Najdeme kompromis a konečně postavíme RR ?

RR je v Praze 5 dobře známá zkratka pro plánovanou Radlickou radiálu. Říká se o ní, že má z pražských tunelů nejblíže výstavbě. Je obrovská škoda, že od minulého návrhu RR (územní řízení přerušeno v roce 2014) se tak málo z požadavků jinonických občanů vyjádřených v petici podařilo naplnit. Sám investor tak promarnil mnoho času při přípravě této důležité dopravní tepny.
Video natočil Adam Poláček z Košíř, vítěz filmového festivalu AntiFetFest 2016 v Praze 5, student gymnázia.

Když se chce, tak to jde: příklady studie Motolského údolí a mostu mezi tunely u Anděla

Návrh tvaru portálů svislého dopravního značení na přemostění mezi Mrázovkou a Strahovským tunelem. Elegantní portály se bohužel prosadit nepodařilo. Podívejte se také na představy lávky pro pěší nad mostem (zde).

Připomeňme si úspěšnou studii Motolského údolí, která měla 22.5.2018 vernisáž na smíchovské radnici. Propracovaný návrh architektů a dopravních inženýrů geniálně promění rušnou Plzeňskou ulici v obchodní třídu, kde budou mít lidé pohodové nakupování, blízko do přírody a lepší dopravu. Dopravní simulace prokázaly, že navržená dopravní opatření povedou k plynulejšímu provozu dokonce už před otevřením RR! Klíčovým a zásadním principem pro úspěch studie Motolského údolí byla účasti veřejnosti. Větší účast veřejnosti na tvorbě projektu RR by mohla mít podobný úspěch a hlavně zkrácení doby projednávání. Investor má v Jinonicích velkou výhodu, neboť obyvatelé vesměs nejsou proti výstavbě RR. Chtějí však RR zlepšit.

Další dobrý příklad je z 90. let XX. století: most mezi Strahovským tunelem a tunelem Mrázovka. Dopravní projektanti zde navrhli masivní konstrukci jako na dálnici ve volné krajině. Do očí bijící nevhodnost takového mostu u Anděla pochopili zastupitelé smíchovské radnice a vypsali architektonickou soutěž na zlepšení mostu. Zlepšení mostu od architektů Arnošta Navrátila a Petra Páva je významné, most je subtilnější, ladné křivky lépe zapadají do města (viz galerie zde). S tím kontrastuje přístup investora k RR. Návrh RR zamítnutý v roce 2014 nesl podobné „dálniční“ rysy, do města nefunkční. Vylepšení od roku 2014 jsou však spíše marginální a neřeší oprávněné požadavky okolních obyvatel. 

Začátkem 90-tých let se podařilo zlepšit městský okruh u Anděla odvážným tunelem Mrázovka. Podle původních návrhů by Anděl byla jen periférie u dálnice, díky odvaze tehdejších radnic je to autentické a momentálně úplně nejživější pražské centrum. Zdroj obrázků: D3A Atelier. Obr. vlevo: Řešení městského okruhu z osmdesátých let počítalo s rozsáhlou demolicí Smíchova, včetně gymnázia Zatlanka a několika mimoúrovňovými křižovatkami. Pokud by byl tento návrh realizován, nemohlo by vniknout oblíbené městské centrum nového Smíchova v okolí Anděla, ale byla by to šedá periférie u dálnice. Obr. vpravo: Tehdejší radnice našly odvahu najít jiné řešení než dálnici u Anděla. Zde je návrh architektů z DA ateliéru (ve spolupráci s ateliérem DUA), který vedl nakonec k návrhu tunelu Mrázovka. Škoda, že se nepodařilo realizovat tunel v tomto návrhu. Nebyly by kongesce v Dobříšské, na Smíchově by bylo více místa. Tunel by sice byl dražší, ale zase by nyní RR byla o to levnější.

Návrh jednoho z možných zaklopení RR u metra Nové Butovice, v místě MÚK Řeporyjská. Obrázek je převzat z prezentace Spolku Jinonice zde.

