Otřes radnice v dubnu 2016

V dubnu 2016 nečekaně vypověděla TOP09 koaliční smlouvu a uzavřela novou s dosavadní opozicí (ANO 2011, ODS, Dem. J. Kasla). Přinášíme zde několik postřehů od dubna do června 2016.

24. 6. 2016: Kromě radních TOP09 nebyl v dubnu odvolán pouze radní Vít Šolle, přestože se octl v opozici. Získal dokonce nejvyšší podporu mezi zastupiteli vůbec. Zkuste se vžít do té situace. Co byste udělali? První reakcí by asi bylo naštvat se a prásknout dveřmi. Možná by to bylo vhodné pro další volby, ale pro Prahu 5 spíše ne. Řada sdružení by ztratila aspoň nějakou možnost ovlivnit dění na radnici. Koncem června se klub KDU-ČSL a nezávislých rozhodl podepsat koaliční smlouvu. Učinil tak na základě důkladného projednání programového prohlášení v květnu a červnu a zapracování některých bodů do jeho celku – za všechny jmenujme například explicitní vyjádření podpory nezastavitelnosti území Vidoule, Dívčích hradů a Prokopského údolí a výměně pozemků na „plácku“ na začátku Prokopáku, termínované zavedení směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Koaliční smlouva vychází z té předchozí, sepsané se Stranou Zelených. Nejedná se tedy o tzv. pravo-levé zásadové rozdíly a snad se dočkáme spolupráce všech. Kvůli otřesům na radnicím se oddálily práce na výkupu pozemků v parku Kavalírka. Zatím výkup podporovali Zelení a KDU, doufejme, že se připojí i další a výkup se podaří.


30.5.2016 Mladá fronta DNES „Jančíkova“ úřednice rozhoduje o stavbách, Jakub Heller.
Citace z článku: Neuběhl ani týden od chvíle, kdy se na radnici Prahy 5 vystřídala polovina členů rady a změnilo se i vedení jednoho z nejdůležitějších odborů.

Z pozice vedoucí stavebního úřadu Prahy 5 radní odvolali Ivanu Jakoubkovou. Místo ní pověřili řízením úřadu Evu Čechovou – pro občany Prahy 5 známou tvář. … Kritici jí vyčítají vstřícnost k developerům na úkor obyvatel městské části. „Je nechvalně známá dlouhým seznamem problematických rozhodnutí ve prospěch naddimenzovaných staveb, často za hranou zákona,“ uvedl Martin Lepšík za sedmnáct občanských spolků z Prahy 5 sdružených v platformě ZaPět.
Lepšík za jeden z těchto případů považuje třeba umístění stavby hospodářské budovy v parku Šalamounka, která musela být kvůli porušením zákona později odstraněna. „I v dřívějších případech se Čechová stavěla spíše na stranu stavebníků, v kauze Šalamounka už ale nerespektovala ani jednoznačné požadavky stavebního zákona,“ dodává František Gemperle ze Spolku za krajinu kolem nás.
Čechová stála také za umístěním a povolením dvou Viladomů Na Farkáně, proti jejichž právě probíhající výstavbě protestují zejména obyvatelé přilehlých domů. … Čechová povolila i plánovanou výstavbu čtrnácti bytových domů projektu Svět Na Pláni na území parku s bývalou mateřskou školou a hřištěm ve čtvrti Malvazinky. Po dlouholetém odporu tamních obyvatel městská část smlouvu s firmou Geosan Sigma vypověděla. (celý text je zde)


25.4.2016 prohlášení Strany zelených k vypovězení koaliční smlouvy, citace: „TOP 09 na dnešním koaličním jednání se Stranou zelených, ČSSD a KDU-ČSL oznámila, že odstupuje od koaliční smlouvy, kterou považuje za neplatnou. Jako důvod uvedla, že koalici považuje za nestabilní. Další důvody uvedeny nebyly. Starosta Klíma však v médiích komentoval rozpad koalice jako důsledek sporů se Stranou zelených. Strana zelených dlouhodobě usilovala o zavedení směrnice pro zadávání veřejných zakázek, kterou TOP 09 oddalovala. Zelení rovněž rozporovali a odmítali mnohamilionové projekty na bezpečnostní služby a zakázky pro různé bezpečnostní agentury, které TOP 09 do Rady MČ předkládala. Odmítli jsme rovněž vyhazovat úředníky a na jejich místa dosazovat osoby blízké TOP 09. Do rozhodování o rozvoji městské části jsme prostřednictvím participativních projektů zapojili obyvatelstvo Prahy 5, nediskutovali jsme výhradně s developery.“

Zde je vyjádření starosty R. Klímy z TOP09.

