Zástavba Vidoule: připomínky pište do 22.12.

Máme po volbách, ale staré vedení Prahy ještě stihlo rozthrnout pytel se změnami územního plánu v parcích. Naše nesouhlasná stanoviska opět mohou zachránit Stolovou horu. Pošlete prosím své připomínky na Magistrát tak, aby dorazila do 22.12. Můžete se inspirovat např. připomínkami Košířské Cibulačky a spolku Cibulka: ke stažení jsou tady. Další připomínky k inspiraci nabídli spolku Cibulka na facebooku, můžete je najít i tady a zde je k nim komentář.

22.12.2014: připomínky sdružení Za krajinu kolem nás
17.12.2014: připomínky k zástavbě v lese v parku u ulice Jinonická
9.12.2104: veřejná diskuze o magistrátním návrhu změn územního plánu (tzv. Celoměstsky významných změn V, detaily zde) bude v úterý 9. 12. od 17.00 v zasedací místnosti č. 330 v budově radnice na nám. 14. října. Pozn. změny nadělilo novému magistrátu ještě staré vedení města, zejména Tomáš Hudeček a Jan Slezák.

zmeny_V_vlna

Návrhy změn Územního plánu (náhledový obrázek). Kliknutím na náhledový obrázek přejdete na vlastní návrhy.

IPR pořádá 26.11. přednášku „Zelená infrastruktura v Evropě aneb proč potřebujeme zachovat přírodní prostor měst?“ anglická přednáška 26.11. od 18:00 ve velkém sále IPR, Vyšehradská 57, P2 vstup volný. Tlumočení bude zajištěno.

Nabyté znalosti si budeme moci hned vyzkoušet v praxi a napsat útvaru hlavního architekta k vánocům (útvar píšeme schválně s malým ‚ú‘, vědomi si častých změn názvu, aktuálně platný název najdete zde) jak důležitý je přírodní park na Vidouli pro celou Prahu.

Do 22.12. totiž lze podat připomínky k zástavbě Vidoule a mnoha dalším změnám územního plánu v Praze 5. Zde jsou stručně popsány některé návrhy změny Územního plánu v rámci tzv. V. vlny Celoměstsky významných změn (detaily získáte kliknutím na obrázek):

Z 2875 se týká Vidoule.
Z 2907 je vymezení vymezení plochy vodojemu Pomezí včetně propojovacího řadu na stávající vodovodní síť jako VPS.
Z 2925 je výstavba rodinného domu na ploše lesa
Z 2899 je výstavby bytových domů na ploše lesa
Z 2932 je výstavba polyfunkčního domu v ploše izolační zeleně
Z 2928 je obytná zástavba s charakterem samostatně stojících vil, příp. vilových činžovních domů – Viladomy Nad Mrázovkou na ploše sady, zahrady a vinice
Z 2928 je dořešení blokové zástavby v oblasti ulic Matoušova a V Botanice
Z 2953 je výstavba polyfunkčního objektu v záplavovém území
Z 2916 je výstavba dvou bytových domů na ploše zeleň městská a krajinná

U většiny změn jsme zatím nezjistili, že ZHMP schválilo jejich pořízení a jakým způsobem o tom informovalo veřejnost, tento náš text prosím berte jako první informaci, budeme se snažit jej zpřesnit. Další informace lze najít ve stenozáznamu ze schůze ZHMP dne 19.6.2014. Druhá část Celoměstsky významných změn byla schválena naprosto netransparentně a nestandardně: nebyla ani projednána Radou hl. m. Prahy. Schůzi vedl Dr. Tomáš Hudeček a předkladatelem byl Jan Slezák (známá osobnost listopadu 1989, velitel 1. roty zasahující na Národní třídě).

Připraveno podle veřejně přístupných materiálů hl. m. Prahy a informací sdružení Jinonice-Vidoule a Pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Park Vidoule, Stavby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.