Zprávy ze spolku Cibulka – únor 2018

Dovolujeme si Vám nabídnout další výběr zpráv ze spolku Cibulka a z informačního webu Cibulky.info.

Nové školy pod Vidoulí
Podle demografické studie by mohlo v oblasti Košíř a Hřebenek v roce 2021 chybět až 1284 míst v ZŠ a MŠ na tom nejsou o moc lépe. To je stav volající po rychlé akci. Odbory investic a školství smíchovské radnice reagují: chtějí rozšířit kapacitu MŠ na Cibulkách (modulová stavba ve dvou alternativně zvažovaných lokalitách a nástavba na MŠ v ul. Naskové). Nové ZŠ na Cibulkách jsou zatím ve stádiu jednání, jinde už mají investice do škol jasnější obrysy: vestavba do ZŠ Tyršova (pro nové sídliště „Waltrovka“), v ZŠ Kořenského a v budově bývalého rakouského gymnázia na Smíchově (sever Smíchova).

Projektanti přiznávají, že Radlická radiála (RR) podle současného návrhu způsobí dopravní kolaps*: RR nově přivábí dalších 40 000 aut do průpletu Barrandovského mostu na západním břehu. Ten takový nápor samozřejmě nepojme a ucpe se. Jedním z důvodů navýšení aut v průpletu je, že cesta z D5-ky do východních Čech bude mít dvě varianty po rychlostních komunikacích, přitom ta kolem centra bude o třetinu kratší než ta po obchvatu. S pomocí numerických modelů se nyní intenzivně hledá řešení. Doufejme, že projekt bude upraven tak, aby RR Praze 5 pomohla, ne uškodila. Mějme stále na paměti hlavní smysl radiály: být městskou sběrnou komunikací, která uleví obytným čtvrtím.

Radiála pro Prahu 5
Vítáme snahy hl. m. Prahy řešit neutěšený stav dopravy na jihozápadě Prahy. Podaný návrh RR však namísto deklarované a v územním plánu zanesené sběrné městské komunikace je svými parametry dálničním přivaděčem do centra Prahy a tranzitní rychlostní komunikací. To je v rozporu s územním plánem a dalšími nadřazenými územně plánovacími dokumenty. Taková RR by samozřejmě vedla ke zhoršení dopravy, nikoliv k proklamovanému zlepšení dopravy a života obyvatel. Jako zásadní proto považujeme využít modelování dopravy při kongescích pro návrh účinných opatření, které zcela zamezí rozlévání dopravy (při kongescích) na jiné komunikace, než je plánovaná Nová Radlická.

Běh za Vidouli 2017
Hlavní závod běželo 117 sportovců a dětský indiánský běh 60 dětí. Zaběhat si přišel i nejlepší maratonec v Čechách, hádejte, jestli vyhrál? Novou trať na 5,7 km jsme si pochvalovali a nováčci ji prohlásili jednou z nejhezčích běžeckých drah v Praze. Jsme pyšní na náš poklad, kterým je Přírodní park Košíře Motol a jeho dominanta stolová hora Vidoule. Výbornou zprávou je začátek výkupu pozemků na Vidouli naší radnicí. Děkujeme. Na odkazu najdete i bohatou fotogalerii.

Ocenění aktivit košířských spolků v dopravě a péči o památky
Košířské spolky Cibulka a Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí byly oceněny v Pětce pro vás ze září 2017. „Buďánka“ pro začátek obnovy Buďánek a spolek Cibulka zejména za příspěvek k řešení dopravní situace. Autobus 123 a jeho návrat k Andělu je asi nejznámější počin pro zlepšení dopravy pod Vidoulí, ke kterému přispěly Košířské spolky. Pomáhají ale zlepšovat dopravu i jinak. Např. v automobilové dopravě jsou cílem hlavně menší dopravní zácpy a lepší parkování. Navrhli jsme zlepšení propustnosti křižovatek na Plzeňské u městského okruhu mezi tunely Mrázovka a Strahovským tunelem (viz zde) a na Kavalírce, další info najdete také na plakátu Doprava pod Vidoulí (zde).

Vysoké bytové domy v areálu bývalé Meopty
Společnost YIT Stavo postaví v těsné blízkosti pražské přírodní památky Vidoule nové byty. YIT však koupila pozemek již s územním rozhodnutím, tedy základní návrh domu nepochází od YIT. Půdorys vysokánského bytového domu housenkovitě kopíruje samotný kraj pozemku, na kterém lze ještě stavět.