Členové ZaPět Jan Kremer, Jolana Dočekalová, Martin Lepšík a Ilja Mráček promluvili k rozpadu koalice přímo na jednání zastupitelstva 28.4.2016 a vyzvali k pokračování řešení kauz ve prospěch občanů (více zde). Členové spolku Cibulka se jednání nemohli zúčastnit, ale naše podklady ke kauzám (zde) použili ostatní členové ZaPět, děkujeme.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, VOLBY. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 reakce na Otřes radnice v dubnu 2016

 1. Členové ZaPět promluvili k rozpadu koalice na ZMČ 28.4.2016 napsal:

  Jan Kremer:
  Jmenuji se Jan Kremer a jsem z občanského sdružení Prokopovo. Naše občanské sdružení je členem Platformy Za pět. Budu zde mluvit jménem Platformy Za pět, která zahrnuje přibližně 20 různých spolků a jiných občanských organizací tady na Praze 5.
  Nechceme zasahovat do sestavování koalice, ale budoucí radě bychom rádi připomněli tíživé a akutní problémy kauz Prahy 5, to znamená našich domovů.
  Vycházíme nejen z toho, co sledujeme mnoho let, ale také z pozitivních slibů drtivé většiny zde přítomných stran a hnutí, které zazněly na naší předvolební debatě, které se zúčastnily všechny zde sedící strany kromě TOP 09.
  Všechny vás žádáme o spolupráci ke zdárnému vyřešení následujících problémů. Z naší strany nabízíme pozitivní přístup, otevřená jednání a přímý kontakt s vašimi voliči, kterých se kauzy týkají.
  Následuje krátký výčet kauz, které nás velmi trápí.
  Za prvé – participační projekty: projekt Na Pláni, Motolské údolí a Barrandov. K některým z nich můžeme mít výhrady, jak probíhají, ale pro nás je velmi pozitivní, že byly započaty. Prosíme vás, pokračujte v těchto projektech, a pokud chcete něco měnit, zeptejte se občanů účastných v těchto projektech, co se jim tam líbí a co ne.
  Za druhé. Občanská iniciativa z Janáčkova nábřeží se pere dlouhodobě za rekonstrukci Dětského ostrova. Doufám, že toto bude k jejich spokojenosti pokračovat.
  Za třetí. Občanskému sdružení Za záchranu parku Kavalírka bylo slíbeno započetí jednání o výkupech pozemků na tomto parku s jejich majiteli. Prosím, pokračujte v tomto procesu.
  Mé domovské Sdružení Prokopovo díky některým zastupitelům začalo jednání o směně pozemků JRD v ochranném pásmu rezervace, které bude jinak zastavěno. Hrozí tam akutní zástavba. Prosím, pokračujte v jednání o této směně, je to akutní.
  Spolek Za záchranu Klamovky. Spolek prosí o neměnění negativních stanovisek Prahy 5 k zástavbě parku Klamovka a neměnit nic na krocích, které byly podniknuty k záchraně tohoto parku.
  Speciální případ je Taneční centrum Praha a Mezinárodní centrum tance. Tam je akutní vyřešit dlouhodobé problémy se správou objektu a dlouhodobého zdravého fungování uvedených institucí v tomto objektu.
  Předal bych slovo kolegyni, která to dopoví. Děkuji za pozornost.

