Vidoule: radnice prodává další pozemky v Parku

Park Vidoule

Podkladem obrázku je mapa Ochrana přírody a krajiny 2011 dostupná v atlasu životního prostředí www.premis.cz/atlaszp/

Městská část Prahy 5 vytrvale prosazuje zábor veřejného prostoru parku pod kopcem Vidoule sportovišti Golfu. Hájí se např. tím, že se jedná o pronájem, nikoliv o privatizaci veřejného prostoru. Současně ale jiné pozemky sportovišť pod Vidoulí k prodeji nabízí. Jedná se o pozemky pod sportovní halou a pozemky pod tenisovými kurty. Rada platformy ZaPět proto vyzvala zastupitelstvo MČ Praha 5, aby prodej neschválila. Jak Golf, tak prodávané pozemky patří do Přírodního parku Košíře-Motol kolem stolové hory Vidoule. Zatím je Park chráněný, ale s novým Metropolitním plánem arch. Kouckého může ochranu ztratit a uvolnit tak ruce developerům k husté zástavbě, jak o tom informovala Česká televize v dokumentu „Zahuštěná Praha„.

Připomeňme si heslovitě, co hrozí v případě dalšího záboru parku Golfem:

 • 36 ha veřejného parku v těsném sousedství vnitřního města bude min. 50 let sloužit úzké zájmové skupině bez záruk o prostupnosti území
 • jediná přístupová cesta (od podjezdu pod žel. tratí) směrem k Motolu a k podjezdu pod Bucharovou a dále ke Kalvárii bude na 50 let pro veřejnost nepřístupná. MČ netrvá na jejím užívání veřejností, nepodmínila věcným břemenem její setrvání. Je předpoklad, že zmizí cesta zakreslená již v Císařském katastru a území Kalvárie bude od východu zcela nepřístupné.
 • cena nájmu je výrazně nižší než v místě obvyklá a okolnosti nájemní smlouvy nedávají záruky co bude s územím dále;
 • předpoklad vykácení několik ha 50-60 let starého lesa (golf se v lese hraje obtížně :-)) a částečné zástavby území. MČ požádala o změnu UP (č. změny 2760, viz obrázek), změna je t.č. pro odpor veřejnosti pozastavena.

Některé odkazy k lokalitě Nad Hliníkem z mapy horkých míst Prahy 5:

4.3.2014 V přírodním parku se prodávají pozemky. S půlmiliardovou ztrátou?, Pražský Deník, Jakub Krupka
20.1.2014 Magistrátní odpověď na naši stížnost od Ing. Radka Svobody, ředitele odboru Evidence, správy a využití majetku. a odpověď Ing. Ivana Bednáře z Odboru životního prostředí z 4.2.2014.
13. 1. 2014 Půlnoční „loupež“ na zastupitelstvu Prahy 5, www.kauza5.cz
12. 1. 2014 Stížnost na Radu MČ Praha 5 a podnět zaslané na Magistrát hl.m.Prahy (ZaPět a další sdružení):
19. 12. 2013 Rada MČ Praha 5: Usnesení o prodeji pozemků Českému svazu cyklistiky
19. 12. 2013 Rada MČ Praha 5: Usnesení o prodeji pozemků firmě Lalasa, s. r. o.
18. 12. 2013 Sdružení ZaPět zastupitelům: Žádost o zastavení prodeje pozemků v přírodním parku Košíře-Motol

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Cibulka - usedlost, Nezařazené, Park Vidoule, Stavby, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

6 komentářů: Vidoule: radnice prodává další pozemky v Parku

 1. Stanovisko základní organizace Strany zelených v Praze 5 napsal:

  Zelení na Praze 5 považují způsob prodeje a především samotný prodej těchto pozemků v unikátní lokalitě parku Košíře-Motol spadající do chráněné oblasti Vidoule za zcela nepřípustný, skandální a neodpovídající řádnému hospodaření se svěřeným majetkem, jak zastupitelům a zastupitelkám ukládá zákon. V době, kdy by se měla obec snažit uchovat si svůj majetek, se ho takto lehkomyslně zbavuje. Vedení MČ Praha 5 tímto svým krokem rozhodně nečiní v zájmu svých obyvatel a jde na ruku spekulantům, kteří se již dlouhá léta pokouší získat v lokalitě Vidoule pozemky pro realizaci developerských projektů. Tímto svým krokem se Praha 5 zbavuje možnosti přímo ovlivňovat územní rozvoj na tomto území. Požadujeme proto zrušení prodeje zmíněných pozemků a započetí jednání na vytvoření regulačního plánu pro Vidouli, který by již jednou pro vždy zamezil snahám soukromých investorů zastavět tuto jedinečnou oblast megalomanskými a zcela nepřiměřenými projekty.