Otevření hájovny
V pátek 15. září 2017 bylo slavnostní otevření rekonstruované Hájovny biskupa Leopolda Thuna-Hohensteina v Cibuleckém lesoparku. Rada hl. m. Prahy schválila 15.8.2017 její pronájem spolku Hájovna. Mnozí již byli uvnitř na „předpremiéře“ při Svatojánské noci 24. června 2017.

Další zajímavosti

Pustý ostrov na rybníku Kotlářka pod zámečkem Cibulka. Bude vítaným a bezpečným útočištěm např. pro vodní ptactvo.

Nový rybník pod zámečkem Cibulka
Pod zámečkem Cibulka, nedaleko Poštovky a Kotlářky, napustili o vánocích 2017 nový rybník. Pojmenován je po Kotlářce. Nechybí ani pustý ostrov. O vánočním volnu byl cílem zvědavých procházek. Budovatele rybníka, Lesy Praha, k tomu napsali: „… Už v létě příštího roku budou moci Pražané poprvé vyzkoušet, jak nová vodní plocha dokáže osvěžit vzduch, snížit okolní teplotu a pohlcovat částečky prachu.“

Spolek přátel košířských kostelů oslaví 90 let svého vzniku
v říjnu 2018. Spolek financoval stavbu kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomucké ulici. Dlouhou dobu šlo o nejmladší kostel v Praze. V zprávě o stavbě se píše: „Celou stavbu provedlo 8 zedníků za 8 měsíců – výkon úctyhodný !!“ Stavitel byl bohužel udán nacistickou sousedkou za Heydrichiády a zastřelen na Kobyliské střelnici. Košířský kostelní spolek je pravděpodobně vůbec nejdéle nepřetržitě fungující košířský spolek, byť za komunistické diktatury působil samozřejmě v jiné formě. Zpráva o výstavbě kostela sv. Jana Nepomuckého v Košířích, kterou sepsal Josef Krušina, člen kostelního spolku, se zachovala ve farním archivu ve dvou exemplářích, píše se tam: „Nejvýznačnější skutečnost, která musí být trvale zapsána do dějin výstavby kostela je, že veškeré náklady s postavením budovy byly uhrazeny dobrovolnými dary !!!“ Rovněž i celý pozemek byl pořízen z prostředků spolku.

Konference o územním plánování, hlasy ze zahraničí: nevymlouvejte se na razítka a začněte konečně pracovat na podrobných regulačních plánech
Nový územní plán Prahy, zvaný též metropolitní, byl tématem několika odborných konferencí a seminářů. Pořádali je např. pracovníci IPR Praha nebo Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Další konference o územním plánu Prahy jsou připravovány i jinými subjekty. Podle arch. Romana Kouckého představuje prodejní cena bytu 2,5 násobek stavebních nákladů. Kolem 30 % bytů je kupováno jako investice….

Cibulecký potok – Kachničky už plavou samy (video z července 2017)
Malé kachničky byly nejdříve jen ochmýřené kuličky semknuté v hnízdečku u staré kachny nevraživě hledící na zvědavce kolem, ale po pár dnech už hbitě brázdily rybník na Cibuleckém potoce pod Čínským pavilónem. Cibulecký potok pramení v mokřadech pod skalami Vidoule, převážně v areálu bývalé Meopty (od r. 1963 ZPA Košíře, nyní TTC Tellus aj.). Další, slabší prameny (ve směru od vodárny) jsou možná nezáměrně přiživovány z vodárny na Vidouli.

——–
* Na západním břehu břehu Barrandovského mostu má narůst doprava o cca 28 %, ze 156 tisíc vozů denně na cca 200 tisíc denně. Více než o 40 tisíc denně. Přitom již dnes jsou tam citelné zácpy, které narostly poté, co se ustálila doprava po otevření tunelu Blanka (cca 9 až 12 měsíců po otevření Blanky). Projektanti jsou si tohoto problému vědomi; na oficiálním webu www.radlickaradiala.info k tomu píší: „…V současné době Hlavní město Praha prostřednictvím OSI MHMP a TSK hlavního města Prahy, a. s., ve spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT, intenzivně pracuje na řešení dosavadních komplikací v oblasti Barrandovského mostu a mimoúrovňové křižovatky Pelc-Tyrolka. Studie Fakulty dopravní ČVUT, konkrétně analýza podkladů, směrový dopravní průzkum a mapy kritických míst bude vypracována do 30. 4. 2018 a dokončení kompletní dopravně inženýrské studie pro oblast Barrandovský most – Dobříšská se očekává 31. 7. 2018.“

Příspěvek byl publikován v rubrice VOLBY. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.