízení je žádoucí dokládat již nyní, v předstihu před zpracováním dokumentace pro stavební povolení, podrobnější řešení organizace výstavby vč. dočasných záborů pro stavbu a organizaci stavebních prací v hustě osídleném území Prahy 5

  III. Souhlasí
  1. s Dokumentací pro územní řízení veřejně prospěšné stavby „Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba č. 9567“, (dále RR), zpracovanou sdružením PUDIS – SATRA v prosinci 2016 a předloženou k vyjádření MČ prostřednictvím mandatáře VIS, a. s., dne 9. 10. 2017, a to za předpokladu vypořádání připomínek dotčených orgánů v příloze 1 usnesení (OD ÚMČ Praha 5 a OOŽP ÚMČ Praha 5) a za podmínky realizace plánovaných opatření na zmírnění kongescí na městském okruhu v oblasti Barrandovský most – Dobříšská a Troja – V Holešovičkách k datu zkušebního provozu RR, včetně zajištění objízdných tras tunelů RR v případě jejich plánovaných i mimořádných uzavírek
  2. s požadavkem OD ÚMČ Praha 5 na zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun na objízdné trasy i v případě mimořádných událostí

  IV. Žádá
  1. OSI MHMP:
  1. zapracovat do dalšího stupně projektové dokumentace spojení Butovického a Jinonického tunelu (plné zakrytí) s ohledem na pozitivní výstupy z projednání prověřovací studie tohoto spojení a kladné posouzení jeho dopadů,
  2. zajistit dopracování Studie objízdných tras tunelů Radlické radiály (PUDIS – SATRA 12/2017) a její projednání s dotčenými orgány, a to ještě před zadáním dalšího stupně projektové dokumentace RR, včetně uplatnění připomínek MČ Praha 5,
  3. informovat RMČ Praha 5 o všech připravovaných dopravních opatřeních souvisejících se zprovozněním RR,
  4. zadat zpracování studie dopravní obsluhy ulice Křížové včetně časového a prostorového předpokladu návrhu záborů území pro staveniště a projednat ji s dotčenými subjekty, včetně stavbou přímo ovlivněného areálu bývalého ČKD (jižní plochy jsou fyzicky dotčené výstavbou rampy RR),
  5. zajistit ve spolupráci s MČ Praha 5 projektovou přípravu souběžných investičních opatření v území přímo dotčeném výstavbou RR, ve smyslu Studie okolí RR (PUDIS a VHE 12/2016) a Studie zklidnění Jinonic (VHE 2017, pořízené MČ Praha 5), včetně opatření realizovatelných v předstihu před výstavbou RR,

  OSI MHMP ve spolupráci s ODA MHMP a PČR:
  1. zpracovat před zprovozněním RR taková dopravně organizační opatření, aby se RR nestala výhodnější trasou pro tranzitní osobní dopravu, a to dříve než bude dobudován Pražský okruh (SOKP) i městský okruh (MO),

  V. Ukládá
  5. Mareš Petr, Ing. arch., pověřen vedením Odboru územní rozvoj
  5.1. zajistit předání usnesení RMČ Praha 5 v termínu veřejné vyhlášky Oznámení o zahájení ÚŘ RR stavebnímu úřadu a investorovi stavby (OSI MHMP).
  Termín plnění: 09. 02. 2018
  5.2. sledovat postup územního řízení a informovat RMČ o postupu dle potřeby neprodleně a ve čtvrtletních intervalech (do nabytí právní moci ÚR).
  Termín plnění: 31. 12. 2018

  VI. Ukládá
  6. Rada MČ P5, Homola Tomáš, JUDr., člen Rady MČ P5
  6.1. spolupracovat s OSI MHMP při další projektové přípravě RR a informovat Radu MČ Praha 5 ve čtvrtletních intervalech (průběžně).

  Odkaz na důvodovou zprávu.