  Jolana Dočekalová:
  Jmenuji se Jolana Dočekalová a jsem tady také za Platformu Za pět. Sdružuje asi 20 spolků z Prahy 5, ale také mnoho aktivních občanů.
  Budu pokračovat v kauzách, které sledujeme a prosíme radu, ať je jakékoli složení, aby tyto kauzy řešila a pokračovala v pozitivním řešení. Jsou to většinou dlouhodobé případy, které se řeší dlouho a složitě.
  Posledním bodem bylo Taneční centrum Praha, kde jsou dlouhodobé problémy se správou objektu, s rekonstrukcí a s budoucím fungováním v objektu na Žvahově, kde funguje Taneční centrum Praha a Mezinárodní centrum tance.
  Další bod je Vidoule. Skupina občanských spolků dlouhodobě bojuje proti zástavbě stolové hory Vidoule a hlavně za ochranu tohoto přírodního parku. S tím také souvisí konečné vyřešení problému komunikace Na Pomezí.
  Dalším ožahavý problém je kolem Waltrovky. Hlavně nás trápí propojení Waltrovky a Dívčích hradů. Pokud víme, v současné době probíhá jednání o nějakém biokoridoru nebo aspoň o průchodu pro pěší a cyklisty, propojení Waltrovky, Dívčích hradů a Vidoule.
  Další problematický projekt je usedlost Cibulka. Je to chráněná památka, která je v havarijním stavu. Tam by bylo dobře, aby městská část se do řešení zapojila.
  Největším problémem na Praze 5 je špatná dopravní situace na Smíchově. Víme o tom, že se připravuje jakýsi projekt Smíchov-City, společnost Smíchov Station Development. Vzhledem k tomu, že to není veřejně propagováno, veřejnost o tom neví, uvítali bychom veřejné projednání a názory rady, případně zastupitelstva k tomuto problému – v jaké fázi projekt je a jaké jsou názory rady.

  Martin Lepšík:
  Dobré odpoledne, možná vy, kteří jste tady delší dobu, mne znáte. Jedná se o akci Na Pláni. Nyní zde vystupuji proto, protože v pondělí jsem se mohl dočíst, že pan starosta uváděl případ Na Pláni, že se proces táhne pomalu a je to důvod, proč je nutné ukončit koaliční smlouvu.
  Za Přátele Malvazinek bych chtěl říct, co se udělalo za jeden a čtvrt roku.
  V lednu 2015 nastalo první jednání poté, co se ustavila tato koalice. Na tomto jednání byl přítomen pan starosta Klíma, pan zástupce Budín, pan zástupce Šolle a radní Richter. Byli tam zástupci za náš spolek Přátelé Malvazinek. Jednali jsme tam, jak dál s touto lokalitou. Lokalita je to velká, je to asi 1 ha zelené plochy, jsou tam cestičky. Jak pan starosta říkal, jednou z možností byl klasický způsob, to znamená studie území, kterou zpracuje architekt městské části, v lepším případě s možností, že bude nějaká pracovní skupina s možností, že občané budou moci komentovat nápady, a pak dojde k realizaci.
  Pan místostarosta Budín prosazoval participativní proces, to znamená se zapojením veřejností od úplného začátku.
  Tyto dva procesy jsou odlišné a kritéria, o kterých můžeme hovořit, jsou čas a peníze. Klasický případ je poměrně levnější varianta, zvláště na začátku, všechno probíhá rychle, něco je nakresleno, občané řeknou, že nechtějí, aby dům byl šestipatrový, ale pětipatrový, ovšem občan nemá možnost říct, že tam dům nechce nebo ho chce vedle. Poté nastává odvolání občanů až na lobby a spory se táhnou. Případ Na Pláni toho byl velkým příkladem, kdy se to táhlo 7 let a skončilo to vypovězením smlouvy developerovi.
  Participativní občané od začátku zasahují do procesu, na začátku jsou sice nějaké investice, ale potom by to mělo být ke spokojenosti. Tento proces 1 ¼ roku běží. Byly tam nějaké drobné problémy způsobené odborem územního rozvoje.
  Na závěr chci říct pozitivní zprávu, že jsme teď ve stavu, kdy Česká komora architektů schválila, že takováto dvoukolová soutěž s prvním kolem anonymním je regulérní. Je ustavena mnohobarevná komise a příští týden by měla být soutěž vyhlášena. Nutno říct, že 1¼ roku na tom Lukáš Budín, který to měl v gesci, pilně pracoval. I přes drobná zpoždění usuzujeme, že je to takto v pořádku. Vyzýváme radu, aby dále v tomto procesu pokračovala.
  Děkuji za čas.