Podporujeme větší bezpečnost Radlické ulice a sběrnou funkci RR

Radiála má být sběrnou komunikací, která ulehčí okolním obytným čtvrti a zvýší bezpečnost dopravy. Přitom samozřejmě záleží na na pořadí otvírání dopravních staveb. MČ Praha 5 např. požaduje, aby „byly zpracovány taková dopravně organizační opatření, aby se RR nestala výhodnější trasou pro tranzitní osobní dopravu,“ a to ještě před dobudováním vnějšího okruhu. Jinak by totiž RR fungovala opačně, desetitisíce vozidel by zcela nově přivedla do blízkosti centra, v okolí RR by se ještě více zahustila doprava a zhoršila nehodovost. Mnohamiliardová investice do RR by přišla na zmar.

Dopravní inženýři vědí, že kdyby se stal zázrak a RR by začala fungovat teď hned podle stávajícího návrhu, bylo by to to nejhorší, co by se mohlo stát. Je dobré si to připomenout i zde. Zkolaboval by městský okruh a kongesce na Praze 5 by byly ještě mnohem větší než jsou nyní. Takový „zázrak“ se naštěstí nestane. V době zprovoznění RR by již měla být hotova silnice mezi dálnicí D1 a Běchovicemi a severní spojka mezi dálnicemi D7 a D8 (viz tenčí zelené linky v obrázku). I tak ale bude třeba ještě vyřešit napojení RR na městský okruh na Zlíchově, kde by mělo zcela nově přibýt na 40 tisíc vozidel. Takový nápor průplet Barrandovského mostu na západním břehu těžko pojme. To je kardinální otázka, na kterou nyní dopravní inženýři intenzivně hledají odpověď.

Dlouhodobě podporujeme návrhy na zlepšení RR, které mají za cíl především větší bezpečnost v ulici Radlické a zamezení rozlévání dopravy do obytných čtvrtí v případě tzv. regulace vjezdu do městských tunelů a na městský okruh při kongescích (v roce 2017 šlo v průměru o 3.5 hodiny denně). Kromě toho také podporujeme větší zakrytí RR, jak v oblasti těsně u Tyršovy školy, tak v okolí metra Nové Butovice. Návrhy na zlepšení budou mít velký finanční přínos pro obec, neboť oproti stávajícímu návrhu bude možné vybudovat na pozemcích města řadu atraktivních komerčních staveb na pozemcích přímo v blízkosti kapacitní komunikace, jinak pro bydlení nebo odpočinek nevyužitelných.

6.10.2019, Okolo Prahy cestička, ale nikoli okruh. ČT. Historie okruhů v kostce, příběh ale sleduje jen jednu linii, byť byl mnohem bohatší. Plán na „Tangenciální okruh“ z let 1939-1942 je zmíněn jen okrajově, přitom právě díky němu třeba byla postavena Jižní spojka. Aglomerační okruh je zatajen úplně.

18.4.2014, Praha v představách nacistů, Miloš Hořejš, časopis 067. Myšlenky německých inženýrů z let 1939-1942 podstatně ovlivnily plány a současnou podobu dopravních staveb v Praze. Podrobnosti o dálničním okruhu v jeho jižní části mezi Zlíchovem a Pankrácí jsou zde.

6.2.2019: Lidí je moc. Do vlaků už se nevejdou, hlásí železnice, Novinky.cz

17.7.2018 Co by se mělo v dnešní Radlické ulici změnit? (podněty jsou ke stažení zde). Připravil spolek Jinonice pro jednání Komisi dopravní RMČ Praha 5 dne 10.8.2018 .

7. června 2018 Praha zrychlí změnu územního plánu pro stavbu provizorní lávky v Troji změna územního plánu může trvat i méně než rok. Je zřejmé, že změna EIA bude nutná kvůli zaklopení tunelů. Pokud si vyžádá zlepšení MÚK Řeporyjská malou úpravu územního plánu, pak ani to nemusí být zdržením výstavby. Výstavbu zdržují ti, kdo trvají na zastaralém řešení, včetně jeho hrozeb zhoršení kongescí v Praze.

Příspěvek byl publikován v rubrice bus 123, Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 komentáře: Najdeme kompromis a konečně postavíme RR ?