 2. Vidoule: prosíme neprodávejte pozemky v parku (dopis o.s.Cibulka zastupitelům MČ Praha 5) napsal:

  brzy Vás čeká schvalování prodeje obecních pozemků v parku pod stolovou horu Vidoule. Jedná se o pozemky pod sportovním areálem Nad Hliníkem č. p. 1186 a 1202.
  Prosíme Vás, zabraňte tomu a zastavte jednání o prodeji pozemků v Přírodním parku. Sportu pomůžete více, když snížíte nájemné na symbolickou hodnotu. Prosíme, neztrácejte kontrolu nad klíčovými pozemky v parku!
  Prodej nevyžaduje nový občanský zákoník, jak se někdo mylně domnívá.

  Sport tímto prodejem pozemků nepodpoříte, můžete mu naopak ublížit. Zvýší se pravděpodobnost, že realitní spekulanti budou chtít koupit tyto pozemky s vidinou stonásobných zisků v případě změny územního plánu.
  Sport ztratí pevnou podporu obce. Zatím je Přírodní park Košíře-Motol kolem hory Vidoule chráněný, ale s novým Metropolitním plánem arch. Kouckého může ochranu ztratit a otevřít cestu k husté zástavbě.

  Obec a stát mají cíleně zvětšovat pozemkový fond ve veřejném prostoru. Navrhovaná pozemková transakce jsou jednoznačně proti veřejnému zájmu!

  Věříme, že budete hájit zájmy občanů, nynějších i těch budoucích.

 3. Ing. Jiří Vejmelka, zastupitel MČ Praha 5 napsal:

  Cca ve 23.00 hod schválilo zastupitelstvo prodej pozemků v rozsahu cca 48 600 m2 za 21,6 mil Kč firmě Lalasa a 13 147 m2 za 30 mil Kč Cyklistickému svazu. Obě území jsou v oblasti Nad Hliníkem. Materiály dostali zastupitelé až v průběhu zasedání. Jen 1. materiál měl přes 100 stránek. Proti prodeji se postavily Věci veřejné. Prodej byl schválen díky hlasům „opoziční“ ODS (kromě Frélicha). Pro tedy byli i senátor Škaloud a předseda kontrolního výboru Herold. Je to opravdu obrovský skandál. Jiří Vejmelka

 4. Ing. Bohumil Dvořák, předseda Komise životního prostředí MČ Praha 5 (z 2. dopisu) napsal:

  … Ono lze i to, co může schvalovat Zastupitelstvo v krajním případě schválit Rada, nebo lze bod tak zaobalit, že se schvaluje něco jiného a právně je to pak platné. Jinak na věc si dám zvláštní pozor a již včera jsem věc poslal do programu následné komise, protože pak bude snad o věci jasno. Ono je v současnosti problém se svěřenými státními odbory, jako je životní prostředí, územní rozvoj a stavební úřad. Co nám neřeknou, to si rozhodnou sami a lidé se pochopitelně oprávněně bouří. Jako státní úředník mohu odpovědně prohlásit, že tohle se děje téměř pouze v Praze. V malé obci by starosta dostal výprask a větší města myslí vůči státu patrioticky.
  Jinak v ochraně životního prostředí jsme jako komise jednotného názoru a stolová hora Vidoule, stejně i Prokopské údolí, jsou poklady naší země a dávat něco v šanci podnikatelským zájmům developerů je zločin.
  Ostatně stačí si prostudovat závěry předních např. amerických, nebo francouzských odborníků v architektuře, zdravotnictví, dopravě a jiných příbuzných oborech. Nemusíme tvrdošíjně jako národ stále kopírovat ruské a balkánské pochybné vzory!