  Ilja Mráček:
  Mé jméno je Ilja Mráček a jsem předsedou spolku Za záchranu Klamovky, za kterou tady mluvím.
  Vážení zastupitelé, nevím, jestli jste si toho všimli, ale na úřední desce máte odvolání developera, který protestuje proti tomu, že mu nebyla udělena výjimka, aby mohl na Hřebenkách postavit osmipatrový železobetonový komplex. Hlavním motem odvolání je, že úřad má rozhodovat ve stejných věcech stejně a že v minulosti Praha 5 tyto výjimky udělovala jako na běžícím pásu, a proč právě nyní mění stanovisko a tyto výjimky přestává udělovat?
  Žádám vás, aby se Praha 5 nevracela k tomu, co tady bylo, aby se nevracela k tomu, že každý developer dostal jakoukoli výjimku, o kterou požádal, aby Praha 5 zůstala zelenou a aby se nezastavovala.
  Bojím se, jak dopadne náš park, který chceme zachránit. Podle „tamtamů“ na Praze 5 se mají po dnešním dnu dostat do funkcí lidé, kteří aktivně podporovali zástavbu parku Klamovka. Konkrétně tím myslím pana Homolu, který v r. 2014 vystoupil na jednání zastupitelstva ve prospěch této zástavby, mám tím na mysli pana starostu Klímu, který také na tomto zastupitelstvu aktivně vystupoval pro zástavbu parku Klamovka a také pana Herolda, který za doby pana Jančíka je zodpovědný za změnu územního plánu a z toho vyplývající velmi kontroverzní projekty.
  Chtěl bych se obrátit hlavně na stranu ANO, protože jste v zásadě tabula rasa, s výjimkou pana Lachnita, za vámi žádná minulost nestojí. Tyto dva roky určí, jaká minulost za vámi bude, jestli Praha 5 bude nadále zelená, jestli to bude nadále místo, kde lidé budou chtít bydlet, nebo z ní necháte udělat železobetonovou džungli, kam budou lidé chodit jen přespávat, ale kde se nebude dát bydlet. Nevím, jestli máte děti nebo vnuky a jestli tito bydlí na Praze 5, nebo bydlí jinde. Praha 5 byla krásné místo k bydlení. Trochu to ubralo po éře pana Jančíka, který ji nechal dost podstatně zastavět, ale teď dáváte do funkcí tři Jančíkovce. Prosím vás, abyste pečlivě sledovali, co se děje na stavebním odboru, zda se nadále udělují výjimky, zda se v tomto bude pokračovat, nebo budete pokračovat v teď zahájeném trendu výjimky neudělovat a Prahu 5 nezastavovat. Děkuji.

 2. Prohlášení k ukončení koalice 25.4.2016 napsal:

  Prohlášení k ukončení koalice 25.4.2016 je na radničním webu zde. Citujeme:

  Prohlášení starosty MČ Praha 5 Radka Klímy k odstoupení od koaliční smlouvy
  Jsem si vědom toho, že každý otřes na radnici vyvolává další vlnu negativního vnímání u veřejnosti. S plným vědomím nepříznivých reakcí jsme však tento krok učinit museli, neboť jsme vázáni slibem voličům a myšlenkou na práci ve prospěch městské části. Další setrvání v již ukončené pravo – levé koalici a „spolupráce“ se Stranou zelených jsou pro nás neobhajitelné a nemožné.
  Koalice byla v několika zásadních rozporech, zejména v otázce hospodaření. Levicový neúměrný a neustálý tlak na utrácení peněz a zatěžování rozpočtu není pro TOP 09, coby konzervativní stranu, nadále akceptovatelný.
  Stejně tak je pro nás nadále neakceptovatelné vést spory o nesmyslných nákladech stovek tisíc až milionů korun na nekoncepční rozvojové studie a analýzy. Mnoho z takto naplánovaných studií se nám naštěstí podařilo zastavit.
  Na druhou stranu postrádáme aktivní činnost v oblasti územního rozvoje směrem ke státní správě. Osobně jsem např. na poslední chvíli v březnu odesílal odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu ve věci výstavby Na Skalce, které měl řešit právě koaliční partner. Jako zásadní nečinnost vnímáme mj. i neustálé zpožďování realizace soutěžního workshopu Na Pláni.
  Nehodláme akceptovat ani nesystémové přidělování bytů.
  Naším cílem je i nadále: vyrovnaný rozpočet, a to i přesto, že by nebyl dostatečný příliv peněz z privatizace bytového fondu, šetrné nakládání s veřejnými prostředky a dokončení privatizace bytového fondu. Tohoto jsme schopni dosáhnout pouze v středo – pravé koalici.
  Za klub TOP 09 Radek Klíma