 2. Zácpovné napsal:

  Citace z reakce Drahomíra Bárty na prezentaci RR: „… mně se z celé prezentace líbila jen tzv. „Nová Radlická třída“ vedená po stropě Jinonického tunelu, ale myslím, že toto dvojpatrové uspořádání by mělo být provedeno v mnohem větším rozsahu – nejlépe na celém úseku RR od nádraží Jinonice až k dálnici D5.

  Velice se mi nelíbí ty tři otevřené úseky:
  • úsek mezi nádražím Jinonice a jinonickým tunelem by působil jako nepřekonatelná bariéra v potenciálním biokoridoru mezi Dívčími hrady a Vidoulí (zaujalo mě, že radní Homola údajně tuto myšlenku podporuje)
  • úsek mezi jinonickým a butovickým tunelem je absurdní – vyfukoval by emise z obou tunelů přímo u jinonické školy a bránil by realizaci Nové Radlické třídy.
  • úsek mezi butovickým tunelem a D5 brutálně rozděluje dvě obytné čtvrti, vypadalo by to tam jako na Spořilově, nechápu, že na něm pořád tak trvají – údajně je to kvůli vysokým nákladům. Jsem přesvědčen, že lehké zaklopení, na němž by byla parková úprava, cestičky, cyklostezky apod. by neměl být žádný velký problém technický, ani finanční. Budova ČSOB v Radlicích má na střeše rozlehlou zahradu a určitě nestála majlant.
  Obávám se, že podceňují nárůst aut, který RR způsobí na Smíchově, v Dobříšské a na Barrandovském mostě. Myslím, že ani sofistikované zvýšení plynulosti provozu tam dramatickým zácpám nezabrání.

  Doprovodná opatření by měla směřovat k zpoplatňování provozu. Kdo to nevydrží bez auta a obtěžuje ostatní svým hlukem a emisemi, ať za to aspoň platí. Vybrané peníze mohou jít třeba do zdravotnictví.“

 3. více přemostění u Botaniky a zácpovné v centru napsal:

  Citace z facebookového komentáře Emila Olofa Lávky o prezentaci: … Byl jsem tam myslím téměř do konce, město si to prostě protlačí a vždycky to jde nějak odůvodnit. Nejvíc mě fascinovaly ty výroky o modelech kvality ovzduší: sice se to zhorší, ale bude to pořád v limitu, kompenzace je 400 stromů.

  Otevřená dálnice mezi Botanicou a Butovicemi je věc, kterou nechápu, že může ještě projít. To by se ve Vídni asi nestalo… Má tam být jediná lávka, takže to bude dálnicí od sebe zcela odřezané. Botanica mi přijde jako ekologicky se tvářící sídliště pro autíčkáře. Budou odříznutí za dálnicí, nemají tam žádný obchod (snad časem něco vznikne), nejbližší je Albert kilometr daleko (za dálnicí). Všichni budou jezdit autama do Butovic nebo na Zličín. Pokud vede dálnice skrz zástavbu, tak má být prostě v co nejvíc zakrytém zářezu, pokud tedy lépe není v tunelu, a mají přes ní vést místní spojení na úrovni ulic. Tak je to třeba v Barceloně. Takhle tam nikdy normální město nevznikne a budou to jen noclehárny u dálnice.

  Ve Vltavském údolí bude problém, proto už do MPP strčili rovnou dva nové mosty pro auta (Dvorecký a Podolský). Třetí má být zvlášť pro tramvaje. Je jasné, že indukce nové dálnice bude značná a povalí se tamtudy i tranzit, protože po městském okruhu je to mnohem kratší než po vnějším. V té debatě to dokonce přiznal i nějaký zastánce RR, jiný se to zase snažil vyvracet. Mám takovou slabou naději, že to po spuštění způsobí na Praze 13 a na Strakonické takové problémy, že by se s tím mohla začít přehodnocovat celá dopravní koncepce Prahy. Např. to může vytvořit tlak na regulaci příjezdu ve špičkách, ideálně nějakým zácpovným do oblasti uvnitř MO.

Komentáře nejsou povoleny.