Praha 5 konečně vlastnicky vstupuje na Vidouli: kupuje hektar od Armády ČR

141016-armada-pozemek_na_vidouli3

Přibližná poloha pozemků na Vidouli, které prodává Armáda ČR. Výhodná poloha blízko MHD je předurčuje k sportovně rekreačnímu využití typu Ladronka. Vzdálenější a rozlehlejší východní část Vidoule k takto intenzivnímu využití vhodná nebude, měl by tam být spíše „přírodnější“ park . Podklad mapy: OpenStreetMap

Aktualizace 27.4.2017: „Praha 5 koupí od Ministerstva obrany ČR pozemky na stolové hoře Vidoule, Zastupitelé páté městské části schválili odkoupení pozemků na stolové hoře Vidoule o celkové výměře 11 452 m2 od Ministerstva obrany ČR za cenu 5 550 000 Kč, kterou městská část jako cenu minimální nabídla ve výběrovém řízení. Pozemky jsou dle územního plánu vedené jako sady, zahrady a vinice a městská a krajinná zeleň.“ Citace z webu Smíchovské radnice www.Praha5.cz, viz odkaz zde.

Aktualizace 26.10.2016: Rada smíchovské radnice požádá o zrušení výběrového řízení a bezúplatný převod do majetku obce (viz usnesení zde). Doufejme, že u Armády uspějí.

Původní text z 23.10.2016: Po dramatickém půlnočním prodeji areálu Hliník těsně před vánoci 2013 (viz zpráva ZaPět zde) se stát zbavuje dalších klíčových pozemků v Přírodním parku na Vidouli. Tentokrát v oblasti blízko MHD, která je vhodná k vybudování sportovišť jako na Ladronce. Na rozdíl od většiny vrcholu Vidoule, která vybízí spíše k „přírodněji“ pojatému způsobu rekreace. Armáda jako složka státu by měla nejdříve nabídnout svůj nepotřebný majetek ostatním státním organizacím. Nabídla? Pokud ano, proč magistrát nebo MČ Praha 5 po pozemcích nechňapli? Otázek je mnoho, podobně jako v podezřelé aukci zahrádek před domy na Šmukýřce, o kterých je psáno zde. Na Vidouli ještě není pozdě, obec se může pokusit získat super důležitý pozemek bezúplatně do svého vlastnictví.

Citace z Výběrového řízení Armády ČR ze dne 14.10.2016 na prodej majetku (ke stažení zde):
„… Vidoule – p.č. 1350/2, p.č. 1353/4, k.ú. Jinonice, obec Praha. … o celkové výměře cca 1,1 ha, se nacházejí v nezastavitelném území v severozápadním cípu k.ú. Jinonice. Jsou součástí „Přírodního parku Košíře – Motol“. Pozemky nejsou přístupné z žádné komunikace, přístup k nim je možný pouze ze sousedních pozemků, které jsou ve vlastnictví různých právních subjektů. Na pozemcích se nacházejí vyšlapané pěšiny užívané širokou veřejností. Dle platných územně plánovacích podkladů pozemky svými částmi spadají do ploch se způsobem využití – sady, zahrady, vinice, přírodní rekreační plochy, částečně urbanizované rekreační plochy a zeleň městská a krajinná a jsou dotčeny několika zákonnými veřejnoprávními věcnými břemeny a několika ochrannými pásmy či omezeními území. Pozemky jsou porostlé neudržovanou vegetací, převážně křovinami. Pod částí p.č. 1353/4 se nachází podzemní objekt zbylý po AČR.
Minimální kupní cena: 6 938 850,- Kč
Kauce: 100 000,- Kč
Prohlídka: dne 24.10. 2016 ve 14,00 hod. Sraz na rohu ulic Pekařská a Chmelařská.
Uskutečnění prohlídky jen po předchozí domluvě na tel.: 973 206 331, 702 003 626 (M. Gočál). …“

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Park Vidoule. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.