Smíchov City: nová miniškola a další poznámky z besedy 29.6.2016

Aktualita 8.11.2016: Nový přestupní dopravní uzel v plánované čtvrti Smíchov-City (více zde) a další modely jsou vystaveny do 25.11. v kavárně ve 2. patře OC Nový Smíchov na Andělu.

Na smíchovské radnici se 29.6.2016 konala další tolik potřebná diskuze o nové podobě Smíchovského nádraží, tzv. Smíchov City. První etapu bytů a kanceláří podrobně představila Sekyra Group. Doprava a školy však promyšlené nejsou. Besedu pořádala Petra Kolínská, náměstkyně primátorky. Přítomna byla na část besedy i paní primátorka Adriana Krnáčová.

Za petenty promluvil arch. Jiří Gebert. I přes delší proslovy zůstal čas na to nejpodstatnější v jakékoliv besedě, na dotazy. Zejména dopravu a školství. Na školství nebyli besedující příliš připraveni. Stále se mluvilo o velké škole vybudované v rámci developerského projektu. Když však padl konkrétní dotaz na zástupce developmentu pro kolik bude dětí, tak jeho odpověď vyvolala salvu smíchu: jedna třída v ročníku. Dojem nepřipravenosti projektu nerozptýlil ani zástupce radnice, který řekl, že na stavbu školy obec nemá. Tím jakoby naznačil, že školu developer nevybuduje, jak se zdálo z prezentace developera. Z prezentace developera se zdály i ulice širší a domy nižší, než asi ve skutečnosti budou. Na tato zkreslení vizualizací poukázal arch. Gebert.

Doprava je velká bolest Smíchova, ostatní městské části dopravu postupně řeší, někdy i na úkor Smíchova, ale Smíchov jakoby na řešení rezignoval. Developer vychází z dopravního řešení Václava Maliny (viz zde). Václav Malina navrhl v zásadě dobré řešení, které je však v podstatných detailech utopické (tunel pod Kartouzskou) a některé problémy neřeší (tzv. malý smíchovský okruh).

Shrňme proto známé mantinely dopravního řešení Smíchova-jih, ať už bude jakékoliv:

 • Provizorní tranzitní průtah Smíchovem, tzv. malý smíchovský okruh bude zrušen. Jinak nové sídliště Smíchov City nemůže fungovat jako město. Co však tento tranzit nahradí? Nové spojení výjezdu z Mrázovky a Strakonické?
 • Smíchovské nádraží bude dopravní uzel celonárodního, možná dokonce evropského významu. Vzestup významu vyžaduje zcela nové řešení celého prostoru nádraží i jeho okolí. Hrozivé přednádražní statistiky nehod KSI (Killed or Seriously Injured, usmrceni nebo vážně zraněni) snad nebudou pokračovat.
 • Městské autobusy Na Knížecí zůstanou, ke Smíchovskému nádraží se přesunou „jen“ meziměstské.

 

Dále citujeme z heslovitých poznámek zástupce sdružení Arnika:

účastníci: Leoš Anderle (Sekyra – výkonný ředitel), Jiří Gebert (Bubenečská beseda), Igor Klajmon (Sekyra – developent), Petra Kolínská (náměstkyně primátorky), Marek Kopeč (IPR – kancelář soutěží), Boris Redčenkov (A69 Architekti – autoři studie), P5 – Tomáš Homola (doprava), Zuzana Hamanová (ÚR)

PROGRAM:
úvodní slovo – Kolínská
– další setkání na podzim

představení projektu IPR
– prezentace arch. soutěže -> M. Kopeč
– první projekt takového rozsahu v rozvojovém území; jako vzor pro další vznikající (např. Žižkov, Bubny)
– bloková zástavba

představení investorem (Sekyra) a A69
– velká prezentace
– Sekyra má pozemkovou dohodu s ČD, změna ÚP trvala deset let, intence řešit dopravu etc.
– zdůraznění zasazení zeleně, školní budova (kapacita 300 žáků – pro lokalitu nedostatečná); rozšíření profilů ulic
– srov. zastavění Staré město, Vinohrady, Pankrác, Smíchov City – SC o něco více nž pankrác, cca 2x méně než V + SM

občanská společnost – výzva primátorce a zastupitelům (Gebert)
– kritika arch. soutěže, kritika IPR – vzdal se kompetencí ve prospěch developera
– developer si u A69 zadal urbanistickou studii, která se stala podkladem pro změnu ÚP a zároveň regulačním podkladem pro arch. soutěž
– chybně -> opominulo pravidla správních řízení
– okolnosti nahrávají developeru -> zadává návrh
– kritika kapacit – přeplnění, kritika bloků – vysoká hustota bloku, malá plocha vnitrobloků
– cca 700 lidí/ha – trojnásobek průměru Prahy
– Radlická – kritika dopravního zatížení, navrhované zástavby a šíře profilu ulice
– kritika výškových úrovní zástavby bytových domů
– kritika IPR za samotný vznik konceptu – outsourcing města developeru, který vymyslí koncept
– kritika nezájmu IPR o plánování železničního napojení z JZ Německa
– nej. problém projektu – doprava – nových 15 tis. dojíždějících lidí, zdvojnásobení dopravy
– návrh kulatého stolu zástupců spolků, IPR, politiků, developeru

reakce Sekyra
– objasnění podmínek soutěže
– kritika Gebertovy prezentace; konala se řada veř. setkání i ke změně ÚP
– Gebert + BB připravili konkrétní dotazy na Sekyru
– v obyt. domech 3200 ob. = 150/ha
– 21.6 ha, hpp 368 tis. m2, bydlení 143 tis., Kanceláře 191 tis. m2 = cca 7 – 8 tis. lidí v kancelářích (= 30 m2 na zaměstnance?)
– příchod primátorky Adriany Krnáčové

P5 – radní Homola
– důraz na pojímání celého území kolem nádraží až ke Strakonické, nejen se dívat na jednoho investora, existuje jich tu mnoho, u všech sledovat napojení na obč. vybavenost a dopravu

Diskuze veřejnosti & aktérů

 

Poznámky arch. Dagmar Šormové ze spolku Cibulka:

 • není řešena, ani vyřešena doprava
 • malý Smíchovský okruh povede kudy?, bude zrušen?
 • MHD!! – ukončení autobusů z kopců nad Smíchovem je dnes na Knížecí, stejně tak jediný přímý autobus do nemocnice Homolka, Moto, a propojení s Prahou 6,
  Bílá hora, Strahov obracení a konečná autobusů PID – (zatím co u bytů nám promítali
  dispozice, nádraží autobusů byl jen obdélník vzdálený od Nádražní 500m!!! tam budou chodníky pojízdné?, – je to reálné, otočí se tam, zaparkují autobusy, kdo to bude financovat, jsou na to peníze?
 • vyřešení prostoru u Smíchovského nádraží
 • kdo bude financovat výstavbu školy, školek, MČ na to prý nemá
 • ještě jedna věc, nebyl vypuštěn džin z lahve – Dvorecký most, Sekyra s ním počítá, měl ho malovaný ve svých předchozích studiích

 

Příspěvek byl publikován v rubrice bus 123, Stavby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.