  Prohlášení zastupitelských klubů SZ, ČSSD a KDU-ČSL v zastupitelstvu MČ Praha 5
  TOP 09 nám dnes bez předchozích signálů oznámila, že odstupuje od koaliční smlouvy. Tento krok zdůvodnila tvrzením, že při uzavírání koaliční smlouvy byla uvedena v omyl.
  SZ, ČSSD a KDU-ČSL berou toto oznámení na vědomí, i když je v hrubém rozporu s uzavřenou koaliční smlouvou. Naším zájmem je především stabilizace politické situace na Praze 5, neohrožení řádného chodu radnice nebo služeb pro občany, proto vyzýváme ostatní politické kluby včetně TOP 09 v zastupitelstvu Prahy 5 ke společnému jednání.
  Za klub SZ a ČPS Tatiana Konrádová
  Za klub ČSSD Jan Smetana
  Za klub KDU-ČSL Josef Cuhra

 3. rychlé shrnutí činnosti koalice 2014-16 ve věci vybraných kauz (27.4.2016) napsal:

  27. dubna 2016: rychlé shrnutí činnosti koalice 2014-16 ve věci vybraných kauz (sepsali členové spolku Cibulka)

  1) Kauzy, které radnice začala řešit konstruktivně a jejichž zdárné ukončení podporujeme a žádáme:

  • Skládka Motol – zásluha na ukončení Budín, Vejmelka
  • Golf Motol, změna ÚP byla na jaře 2015 smetena ze stolu
  • studie Plzeňská-Vrchlického, včetně již hotové studie Bezpečně do škol u ZŠ Nepomucká
  • studie přednádražního prostoru Smíchovského nádraží a okolí (samozřejmě s využitím dřívějších studií, ale v nové studii má být současně doprava i urbanismus s prostorovou regulací, to v dřívějších studiích chybělo, takže jsou „skoro na nic“)
  • školství (nové třídy na Žvahově, brzy v Drtinově a Beníškové, transparentnější systém zápisu dětí od září 2016 aj.) byť podpora z odborů majetku, investic by měla být mnohem kvalitnější
  • Vidoule – záchrana přírodního parku Košíře-Motol a odmítnutí změny UP na zastavění Vidoule, které je navíc v rozporu se zákonem, i s vyhláškami hl. m. Prahy. Záporný postoj ke změně UP a aktivní ne zastupitelů i zastupitelstva MČ P5 v roce 2014 ocenili občané ve volbách.
  • Waltrovka – Byla zamítnuta změna Z 1830/07 na pozemku 953 k.ú. Jinonice. To je pozemek s funkcí zeleně, který prodala minulá radnice, poslední možné propojení Waltrovky a Dívčích hradů pro pěší (či biokoridor) s oblastí Košíř, Cibulek. Jednání s Pentou na prostupnosti území kolem Waltrovky mají spoustu příslibů a málo konkrétních výsledků, ale vedou se a snad povedou k zlepšení stavu a pěší a cyklo dopravy.
  • Zřízení postu cyklokoordinátora se velmi osvědčilo, jsou vidět první výsledky v terénu
  • Autobus 123 jezdí k Andělu. Nicméně nepovedlo se to, že na jeho provoz doplácí MČ Praha 5
  • usedlost Cibulka (to patří mezi bod 1 i 2, radnice mohla udělat mnohem víc)

  2) Kauzy, které byly vedeny podle nás chybně a pro občany škodlivě:

  3) Kauzy, které nebyly řešeny vůbec:

Komentáře nejsou povoleny.