 1. Mýty o Radlické radiále napsal:

  Radlická radiála je opředena řadou mýtů, neznalostí či nepřesností, které přežívají dokonce i mezi informovanou veřejností řada mýtů, o RR. Vybírám některé, které si pamatuji z jednání dopravní komise:

  1. RR pomůže Praze 5, o tom pochybuje málokdo. Jde o to, že současná podoba projektu DÚR Praze 5 nepomůže a víme to všichni, projektanti nejlépe. Všichni jsme si naštěstí dobře vědomi, že kdyby se dokonce podařilo zprovoznit RR bez obchvatu do Běchovic, byla by to dopravní katastrofa. Nastaly by nezvladatelné kongesce na městském okruhu a tudíž by se Praha 5 zahltila vozidly mnohem více než nyní. Na komisi to všichni dobře víme, ale někteří obyvatelé si to možná zcela neuvědomují. I s obchvatem do Běchovic však není vyřešen dostatečně kapacitně západní břeh u Barrandovského mostu. Když tedy Jinoničtí chtějí zlepšit křižovatky, zejména MÚK Řeporyjská, tak tím zlepší dopravu a život i ostatním obyvatelům Prahy 5.

  2. RR není nutná pro realizaci dopravní části studie Motolského údolí, jak se někdy tato vynikající studie interpretuje. Na vernisáži studie 22.5.2018 jasně zaznělo, že i bez RR dojde k zlepšení dopravy v Plzeňské i Vrchlického a to i při provizorním dopravním řešení v ulici Duškově nedaleko vjezdu do tunelu Mrázovka. Naopak, smíchovská radnice by měla podmínit otevření RR realizací dopravních opatření podle studie Motolského údolí, stejně jako je otevření RR podmíněno realizací pražského okruhu do Běchovic.

  3. Na komisi se někdo podivoval tomu, že Karlštejnská a část Klikaté už nemusí být vedena jako dopravně významná komunikace S4. Jedná se o neznalost místa. Většinu tranzitní dopravy z Karlštejnské má převzít nedávno zbudovaný obchvat Jinonic ulicí U trezorky. Uleví se tak i ulicím Jinonická a Peroutkova.

  4. Petenti z Jinonic nechtějí zastavit územní řízení RR a nejsou proti výstavbě RR, jak jsou někdy obviňováni. Na druhou stranu na Komisi jednoznačně zaznělo, že nelze odsouvat zlepšení projektu do fáze po vydání územního rozhodnutí. Kdo se v územních řízeních orientuje tak moc dobře ví, že to už by bylo pozdě. Rada by měla krátce písemně vyzvat investora, aby variantní studie křižovatek nechal vypracovat co nejdříve. Investor by se přitom měl vyvarovat chybných zadání z minulosti, jako když nechal zpracovat dopravní studii úrovňové varianty křižovatky Řeporyjská, která by vznikla z MÚK pouhým vyjmutím estakády. Taková studie i výpočet byly irelevantní a pro posouzení variantního řešení bezcenné.

  Mějme na paměti, že máme společný cíl: zlepšit RR tak, aby se nestala dálničním přivaděčem do Prahy a ještě více zahltila vozidly ulice Prahy 5, ale aby splnila své zadání a byla sběrnou komunikací, která odlehčí obytným čtvrtím od automobilové dopravy. Přijatá usnesení proto jsou v souladu se zadáním RR a současnou politikou radnice. Mají dokonce potenciál výstavbu RR urychlit.

 2. O radiále ze zasedání Komise dopravní 26.6.2018 napsal:

  Z textu usnesení č. K-DOP/5/32/2018 ze zasedání Komise dopravní MČ Praha 5 ze dne 26.6.2018:
  … Komise dopravní doporučuje Radě městské části, aby se pracovní skupina při OSI MHMP zabývala i variantami stavby, které mohou vyžadovat změnu územního plánu, popř. aktualizaci stanoviska EIA, a to zejména v části MÚK Řeporyjská a zakrytí tunelů v oblasti Jinonic mezi butovickým-jinonickým tunelem a v oblasti Nové Butovice-Botanika, a to nejen z dopravního, ale i městotvorného pohledu.
  Žádá radního pro dopravu JUDr. Tomáše Homolu, aby bylo představeno řešení zkapacitnění předpolí Barrandovského mostu a toto řešení prověřeno dopravními modely pro časy dopravních špiček.
  Žádá zpracování dopravního modelu pro časy dopravních špiček a kongesce na Městském okruhu.

Komentáře nejsou povoleny.