 5. Ing. Bohumil Dvořák, předseda Komise životního prostředí MČ Praha 5 (z 1. dopisu) napsal:

  Vážený občane.
  Plně souhlasím s Vašimi názory. Tuto oblast často projednáváme v komisi životního prostředí. Každý stát by si takovéto přírodní památky považoval. Zde stále někdo uvažuje, jak vyhovět ekonomickým spekulacím developerů. Bohužel stav je takový, že ani přes úsilí komise nelze zaručit správně a zákonné jednání. Např v umístnění pochybných květníků jsme byli také všichni proti, ale Rada nás i proti rozhodnutí Zastupitelstva obešla. A to pracuji na MMR a hodnotím plnění podmínek dotací EU. Na chyby v projektu jsem písemně upozornil ! Praha 5 porušuje dobrou polovinu podmínek, které nebude hodnotit MŽP, ale komisař EU a pak nastane přísná sankce trestních orgánů ČR. Zrovna tak se může stát, že Rada nebude dbát našich názorů a provede si svou i v tomto případě. My zastupitelé se věc dozvíme až pozdě, nebo od občanů. Ono totiž tresty přichází dost opožděně a věci se nedají již zvrátit.
  Je velice dobrá Vaše stížnost, protože je to hlas občanů.
  Jsou dobré i petice a vše, co ze zákona musí rada projednávat. Jinak upozorňuji, že stížnosti na P5 se podávají na Magistrátu. Pokud jde o porušení zákona a Magistrát se to snaží utajit , na Ministerstvo pro místní rozvoj, na Odbor pro stavební řád, sídlo je vedle MF v Letenské ulici. Lze podat i občanskou stížnost ke komisi životního prostředí.
  S pozdravem

  Ing. Bohumil Dvořák, předseda KŽP P5

 6. Podnět k vyřazení připomínek Městské části Praha 5 k návrhu aktualizace ZUR napsal:

  Magistrát hlavního města Prahy
  Odbor stavební a územního plánu
  Jungmannova 35/29
  110 21 Praha 1
  Praha 19.12.2013

  Podnět k vyřazení připomínek Městské části Praha 5 k návrhu aktualizace ZUR

  Vážené dámy a pánové,

  při zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5 (dále MČ P5) dne 19.12.2013 jsem se dozvěděl, že jménem MČ P5 byly podány zásadní připomínky k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje hl. města Prahy. Text připomínek je obsažen v příloze 1.
  Znění zásadních připomínek MČ P5 schválila usnesením 59/2108/2013 ze dne 17.12.2013 rada městské části – viz příloha 2. Rada městské části usnesením uložila Marešovi Petru, Ing.arch., vedoucímu ZOJ Kancelář architekta městské části Praha 5, aby předal stanovisko MČ P5 k návrhu Aktualizace č.1 ZUR HMP pořizovateli MHMP SUP s termínem 18.12.2013.
  Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zásadní připomínky MČ P5 k návrhu Aktualizace č.1 ZUR HMP nebyly projednány zastupitelstvem MČ P5. Tomuto vrcholnému orgánu samosprávy byly pouze dodatečně dány na vědomí.
  Aktualizace ZUR HMP je stěžejní součástí územně plánovací dokumentace hl. města Prahy. Zákon č.131/2000 Sb., o hl. městě Praze, v písm. d) vyhrazuje pravomoc vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy zastupitelstvu městské části.
  Z toho tedy dále vyplývá, že připomínky ve znění zaslaném pořizovateli ZOJ KAR MČ P5 nelze považovat za stanovisko městské části. Rada městské části neměla mandát připomínky schválit a odeslat je pořizovateli ÚP HMP. Tento úkon je tedy od počátku neplatný.
  Z toho také vyplývá, že připomínky před odesláním nebyly projednány s občany městské části. Zasedání rady městské části je neveřejné a zápisy z něj jsou uveřejňovány s několikadenním zpožděním. Veřejnost se tedy o tomto úkonu dozvěděla podobně jako podatel ex post.
  Podávám proto Odboru stavebnímu a územního plánu jako pořizovateli územního plánu podnět podle § 7 písm. f) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, aby předmětné připomínky MČ P5 a návrhy v nich obsažené nebral v potaz a vyřadil je z podkladů projednání Aktualizace č.1 ZUR HMP.
  Žádám, abych byl vyrozuměn o způsobu vyřízení tohoto podnětu.
  S přátelským pozdravem

  Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..